Optymalizacja zarządzania usługami w terenie dla Orange Polska

Klient: Orange Polska S.A.

Branża:
Telekomunikacja

Wdrożone produkty:
Field Service Management
 
Orange Polska – wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Posiada największą w Polsce infrastrukturę. Oferuje 20 mln klientów usługi w najnowocześniejszych technologiach, w tym usługi konwergentne, łączące telefonię stacjonarną i mobilną, internet domowy i mobilny oraz liczne usługi multimedialne. Dostarcza kompleksowe rozwiązania dla biznesu. Prowadzi działalność badawczo-rozwojową, wspiera innowacyjność. Inwestuje w superszybki światłowodowy internet oraz mobilny internet 4G/LTE.

Potrzeba biznesowa

Optymalne zarządzanie infrastrukturą sieciową dużego operatora sieci naziemnej wymaga wysokiej klasy specjalistów oraz dobrej koordynacji prac na terenie całego kraju. Utrzymanie rozległej sieci oraz korzystanie z wykwalifikowanych specjalistów pociąga za sobą znaczące koszty. Na konkurencyjnym i nasyconym rynku telekomunikacyjnym, redukcja tych kosztów jest podstawowym sposobem poprawiania rentowności.
Orange Polska część grupy France Telecom postanowiła osiągnąć 2 najważniejsze cele, jednocześnie zredukować koszty obsługi sieci oraz poprawić jakość wykonywanej pracy. Wdrożenie dedykowanego rozwiązania było częścią projektu Lean Management w dziale obsługującym sieć, która obejmuje ponad 300  000 km2 i ponad 20 mln odbiorców.

 

Podstawowe cele projektu można podsumować następująco:

 • Centralizacja zarządzania pracami terenowymi
 • Możliwość zarządzania przez system złożonymi zleceniami związanymi z zarządzaniem siecią
 • Poprawienie wydajności pracy oraz wykorzystania środków transportu
 • Możliwość automatyzacji prac dyspozytorskich
 • Wprowadzenie narzędzi pozwalających w czasie rzeczywistym zarządzać pracami w szczególności usuwaniem awarii sieci
 • Scentralizowane monitorowanie i analiza sytuacji w terenie pozwalająca na ciągłe usprawnienia organizacyjne i technologiczne.

Wdrożone produkty

Wdrożenie rozwiązania w tak dużej organizacji musiało być etapowe. System musiał pozwalać również na uwzględnienie czasu potrzebnego na adaptacje rozwiązania oraz na możliwość wprowadzania zmian, które pozwalały uzyskiwać lepsze rezultaty jeżeli chodzi o optymalizację prac.

 

Główne moduły rozwiązania, wspierające pracowników terenowych i personel back-office obejmują:

 • Pulpit Dyspozytora pozwalający w prosty sposób, z wykorzystaniem wykresów Gantta organizować i zarządzać pracami w terenie
 • Automatyczne Harmonogramowanie – pozwalające bez udziału człowieka akceptować i przekazywać zlecenia do realizacji w terenie. Rozwiązanie jest konfigurowalne co pozwala dopasowywać automat do celów biznesowych Orange. Co więcej rozwiązanie pozwalało w pierwszym okresie pracować w trybie potwierdzania co umożliwiło bezpieczne wprowadzenie automatu do procesów produkcyjnych.
 • Zarządzanie Zasobami i Umiejętnościami. System przechowuje dokładne grafiki techników oraz przypisane umiejętności pozwalając na automatyzację prac dyspozytorskich. System przechowuje kilak tysięcy różnych zdefiniowanych umiejętności powiązanych z typem prac oraz technologiami.
 • Mapa Cyfrowa pozwalająca optymalnie planować przejazdy oraz monitorować w rzeczywistym czasie lokalizacje zleceń, techników oraz obiektów sieciowych.
 • Terminal Monterski – mobilna aplikacja pozwalająca w czasie rzeczywistym przesyłać dane zadań dla techników w terenie oraz otrzymywać zwrotnie informacje o wykonanych zadaniach
 • Raportowanie – uniwersalny system raportujący pozwalający na harmonogramowanie raportów oraz tworzenie zaawansowanych analiz wykorzystujących wszystkie dane dostępne w systemie.

 

System ponadto jest zintegrowany poprzez szynę integracyjną ze środowiskiem operatora wliczając w to systemy paszportyzacji oraz narzędzia typu Trouble Ticketing.

Rezultaty

Wdrożone rozwiązanie pozwoliło osiągnąć Orange Polska postawione przed projektem cele oraz z sukcesem wdrożyć metodologię Lean Management w jednostkach terenowych odpowiedzialnych za utrzymanie sieci operatora. System pozwolił na zakładane podniesienie produktywności pracowników zarówno terenowych jak i dyspozytorów oraz na pełną analizę wykorzystania zasobów.

 
Do głównych korzyści z wdrożonego rozwiązania należy zaliczyć:

 • Poprawa efektywności pracy
 • Redukcja przejazdów o 20%
 • Możliwość zarządzania zasobami, zadaniami w czasie rzeczywistym
 • Automatyzacja procesów
 • Centralne raportowanie

Dlaczego Comarch?

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.