Działanie 10.3 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

- Rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji, e-Zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej.

Zapoznaj się z projektami dla innych województw

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza