Real-time Network Inventory Management

Real-Time Network Inventory Management – zarządzanie zasobami sieci telekomunikacyjnej w czasie rzeczywistym

Comarch Real-time Network Inventory Management przechowuje pełne informacje o fizycznych, logicznych i wirtualnych zasobach w ramach sieci telekomunikacyjnej. Jest to współużytkowany, centralny system ewidencji informacji, pozwalający uchwycić wszystkie szczegóły bardzo złożonego środowiska IT / telekomunikacyjnego z zaawansowaną technologią mikrousług.

System ewidencji zasobów sieciowych w czasie rzeczywistym ułatwia zarządzanie katalogiem urządzeń dla wszystkich domen sieci telekomunikacyjnej – sieci radiowych (ang. radio access network, RAN), transmisyjnych, szkieletowych i stacjonarnych, infrastrukturą IT oraz zadaniami inwentaryzacyjnymi realizowanymi przez centra danych dla sieci SDN/NFV i hybrydowych.

Dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji narzędzie Comarch Real-time Network Inventory Management wspiera kompleksowe zarządzanie siecią, umożliwiając jednocześnie automatyzację w każdej dynamicznej domenie wirtualnej, w oparciu o dostępne aktualnie zasoby sieciowe. System ewidencji zasobów sieciowych w czasie rzeczywistym zarządza dynamicznymi zasobami wirtualnymi, podczas gdy statyczne zasoby fizyczne i logiczne zarządzane są w ramach konwencjonalnego modułu Comarch Network Inventory Management.

  Kompleksowe projektowanie i optymalizacja sieci telekomunikacyjnych

  Zobacz nasze wideo!


  Korzyści z wdrożenia systemu do zarządzania zasobami sieciowymi - Real-time Network Inventory Management:

  Kompleksowy i spójny widok złożonej sieci telekomunikacyjnej

  Zyskaj kompleksowy ogląd swojej sieci oraz przejrzystą reprezentację sprzętu i połączenia w kilku warstwach, z wyróżnioną warstwą ogólną dla informacji dotyczących konkretnych technologii.

  Efektywne zarządzanie zasobami sieciowymi

  Korzystaj z systemu zarządzania siecią z korelacjami topologicznymi, rozpoznawaj przyczyny awarii i błyskawicznie likwiduj ich przyczyny, dzięki integracji z narzędziami z gamy Comarch Intelligent Assurance & Analytics.

  Zmniejszenie kosztów operacji sieciowych

  Zwiększaj efektywność biznesową dzięki implementacji jednego spójnego widoku sieciowego oraz lepszemu wykorzystaniu zasobów sieci. Nowoczesny system do zarządzania zasobami sieciowymi w różnych rodzajach sieci (szkieletowych, radiowych, tranmisyjnych) jest podstawą inwestycji w usprawnienie zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną. Umożliwia ono efektywne wykorzystanie istniejących zasobów oraz planowanie nowych, rentownych z punktu widzenia firmy.

  Integracja z innymi modułami OSS dla kompleksowego zarządzania siecią

  Dostarczaj danych i informacji dla wszystkich innych modułów OSS, takich jak planowanie i projektowanie, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie awariami, zarządzanie jakością usług, zarządzanie obsługą klienta oraz zarządzanie procesami biznesowymi - system Network Inventory jest sercem pakietu Comarch OSS. Wszystkie moduły korzystają z tej samej bazy danych zasobów, co prowadzi do wydajnego przetwarzania danych, a dzięki wyeliminowaniu wielu specjalnych interfejsów zmniejsza koszty operacyjne.

  System gotowy na nowe technologie sieciowe - 5G, SDN/NFV i inne

  Postaw na produkt zintegrowany z sieciami wirtualnymi i programowalnymi (NFV/SDN) w obszarach inwentaryzacji zasobów, planowania, konfiguracji i dostarczania sieci. Zarządzaj siecią 5G dzięki innowacyjnemu narzędziu do paszportyzacji sieci.
   

  Zarządzanie zasobami sieciowymi w czasie rzeczywistym

  Zwiększaj efektywność działania sieci i usług przez unikalne połączenie SDN/NFV ze sztuczną inteligencją. Przeprowadzana w czasie rzeczywistym analiza ogromnych ilości informacji pomoże w zarządzaniu sieciami hybrydowymi, będzie wspierać dynamiczne sieci i usługi, a w efekcie zapewni zawsze aktualny widok zasobów fizycznych i wirtualnych.

  Przejmij kontrolę nad procesem wdrożenia 5G dzięki Comarch OSS

  Zobacz nasze wideo!


  Comarch Real-time Network Inventory Management - komponenty:

  • Ewidencja fizycznych zasobów sieciowych
   Współdzielone źródło wiedzy na temat lokalizacji sieciowych i infrastruktury w ramach sieci telekomunikacyjnej. Obejmuje integrację z wewnętrznymi i zewnętrznymi bazami adresowymi oraz dokumentację hierarchii lokalizacji sieciowych. Udostępnia zaawansowane, graficzne narzędzia do dokumentowania każdego rodzaju lokalizacji: od wieży telekomunikacyjnej do centrum danych, w tym wizualną reprezentację planów pięter. Obejmuje narzędzia do wewnętrznej i zewnętrznej dokumentacji sieci telekomunikacyjnej zakładu, w tym szafy, włazy, kanały, kable i inne elementy infrastruktury fizycznej.
    
  • Ewidencja sieci radiowej (RAN)
   Produkt pomaga operatorom w inwentaryzacji zasobów sieci radiowej (RAN), jak również w utrzymaniu infrastruktury logicznej i fizycznej. Model danych, oparty o wytyczne organizacji 3GPP i obsługujący elementy sieciowe różnych dostawców, zapewnia zunifikowane zarządzanie wszystkimi komponentami i technologiami (GSM, UMTS, LTE, 5G, itd.) tworzącymi sieć radiową. Warstwowe modelowanie urządzeń w sieci (fizycznej / logicznej) pozwala na łatwe modelowanie scenariuszy związanych zarządzaniem z wieloma sieciami radiowymi lub sieciami złożonymi z komponentów chmurowych czy programowalnych (SDN). Fakt, że z tego samego modelu danych korzysta rozwiązanie Comarch do planowania sieci (Comarch Network Planing & Design) oraz integracja z narzędziami do konfiguracji sieci (Comarch Network Configuration Management) i Comarch SON (Self-Organizing network), daje operatorom telekomunikacyjnym nowoczesne narzędzie, które pomaga utrzymywać sieć najwyższej jakości.
    
  • Ewidencja urządzeń i zasobów wirtualnych
   System oferuje niezależne od ilości dostawców urządzeń i rodzaju domeny sieci źródło wiedzy o elementach sieci (fizycznych, logicznych lub wirtualnych). Ten zestaw obsługiwanych technologii można łatwo rozszerzyć dzięki integracji z katalogiem zasobów sieciowych. Zarządzane w tym miejscu zasoby stanowią punkt wspólny dla wykorzystujących je technologii, a źródło zapewnia spójny obraz wielowarstwowej sieci.

  • Katalog zasobów sieciowych
   Katalog specyfikacji urządzeń fizycznych, logicznych funkcji sieciowych, łączności i infrastruktury. Zapewnia skuteczne mechanizmy wdrażania nowych specyfikacji i technologii. Stanowi źródło wiedzy dla systemów ewidencji zasobów sieciowych, planowania i projektowania sieci oraz innych narzędzi OSS.

  • Ewidencja zasobów sieci transportowej
   Natychmiastowa obsługa sieci Ethernet, IP, xWDM, mikrofalowych, SDH i PDH oraz kilku innych technologii. Narzędzie Comarch oferuje łatwe wdrażanie niszowych i nowo powstających technologii dzięki integracji z katalogiem zasobów. W połączeniu z ewidencją zasobów wirtualnych, system może w pełni służyć do dokumentacji sieci wirtualnych i hybrydowych.

  • Ewidencja zasobów sieci stacjonarnych (Fixed Access Inventory)
   Zarządzanie inwentaryzacją zasobów w obrębie sieci stacjonarnej obejmuje wiele technologii dostępowych (GPON, xDSL, Gfas, RFoG, itd.). System jest wstępnie zintegrowany z Comarch Service Fulfillment & Orchestration i innymi modułami tworzącymi produkt Comarch Real-Time Network Inventory Management.

  • Procesy zarządzania zasobami sieciowymi
   Procesy zarządzania zasobami umożliwiają wykorzystanie wszystkich danych na temat zasobów sieciowych w sposób, który jest zarówno efektywny, jak i dostosowany do środowiska operatora, jednocześnie każdorazowo zapewniając aktualność danych.

  • Raportowanie
   Moduł raportowania umożliwia samodzielne tworzenie wielu formatów raportów. Przyszłościowa architektura systemu zarządzania zasobami sieci gwarantuje także łatwą integrację z innowacyjnymi środowiskami NFV/SDN (sieci wirtualne / programowalne) oraz pełni rolę menedżera topologii sieci. 

  • Ewidencja zasobów sieci mobilnej i szkieletowej
   Przy integracji z modułem do automatycznego wykrywania i uzgadniania awarii sieciowych (Comarch Network Auto-Discovery & Reconciliation) system ten pozwala na wdrożenie paszportyzacji sieci sterowanej jej faktycznym stanem. Umożliwia to zmniejszenie wysiłku po stronie operatora na rzecz bieżących aktualizacji stanu zasobów, a tym samym pozwala na efektywne i nowoczesne zarządzanie jakością sieci i usług.

  Zobacz nasze materiały PDF związane z zarządzaniem zasobami sieci telekomunikacyjnej w czasie rzeczywistym!

   Zobacz wszystkie materiały

   Jeśli jesteś zainteresowany systemem Real-time Network Inventory Management, poznaj także te produkty:

   Studium przypadku:

   Potrzebujesz porady w doborze produktów?

   Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.