Real-time Network Inventory Management

Real-Time Network Inventory Management – zarządzanie zasobami sieci telekomunikacyjnej w czasie rzeczywistym

Comarch Real-time Network Inventory Management przechowuje pełne informacje o fizycznych, logicznych i wirtualnych zasobach w ramach sieci telekomunikacyjnej. Jest to współużytkowany, centralny system ewidencji informacji, pozwalający uchwycić wszystkie szczegóły bardzo złożonego środowiska IT / telekomunikacyjnego z zaawansowaną technologią mikrousług.

System ewidencji zasobów sieciowych w czasie rzeczywistym ułatwia zarządzanie katalogiem urządzeń dla wszystkich domen sieci telekomunikacyjnej – sieci radiowych (ang. radio access network, RAN), transmisyjnych, szkieletowych i stacjonarnych, infrastrukturą IT oraz zadaniami inwentaryzacyjnymi realizowanymi przez centra danych dla sieci SDN/NFV i hybrydowych.

Dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji narzędzie Comarch Real-time Network Inventory Management wspiera kompleksowe zarządzanie siecią, umożliwiając jednocześnie automatyzację w każdej dynamicznej domenie wirtualnej, w oparciu o dostępne aktualnie zasoby sieciowe. System ewidencji zasobów sieciowych w czasie rzeczywistym zarządza dynamicznymi zasobami wirtualnymi, podczas gdy statyczne zasoby fizyczne i logiczne zarządzane są w ramach konwencjonalnego modułu Comarch Network Inventory Management.

  Notatka prasowa: Rozwiązanie Real-time Network Inventory Management w sieci i usługach Arqiva:

  Arqiva, Real-time Network Inventory Management

   
  Comarch świadczy na rzecz brytyjskiego telekomu usługi specjalistyczne w zakresie wsparcia dla należącej do rządowego projektu platformy Smart Metering Programme. Projekt zakłada instalację inteligentnych liczników w 26 milionach domów i mieszkań w Wielkiej Brytanii do 2020 roku...

  Przeczytaj więcej

  Rola AI i ML w automatycznych procesach samonaprawiania i skalowania wirtualnych funkcji sieciowych różnych dostawców

  Zobacz nasze wideo!

  Korzyści z wdrożenia systemu Real-time Network Inventory Management do zarządzania zasobami sieci telekomunikacyjnej w czasie rzeczywistym:

  Kompleksowy widok sieci oparty na wielu dostawcach i technologiach

  Uzyskaj spójny widok sieci bez nadmiaru informacji, dzięki rozwiązaniu, którego celem jest reprezentacja sprzętu i połączeń w kilku warstwach, a informacji dotyczących technologii w warstwie ogólnej.

  Zwiększenie wydajność systemu udostępniania zasobów

  Zapewnij obsługę systemu zapewniania jakości sieci z korelacjami topologicznymi i identyfikuj oraz eliminuj główne przyczyny awarii w najbardziej optymalny sposób za pomocą rozwiązania Comarch Network Inventory.

  Redukcja kosztów zarządzania siecią

  Zwiększ efektywność biznesową i ogranicz koszty działalności, dzięki jednemu spójnemu widokowi sieci dla wszystkich technologii i warstw. Repozytorium informacji o sieci to podstawa wielu procesów biznesowych w firmie telekomunikacyjnej, takich jak centrum zarządzania siecią, działy techniczne, planowania i zaopatrzenia oraz współpracy z partnerami biznesowymi.

  Integracja z całym systemem OSS

  Resource & Network Inventory to filar pakietu Comarch OSS. Dostarcza dane i informacje wszystkim pozostałym modułom, w tym Planning & Design, Configuration Management, Fault Management, Service Quality Management, Customer Experience Management i Business Process Management. Wszystkie dedykowane moduły wykorzystują tę samą bazę informacji o sieci, co pozwala na wydajne przetwarzanie danych, a dzięki wyeliminowaniu wielu wyprofilowanych interfejsów, obniżenie kosztów działalności.

  Optymalizacja wykorzystania istniejących zasobów

  Wydajnie korzystaj z istniejących zasobów i planuj nowe inwestycje, które przyniosą korzyści biznesowe, dzięki aktualnemu, działającemu we wszystkich domenach rozwiązaniu do zarządzania repozytorium informacji o sieci, będącym podstawą inwestycji sieciowych w firmach telekomunikacyjnych.

  System OSS gotowy na innowacje

  Dzięki nowoczesnej architekturze system Comarch OSS jest zintegrowany ze środowiskiem NFV/SDN w obszarze informacji o sieci, planowania, konfiguracji i zapewniania jakości. Oznacza to, że Comarch OSS jest systemem zbiorczym dla starszych oraz nowych architektur zwirtualizowanych.

  Przejmij kontrolę nad procesem wdrożenia 5G dzięki Comarch OSS

  Zobacz nasze wideo!

  Comarch Real-time Network Inventory Management - komponenty:

  Zobacz rozwiązanie Real-time Network Inventory Management w użyciu. Przeczytaj referencje naszych klientów:

  Comarch pomaga Grupie E-Plus zwiększyć wydajność sieci z pomocą rozwiązania NG Performance Management
  Koreańska firma LG U+ monitoruje całą sieć z pomocą systemu Comarch OSS
  Comarch pomaga Telefónica Deutschland zautomatyzować procesy optymalizacji sieci dzięki wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania SON Cellwize

  Zobacz nasze materiały PDF związane z zarządzaniem zasobami sieci telekomunikacyjnej w czasie rzeczywistym!

  Jeśli jesteś zainteresowany systemem Real-time Network Inventory Management, poznaj także te produkty:

  Studium przypadku: Kompleksowe wdrożenie systemu Comarch Next Generation Network Planning

  Potrzebujesz porady w doborze produktów?

  Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

  Przejdź do formularza