Real-time Network Inventory Management

Real-Time Network Inventory Management – zarządzanie zasobami sieci telekomunikacyjnej w czasie rzeczywistym

Comarch Real-time Network Inventory Management przechowuje pełne informacje o fizycznych, logicznych i wirtualnych zasobach w ramach sieci telekomunikacyjnej. Jest to współużytkowany, centralny system ewidencji informacji, pozwalający uchwycić wszystkie szczegóły bardzo złożonego środowiska IT / telekomunikacyjnego z zaawansowaną technologią mikrousług.

System ewidencji zasobów sieciowych w czasie rzeczywistym ułatwia zarządzanie katalogiem urządzeń dla wszystkich domen sieci telekomunikacyjnej – sieci radiowych (ang. radio access network, RAN), transmisyjnych, szkieletowych i stacjonarnych, infrastrukturą IT oraz zadaniami inwentaryzacyjnymi realizowanymi przez centra danych dla sieci SDN/NFV i hybrydowych.

Dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji narzędzie Comarch Real-time Network Inventory Management wspiera kompleksowe zarządzanie siecią, umożliwiając jednocześnie automatyzację w każdej dynamicznej domenie wirtualnej, w oparciu o dostępne aktualnie zasoby sieciowe. System ewidencji zasobów sieciowych w czasie rzeczywistym zarządza dynamicznymi zasobami wirtualnymi, podczas gdy statyczne zasoby fizyczne i logiczne zarządzane są w ramach konwencjonalnego modułu Comarch Network Inventory Management.

  Notatka prasowa: Rozwiązanie Real-time Network Inventory Management w sieci i usługach Arqiva:

  Arqiva, Real-time Network Inventory Management

   
  Comarch świadczy na rzecz brytyjskiego telekomu usługi specjalistyczne w zakresie wsparcia dla należącej do rządowego projektu platformy Smart Metering Programme. Projekt zakłada instalację inteligentnych liczników w 26 milionach domów i mieszkań w Wielkiej Brytanii do 2020 roku...

  Przeczytaj więcej >>

  Rola AI i ML w automatycznych procesach samonaprawiania i skalowania wirtualnych funkcji sieciowych różnych dostawców

  Zobacz nasze wideo!


  Korzyści z wdrożenia systemu Real-time Network Inventory Management do zarządzania zasobami sieci telekomunikacyjnej w czasie rzeczywistym:

  Kompleksowy widok sieci oparty na wielu dostawcach i technologiach

  Uzyskaj spójny widok sieci bez nadmiaru informacji, dzięki rozwiązaniu, którego celem jest reprezentacja sprzętu i połączeń w kilku warstwach, a informacji dotyczących technologii w warstwie ogólnej.
   

  Zwiększenie wydajność systemu udostępniania zasobów

  Zapewnij obsługę systemu zapewniania jakości sieci z korelacjami topologicznymi i identyfikuj oraz eliminuj główne przyczyny awarii w najbardziej optymalny sposób za pomocą rozwiązania Comarch Network Inventory.

  Redukcja kosztów zarządzania siecią

  Zwiększ efektywność biznesową i ogranicz koszty działalności, dzięki jednemu spójnemu widokowi sieci dla wszystkich technologii i warstw. Repozytorium informacji o sieci to podstawa wielu procesów biznesowych w firmie telekomunikacyjnej, takich jak centrum zarządzania siecią, działy techniczne, planowania i zaopatrzenia oraz współpracy z partnerami biznesowymi.
   
   

  Integracja z całym systemem OSS

  Resource & Network Inventory to filar pakietu Comarch OSS. Dostarcza dane i informacje wszystkim pozostałym modułom, w tym Planning & Design, Configuration Management, Fault Management, Service Quality Management, Customer Experience Management i Business Process Management. Wszystkie dedykowane moduły wykorzystują tę samą bazę informacji o sieci, co pozwala na wydajne przetwarzanie danych, a dzięki wyeliminowaniu wielu wyprofilowanych interfejsów, obniżenie kosztów działalności.

  Optymalizacja wykorzystania istniejących zasobów

  Wydajnie korzystaj z istniejących zasobów i planuj nowe inwestycje, które przyniosą korzyści biznesowe, dzięki aktualnemu, działającemu we wszystkich domenach rozwiązaniu do zarządzania repozytorium informacji o sieci, będącym podstawą inwestycji sieciowych w firmach telekomunikacyjnych.

  System OSS gotowy na innowacje

  Dzięki nowoczesnej architekturze system Comarch OSS jest zintegrowany ze środowiskiem NFV/SDN w obszarze informacji o sieci, planowania, konfiguracji i zapewniania jakości. Oznacza to, że Comarch OSS jest systemem zbiorczym dla starszych oraz nowych architektur zwirtualizowanych.

  Przejmij kontrolę nad procesem wdrożenia 5G dzięki Comarch OSS

  Zobacz nasze wideo!


  Comarch Real-time Network Inventory Management - komponenty:

  • Ewidencja fizycznych zasobów sieciowych
   Współdzielone źródło wiedzy na temat lokalizacji sieciowych i infrastruktury w ramach sieci telekomunikacyjnej. Obejmuje integrację z wewnętrznymi i zewnętrznymi bazami adresowymi oraz dokumentację hierarchii lokalizacji sieciowych. Udostępnia zaawansowane, graficzne narzędzia do dokumentowania każdego rodzaju lokalizacji: od wieży telekomunikacyjnej do centrum danych, w tym wizualną reprezentację planów pięter. Obejmuje narzędzia do wewnętrznej i zewnętrznej dokumentacji sieci telekomunikacyjnej zakładu, w tym szafy, włazy, kanały, kable i inne elementy infrastruktury fizycznej.
    
  • Ewidencja sieci radiowej (RAN)
   Produkt pomaga operatorom w inwentaryzacji zasobów sieci radiowej (RAN), jak również w utrzymaniu infrastruktury logicznej i fizycznej. Model danych, oparty o wytyczne organizacji 3GPP i obsługujący elementy sieciowe różnych dostawców, zapewnia zunifikowane zarządzanie wszystkimi komponentami i technologiami (GSM, UMTS, LTE, 5G, itd.) tworzącymi sieć radiową. Warstwowe modelowanie urządzeń w sieci (fizycznej / logicznej) pozwala na łatwe modelowanie scenariuszy związanych zarządzaniem z wieloma sieciami radiowymi lub sieciami złożonymi z komponentów chmurowych czy programowalnych (SDN). Fakt, że z tego samego modelu danych korzysta rozwiązanie Comarch do planowania sieci (Comarch Network Planing & Design) oraz integracja z narzędziami do konfiguracji sieci (Comarch Network Configuration Management) i Comarch SON (Self-Organizing network), daje operatorom telekomunikacyjnym nowoczesne narzędzie, które pomaga utrzymywać sieć najwyższej jakości.
    
  • Ewidencja urządzeń i zasobów wirtualnych
   System oferuje niezależne od ilości dostawców urządzeń i rodzaju domeny sieci źródło wiedzy o elementach sieci (fizycznych, logicznych lub wirtualnych). Ten zestaw obsługiwanych technologii można łatwo rozszerzyć dzięki integracji z katalogiem zasobów sieciowych. Zarządzane w tym miejscu zasoby stanowią punkt wspólny dla wykorzystujących je technologii, a źródło zapewnia spójny obraz wielowarstwowej sieci.

  • Katalog zasobów sieciowych
   Katalog specyfikacji urządzeń fizycznych, logicznych funkcji sieciowych, łączności i infrastruktury. Zapewnia skuteczne mechanizmy wdrażania nowych specyfikacji i technologii. Stanowi źródło wiedzy dla systemów ewidencji zasobów sieciowych, planowania i projektowania sieci oraz innych narzędzi OSS.

  • Ewidencja zasobów sieci transportowej
   Natychmiastowa obsługa sieci Ethernet, IP, xWDM, mikrofalowych, SDH i PDH oraz kilku innych technologii. Narzędzie Comarch oferuje łatwe wdrażanie niszowych i nowo powstających technologii dzięki integracji z katalogiem zasobów. W połączeniu z ewidencją zasobów wirtualnych, system może w pełni służyć do dokumentacji sieci wirtualnych i hybrydowych.

  • Ewidencja zasobów sieci stacjonarnych (Fixed Access Inventory)
   Zarządzanie inwentaryzacją zasobów w obrębie sieci stacjonarnej obejmuje wiele technologii dostępowych (GPON, xDSL, Gfas, RFoG, itd.). System jest wstępnie zintegrowany z Comarch Service Fulfillment & Orchestration i innymi modułami tworzącymi produkt Comarch Real-Time Network Inventory Management.

  • Procesy zarządzania zasobami sieciowymi
   Procesy zarządzania zasobami umożliwiają wykorzystanie wszystkich danych na temat zasobów sieciowych w sposób, który jest zarówno efektywny, jak i dostosowany do środowiska operatora, jednocześnie każdorazowo zapewniając aktualność danych.

  • Raportowanie
   Moduł raportowania umożliwia samodzielne tworzenie wielu formatów raportów. Przyszłościowa architektura systemu zarządzania zasobami sieci gwarantuje także łatwą integrację z innowacyjnymi środowiskami NFV/SDN (sieci wirtualne / programowalne) oraz pełni rolę menedżera topologii sieci. 

  • Ewidencja zasobów sieci mobilnej i szkieletowej
   Przy integracji z modułem do automatycznego wykrywania i uzgadniania awarii sieciowych (Comarch Network Auto-Discovery & Reconciliation) system ten pozwala na wdrożenie paszportyzacji sieci sterowanej jej faktycznym stanem. Umożliwia to zmniejszenie wysiłku po stronie operatora na rzecz bieżących aktualizacji stanu zasobów, a tym samym pozwala na efektywne i nowoczesne zarządzanie jakością sieci i usług.

  • Repozytorium informacji o sieci w czasie rzeczywistym
   W Comarch wierzymy, że rozwiązania SDN i NFV w połączeniu ze sztuczną inteligencją (AI) zapewniają zaawansowane możliwości do wydajnego zarządzania siecią i usługami. Dzięki temu firmy telekomunikacyjne mogą sprostać wyzwaniom związanym z analizowaniem olbrzymich ilości informacji oraz zarządzaniem sieciami hybrydowymi. W wyniku tego, produkt Comarch Real-time Network Inventory Management będzie w przyszłości, przy wsparciu sztucznej inteligencji, obsługiwał w pełni dynamiczne sieci i usługi, precyzyjnie prezentował bieżący stan sieci, oferując zawsze aktualny widok zasobów fizycznych i wirtualnych. Będzie też zapewniał kompletny rejestr sieciowy, co umożliwi stosowanie technik rozpoznawania wzorców, a w efekcie orkiestrację i zapewnianie jakości usług hybrydowych we wszystkich domenach.

  Zobacz rozwiązanie Real-time Network Inventory Management w użyciu. Przeczytaj referencje naszych klientów:

  Comarch pomaga Grupie E-Plus zwiększyć wydajność sieci z pomocą rozwiązania NG Performance Management
  Koreańska firma LG U+ monitoruje całą sieć z pomocą systemu Comarch OSS
  Comarch pomaga Telefónica Deutschland zautomatyzować procesy optymalizacji sieci dzięki wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania SON Cellwize

  Zobacz nasze materiały PDF związane z zarządzaniem zasobami sieci telekomunikacyjnej w czasie rzeczywistym!

   Zobacz wszystkie materiały

   Jeśli jesteś zainteresowany systemem Real-time Network Inventory Management, poznaj także te produkty:

   Studium przypadku:

   Potrzebujesz porady w doborze produktów?

   Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.