System zarządzania relacjami z klientami - Smart BSS

Czym jest Comarch Smart BSS?

 • Comarch Smart BSS (ang. Business Support System) to kompleksowy system, wspomagający zarządzanie relacjami z klientami. Długoletnia obecność na rynku telekomunikacyjnym pozwala nam dostarczać najwyższej klasy, zorientowane na klienta usługi w oparciu o rekomendacje stowarzyszenia TM Forum oraz wytycznych partnerów biznesowych. Usprawniamy prowadzenie działalności zarówno w branży telekomunikacyjnej, jak i innych, zapewniając elastyczność w zakresie definiowania usług i realizacji procesów.
 • Smart BSS zapewni Ci wsparcie doświadczonych specjalistów zorientowanych na cele biznesowe. Korzystając z szerokiego wachlarza naszych możliwości stworzą dla Ciebie rozwiązanie, odpowiadające Twoim potrzebom i wyzwaniom.
 • Dostarczamy jedną, zintegrowaną platformę, z której skorzystają pracownicy, pełniący różne role w Twojej organizacji: agenci sprzedaży, dział obsługi klienta, księgowi oraz kierownicy produktu i pomoc techniczna.

smart bss

Smart BSS

Co zyskasz?

Klient przede wszystkim

Zadbaj o satysfakcję klientów dzięki płynnemu i pozbawionemu zakłóceń dostarczaniu usług. Zapewnij najwyższą jakość obsługi, korzystając z prostej, estetycznej platformy e-BOK i intuicyjnego systemu zarządzania zgłoszeniami.

Bezpieczne produkty i usługi

Uprość sobie życie, wybierając mocne połączenie narzędzi do zarządzania relacjami z klientami, katalogiem produktów oraz transakcjami finansowymi. Pozbądź się ryzyka niespójności lub błędów w komunikacji pomiędzy odrębnymi bazami danych.

Przychody powyżej oczekiwań

Kontroluj cały cykl finansowy w jednym systemie: od ustalenia cen, przez billing i fakturowanie, po obsługę płatności i windykację. Rozwijaj się dzięki licznym funkcjonalnościom, mnogości opcji i szablonów.

Personalizuj i optymalizuj

Modyfikuj konfiguracje podstawowe lub projektuj własne unikalne procesy. Wykorzystaj przygotowane wcześniej schematy i szablony lub dostosuj je do swoich potrzeb.

Wprowadzaj na rynek produkty MVP w zaledwie kilka tygodni

W tym podejściu, proponujemy wersję Minimum Viable Product (MVP) – to produkt z kluczowymi funkcjonalnościami, który szybko i skutecznie zweryfikuje założenia planu biznesowego.

Poznaj funkcjonalności Smart BSS:

Platforma e-Sklep i e-BOK

e-Sklep (Elektroniczny Sklep Internetowy) prezentuje ofertę zawartą w Katalogu Produktów potencjalnym i obecnym klientom. Prosty i przyjazny użytkownikowi interfejs zachęca do zakupów. e-Sklep domyślnie jest dostępny dla wszystkich użytkowników oraz zintegrowany z platformą e-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta), z której mogą korzystać zarejestrowani i uwierzytelnieni klienci. Połączenie e-Sklep/e-BOK umożliwia zarówno sprzedaż dodatkowych usług istniejącym klientom, jak i przyciąganie nowych dzięki marketingowi połączonemu ze sprzedażą usług online. Wszystkie produkty w e-Sklep/e-BOK są zarządzane centralnie, aby można było tworzyć oferty dopasowane do różnych kanałów sprzedaży, lokalizacji i grup docelowych.

Kluczowe funkcjonalności:

 • Sprzedaż dla klientów indywidualnych (B2C) i firmowych (B2B)
 • Zakup produktów i usług online
 • Samoobsługa: rejestracja, aktywacja i wsparcie techniczne
 • Możliwość personalizacji interfejsu graficznego aplikacji
 • Szeroki wybór kanałów sprzedaży, lokalizacji i grup docelowych
 • Ułatwiona komunikacja

Dowiedz się więcej

CRM

Smart BSS CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientami) to wszechstronna platforma, umożliwiająca zarządzanie kontami i ułatwiająca komunikację z klientami. Obok elastyczności, Smart BSS CRM oferuje cały panel zaawansowanych funkcji związanych z cyklem życia klienta, od utworzenia konta i wdrożenia, przez zarządzanie, do zakończenia współpracy – wszystko w jednym dashboardzie. Widok 360° klienta ułatwia zarządzanie wszystkimi aktywnościami z jednego panelu.

Smart BSS CRM zapewnia obsługę zgłoszeń, dzięki czemu możesz zarządzać codzienną komunikacją z klientami. System wspiera rozwiązywanie zgłoszeń klientów oraz wszelkich innych działań, wymagających interakcji z klientami. Możesz kontaktować się z klientami w celach formalno-prawnych, a także w sprawach kampanii marketingowych, programu lojalnościowego lub pilnych powiadomień.

Kluczowe funkcje:

 •  Kanał sprzedaży dla punktu obsługi klienta i call center
 • 360° zarządzanie potencjalnymi i obecnymi klientami
 • Jedna platforma do zarządzania klientami, kontaktami, kontami i subskrypcjami
 • Dashboardy z możliwością personalizacji
 • Rozwiązywanie zgłoszeń i reklamacji klientów
 • Zarządzanie komunikacją (powiadomienia, e-mail, SMS)
 • Zarządzanie zamówieniami i procesami
 • Programy lojalnościowe (punkty, kampanie, rabaty)

Dowiedz się więcej

Katalog Produktów

Katalog Produktów Smart BSS zsynchronizowany z kanałami sprzedaży oraz CRM zapewnia Ci rozległą i bezpośrednią kontrolę nad portfolio. Pozwoli Ci to na przygotowanie i opublikowanie oferty, stworzenie pakietów i ułatwi poszerzenie katalogu poprzez klonowanie i wersjonowanie istniejących pozycji. Dzięki wprowadzeniu różnych wariantów i wersji do katalogu produktów możesz w danym czasie zmienić cenę dla wszystkich klientów lub tylko dla wybranej grupy odbiorców. Następnie, możesz także przypisać określone produkty i subskrypcje do kanałów sprzedaży i segmentów docelowych klientów, na przykład klientów indywidualnych i biznesowych lub potencjalnych i obecnych.

Katalog Produktów Smart BSS oferuje także narzędzia do zapewniania zgodności w różnych jurysdykcjach podatkowych, plany taryfowe oraz zarządzanie rabatami i kuponami zniżkowymi. Dodatkowo możemy również dostarczyć funkcjonalność sprawdzania dostępności, dzięki czemu potencjalni klienci będą wiedzieli, czy dana usługa jest świadczona dla danego adresu, a Ty będziesz miał możliwość gromadzenia danych o potencjalnych obszarach rozwoju.

Kluczowe funkcjonalności:

 • Jedno miejsce konfiguracji produktów dla wszystkich aplikacji
 • Możliwość oferowania pojedynczych produktów oraz całych pakietów wymagającym dostawcom
 • Elastyczne okresy obowiązywania oraz modele wyceny dla różnych kanałów sprzedaży
 • Rabaty, kupony i punkty lojalnościowe, aby zwiększyć lojalność klienta
 • Możliwość kierowania dedykowanych ofert do klientów indywidualnych i biznesowych
 • Zarządzanie produktami sprzedaży hurtowej

Dowiedz się więcej

Billing i Finanse

Zarządzanie przychodami — ściśle zintegrowane z Katalogiem Produktów i CRM — pozwala na obsługę finansów związanych z cyklem życia kontraktu klienta. Cały system charakteryzuje się wysoką elastycznością, wynikającą ze struktury opartej na ścisłej integracji z Katalogiem Produktów. Cykle rozliczeniowe (dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne) ułatwiają billing i fakturowanie, a także tworzenie nowych procesów, spełniających Twoje indywidualne potrzeby na każdym etapie obsługi finansów: od wyceny do windykacji.

Kluczowe funkcjonalności:

 • Naliczanie opłat na podstawie zużycia
 • Naliczanie opłat na podstawie połączeń, SMS-ów, danych, wydarzeń, liczników i innych źródeł danych
 • Kontrola sesji w czasie rzeczywistym
 • Automatyczny generator paragonów i faktur
 • Obsługa różnych rodzajów płatności: bramki płatnicze, polecenia zapłaty, przelewy bankowe
 • Zabezpieczenie przychodów poprzez skuteczny proces windykacji (inicjacja procesów, kroki w egzekucji wierzytelności, prezentacja i analiza wyników)
 • Zintegrowane narzędzie do monitoringu: EDR (rejestrator zdarzeń), CDR (szczegółowa ewidencja połączeń)

 
Dowiedz się więcej

Procesy i integracje

Siła Smart BSS opiera się nie tylko na wszechstronności, ale także na uniwersalnych, wcześniej przygotowanych procesach biznesowych związanych z kontami klientów oraz zarządzaniem kontraktami i zapytaniami klientów. Kompletne rozwiązanie Smart BSS zawiera uprzednio zdefiniowane procesy, które można dostosować tak, aby spełniały potrzeby Twojej firmy i w efekcie optymalizowały jej pracę. Szeroki zakres wewnętrznych i zewnętrznych integracji (API) z dostawcami usług sieciowych i płatniczych oraz wymianą plików, umożliwia lepszą kontrolę nad przepływem informacji i zwiększa bezpieczeństwo.

Kluczowe funkcjonalności:

 • Elastyczny moduł zarządzania procesami
 • Dostępność procesów end-to-end (order-to-cash, sales-to-support, order-to activity, problem-to-solution)
 • Graficzny monitoring procesu realizacji zamówienia z obsługą wyjątków
 • Zestaw gotowych do użycia interfejsów API: sprzedaż, zarządzanie produktami, zarządzanie klientami, naliczanie opłat, obsługa płatności
 • Sprawna integracja z dostawcami usług i płatności
 • Zwiększone bezpieczeństwo (narzędzia, audyty, monitoring)
 • Kontrola dostępu do informacji, role i uprawnienia, analiza porównawcza

Dowiedz się więcej

Zarządzanie sprzedażą detaliczną i hurtową

Zarządzanie sprzedażą detaliczną i hurtową jest naturalnym rozwinięciem struktury Smart BSS, dzięki której możesz z łatwością zarządzać wielopodmiotowym środowiskiem sprzedaży detalicznej i hurtowej w jednym systemie. Jest to doskonałe połączenie narzędzi dla sprzedawców detalicznych w tworzeniu własnych sklepów internetowych i zarządzaniem produktami. Dodatkowo system udostępnia narzędzia do analizy oraz zarządzania przychodami ze sprzedaży indywidualnej i hurtowej. Rozbudowane zarządzanie uprawnieniami pozwala utrzymać wysoki poziom integralności między podmiotami, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych. Smart BSS wspiera Twoich sprzedawców detalicznych i Twoje przedsiębiorstwo w ciągłym rozwoju.

Kluczowe funkcjonalności:

 • Obsługa wielu podmiotów i elastyczna struktura
 • Fakturowanie klientów i sprzedawców detalicznych w jednym systemie
 • Intuicyjna platforma CRM dla wszystkich podmiotów
 • Indywidualny branding e-BOK i e-Sklep dla każdego sprzedawcy detalicznego
 • Konfigurowalny zakres uprawnień dla użytkowników systemu
 •  Pojedyncza baza danych klientów dla wszystkich podmiotów

Dowiedz się więcej

Zarządzanie kuponami

System zarządzania kuponami pozwala Ci tworzyć uniwersalne kupony, które można realizować, aby uzyskać następujące korzyści: opłacenie różnych usług, rabaty, okresy próbne lub darmowy dostęp do usług na Twojej platformie. Możliwości zastosowań są szerokie i obejmują rabaty o określonej wartości w danej walucie (również wirtualnej), rabaty procentowe, wirtualne punkty, które można wymienić na towary, itp. System obsługuje zarówno wirtualne, jak i drukowane kupony, możliwe do wykorzystania np. podczas kampanii marketingowych lub sprzedaży usług przedpłaconych.

Chciałbyś stworzyć kod wielokrotnego użytku, który influencerzy będą mogli udostępniać na swoich platformach? A może program lojalnościowy adresowany do konkretnej grupy klientów? Niezależnie od Twojej decyzji, naszą siłą jest połączenie wyjątkowej zdolności do adaptacji i gotowości do reagowania na Twoje potrzeby biznesowe poprzez dostarczanie sprawdzonego i bezpiecznego oprogramowania. System zarządzania kuponami można nabyć jako część rozwiązania Smart BSS albo zintegrować z już posiadanym BSS przez interfejs API.

Kluczowe funkcjonalności:

 • Zniżki kwotowe lub procentowe
 • Elastyczne jednostki kuponów (GB danych, minuty, SMS-y, darmowe produkty i usługi)
 • Kupony na wyłączność lub współdzielone
 • Bezpieczeństwo kodów PIN i integracji
 • Integracja z CRM, e-BOK i systemem billingowym

Dowiedz się więcej

Modele dostarczania usług:

Leaflet: Smart BSS
Canada’s VALO Networks has chosen Comarch as partner to provide BSS for Innovative Broadband Project
Kanadyjska firma VALO Networks wybrała Comarch na dostawcę systemu BSS do obsługi innowacyjnego projektu szerokopasmowego dostępu do Internetu
Unleashed wybiera Comarch na dostawcę BSS dla celów reorganizacji IT
Case Study: Implementation of Comarch Smart BSS
Thales Alenia Space Spain chooses Comarch Smart BSS

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza