Enterprise Billing, Charging & Revenue Management

Enterprise Billing, Charging & Revenue Management – system billingowy do obsługi klientów korporacyjnych w telekomunikacji 

Produkt Comarch Enterprise Billing, Charging & Revenue Management jest wyjątkowym oprogramowaniem do fakturowania i rozliczania usług telekomunikacyjnych, które adresuje potrzeby nawet najbardziej złożonych środowisk korporacyjnych, charakterystycznych dla największych klientów biznesowych (B2B) Twojej firmy.

System ten oferuje takie możliwości jak jednoczesna obsługa wielu oddziałów i jednostek firmy, dzielone rozliczanie (podział na centra kosztów) z elastycznym definiowaniem reguł opartych na czasie połączenia lub rodzaju usługi, raportowanie danych ad hoc, naliczanie opłat według zdefiniowanych progów, współdzielenie pakietów danych na poziomie firmy lub oddziału, tworzenie zamkniętych grup użytkowników, jak również dostępność danych dotyczących użytkowania usług i danych finansowych w środku cyklu.

Produkt Comarch do zarządzania rozliczeniami usług telekomunikacyjnych dla dużych firm umożliwia zaawansowaną kontrolę kosztów w czasie rzeczywistym, opartą na modyfikowalnych regułach oraz łatwe sporządzanie jednej faktury za wszystkie usługi telefonii mobilnej i stacjonarnej, hostingu oraz transmisji danych związanych z Internetem rzeczy (IoT) dla danego klienta korporacyjnego. Dzięki systemowi Comarch możesz swobodnie definiować struktury organizacyjne i hierarchie oraz tworzyć reguły podziału rozliczeń na jednostki firmy, w tym funkcję rozliczeń na rzecz innego podmiotu, która umożliwia tworzenie faktur dla firm trzecich. System ten pozwala na udostępnianie w formie graficznej danych dotyczących naliczania opłat i rozliczania, a moduł bilingowy zapewnia łatwe i sprawne zarządzanie płatnościami, gromadzenie danych, księgowanie i prowadzenie ksiąg pomocniczych.

System Comarch Enterprise Billing, Charging & Revenue Management został zaprojektowany tak, że można go łatwo zintegrować z innymi modułami firmy Comarch, na przykład z platformą do prezentowania danych w czasie rzeczywistym (Real-time Data Control & Presentation) czy z portalem samoobsługowym dla klientów B2B (Corporate Self-Care) – w celu prezentowania faktur cyfrowych za usługi telekomunikacyjne klientom korporacyjnym.

Cyfrowa obsługa klienta w sercu strategii Omnichannel

Zobacz nasze wideo!

Korzyści z wdrożenia systemu bilingowego dla klientów korporacyjnych - Enterprise Billing, Charging & Revenue Management:

Jedna faktura za usługę, niezależnie od ilości zaangażowanych dostawców

Agreguj dane pochodzące z różnych systemów rozliczeniowych i sporządź dla danego klienta korporacyjnego jedną fakturę obejmującą wszystkie usługi, niezależnie od ilości podmiotów zaangażowanych w ich dostarczanie.

Prosta obsługa klientów korporacyjnych o złożonych hierarchiach

Zaoferuj swoim klientom ujednoliconą, jednoczesną obsługę wielu jednostek firmy o dowolnej strukturze organizacyjnej.

Zwiększona dokładność procesu fakturowania

Dokonuj podglądu faktur wystawionych klientom korporacyjnym przed ich zatwierdzeniem.

Analiza kosztów i faktur w trybie online

Przeglądaj faktury w trybie online z możliwością analizy z zawężaniem do jednego wydarzenia.

Podział kosztów pomiędzy firmą a zaangażowanymi partnerami

Naliczaj opłaty z podziałem między szereg podmiotów trzecich.

Zobacz nasze materiały PDF związane z zarządzaniem rozliczeniami klientów biznesowych!

Jeśli jesteś zainteresowany systemem Enterprise Billing dla telekomunikacji, poznaj także te produkty:

Wspieranie klientów korporacyjnych w telekomunikacji dzięki dedykowanej platformie B2B

"Elementy poprzedniego systemu BSS używanego w KPN wymagały ogromnych nakładów pracy ze strony użytkowników. Ostatecznie postanowiono kupić nowe, zintegrowane rozwiązanie - a Comarch idealnie wpasował się w sformułowane przez nas wymagania."

Cees Versteeg, Dyrektor ds. IT i Operacyjnych
KPN

Przeczytaj więcej

Kompleksowa implementacja produktów BSS

Zobacz wideo Comarch & X by Orange!

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza