Procesy i Integracje

Poznaj korzyści zapewniane przez produkt Smart BSS: Procesy i Integracje

Ułatw sobie pracę

Zadbaj o płynność operacji dzięki zestawowi uprzednio zdefiniowanych procesów (od zamówienia do płatności, od sprzedaży do wsparcia, od zamówienia do działania, od problemu do rozwiązania).

Czerp korzyści z wielu integracji

Używaj całej gamy interfejsów API od wysyłania wiadomości, do bramek plików i obsługi płatności.

Kontroluj i dbaj o bezpieczeństwo

Zarządzaj dostępem do danych, przydzielaniem obowiązków, metodologią i analizami porównawczymi, jednocześnie śledząc sytuację za pomocą narzędzi do audytu i monitoringu.

Procesy i Integracje — narzędzie Smart BSS do integracji na wielu płaszczyznach

Wieloletnia działalność w branży telekomunikacyjnej pozwoliła nam doskonale opanować standardy i sprostać wyzwaniom spełnienia bardzo szczegółowych wymagań. Opracowaliśmy nowe interfejsy i złożone schematy (zarówno synchroniczne, jak i asynchroniczne, a także kolejki i wymianę plików). Comarch Smart BSS funkcjonuje w złożonym środowisku wzajemnych interakcji i zależności. Oto niektóre z właściwości systemu:

 • Wysyłanie powiadomień
 • Dostarczanie dokumentów i pozwoleń klientom końcowym
 • Zarządzanie kontami (przez dział obsługi klienta i samych klientów)
 • Wybór rodzajów płatności online (SEPA, polecenie zapłaty, bramki płatnicze)
 • Automatyzacja procesów biznesowych i technicznych (w tym sprzedaży, zgłoszeń, konfiguracji systemu)
 • Połączenie z warstwą usług operatora


Wiedza to potęga i nieodłączny element sukcesu w biznesie, ale dostęp do niej wymaga niezakłóconego przepływu informacji. Smart BSS gwarantuje to na wielu poziomach:

 • Duży wybór sposobów wysyłania dokumentów (raportów, faktur, obowiązującego regulaminu) odbiorcom wewnętrznym i zewnętrznym umożliwi Ci zorganizowanie pracy i usprawnienie wszystkich operacji
 • Komunikacja z klientami przez SMS-y, e-maile, powiadomienia oraz karuzelę sprawi, że będą poinformowani i zadowoleni
 • Szczegółowe raporty analityczne, które można zintegrować z analityką biznesową/DHL, aby ułatwić kierownikom i analitykom zorientowanie się w bieżącej sytuacji i opracowanie strategii, prowadzącej do sukcesu firmy w przyszłości


Procesy i Integracje — sposób Smart BSS na zwiększenie elastyczności 


Mechanizmy gromadzenia informacji i kontroli procesów zapewniają wysoki poziom stabilności systemu, co przekłada się na sprawne funkcjonowanie Twojej firmy. Smart BSS zawiera zestaw interfejsów biznesowych API, pozwalających na dostęp do oraz modyfikację integracji i zastosowań, dopasowanych do potrzeb danego użytkownika:

 • Procesy masowe upraszczają przesyłanie plików, a następnie ich agregację i przetwarzanie
 • Obsługiwane kolejki komunikatów (m. in. Apache Kafka i RabbitMQ) oraz ich wykorzystanie zależą od potrzeb biznesowych i następujących po nich optymalizacjach procesów
 • Bezpieczna integracja przez VPN, zastosowanie protokołu HTTPS oraz szyfrowanie przesyłanych danych


Moduł bramki do przesyłania plików odpowiada za wymianę, kompresję i szyfrowanie różnych plików. Wdrożenie bramki pozwala:

 • Zmniejszyć obciążenie pracą (badania i rozwój, wdrażanie, testowanie, analiza)
 • Zwiększyć bezpieczeństwo (specjalizacja, audyt, monitoring)
 • Zapewnić kontrolę (dostęp do informacji, przydzielanie obowiązków, metodologia i badania porównawcze)


Zaawansowana architektura Comarch Smart BSS gwarantuje bezpieczeństwo dzięki:

 • Monitoringowi integracji, aby zapewnić kontrolę nad komunikacją zewnętrzną i wymianą plików
 • Bezpiecznemu zarządzaniu profilami, w tym obsłudze płatności online z wykorzystaniem standardów i interfejsów bankowych
 • Kontroli nad procesami, takimi jak sprzedaż i aktywacje, sprawdzanie dostępności i konfiguracja usług, dostępnych przez pojedyncze logowanie

Najwyższe standardy branżowe — procesy TM Forum w Smart BSS

L2O — od potencjału do zamówienia

Proces rozpoczyna się, gdy klient złoży zamówienie przez e-Sklep lub zgłoszenie zarejestrowane na platformie CRM. Następnie zamówienie jest przetwarzane, weryfikowane za pośrednictwem integracji z dostawcą usługi i dostarczane klientowi. Jednocześnie system rejestruje subskrypcję i przygotowuje ją na kolejne kroki.

O2P — od zamówienia do płatności

Zakupione produkty i subskrypcje przechodzą przez serię procesów masowych zarządzania przychodami, takich jak billing, fakturowanie, naliczanie płatności i wysyłanie faktur do klientów. Pobór płatności odbywa się za pośrednictwem platformy e-BOK przy użyciu jednej z dostępnych metod (bramki płatnicze, polecenia zapłaty, SEPA, itp.). Dodatkowo płatności są zabezpieczane masowym procesem ściągania należności.

U2P — od użycia do płatności

Smart BSS umożliwia zintegrowanie systemu billingowego z bazami danych na wielu płaszczyznach, co pozwala otrzymywać EDR-y i CDR-y oraz na billing na podstawie użycia. Następnie wdrażane są procesy masowe fakturowania, naliczania opłat i pobierania płatności przy użyciu dostępnych metod. Dodatkowo proces U2P można połączyć z O2P, zestawiając opłaty z subskrypcji i dane o użyciu na jednej fakturze.

R2A — od zgłoszenia do odpowiedzi

360-stopniowy widok konta klienta wraz ze wszystkimi właściwościami usprawnia proces R2A, zapewniając działowi obsługi klienta dostęp do danych za pośrednictwem rozwiązania wszystko-w-jednym. Operatorzy CRM mogą przeglądać zgłoszenia utworzone manualnie przez operatora (np. pracownika centrum obsługi klienta) lub pozyskane z platformy e-BOK.

R2C — od zgłoszenia do wprowadzenia zmiany

Ten proces polega na zarejestrowaniu informacji o zamówieniu klienta przez operatorów CRM lub platformę e-BOK i uruchomieniu odpowiedniego procesu obsługi. Następnie, przy użyciu integracji, zamówienie jest przekazywane do warstwy usług. Jeśli proces ten zostanie pomyślnie zrealizowany, do klientów wysyłany jest e-mail lub SMS z potwierdzeniem wprowadzenia zmian na ich koncie.

P2S — od problemu do rozwiązania

Rozwiązaniami technicznymi zgłaszanymi przez klientów zajmują się użytkownicy platformy CRM. Liczne integracje i narzędzia monitoringowe pozwalają usprawnić proces identyfikacji problemów technicznych, rozpocząć działania korygujące i zamknąć zgłoszenie. Dzięki ciągłemu monitoringowi i raportowaniu można z łatwością zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze, aby zapewnić niezakłócone działanie usługi.

C2S — od reklamacji do rozwiązania

Szeroki zakres integracji CRM umożliwia Twoim pracownikom rozpoznanie, dlaczego klient nie jest zadowolony z produktu, rozpoczęcie działań korygujących, monitorowanie postępów i zamknięcie zgłoszenia. Utrudnienia można zrekompensować klientowi kuponami lub rabatami.

T2C — od zakończenia do potwierdzenia

Proces obejmuje działania mające na celu utrzymanie klienta, rejestrację zamówienia klienta, uruchomienie odpowiedniego procesu obsługi i przekazanie zamówienia do warstwy usług.

Leaflet: Smart BSS
Canada’s VALO Networks has chosen Comarch as partner to provide BSS for Innovative Broadband Project
Kanadyjska firma VALO Networks wybrała Comarch na dostawcę systemu BSS do obsługi innowacyjnego projektu szerokopasmowego dostępu do Internetu
Unleashed wybiera Comarch na dostawcę BSS dla celów reorganizacji IT
Case Study: Implementation of Comarch Smart BSS
Thales Alenia Space Spain chooses Comarch Smart BSS

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza