Comarch Telemedicine Cloud

Comarch Telemedicine Cloud to otwarta platforma chmurowa, umożliwiająca zdalne monitorowanie pacjentów. Informacje z systemów, aplikacji i urządzeń pomiarowych trafiają do platformy Comarch e-Care, gdzie są analizowane i dostępne dla personelu medycznego. Dzięki temu proces diagnostyki, leczenia i profilaktyki jest zoptymalizowany i skoordynowany, a część usług zostaje przeniesiona poza placówki medyczne. Comarch Telemedicine Cloud jest rozwiązaniem elastycznym i skalowalnym, pozwalającym na modyfikację istniejących elementów oraz dodanie nowych urządzeń, procedur oraz schematów.

Obszary zastosowania Telemedicine Cloud

Ekosystem rozwiązań dla zdrowia

Comarch Healthcare oferuje rozbudowany ekosystem rozwiązań dla zdrowia, który składa się z EHR Cloud, Telemedicine Cloud, Hospital Cloud oraz Medical AI Cloud. Integracja tych platform pomaga zapewnić skoordynowaną opiekę zdrowotną oraz wspiera pacjentów, opiekunów i personel medyczny.

Platforma Comarch e-Care

Podstawą Telemedicine Cloud jest platforma Comarch e-Care, która odbiera i przetwarza dane medyczne pacjentów. Do ich analizy wykorzystywane są zaimplementowane algorytmy uczące się (AI), które natychmiast wskazują nieprawidłowości nawet w dużej ilości informacji. Platforma Comarch e-Care umożliwia także konsultacje on-line oraz zdalne opisywanie wyników badań, dzięki czemu znacznie zwiększa się dostęp do wysokiej jakości usług medycznych.

 

Dowiedz się więcej

Zalety Comarch Telemedicine Cloud

Ciągły dostęp do aktualnych informacji o stanie pacjenta

Usprawnienie diagnostyki i monitoringu pacjentów, większa skuteczność terapii

Możliwość modyfikacji istniejących elementów i dodania nowych

Komfort pacjentów, dzięki skróceniu hospitalizacji i szybszemu dostępowi do świadczeń

Odciążenie placówek medycznych i personelu

Oszczędność czasu personelu medycznego i pacjentów

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza