Teleopieka – zdalne usługi opiekuńcze

Teleopieka, jedna z form zdalnej opieki medycznej, jest doskonałym sposobem na przedłużenie samodzielności i zapewnienie bezpieczeństwa seniorom, osobom z niepełnosprawnościami czy chorym przewlekle. Zdalne usługi opiekuńcze pozwalają na ciągły monitoring stanu zdrowia podopiecznego, umożliwiają szybki kontakt z personelem medycznym, a w razie zagrożenia zdrowia lub życia – ułatwiają skuteczne dostarczenie pomocy. 

Cel Zdalnych Usług Opiekuńczych:

 • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego: monitorowanie upadków, monitorowanie przyjmowania leków
 • zdalna opieka i ciągły monitoring stanu zdrowia seniora ze szczególnym uwzględnieniem chorób nabytych i chronicznych
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osoby niesamodzielnej
 • łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej przez umożliwienie konsultacji telefonicznych lub wideokonsultacji
 • dostęp do historii zdrowia i choroby seniora usprawnia pracę lekarza, pozwalając na skuteczną opiekę i zapobieganie pogarszania się stanu zdrowia

 

rozwiązania dla seniorów i osób niesamodzielnych od Comarch Healthcare

Grupa odbiorców:

 • osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore, wymagające opieki
 • osoby po hospitalizacji - będące w trakcie rekonwalescencji, wymagające częstych badań i kontroli
 • osoby, u których wykryto zaburzenia zdrowotne, wymagające monitoringu podczas diagnostyki
 • podopieczni MOPS-ów/GOPS-ów itp.
 • osoby przebywające pod opieką prywatnych ośrodków opieki oraz mieszkańcy DPS-ów
 • seniorzy mieszkający z rodziną lub seniorzy mieszkający sami, chcący zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa i niezależności
 • aktywni seniorzy - uczestnicy spotkań i zajęć w centrach aktywizacji dziennej
 • osoby mieszkające na terenach małozamieszkałych i daleko od placówek medycznych

  

 

zdalne usługi opiekuńcze - grupa odbiorców

Beneficjenci

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać