Network Inventory Management

Co to jest zarządzanie zasobami sieci w czasie rzeczywistym w telekomunikacji?

Comarch Real-time Network Inventory Management przechowuje pełne informacje o fizycznych, logicznych i wirtualnych zasobach sieciowych. Jest to współużytkowany, centralny wykaz o stałym dostępie pozwalający uchwycić wszystkie szczegóły bardzo złożonego środowiska IT/telekomunikacyjnego z zaawansowaną technologią mikrousług.

Wykaz sieci telekomunikacyjnej ułatwia zarządzanie katalogiem zasobów sieciowych wielodomenowych sieci wielu producentów. Zarządza domenami sieci radiowych (ang. radio access network, RAN), transmisyjnymi, rdzeniowymi i stacjonarnymi, infrastrukturą IT oraz zadaniami inwentaryzacyjnymi centrów danych dla sieci SDN/NFV i sieci hybrydowych, obsługując operacje telekomunikacyjne zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i poza nimi, a także umożliwiając łatwe wdrażanie nowych technologii.

Dzięki sztucznej inteligencji moduł Real-time Network Inventory Management wspiera kompleksowe zarządzanie siecią, umożliwiając jednocześnie automatyzację w każdej dynamicznej domenie wirtualnej opartej na natychmiast dostępnych zasobach sieciowych. Comarch Real-time Network Inventory Management zarządza dynamicznymi zasobami wirtualnymi, podczas gdy statyczne zasoby fizyczne i logiczne operowane są przez konwencjonalny moduł Network Inventory Management.

  Jak przygotować OSS 5G do pracy?

  Oglądaj nasze video!


  Korzyści z produktu Network Inventory Management:

  1. 01 Zapewniaj kompleksowy widok sieci wielu dostawców i wielu technologii
  2. Spójny widok sieci zagwarantuje przejrzystą reprezentację sprzętu i połączenia w kilku warstwach z wyróżnioną warstwą ogólną dla informacji dotyczących konkretnych technologii.
  3. 02 Redukuj koszty operacyjne sieci
  4. Zwiększaj efektywność biznesową dzięki implementacji jednego spójnego widoku sieciowego oraz lepszemu wykorzystaniu zasobów sieci. Nowoczesny system do zarządzania zasobami sieciowymi w różnych rodzajach sieci (szkieletowych, radiowych, tranmisyjnych) jest podstawą inwestycji w usprawnienie zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną. Umożliwia ono efektywne wykorzystanie istniejących zasobów oraz planowanie nowych, rentownych z punktu widzenia firmy.
  5. 03 Dopilnuj efektywnego dostarczania zasobów
  6. Zapewniaj system wsparcia sieciowego z korelacjami topologicznymi, rozpoznawaj przyczyny awarii i błyskawicznie likwiduj ich przyczyny.
  7. 04 Z łatwością integruj z całym systemem OSS
  8. Wykaz zasobów i sieci jest sercem pakietu Comarch OSS Suite – dostarczaj dzięki niemu danych i informacji dla wszystkich innych modułów, takich jak planowanie i projektowanie, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie awariami, zarządzanie jakością usług, zarządzanie obsługą klienta oraz zarządzanie procesami biznesowymi. Wszystkie moduły korzystają z tej samej bazy danych zasobów, co prowadzi do wydajnego przetwarzania danych, a dzięki wyeliminowaniu wielu specjalnych interfejsów zmniejsza koszty operacyjne.
  9. 05 Postaw na innowacyjność
  10. Postaw na produkt zintegrowany z sieciami wirtualnymi i programowalnymi (NFV/SDN) w obszarach inwentaryzacji zasobów, planowania, konfiguracji i dostarczania sieci.
  11. 06 Zarządzaj zasobami sieci w czasie rzeczywistym
  12. Zwiększaj efektywność działania sieci i usług przez unikalne połączenie SDN/NFC ze sztuczną inteligencją. Przeprowadzana w czasie rzeczywistym analiza ogromnych ilości informacji pomoże w zarządzaniu sieciami hybrydowymi, będzie wspierać dynamiczne sieci i usługi, a w efekcie zapewni zawsze aktualny widok zasobów fizycznych i wirtualnych.

  Zapewniaj kompleksowy widok sieci wielu dostawców i wielu technologii

  Spójny widok sieci zagwarantuje przejrzystą reprezentację sprzętu i połączenia w kilku warstwach z wyróżnioną warstwą ogólną dla informacji dotyczących konkretnych technologii.

  Redukuj koszty operacyjne sieci

  Zwiększaj efektywność biznesową dzięki implementacji jednego spójnego widoku sieciowego oraz lepszemu wykorzystaniu zasobów sieci. Nowoczesny system do zarządzania zasobami sieciowymi w różnych rodzajach sieci (szkieletowych, radiowych, tranmisyjnych) jest podstawą inwestycji w usprawnienie zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną. Umożliwia ono efektywne wykorzystanie istniejących zasobów oraz planowanie nowych, rentownych z punktu widzenia firmy.

  Dopilnuj efektywnego dostarczania zasobów

  Zapewniaj system wsparcia sieciowego z korelacjami topologicznymi, rozpoznawaj przyczyny awarii i błyskawicznie likwiduj ich przyczyny.

  Z łatwością integruj z całym systemem OSS

  Wykaz zasobów i sieci jest sercem pakietu Comarch OSS Suite – dostarczaj dzięki niemu danych i informacji dla wszystkich innych modułów, takich jak planowanie i projektowanie, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie awariami, zarządzanie jakością usług, zarządzanie obsługą klienta oraz zarządzanie procesami biznesowymi. Wszystkie moduły korzystają z tej samej bazy danych zasobów, co prowadzi do wydajnego przetwarzania danych, a dzięki wyeliminowaniu wielu specjalnych interfejsów zmniejsza koszty operacyjne.

  Postaw na innowacyjność

  Postaw na produkt zintegrowany z sieciami wirtualnymi i programowalnymi (NFV/SDN) w obszarach inwentaryzacji zasobów, planowania, konfiguracji i dostarczania sieci.

  Zarządzaj zasobami sieci w czasie rzeczywistym

  Zwiększaj efektywność działania sieci i usług przez unikalne połączenie SDN/NFC ze sztuczną inteligencją. Przeprowadzana w czasie rzeczywistym analiza ogromnych ilości informacji pomoże w zarządzaniu sieciami hybrydowymi, będzie wspierać dynamiczne sieci i usługi, a w efekcie zapewni zawsze aktualny widok zasobów fizycznych i wirtualnych.

  Główne komponenty Real-time Network Inventory Management:

  • Zasoby infrastruktury fizycznej
   Wspólne źródło wiedzy na temat lokalizacji i infrastruktury w sieci telekomunikacyjnej. Obejmuje integrację z wewnętrznymi i zewnętrznymi bazami adresowymi oraz dokumentację lokalizacji i przestrzeni hierarchii. Udostępnia zaawansowane, graficzne narzędzia do dokumentowania każdego rodzaju lokalizacji: od wieży telekomunikacyjnej do centrum danych, w tym wizualną reprezentację planów pięter. Obejmuje narzędzia do wewnętrznej i zewnętrznej dokumentacji sieci telekomunikacyjnej zakładu, w tym szafy, włazy, kanały, kable i inne elementy infrastruktury fizycznej.
    
  • Sieć Radiowa (RAN)
   Produkt pomaga operatorom w inwentaryzacji zasobów sieci radiowej (RAN), jak również w utrzymaniu infrastruktury logicznej i fizycznej. Model danych, oparty o wytyczne organizacji 3GPP i obslugujący elementy sieciowe różnych dostawców, zapewnia zunifikowane zarządzanie wszystkimi komponentami i technologiami (GSM, UMTS, LTE, 5G, itd.) tworzącymi sieć radiową. Warstwowe modelowanie urządzeń w sieci (fizycznej / logicznej) pozwala na łatwe modelowanie scenariuszy związanych zarządzaniem z wieloma sieciami radiowymi lub sieciami złożonymi z komponentów chmurowych czy programowalnych (SDN). Fakt, że z tego samego modelu danych korzysta rozwiązanie Comarch do planowania sieci (Comarch Network Planing & Design) oraz integracja z narzędziami do konfiguracji sieci (Comarch Network Configuration Management) i Comarch SON (self-organizing network), daje operatorom telekomunikacyjnym wysokiej jakości narzędzie, które pomaga utrzymywać sieć najwyższej jakości.
    
  • Zasoby urządzeń i wirtualizacji
   Niezależne od dostawcy i domeny źródło wiedzy o elementach sieci (fizycznych, logicznych lub wirtualnych). Ten zestaw obsługiwanych technologii można łatwo rozszerzyć dzięki integracji z katalogiem zasobów. Zarządzane w tym miejscu zasoby stanowią punkt zbieżności dla wykorzystujących je technologii, a źródło zapewnia spójny obraz wielodomenowej i wielowarstwowej sieci.

  • Katalog zasobów
   Katalog specyfikacji urządzeń fizycznych, logicznych funkcji sieciowych, łączności i infrastruktury. Zapewnia skuteczne mechanizmy wdrażania nowych specyfikacji i technologii. Stanowi źródło wiedzy dla zasobów sieciowych, planowania i projektowania sieci oraz innych produktów pakietu OSS.

  • Zasoby transportowe
   Natychmiastowa obsługa sieci Ethernet, IP, xWDM, mikrofalowych, SDH i PDH — oraz kilku innych technologii. Łatwe wdrażanie niszowych i nowo powstających technologii dzięki integracji z katalogiem zasobów. W połączeniu z zasobami wirtualizacji może w pełni dokumentować sieci wirtualne i hybrydowe.

  • Zasoby stałego dostępu (Fixed Access)
   Zarządzanie inwentaryzacją zasobów w sieci stacjonarnej, obejmuje wiele technologii dostępowych (GPON, xDSL, Gfas, RFoG, itd.). System jest wstępnie zintegrowany z Comarch Service Fulfillment & Orchestration i innymi modułami tworzącymi produkt Comarch Real-Time Inventory.

  • Procesy zarządzania zasobami
   Część systemu IT do zarządzania zasobami sieci telekomunikacyjnych. Procesy zarządzania zasobami umożliwiają wykorzystanie wszystkich danych wykazu zasobów w sposób, który jest zarówno efektywny, jak i dostosowany do środowiska operatora, pomagając jednocześnie zapewnić ciągłą aktualność danych.

  • Raportowanie
   Moduł raportowania umożliwia samodzielne tworzenie wielu formatów raportów. Przyszłościowa architektura systemu zarządzania zasobami sieci gwarantuje także łatwą integrację z innowacyjnymi środowiskami NFV/SDN oraz pełni rolę menedżera topologii. 

  • Zasoby sieci mobilnej i stałej rdzeniowej
   Przy integracji z modułem do automatycznego wykrywania i uzgadniania awarii sieciowych (Comarch Network Auto-Discovery & Reconciliation) system ten pozwala na wdrożenie paszportyzacji sieci sterowanej jej faktycznym stanem. Umożliwia to zmniejszenie wysiłku po stronie operatora na rzecz bieżących aktualizacji stanu zasobów, a tym samym pozwala na efektywne i nowoczesne zarządzanie jakością sieci i usług.

  Powiązane produkty:

  Studium przypadku:

  • Obecnie wdrażane u nas systemy OSS oraz systemy wspierające operacje sieciowe są częścią strategii Telefónica – dzięki nim możemy tworzyć usługi i docierać z nimi do naszych klientów. Wdrożenie Comarch Next Generation Network Planning to milowy krok w stronę poprawy efektywności planowania sieci i optymalizacji procesów w naszych filiach w Ameryce Łacińskiej. Wybraliśmy Comarch, ponieważ firma już wcześniej sprawdziła się jako zaufany partner Grupy Telefónica w Europie i wykazała się ogromną elastycznością oraz otwartością na nasze potrzeby. Realizowane wdrożenie wiąże się również z wprowadzeniem platformy integracyjnej dedykowanej najlepszemu w swojej klasie, zintegrowanemu i wykorzystywanemu w całej grupie rozwiązaniu OSS.
     
   José González Díaz, Dyrektor ds. Transformacji i OSS, Global CTO w firmie Telefónica S.A.

   Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

    Zobacz wszystkie materiały

    Potrzebujesz porady w doborze produktów?

    Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.