Network Configuration Management

Co to jest zarządzanie konfiguracją sieci telekomunikacyjnej?

Comarch Network Configuration Management umożliwia dostawcom usług automatyzację dostarczania sieci dla wszystkich domen sieciowych. Comarch Network Configuration Management zapewnia dostęp do sieci i umożliwia zarządzanie jej konfiguracją - niezależnie od domeny sieciowej. Poza tradycyjnym podejściem obejmującym tylko sieć radiową (RAN - radio access network), system ten pomaga uruchamiać i konfigurować także sieci transmisyjne, szkieletowe i dostępowe.

Oprogramowanie do zarządzania konfiguracją sieci Comarch jest w pełni zintegrowane z planowaniem i projektowaniem zasobów, co pozwala na zamknięcie pętli planowania i konfiguracji oraz automatyzację całego procesu realizacji. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi uzgadniania produkt do zarządzania konfiguracją sieci telekomunikacyjnej Comarch, umożliwia zapewnienie dostępu do sieci w czasie rzeczywistym w oparciu o dokładne, kompletne i aktualne informacje. Informacje te są dostarczane w czasie rzeczywistym, w oparciu o dane pochodzące bezpośrednio z działającej sieci. Umożliwia to precyzyjne przydzielanie dostępu do sieci, które dotrzymuje kroku dokonywanym w niej zmianom i wynikającym z nich wymaganiom.

Rola zarządzania konfiguracją została przesunięta, ponieważ jest to produkt ważny dla spełnienia wymogu bezobsługowego zarządzania siecią i usługami.  Oznacza to obsługę pełnego cyklu życia urządzeń i funkcji sieciowych. W szczególności produkt pomaga w automatyzacji procesu uruchamiania, dzięki czemu podczas wprowadzania nowych urządzeń i funkcji sieciowych (zarówno VNF, jak i PNF) w katalogu zasobów rejestrowane są odpowiednie modele i interfejsy API.  Wbudowane modele i interfejsy API są następnie wykorzystywane do automatyzacji procesu konfiguracji, co jest wymagane w celu podłączenia uruchomionych elementów.

  Jak przygotować OSS 5G do pracy?

  Obejrzyj nasze video!


  Główne moduły Comarch Network Configuration Management:

  Oprogramowanie do Comarch Network Configuration Management jest w pełni zintegrowane z modułem automatycznego wykrywania i uzgadniania sieci, który automatycznie pobiera bieżący stan sieci. Dzięki wbudowanym mechanizmom umożliwiającym automatyczną akceptację planów podgląd w czasie rzeczywistym w module zarządzania zasobami sieci jest codziennie aktualizowany jako punkt początkowy skutecznego i bezbłędnego planowania oraz zarządzania konfiguracją.

  Produkt może zostać zaimplementowany jako część szerszego systemu do planowania i modernizacji sieci nowej generacji - Comarch Network Planning & Design.

   

  • Inteligentne zarządzanie planami

  Funkcja ta pozwala na odnajdywanie zależności pomiędzy nadchodzącymi planami w ciągu jednego, określonego dnia integracji. Zależności mogą pochodzić z ręcznych planów „inżynieryjnych” lub ze zautomatyzowanych planów generowanych przez narzędzia SON. Inteligentne zarządzanie planami to mechanizm zarządzania zasadami redukujący zależności i możliwe awarie, które mają znaczny wpływ na koszty podczas integracji.

  • Kontrole spójności

  Ta funkcja ma wbudowany zestaw reguł sprawdzania poprawności dla poszczególnych producentów i technologii. Można również określić reguły biznesowe dla konkretnego klienta.

  • Automatyczne generowanie plików akt

  Funkcja ta generuje pliki akt w składni specyficznej dla danego producenta. Można je następnie zastosować w sieci automatycznie, wykorzystując standardowe interfejsy 3GPP.

  Korzyści z produktu Network Configuration Management:

  1. 01 Korzystaj z jednej platformy konfiguracyjnej dla wielu producentów i domen
  2. Dzięki integracji z Comarch OSS Mediation umożliwia zarządzanie konfiguracją sieci wielu producentów i domen. Obsługuje zarządzanie konfiguracją zarówno sieci komórkowej, jak i stacjonarnej w jednym systemie, umożliwiając skuteczną konwergencję telefonii stacjonarnej i eliminując odizolowane rozwiązania technologiczne w architekturze.
  3. 02 Upraszczaj proces świadczenia usług
  4. Ukrywa złożoność zarządzania konfiguracją sieci konkretnego producenta elementu sieci, wykorzystując integrację wstępną z zarządzaniem zasobami sieci Comarch. Automatyzuje przekształcanie planowania sieci wysokiego poziomu na rekonfigurację specyficzną dla danego producenta, skracając w ten sposób kompleksowe planowanie w procesie zarządzania konfiguracją.
  5. 03 Usprawnij obsługę klienta
  6. Po wstępnej integracji z Comarch NGNP wdraża proces zamkniętego obiegu (planowanie, modernizacja, weryfikacja, ponowne planowanie), skracając w ten sposób czas potrzebny do zapewnienia zadowolenia klienta w zakresie usług sieciowych.
  7. 04 Skracaj czas wprowadzania usług na rynek
  8. Elastyczny mechanizm modelowania sieci i szablony konfiguracyjne zapewniają możliwość rozbudowy pod kątem przyszłych technologii sieciowych.
  9. 05 Integruj zarządzanie konfiguracją z SON
  10. Inteligentne zarządzanie planami służy do zarządzania polityką pomiędzy ręcznymi i automatycznymi planami pochodzącymi z SON. System automatycznie rozpoznaje i rozwiązuje konflikty między planami, co prowadzi do eliminacji błędów w procesie udostępniania sieci. Mechanizm uzgadniania umożliwia akceptowanie ręcznych i zautomatyzowanych zmian związanych z SON w sieci przez inteligentne plany.
  11. 06 Niższe koszty
  12. Dzięki przyszłościowemu systemowi, architekturze i integracji w ramach pakietu Comarch OSS Suite jest to kolejny moduł w koncepcji parasolowego systemu OSS, który umożliwia redukcję kosztów związanych z likwidacją kilku starszych systemów i ich migracją do jednego systemu OSS.
  13. 07 Zarządzanie konfiguracją kompatybilne z SDN
  14. Comarch OSS w jednej konfiguracji systemu obsługuje standardową sieć IP i integrację ze sterownikiem SDN. Umożliwia to utrzymanie obecnej sieci IP i rozbudowę produktu o funkcje związane z obsługą sieci programowalnych (SDN - software defined network). Integracja z kontrolerami SDN pozwala również utrzymywać zasoby czasu rzeczywistego za pomocą modułu wykrywania i uzgadniania Comarch.

  Korzystaj z jednej platformy konfiguracyjnej dla wielu producentów i domen

  Dzięki integracji z Comarch OSS Mediation umożliwia zarządzanie konfiguracją sieci wielu producentów i domen. Obsługuje zarządzanie konfiguracją zarówno sieci komórkowej, jak i stacjonarnej w jednym systemie, umożliwiając skuteczną konwergencję telefonii stacjonarnej i eliminując odizolowane rozwiązania technologiczne w architekturze.

  Upraszczaj proces świadczenia usług

  Ukrywa złożoność zarządzania konfiguracją sieci konkretnego producenta elementu sieci, wykorzystując integrację wstępną z zarządzaniem zasobami sieci Comarch. Automatyzuje przekształcanie planowania sieci wysokiego poziomu na rekonfigurację specyficzną dla danego producenta, skracając w ten sposób kompleksowe planowanie w procesie zarządzania konfiguracją.

  Usprawnij obsługę klienta

  Po wstępnej integracji z Comarch NGNP wdraża proces zamkniętego obiegu (planowanie, modernizacja, weryfikacja, ponowne planowanie), skracając w ten sposób czas potrzebny do zapewnienia zadowolenia klienta w zakresie usług sieciowych.

  Skracaj czas wprowadzania usług na rynek

  Elastyczny mechanizm modelowania sieci i szablony konfiguracyjne zapewniają możliwość rozbudowy pod kątem przyszłych technologii sieciowych.

  Integruj zarządzanie konfiguracją z SON

  Inteligentne zarządzanie planami służy do zarządzania polityką pomiędzy ręcznymi i automatycznymi planami pochodzącymi z SON. System automatycznie rozpoznaje i rozwiązuje konflikty między planami, co prowadzi do eliminacji błędów w procesie udostępniania sieci. Mechanizm uzgadniania umożliwia akceptowanie ręcznych i zautomatyzowanych zmian związanych z SON w sieci przez inteligentne plany.

  Niższe koszty

  Dzięki przyszłościowemu systemowi, architekturze i integracji w ramach pakietu Comarch OSS Suite jest to kolejny moduł w koncepcji parasolowego systemu OSS, który umożliwia redukcję kosztów związanych z likwidacją kilku starszych systemów i ich migracją do jednego systemu OSS.

  Zarządzanie konfiguracją kompatybilne z SDN

  Comarch OSS w jednej konfiguracji systemu obsługuje standardową sieć IP i integrację ze sterownikiem SDN. Umożliwia to utrzymanie obecnej sieci IP i rozbudowę produktu o funkcje związane z obsługą sieci programowalnych (SDN - software defined network). Integracja z kontrolerami SDN pozwala również utrzymywać zasoby czasu rzeczywistego za pomocą modułu wykrywania i uzgadniania Comarch.

  Kluczowe cechy:

  • Konfiguruj elementy sieci za pomocą modułu Network Configuration Management
   Moduł CM wykorzystuje wiele technologii do implementacji zmian w elementach sieci. Może komunikować się z nimi bezpośrednio za pomocą interfejsu wiersza polecenia, SNMP lub NETCONF. Może również wykorzystywać interfejs do różnych nadrzędnych systemów zarządzania siecią specyficznych dla danego dostawcy za pomocą standardów CORBA, MTOSI, WebService lub protokołu RESTCONF.

  • Wykorzystaj moduł Network Configuration Management do konfiguracji technologii
   Moduł Comarch Network Configuration Management obsługuje wiele technologii telekomunikacyjnych, takich jak sieci radiowe IP, MPLS, DWDM, SDH i 2G/3G/4G. Wszystkie urządzenia w sieci można konfigurować z jednego punktu — konsoli Comarch OSS.

  • Zmieniaj mechanizmy sterujące
   Moduł Comarch Network Configuration Management rejestruje i przechowuje wszystkie zmiany. Umożliwia to skuteczne rozwiązywanie problemów i szybką realizację planów wycofywania.
   Każda zmiana wprowadzona w sieci jest rejestrowana, a wszystkie dane konfiguracyjne są dostępne na żądanie. Zmiany można zapisać jako szablony przyszłych działań.

  • Konfiguruj wiele elementów jednocześnie
   Wiele elementów sieci można skonfigurować w tym samym czasie niewielkim nakładem pracy. Umożliwia to szybkie wprowadzenie globalnych zmian w sieci, takich jak te w ustawieniach domyślnych, oraz szybką aktywację nowych funkcji.

  Powiązane produkty:

  Studium przypadku:

  • Obecnie wdrażane u nas systemy OSS oraz systemy wspierające operacje sieciowe są częścią strategii Telefónica – dzięki nim możemy tworzyć usługi i docierać z nimi do naszych klientów. Wdrożenie Comarch Next Generation Network Planning to milowy krok w stronę poprawy efektywności planowania sieci i optymalizacji procesów w naszych filiach w Ameryce Łacińskiej. Wybraliśmy Comarch, ponieważ firma już wcześniej sprawdziła się jako zaufany partner Grupy Telefónica w Europie i wykazała się ogromną elastycznością oraz otwartością na nasze potrzeby. Realizowane wdrożenie wiąże się również z wprowadzeniem platformy integracyjnej dedykowanej najlepszemu w swojej klasie, zintegrowanemu i wykorzystywanemu w całej grupie rozwiązaniu OSS.
     
   José González Díaz, Dyrektor ds. Transformacji i OSS, Global CTO w firmie Telefónica S.A.

   Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

    Zobacz wszystkie materiały

    Potrzebujesz porady w doborze produktów?

    Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.