Zdalna Opieka Położnicza

Zdalna Opieka Położnicza to rozwiązanie przeznaczone do bezpiecznego monitorowania czynności akcji serca dziecka oraz czynności skurczowej macicy w warunkach domowych. Dzięki przenośnemu urządzeniu pacjentka w dowolnym miejscu i czasie może wykonać nieinwazyjne badanie KTG. Zebrane dane przesyłane są automatycznie do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie poddawane są szczegółowej analizie. Personel medyczny interpretuje wyniki badań na podstawie opracowanych procedur, a w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentki - podejmuje stosowne interwencje.

 

Zalety Zdalnej Opieki Położniczej

 • Dla placówki medycznej
 • Dla pacjentki

Zdalna Opieka Położnicza - Comarch Healthcare

Dla placówki medycznej 

 • Monitorowanie pacjentek pomiędzy wizytami
 • Skrócenie czasu hospitalizacji
 • Kontrola ciąż wysokiego ryzyka
 • Komfortowy dostęp do danych medycznych pacjenta
 • Wzrost renomy oraz poprawa wizerunku placówki medycznej

 

 

 

Zdalna Opieka Połoznicza - korzyści dla pacjentek - Comarch Healthcare

Dla pacjentki  

 • Możliwość wykonywania badań KTG w warunkach domowych o dowolnej porze
 • Stały monitoring stanu zdrowia dziecka
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa dzięki całodobowej opiece
 • Skrócenie czasu reakcji na zagrożenia życia i zdrowia
 • Łatwiejszy i bezpieczny dostęp do własnych danych medycznych

Zastosowanie

Badanie KTG pozwala na wczesne rozpoznanie zagrożeń życia dziecka. Kardiotokografia jest podstawową, najbardziej rozpowszechnioną, nieinwazyjną metodą nadzoru płodu w czasie ciąży i w okresie okołoporodowym. Rozwiązanie przeznaczone jest dla kobiet od 36 do 42 tygodnia trwania ciąży w przebiegu ciąży pojedynczej. Przed skorzystaniem ze zdalnej opieki każda pacjentka odbywa konsultację położniczą celem kwalifikacji do badania.

Stały monitoring - Zdalna Opieka Położnicza - Comarch Healthcare

Stały monitoring

Pomiary wykonywane są przez pacjentkę według zaleceń lekarza lub położnej, z wyznaczoną częstotliwością oraz w sugerowanych porach i sytuacjach. Monitoring dedykowany jest osobom z obciążonym wywiadem położniczym, chorobami współistniejącymi bądź ze względu na wiek.

Pacjentka samodzielnie realizuje badanie. Czas trwania pomiaru wynosi 30 min. Po skończonej rejestracji wynik badania jest automatycznie przesyłany do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie dokonywana jest jego interpretacja oraz opis. Po każdym pomiarze pacjentka otrzymuje informację o jego wyniku. W sytuacji wystąpienia nieprawidłowości personel medyczny postępuje według wdrożonych procedur.

 

 

Uzupełnienie procesu opieki - Zdalna Opieka Położnicza - Comarch Healthcare

Uzupełnienie procesu opieki

Pacjentka monitoruje stan zdrowia dziecka w ramach profilaktyki okołoporodowej. Tym samym jest objęta opieką pomiędzy kolejnymi wizytami u lekarza bądź położnej. Każdy pomiar wykonywany jest w wybranej przez pacjentkę porze lub w sytuacjach wystąpienia niepokojących objawów. Poza aspektami medycznymi i możliwością szybkiej interwencji w przypadku zagrożenia Zdalna Opieka Położnicza umożliwia słuchanie tętna dziecka w dowolnym czasie, co pozytywnie wpływa na samopoczucie i kondycję psychiczną pacjentki.

 

 

 

Automatyczna kwalifikacja badania kardiotokograficznego na podstawie algorytmów opisujących:

 

Rozwiązania do Zdalnej Opieki Położniczej - Comarch Healthcare

Poznaj urządzenia potrzebne do świadczenia Zdalnej Opieki Położniczej

 • Aplikacja e-Care z interfejsem WEB 
 • Comarch KTG

  

Dowiedz się więcej

Modele współpracy

Model wdrożenia Zdalnej Opieki Położniczej oraz jej zakres funkcjonalny dostosowywany jest do potrzeb i skali konkretnego kontrahenta. W zależności od specyfiki działalności możliwe jest zastosowanie różnych wariantów:

modele współpracy Zdalna Opieka Położnicza

Partnerem we wdrażaniu usługi Zdalnej Opieki Położniczej jest PBKM

wejdź na www  

  Polski Bank Komórek Macierzystych

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza