Pełne przeniesienie usług sieciowych do chmury

Przenieś swoje operacje sieciowe do chmury telekomunikacyjnej i wznieś się ponad konkurencję, dzięki przyszłościowemu systemowi informatycznemu

Przepaść pomiędzy telekomunikacją a informatyką zmniejsza się wraz ze wzrostem symbiozy i wzajemnej zależności tych dwóch światów. Zastosowanie nowoczesnych technologii wirtualizacji, takich jak NFV (network function virtualization) opartych na technologii VM i skonteneryzowanych, oraz SDN (software-defined networking), pozwala operatorom uniknąć konieczności utrzymywania fizycznych urządzeń i infrastruktury oraz przejść na bardziej elastyczne i ekonomiczne sieci logiczne i chmurowe.

Nie tylko umożliwia ono wykorzystywanie i płacenie tylko za te zasoby, które są potrzebne w danym momencie, ale także pozwala na szybkie skalowanie usług zależnie od zmian zapotrzebowania. CSP (communications service providers) mogą łatwo integrować się z wieloma dostawcami, technologiami i platformami, znacznie przyspieszając wdrażanie usług i aktualizacji, dzięki chmurze telekomunikacyjnej oraz DevOps. Cały proces wprowadzania nowych usług, od projektu do rozwoju, testowania i produkcji, może zostać znacznie skrócony, bardziej zautomatyzowany i mniej podatny na błędy.

Rozwiązania oferowane przez Comarch wspomagają operatorów w procesie tej transformacji, zapewniając pełną widoczność, zarządzanie i orkiestrację nowoczesnych chmur i sieci telekomunikacyjnych. Zapewnia to ujednolicony i pełny dostęp do wszystkich warstw, od usług dla klientów po infrastrukturę, dostarczając potężne narzędzia i interfejsy do projektowania usług i wdrażania ich w różnych środowiskach (od starszych serwerów po chmury prywatne, hybrydowe, multi i publiczne) z wykorzystaniem różnych technologii. Transformacja ta umożliwia również zbliżenie w stronę klientów końcowych. Rozwiązania Comarch wspierają kluczowe standardy branżowe, aby umożliwić łatwą integrację z centrami danych, chmurami i kontrolerami SDN.

Pełne przeniesienie usług sieciowych do chmury

Zrealizuj swoje cele, dzięki rozwiązaniom Comarch, które przenoszą sieci na poziom chmury

  • Zmniejsz całkowity koszt posiadania (TCO) infrastruktury sieciowej
  • Ograniczaj przypadki niewydolności, dzięki elastyczności systemu
  • Popraw czas wprowadzania na rynek poprzez szybkie projektowanie, rozwój i testowanie usług
  • Wprowadź nowe rodzaje usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów

  • Uzyskaj lepszą wydajność i skalowalność sieci
  • Ogranicz czasy przestojów i podnieś poziom zadowolenia klientów
  • Korzystaj z lepszej interoperacyjności opartej na najnowszych otwartych standardach i najlepszych praktykach

Dowiedz się, jak pomogliśmy LG U+ wdrożyć pierwszą sieć 5G na świecie

Na drodze do 5G: Pierwsze uruchomienie sieci 5G na świecie

Produkty powiązane

Chcesz wiedzieć więcej?

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza