Enterprise Product Catalog

Czym jest produkt Enterprise Product Catalog?

Enterprise Product Catalog for Telecom umożliwia proste i elastyczne przechowywanie całego portfolio produktów CSP w jednym miejscu. W każdej domenie lub linii biznesowej można utworzyć kilka katalogów pomocniczych. Służą one do przedstawiania ofert klientom końcowym i wspomagają odpowiednie rozwiązania do naliczania opłat i rozliczania. Firmy CSP współpracujące z pośrednikami sprzedaży, wykorzystując dostępną w module Enterprise Product Catalog możliwość współdzielenia i obsługi wielu lokalizacji, mogą umożliwić każdemu partnerowi indywidualne zarządzanie ofertami na podstawie istniejącego katalogu produktów, a w rezultacie znaczne obniżenie kosztów towarzyszących zarządzaniu katalogami dla CSP.

 
Dobrze zdefiniowane i kontrolowane role użytkowników, efektywne procesy zarządzania cyklem życia oraz kontrola wersji wszystkich jednostek danych stanowią potężne narzędzia, które umożliwiają zespołom biznesowym nieustanne wprowadzanie innowacji do istniejącego portfolio, modyfikowanie go lub poszerzanie. Ochronę procesów propagacyjnych konfiguracji zapewnia mechanizm zatwierdzania zmian przez uprawnionych pracowników przed ich opublikowaniem w pomocniczych katalogach produktów i systemach podmiotów trzecich za pośrednictwem interfejsu OpenAPI oferowanego w rozwiązaniu. Etapy i uczestnicy procesu publikacji, role połączonych katalogów produktów oraz ścieżki eksportu i importu danych są w pełni konfigurowalne, dzięki czemu można zautomatyzować wszystkie wymiany danych i zapewnić pełną zgodność procesów z danym kształtem architektury i organizacją CSP.  Dodatkowo, dzięki obsłudze wielu walut i wielu systemów podatkowych, w pełni obsługiwane są przypadki, w których w grę wchodzi wielu partnerów w różnych krajach.

Korzyści z rozwiązania Enterprise Product Catalog:

 1. 01 Katalog produktów uwzględniający różne role i wiele relacji partnerskich
 2. Korzystaj z łatwo konfigurowalnego katalogu produktów, który można dostosować do środowisk z wieloma lokalizacjami i rolami, tak aby uwzględnić nawet najbardziej złożone organizacje i relacje partnerskie.
 3. 02 Centralne miejsce dla wszystkich produktów i ofert
 4. Wprowadź do grupy swoich rozwiązań katalog produktów opracowany zgodnie ze standardami rynkowymi, które stanowią podstawę modeli specyfikacji produktów i ofert ze wszystkimi detalami i relacjami.
 5. 03 Możliwość integracji z innymi rozwiązaniami Product Catalog
 6. Dzięki interfejsom ujednoliconym i interfejsom API uczyć rozwiązanie Comarch Product Catalog częścią większego systemu, np. głównym lub podrzędnym rozwiązaniem Enterprise Product Catalog.
 7. 04 Uproszczone zarządzanie cyklem życia
 8. Ułatwiaj tworzenie, kopiowanie, testowanie, zatwierdzanie oraz wycofywanie produktów dzięki procesom wbudowanym w rozwiązanie Product Catalog.  Zarządzanie zarówno pojedynczymi elementami, jak i większymi konfiguracjami jest niezwykle łatwe przez cały cykl życia produktu.

Katalog produktów uwzględniający różne role i wiele relacji partnerskich

Korzystaj z łatwo konfigurowalnego katalogu produktów, który można dostosować do środowisk z wieloma lokalizacjami i rolami, tak aby uwzględnić nawet najbardziej złożone organizacje i relacje partnerskie.

Centralne miejsce dla wszystkich produktów i ofert

Wprowadź do grupy swoich rozwiązań katalog produktów opracowany zgodnie ze standardami rynkowymi, które stanowią podstawę modeli specyfikacji produktów i ofert ze wszystkimi detalami i relacjami.

Możliwość integracji z innymi rozwiązaniami Product Catalog

Dzięki interfejsom ujednoliconym i interfejsom API uczyć rozwiązanie Comarch Product Catalog częścią większego systemu, np. głównym lub podrzędnym rozwiązaniem Enterprise Product Catalog.

Uproszczone zarządzanie cyklem życia

Ułatwiaj tworzenie, kopiowanie, testowanie, zatwierdzanie oraz wycofywanie produktów dzięki procesom wbudowanym w rozwiązanie Product Catalog.  Zarządzanie zarówno pojedynczymi elementami, jak i większymi konfiguracjami jest niezwykle łatwe przez cały cykl życia produktu.

Powiązane rozwiązania:

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

  Zobacz wszystkie materiały

  Potrzebujesz porady w doborze produktów?

  Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.