Enterprise Product Catalog

Enterprise Product Catalog – katalog produktów dla klientów biznesowych

Comarch Enterprise Product Catalog umożliwia proste i elastyczne przechowywanie całego portfolio produktów operatora telekomunikacyjnego w jednym miejscu. W każdej domenie lub linii biznesowej można utworzyć kilka katalogów pomocniczych. Służą one do przedstawiania ofert klientom końcowym i wspomagają odpowiednie rozwiązania do naliczania opłat i rozliczania. Firmy telekomunikacyjne współpracujące z pośrednikami sprzedaży, wykorzystując dostępną w module Enterprise Product Catalog możliwość współdzielenia i obsługi wielu lokalizacji, mogą umożliwić każdemu partnerowi indywidualne zarządzanie ofertami na podstawie istniejącego katalogu produktów, a w rezultacie znaczne obniżenie kosztów towarzyszących zarządzaniu ofertą produktową.

Dobrze zdefiniowane i kontrolowane role użytkowników, efektywne procesy zarządzania cyklem życia oraz kontrola wersji wszystkich jednostek danych stanowią potężne narzędzia, które umożliwiają nieustanne wprowadzanie innowacji do istniejącego portfolio usług dla klientów biznesowych, modyfikowanie go lub poszerzanie. Ochronę procesów propagacyjnych konfiguracji zapewnia mechanizm zatwierdzania zmian przez uprawnionych pracowników przed ich opublikowaniem w pomocniczych katalogach produktów i systemach podmiotów trzecich za pośrednictwem interfejsu OpenAPI oferowanego w produkcie. Etapy i uczestnicy procesu publikacji, role połączonych katalogów produktów oraz ścieżki eksportu i importu danych są w pełni konfigurowalne, dzięki czemu można zautomatyzować wszystkie wymiany danych i zapewnić pełną zgodność procesów z danym kształtem architektury i organizacją operatora telekomunikacyjnego.  Dodatkowo, dzięki obsłudze wielu walut i różnych systemów podatkowych, w pełni obsługiwane są przypadki, w których w grę wchodzi szereg partnerów rozmieszczonych w różnych krajach.

Cyfrowa obsługa klienta w sercu strategii Omnichannel

Zobacz nasze wideo!

Korzyści z wdrożenia katalogu produktów dla klientów biznesowych w telekomunikacji - Enterprise Product Catalog:

Katalog produktów dla segmentu B2B uwzględniający różne role
i lokalizacje

Korzystaj z łatwo konfigurowalnego katalogu produktów, który można dostosować do środowisk z wieloma lokalizacjami i rolami, tak aby uwzględnić nawet najbardziej złożone organizacje i relacje partnerskie.

Możliwość integracji z innymi katalogami produktów
 

Łatwo integruj produkt z szerszym środowiskiem IT, dzięki ujednoliconym interfejsom i API. Comarch Product Catalog może być zarówno nadrzędnym (master), jak i podległym (slave) katalogiem produktów dla klientów biznesowych.

Centralizacja procesu zarządzania ofertą dla klientów biznesowych

Trzymaj informację o produktach i ofertach w jednym miejscu. Enterprise Product Catalog to katalog produktów B2B dla operatorów telekomunikacyjnych, opracowany zgodnie ze standardami rynkowymi. Produkt ten umożliwia zarządzanie wzorcami specyfikacji i ofert produktowych, ze wszystkimi ich detalami i wzajemnymi relacjami.

Łatwe zarządzanie cyklem życia produktów telekomunikacyjnych B2B

Ułatwiaj tworzenie, kopiowanie, testowanie, zatwierdzanie oraz wycofywanie produktów dzięki procesom wbudowanym w systemie Comarch Enterprise Product Catalog. Łatwo zarządzaj zarówno pojedynczymi elementami, jak i większymi konfiguracjami jest niezwykle łatwe przez cały cykl życia produktu.

Zobacz nasze materiały PDF związane z katalogiem produktów dla klientów biznesowych w telekomunikacji!

Jeśli jesteś zainteresowany systemem Enterprise Product Catalog dla telekomunikacji, poznaj także te produkty:

Orange Luxembourg podpisał umowę z Comarch na przebudowę systemów BSS

Zobacz wideo Comarch & Orange Luxembourg!

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza