Comarch SA, polski producent oprogramowania, oraz Polkomtel SA, operator sieci Plus, realizują wspólne wdrożenie systemu do rozliczeń międzyoperatorskich Comarch InterPartner Billing (IPB).

Kontrakt na wdrożenie systemu Comarch InterPartner Billing w Polkomtelu został podpisany w maju 2006 roku. Samo wdrożenie podzielono ostatecznie na pięć etapów, z których każdy uwzględnia inny charakter rozliczeń biznesowych i typ operatora.

- Od tego czasu udało się z powodzeniem zakończyć wdrożenie rozliczeń z Dostawcami Usług (Service Providers) oraz z Dostawcami Treści (Content Providers). Jednocześnie zaimplementowaliśmy u naszego klienta system Protektor, który umożliwia bezpieczną wymianę plików, co w tym przypadku oznacza możliwość wymiany raportów rozliczeniowych pomiędzy partnerami drogą elektroniczną bez ryzyka utraty danych lub ich udostępniania niepożądanym osobom – oraz centralny system monitorujący BMC Patrol, pobierający na bieżąco dane z systemu Comarch IPB na temat działających procesów oraz witalności systemu – tłumaczy Jerzy Bartman, odpowiedzialny za sprzedaż w Sektorze Telekomunikacja w Europie Centralnej i Wschodniej w Comarch SA.

Główną korzyścią płynącą z wdrożenia dla Polkomtela będzie – oprócz dokładnych rozliczeń kilku modeli biznesowych w jednym systemie oraz często wynikających z tego oszczędności – poprawienie jakości zarządzania relacjami z partnerami i wzmocnienie pozycji firmy na rynku. Do zakończenia wdrożenia całości systemu zostały jeszcze testy po stronie Polkomtela dwóch ostatnich faz wdrożenia, z których pierwsza już funkcjonuje w środowisku produkcyjnym i oczekuje na finalne testy pracy porównawczej wyników z wynikami prezentowanymi przez obecny system, a druga przygotowywana jest do testów systemowych i jakościowych. Przedmiotem wdrożenia pierwszej z tych faz jest także międzyoperatorski optymalizator kosztowy, będący integralną częścią systemu Comarch IPB, zapewniający operatorowi dodatkowe profity dzięki optymalnej konfiguracji sieci operatora.

Dodatkowo strony pracują wspólnie nad zakończeniem rozpoczętego jeszcze w 2006 r. wdrożenia rozliczeń z partnerami MVNO, realizowanego w otoczeniu dynamicznych zmian rynku w tym obszarze. Przewidywane zakończenie całości projektu zaplanowane jest na koniec drugiego kwartału 2009 roku. Comarch IPB to innowacyjny system bilingowy, który oferuje zarządzanie połączeniami międzyoperatorskimi, wielostronny billing i podział dochodów, udostępniając operatorowi pełną informację bilingową. To system, który jest w stanie identyfikować, szacować, wyceniać i przetwarzać miliony zdarzeń międzyoperatorskich w ciągu dnia, w różnych modelach biznesowych. Na szczególną uwagę zasługuje wbudowany, nowoczesny moduł uzgodnień oraz międzyoperatorski optymalizator kosztowy. System Comarch IPB został doceniony przez wielu operatorów w Polsce (Multimedia Polska, Netia), a także za granicą (m.in. Vistream – Niemcy, Cablevision de Saltillo – Meksyk, Cable Onda – Panama, BITE GSM – Litwa, Łotwa).

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza