T-Mobile Polska Case Study

Implementacja systemu Comarch Fault Management

T-Mobile Polska jest jednym z największych operatorów komórkowych w Polsce, obsługując 10,509 mln. klientów. Świadczy pełen zakres usług telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Dzięki integracji z GTS Poland w 2015 r. i T-Systems Polska w 2017 r., T-Mobile Polska stał się operatorem zintegrowanym i w ramach swojego portfolio, oprócz usług mobilnych oferuje usługi stacjonarne, a także pełen pakiet produktów ICT. Klienci T-Mobile mają także możliwość korzystania z całej oferty usług finansowych w ramach T Mobile Usługi Bankowe – najbardziej zaawansowanego i innowacyjnego przykładu synergii banku i telekomu.

Koncepcja

Firma T-Mobile zdecydowała się zaufać platformie Comarch OSS Suite, konkretnie modułowi Comarch Fault Management, wykorzystującemu zaawansowaną technologię rozwiązywania istniejących usterek i problemów w sieciach należących do operatora. Comarch przedstawił ofertę elastycznego i ekonomicznego rozwiązania obejmującego najnowsze technologie i spełniającego wymagania klienta.

Najważniejszym atutem oferty Comarch była możliwość dokładnego dostosowania rozwiązania do potrzeb klienta, niezwłoczne reagowanie na często zmieniające się wymogi oraz szybka implementacja wymaganych dodatków do systemu.
Potrzeba biznesowa

Implementacja systemu Comarch Fault Management w T-Mobile Polska była dobrze uzasadniona z biznesowego i technicznego punktu widzenia. Na przestrzeni ostatnich kilku lat byliśmy świadkami szeregu rewolucyjnych zmian związanych z rynkiem usług telekomunikacyjnych. Aby uniknąć nieustannej presji ze strony konkurencji, operator musi szybko reagować na warunki panujące na rynku przy jednoczesnym uwzględnieniu szybkiego rozwoju firmy. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, jednolity, w pełni skalowalny i konfigurowalny system zarządzania usterkami (fault management) i monitorowania usług, który płynnie integruje się z istniejącymi systemami, stanowi jeden z kluczowych warunków pozwalających firmie odnieść sukces.

Firma T-Mobile Polska oczekiwała łatwego w konfiguracji i rozbudowie rozwiązania, które w sposób „parasolowy” objęłoby szereg już zaimplementowanych systemów zarządzania.
W momencie rozpoczęcia realizacji projektu sieć T-Mobile składała się z ponad 15  000 elementów sieciowych, wśród których można było wyróżnić ponad 30 rodzajów urządzeń pochodzących od różnych dostawców. W rezultacie, do zarządzania tym środowiskiem sieciowym stosowano wiele różnych aplikacji, specyficznych dla każdego z dostawców. Głównym celem projektu było ujednolicenie i uproszczenie procesu zarządzania poprzez dostarczenie wspólnego interfejsu do obsługi wszystkich urządzeń, jak również skorelowanie oraz spójne przedstawienie danych (zdarzeń) zgromadzonych w istniejących systemach. Aby to osiągnąć, konieczna była synchronizacja z istniejącymi zewnętrznymi systemami oraz bazami danych. Z tego względu proponowane rozwiązanie musiało obejmować szereg określonych adapterów danych, z których większość wymagała opracowania od podstaw w oparciu o analizę zastosowanych protokołów własnych.

Rozwiązanie

Moduł Comarch Fault Management monitoruje wszystkie istniejące elementy sieciowe wchodzące w skład infrastruktury sieciowej. Odbiera on, wyświetla
i skutecznie śledzi alarmy, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko i bezproblemowo zarządzać incydentami osłabiającymi funkcjonalność sieci.

Ponadto system umożliwia użytkownikom pełne skonfigurowanie sposobu przetwarzania alarmów. Odbywa się to poprzez stworzenie reguł wykorzystywanych przez wbudowany silnik korelacji. Dzięki tej funkcji można szybciej zidentyfikować awarię, a użytkownicy mają możliwość przydzielania zadań zgodnie z wewnętrznymi procesami firmowymi (integracja z systemem obsługi zgłoszeń – Trouble Ticketing).

W przypadku T-Mobile system Fault Management wymagał integracji on-line z istniejącymi systemami ewidencji sieci i usług (network & service inventory). W tym celu zgromadzone alarmy dotyczące elementów sieciowych zostały dodatkowo zmapowane na konkretne usług, aby odzwierciedlały i prezentowały ich stan faktyczny. Natomiast do przedstawienia zebranych danych zastosowano zaawansowany interfejs wizualizacji alarmów, który umożliwia podgląd zarówno bieżących, jak i historycznych alarmów.

Oprócz wyświetlenia standardowej listy alarmów można także wykorzystać mapy do wizualizacji stanu infrastruktury sieciowej oraz usług. System udostępnia opcje wizualizacji na bazie map GIS, odwzorowania pozycji w logicznej architekturze sieci, widoku hierarchicznego oraz widoku planu sieci
w pomieszczeniu wraz z wadliwymi elementami. Tak szczegółowy widok pozwala użytkownikom uzyskać maksymalną ilość informacji co do dokładnej lokalizacji wadliwych elementów. Informacje te mogą być następnie przekazywane personelowi technicznemu, aby przyspieszyć wykonanie niezbędnych napraw.

Dodatkowo firma T-Mobile otrzymała zaawansowane narzędzie do raportowania umożliwiające przeprowadzenie dogłębnej analizy sieci i podjęcie stosownych kroków w celu poprawy wydajności i niezawodności sieci.

Rezultaty

Najważniejsze korzyści wynikające z zaimplementowania systemu Comarch Fault Management:

  • Poprawa niezawodności sieci
  • Centralny i jednolity system kontroli obejmujący wszystkie domeny sieci
  • Monitorowanie złożonych usług pod kątem jakości
  • Płynna integracja z istniejącymi systemami
  • Pełna automatyzacja czynności w ramach zarządzania usterkami sieciowymi, w tym korelacji i obsługi systemu zgłoszeń (Trouble Ticketing)
  • Rozwojowa architektura umożliwiająca łatwe dodawanie nowych systemów zarządzania

Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji, Comarch Fault Management to pewny krok w  kierunku lepszego zarządzania siecią.

Dlaczego Comarch?

"Firma PTC (dziś T-Mobile Polska) potrzebowała otwartego parasolowego systemu zarządzania siecią, który odgrywałby główną rolę w naszym Technologicznym Centrum Operacji. Po fazie pilotażowej projektu z udziałem czterech produktów od różnych dostawców, zdecydowaliśmy się na implementację platformy Comarch OSS Suite z systemem Fault Management.

Polecamy Comarch jako wiarygodnego partnera biznesowego zatrudniającego profesjonalnych
i doświadczonych pracowników. Jesteśmy przekonani, że platforma Comarch OSS Suite to nowoczesne i elastyczne rozwiązanie, które umożliwi nam szybkie wdrożenie systemu zarządzania usługami nowej generacji."

Dariusz Antoniewicz, Kierownik Jednostki ds. Zarządzania Usługami,
Departament Wsparcia Technologicznego,
Polska Telefonia Cyfrowa (PTC)

Pobierz Case Study jako PDF

Pobierz PDF

Przeczytaj inne Case Studies

Wróć do referencji klientów

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza