NetWorkS! Case Study

System Comarch Fault Management wspiera inicjatywę Orange i T-Mobile w zakresie współdzielenia infrastruktury w Polsce

NetWorkS! to spółka joint venture utworzona w 2011 roku przez operatorów: T-Mobile Polska oraz Orange Polska, która odpowiada
za zarządzanie współdzieloną infrastrukturą w Polsce. Umowa dotycząca wspólnego korzystania z radiowych sieci dostępowych określa zasady zarządzania, planowania, eksploatacji, rozwoju i utrzymania tych sieci.

NetWorkS! zapewnia natychmiastową modernizację radiowej sieci dostępowej (RAN) i jej dostosowanie do standardów wspierających najnowocześniejsze technologie. Świadcząc profesjonalne usługi, NetWorkS przyczynia się do budowy najlepszych i najbardziej wydajnych sieci komórkowych w Polsce.

Potrzeba biznesowa

Współdzielenie infrastruktury to ciekawy model biznesowy, który na nowo definiuje konkurencję pomiędzy dwoma operatorami telekomunikacyjnymi.
W modelu tym współpracują oni na poziomie zasobów (obsługiwanym przez dostawcę sieci - ang. NetCo), stając się w rzeczywistości jedną firmą, która w równym stopniu obsługuje dwóch dostawców usług (ang. ServCo), konkurujących nadal w obszarze usług.

Koncepcja ta powstała w odpowiedzi na potrzebę obniżenia kosztów ponoszonych na inwestycje w infrastrukturę, niezbędne do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na usługi transmisji danych, a co za tym idzie – na większą przepustowość sieci.

W lipcu 2011 roku dwóch wiodących polskich operatorów – PTC (operator T-Mobile Polska) oraz PTK Centertel (operator Orange Polska) – podpisało umowę o współdzieleniu mobilnej sieci dostępowej na okres 15 lat. Obaj operatorzy założyli spółkę joint venture NetWorkS! na potrzeby zarządzania skonsolidowaną siecią 2G/3G obecnie i siecią 4G w przyszłości oraz rozwijania tych sieci w celu zwiększenia ich zasięgu i jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że obaj partnerzy również konkurują na poziomie usług, jednym z głównych wyzwań tego projektu było zapewnienie synchronizacji między wspólną domeną Fault Management (zarządzanie błędami w sieci) a domeną Service Assurance (zarządzanie jakością usług) zarządzaną indywidualnie przez współpracujące (i jednocześnie konkurujące) strony.

Ze względu na to, że jest to pierwszy w Polsce przypadek współdzielenia infrastruktury, spółka NetWorkS! musiała zająć się kluczowymi kwestiami, takimi jak:

 • Centralizacja monitorowania sieci składającej się początkowo z dwóch niezależnych środowisk
 • Zwiększenie satysfakcji klientów zarówno T-Mobile, jak i Orange dzięki wspólnej infrastrukturze
 • Zmniejszenie kosztów poprzez połączenie wysiłków na poziomie zarządzania siecią
 • Wdrożenie ujednoliconego rozwiązania „parasolowego” w obszarze zapewniania jakości usług, nadrzędnego wobec różnych
  systemów zarządzania zasobami sieciowymi (NEM/EMS)
 • Zwiększenie zasięgu sieci, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów
 • Zapewnienie wysokiej jakości parametrów sieci, zgodnie z określonymi umowami
 • Zapewnienie osobom trzecim kontrolowanego dostępu do informacji o sieci

Koncepcja

System Comarch Fault Management posiada wszystkie funkcjonalności niezbędne do wspierania scenariusza współdzielenia infrastruktury, co zostało już docenione przez wielu operatorów klasy Tier 1, takich jak Telefónica O2 w Niemczech.

Rozwiązanie Comarch zostało wcześniej wypróbowane przez T-Mobile Polska i otrzymało wysoką ocenę. W połączeniu ze stale utrzymywanym wysokim standardem produktów i usług Comarch i posiadanym przez firmę doświadczeniem, spowodowało to, że T-Mobile Polska zdecydował o rozszerzeniu współpracy na nowe struktury.

Dzięki przejrzystej architekturze produktu, łatwej adaptacji do nowych systemów zarządzania oraz możliwości elastycznej integracji z zewnętrznymi źródłami danych możliwe było wykonanie wdrożenia w ciągu dwóch i pół miesiąca.

Dodatkowym powodem, dla którego firma Networks! zdecydowała się na wdrożenie rozwiązania Comarch Fault Management, jest jego możliwość współpracy z systemami zarządzania jakością usług oferowanymi przez partnerów oraz funkcjonalność zarządzania alarmami dotyczącymi zasobów w zakresie różnych usług dla klientów T-Mobile i Orange dzięki wykorzystaniu modelu CFS-RSF-Resource, rekomendowanego przez organizację branżową TMForum.

Rozwiązanie

Rezultaty

Wdrożone rozwiązanie zapewnia zarówno spółce Orange Polska, jak i T-Mobile Polska odpowiednią jakość ich sieci na poziomie zasobów. Stanowi to fundament wysokiego poziomu satysfakcji klientów obsługiwanych indywidualnie przez każdego operatora, przy jednoczesnym zapewnieniu im korzyści wynikających z uczciwej konkurencji w warstwie usługowej i produktowej.

Obecnie system monitoruje dwie wcześniej niezależne sieci telekomunikacyjne z około 14 000 lokalizacji oraz jedną nową, skonsolidowaną sieć z około 2 600 lokalizacji. Nowa sieć będzie sukcesywnie zastępować dotychczasowe, a w przyszłości zostanie rozbudowana o technologię LTE.

Główne korzyści z wdrożenia to:

 • Koncentracja na zapewnieniu wysokiej jakości danych i zmniejszeniu liczby zdarzeń w scentralizowanym systemie zarządzania zasobami sieciowymi
 • Automatyzacja procesów usuwania błędów sieciowych – Fault Clearance (skonfigurowane korelacje i integracja w systemie zarządzania zgłoszonymi błędami – Trouble Ticketing)
 • Szybka reakcja na wszystkie problemy związane z infrastrukturą sieciową
 • Samodzielne wykonanie znacznej części konfiguracji przez operatora

Dlaczego Comarch?

"Do roli partnera w tym projekcie szukaliśmy firmy oferującej system, który został sprawdzony przez wielu operatorów i zapewni wsparcie naszego scenariusza biznesowego z całą jego złożonością. System Comarch Fault Management posiada wszystkie funkcjonalności niezbędne do wspierania scenariusza współdzielenia infrastruktury, co zostało już docenione przez wielu operatorów klasy Tier 1."

Przemysław Żulewski, Ekspert ds. Rozwoju Systemów Mobilnych
NetWorkS!

Pobierz Case Study jako PDF

Pobierz PDF

Przeczytaj inne Case Studies

Wróć do referencji klientów

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza