Network Configuration Management

Network Configuration Management – system do zarządzania konfiguracją sieci telekomunikacyjnej

Comarch Network Configuration Management umożliwia dostawcom usług telekomunikacyjnych automatyzację zapewnienia dostępu do sieci i zarządzania jej konfiguracją - niezależnie od domeny sieciowej. Poza tradycyjnym podejściem obejmującym tylko sieć radiową (RAN - radio access network), system pomaga uruchamiać i konfigurować także sieci transmisyjne, szkieletowe i dostępowe.

Oprogramowanie Comarch do zarządzania konfiguracją sieci jest w pełni zintegrowane z modułami planowania i paszportyzacji sieci, co pozwala na zamknięcie pętli planowania i konfiguracji oraz automatyzację całego procesu dostarczania dostępu do sieci. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi rekoncyliacji (zarządzania rozbieżnościami) produkt do zarządzaniad konfiguracją sieci telekomunikacyjnej Comarch umożliwia zarządzanie zapewnieniem dostępu do sieci na żywo, w oparciu o dokładne, kompletne i aktualne informacje. Informacje te są dostarczane w czasie rzeczywistym, w oparciu o dane pochodzące bezpośrednio z działającej sieci - umożliwia to precyzyjne zarządzanie konfiguracją sieci, która dzięki temu nadąża za dokonywanymi w samej sieci zmianami i wynikającymi z nich wymaganiami.

Rola zarządzania konfiguracją została przesunięta, ponieważ jest to produkt ważny dla spełnienia wymogu bezobsługowego zarządzania siecią i usługami. Oznacza to obsługę pełnego cyklu życia urządzeń i funkcji sieciowych. W szczególności produkt pomaga w automatyzacji wprowadzania nowych urządzeń czy funkcji do sieci (zarówno fizycznych – PNF, jak i wirtualnych – VNF). W momencie ich dodawania w katalogu zasobów sieciowych rejestrowane są odpowiednie modele i interfejsy API. Następnie są one wykorzystywane do automatyzacji procesu konfiguracji, co jest wymagane w celu podłączenia do sieci wspomnianych elementów.

  Przejmij kontrolę nad procesem wdrożenia 5G dzięki Comarch OSS

  Zobacz nasze wideo!

  Comarch Network Configuration Management umożliwia:

  • Inteligentne zarządzanie planowaniem sieci

  Łatwo wykrywaj zależności pomiędzy nadchodzącymi planami w ciągu jednego, określonego dnia integracji. Zależności te mogą pochodzić z ręcznych planów „inżynieryjnych” lub ze zautomatyzowanych planów generowanych przez narzędzia sieci samoorganizującej się (SON). Mechanizm zarządzania regułami pomaga zredukować zależności i możliwe awarie, które mają znaczny wpływ na koszty procesu integracji.

  • Kontrola nad spójnością danych sieciowych i OSS

  Korzystaj z wbudowanego zestawu reguł sprawdzania poprawności dla poszczególnych producentów i technologii, i łatwo określaj reguły biznesowe dla konkretnego klienta.

   

  Oprogramowanie do Comarch Network Configuration Management jest w pełni zintegrowane z modułem automatycznego wykrywania i uzgadniania sieci, który automatycznie pobiera bieżący stan sieci. Dzięki wbudowanym mechanizmom umożliwiającym automatyczną akceptację planów podgląd w czasie rzeczywistym w module zarządzania zasobami sieci jest codziennie aktualizowany jako punkt początkowy skutecznego i bezbłędnego planowania oraz zarządzania konfiguracją.

  Produkt może zostać zaimplementowany jako część szerszego systemu do planowania i modernizacji sieci nowej generacji - Comarch Network Planning & Design.

   Kompleksowe projektowanie i optymalizacja sieci telekomunikacyjnych

   Zobacz nasze wideo!

   Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania konfiguracją sieci telekomunikacyjnej - Network Configuration Management:

   Konsolidacja zarządzania konfiguracją sieci telekomunikacyjnej w jednym narzędziu IT

   Zarządzaj konfiguracją we wszystkich domenach sieciowych i wszystkimi rodzajami urządzeń sieciowych, dzięki integracji z Comarch OSS Mediation. Narzędzie to obsługuje zarządzanie konfiguracją zarówno sieci komórkowej, jak i stacjonarnej w jednym systemie, eliminując odizolowane rozwiązania technologiczne w architekturze IT.

   Obniżenie kosztów utrzymania sieci telekomunikacyjnej i środowiska IT
    

   Zredukuj koszty dzięki likwidacji wielu starszych systemów OSS i ich migracji do jednego, zunifikowanego narzędzia. Dzięki przyszłościowemu systemowi, architekturze i integracji w ramach pakietu Comarch OSS, jest to kolejny moduł w koncepcji parasolowego systemu zarządzania siecią.

   Zarządzanie konfiguracją sieci programowalnych
   (software defined networks - SDN

   Obsługuj standardową sieć IP i integrację ze sterownikiem SDN w ramach jednej konfiguracji systemu. Umożliwia to utrzymanie obecnej sieci IP i rozbudowę produktu o funkcje związane z obsługą sieci programowalnych. Integracja z kontrolerami SDN pozwala również utrzymywać informacje w systemie paszportyzacji w stanie aktualnym, za pomocą modułu wykrywania i rekoncyliacji.

   Parasolowe zarządzanie konfiguracją – integracja z siecią samoorganizującą się (SON)

   Zarządzaj zależnościami pomiędzy ręcznymi i automatycznymi planami pochodzącymi z SON, dzięki inteligentnemu zarządzaniu planami. System automatycznie rozpoznaje i rozwiązuje konflikty między planami, co prowadzi do eliminacji błędów w procesie konfiguracji sieci. Mechanizm rekoncyliacji umożliwia akceptowanie ręcznych i zautomatyzowanych zmian związanych z SON w sieci przez moduł inteligentnego planowania.

   Usprawnienie jakości sieci telekomunikacyjnej dla poprawy satysfakcji klienta

   Zmień swój model konfiguracji sieci na rodzaj zamkniętej pętli (planowanie, modernizacja, weryfikacja, ponowne planowanie), skracając w ten sposób czas potrzebny do zapewnienia zadowolenia klienta w zakresie usług sieciowych.

   Skrócenie czasu wdrożenia nowych technologii sieciowych

   Zapewnij swojej firmie możliwość rozbudowy sieci pod kątem przyszłych technologii, z elastycznym mechanizmem modelowania sieci i szablonami konfiguracyjnymi.

   Uproszczenie konfiguracji urządzeń sieciowych od wielu dostawców

   Uprość zarządzanie konfiguracją sieci telekomunikacyjnej złożonej z urządzeń od różnych producentów, dzięki integracji z systemem Comarch Network Inventory Management, służącym do inwentaryzacji zasobów sieciowych. System automatycznie tłumaczy wysokopoziomowe planowanie sieci na rekonfigurację specyficzną dla danego producenta urządzeń, skracając w ten sposób kompleksowe planowanie w procesie zarządzania konfiguracją sieci.

   System do zarządzania konfiguracją sieci - funkcjonalności:

   • Konfiguracja elementów sieci z użyciem różnych technologii
    System wykorzystuje wiele technologii do implementacji zmian w elementach sieci. Może komunikować się z nimi bezpośrednio za pomocą interfejsu wiersza polecenia, SNMP lub NETCONF. Może również wykorzystywać interfejs do różnych nadrzędnych systemów zarządzania siecią specyficznych dla danego dostawcy za pomocą standardów CORBA, MTOSI, WebService lub protokołu RESTCONF.
     
   • Konfiguracja wielu technologii
    Produkt Comarch obsługuje wiele technologii telekomunikacyjnych, takich jak sieci radiowe IP, MPLS, DWDM, SDH i 2G/3G/4G. Wszystkie urządzenia w sieci można konfigurować z jednego punktu — konsoli Comarch OSS.

   • Mechanizm zarządzania zmianami
    Comarch Network Configuration Management rejestruje i przechowuje wszystkie zmiany dokonywane w konfiguracji sieciowej. Umożliwia to skuteczne rozwiązywanie problemów i szybką realizację planów wycofywania zmian.
    Każda zmiana wprowadzona w sieci jest rejestrowana, a wszystkie dane konfiguracyjne są dostępne na żądanie. Zmiany można zapisać jako szablony przyszłych działań.

   • Jednoczesna konfiguracja wielu elementów sieciowych  
    Wiele elementów sieci można skonfigurować w tym samym czasie niewielkim nakładem pracy. Umożliwia to szybkie wprowadzenie globalnych zmian w sieci, takich jak te w ustawieniach domyślnych, oraz szybką aktywację nowych funkcji.

   Zobacz rozwiązanie Network Configuration Management w użyciu. Przeczytaj referencje naszych klientów:

   Arqiva logo
   Arqiva (Wielka Brytania)

   Wsparcie w procesie rozwoju inteligentnych usług pomiarowych (smart metering) nowej generacji dzięki Comarch OSS oraz Managed Services

   LG U+ logo
   LG U+ (Korea Południowa)

   Uruchomienie pierwszej na świecie sieci 5G, z pomocą produktów Comarch z gamy Operations Support Systems oraz Intelligent Assurance & Analytics

   Mwingz logo
   MWingz (Belgia)

   Pomoc MWingz w zostaniu pierwszą współdzieloną siecią w Belgii, poprzez dostarczenie systemu operacyjnego i zarządzającego w modelu SaaS.

   Zobacz nasze materiały PDF związane z zarządzaniem konfiguracją sieci telekomunikacyjnej!

   Jeśli jesteś zainteresowany systemem Network Configuration Management, poznaj także te produkty:

   Wdrożenie systemu Comarch Next Generation Network Planning w krajach Ameryki Południowej

   "Obecnie wdrażane u nas systemy OSS oraz systemy wspierające operacje sieciowe są częścią strategii Telefónica - dzięki nim możemy tworzyć usługi i docierać z nimi do naszych klientów. Wdrożenie Comarch Next Generation Network Planning to milowy krok w stronę poprawy efektywności planowania sieci i optymalizacji procesów w naszych filiach w Ameryce Łacińskiej. Wybraliśmy Comarch, ponieważ firma już wcześniej sprawdziła się jako zaufany partner Grupy Telefónica w Europie i wykazała się ogromną elastycznością oraz otwartością na nasze potrzeby. Realizowane wdrożenie wiąże się również z wprowadzeniem platformy integracyjnej dedykowanej najlepszemu w swojej klasie, zintegrowanemu i wykorzystywanemu w całej grupie rozwiązaniu OSS."

   José González Díaz, Dyrektor ds. Transformacji i OSS, Global CTO
   Telefónica S.A.

   Przeczytaj więcej

   Proszę czekać

   Potrzebujesz porady w doborze produktów?

   Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

   Przejdź do formularza