Implementacja systemu Comarch Fault Management

Klient: Polska Telefonia Cyfrowa
               (T-Mobile Polska)

Branża:
Telekomunikacja

Wdrożone produkty:
Comarch Fault Management
 
T-Mobile Polska jest jednym z największych operatorów komórkowych w Polsce, obsługując 10,509 mln. klientów. Świadczy pełen zakres usług telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Dzięki integracji z GTS Poland w 2015 r. i T-Systems Polska w 2017 r., T-Mobile Polska stał się operatorem zintegrowanym i w ramach swojego portfolio, oprócz usług mobilnych oferuje usługi stacjonarne, a także pełen pakiet produktów ICT. Klienci T-Mobile mają także możliwość korzystania z całej oferty usług finansowych w ramach T Mobile Usługi Bankowe – najbardziej zaawansowanego i innowacyjnego przykładu synergii banku i telekomu.

Wdrożone produkty

Moduł Comarch Fault Management monitoruje wszystkie istniejące elementy sieciowe wchodzące w skład infrastruktury sieciowej. Odbiera on, wyświetla i skutecznie śledzi alarmy, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko i bezproblemowo zarządzać incydentami osłabiającymi funkcjonalność sieci.

 
Ponadto system umożliwia użytkownikom pełne skonfigurowanie sposobu przetwarzania alarmów. Odbywa się to poprzez stworzenie reguł wykorzystywanych przez wbudowany silnik korelacji. Dzięki tej funkcji można szybciej zidentyfikować awarię, a użytkownicy mają możliwość przydzielania zadań zgodnie z wewnętrznymi procesami firmowymi (integracja z systemem obsługi zgłoszeń – Trouble Ticketing).

 

W przypadku T-Mobile system Fault Management wymagał integracji on-line z istniejącymi systemami ewidencji sieci i usług (network & service inventory). W tym celu zgromadzone alarmy dotyczące elementów sieciowych zostały dodatkowo zmapowane na konkretne usług, aby odzwierciedlały i prezentowały ich stan faktyczny. Natomiast do przedstawienia zebranych danych zastosowano zaawansowany interfejs wizualizacji alarmów, który umożliwia podgląd zarówno bieżących, jak i historycznych alarmów.

 

Oprócz wyświetlenia standardowej listy alarmów można także wykorzystać mapy do wizualizacji stanu infrastruktury sieciowej oraz usług. System udostępnia opcje wizualizacji na bazie map GIS, odwzorowania pozycji w logicznej architekturze sieci, widoku hierarchicznego oraz widoku planu sieci w pomieszczeniu wraz z wadliwymi elementami. Tak szczegółowy widok pozwala użytkownikom uzyskać maksymalną ilość informacji co do dokładnej lokalizacji wadliwych elementów. Informacje te mogą być następnie przekazywane personelowi technicznemu, aby przyspieszyć wykonanie niezbędnych napraw.

 

Dodatkowo firma T-Mobile otrzymała zaawansowane narzędzie do raportowania umożliwiające przeprowadzenie dogłębnej analizy sieci i podjęcie stosownych kroków w celu poprawy wydajności i niezawodności sieci.

Rezultaty

Najważniejsze korzyści wynikające z zaimplementowania systemu Comarch Fault Management:

  • Poprawa niezawodności sieci
  • Centralny i jednolity system kontroli obejmujący wszystkie domeny sieci
  • Monitorowanie złożonych usług pod kątem jakości
  • Płynna integracja z istniejącymi systemami
  • Pełna automatyzacja czynności w ramach zarządzania usterkami sieciowymi, w tym korelacji i obsługi systemu zgłoszeń (Trouble Ticketing)
  • Rozwojowa architektura umożliwiająca łatwe dodawanie nowych systemów zarządzania

 

Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji, Comarch Fault Management to pewny krok w kierunku lepszego zarządzania siecią.

Dlaczego Comarch?

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.