Network Inventory Management

Czym jest rozwiązanie Network Inventory Management ?

Comarch Network Inventory Management przechowuje pełne informacje o fizycznych, logicznych i wirtualnych zasobach sieciowych. Jest to jeden wspólny i centralny magazyn przechowujący wszystkie szczegóły złożonego środowiska telekomunikacyjnego / IT oparty na innowacyjnej technologii związanej z mikrousługami.

System Telecom Network Inventory ułatwia zarządzanie zasobami sieciowymi w przypadku sieci zbudowanej z elementów od wielu dostawców i z wieloma domenami. Służy do zarządzania wszystkimi domenami sieciowymi, w tym: siecią radiową, transmisyjną, szkieletową i stacjonarną, infrastrukturą IT, jak również zadaniami związanymi z centrum danych w przypadku sieci SND/NFV i sieci hybrydowych, a także umożliwia łatwe wdrażanie nowych technologii.

  Przekonaj się, jak optymalnie zarządzać zasobami i domenami sieciowymi dzięki rozwiązaniu Network Inventory Management?

  Obejrzyj nasze video!


  Główne elementy Comarch Network Inventory Management:

  1. 01 Repozytorium informacji o zasobach fizycznych
  2. Wspólne źródło wiedzy o lokalizacjach sieciowych i infrastrukturze w sieci telekomunikacyjnej. Zapewnia integrację z wewnętrznymi i zewnętrznymi bazami adresowymi, a także dokumentację hierarchii lokalizacji i przestrzeni. Rozwiązanie udostępnia zaawansowane, graficzne narzędzia umożliwiające udokumentowanie dowolnej lokalizacji, od wieży telekomunikacyjnej po centrum danych, wraz z wizualną reprezentacją planów pięter. Zawiera narzędzia związane z dokumentacją fizycznej wewnętrznej i zewnętrznej sieci telekomunikacyjnej, z uwzględnieniem szafek, włazów, przewodów, okablowania i innych elementów infrastruktury fizycznej.
  3. 02 Repozytorium informacji o sieci radiowej
  4. To kompleksowe rozwiązanie do zarządzania siecią radiową (radio access network – RAN), ułatwia operatorom utrzymanie logicznej i fizycznej sieci radiowej. Niezależny od dostawcy model danych oparty na standardach 3GPP zapewnia zunifikowane, łatwe do zarządzania repozytorium informacji o wszystkich dostawcach sprzętu i technologii (GSM, UMTS, LTE itd.). Warstwowe modelowanie urządzeń w sieci (fizycznej/logicznej) umożliwia łatwe i efektywne modelowanie scenariuszy z uwzględnieniem np. wielu rozwiązań SDN / sieci radiowej w chmurze. Współdzielenie modelu z rozwiązaniem Comarch Next Generation Network Planning oraz integracja z produktami Comarch Configuration Management i Comarch SON, zapewniają operatorom zaawansowane narzędzie, dzięki któremu są w stanie utrzymywać sieć o najwyższej jakości.
  5. 03 Repozytorium informacji o sieci transportowej
  6. Gotowe do użytku narzędzie wspierające technologie Ethernet, IP, xWDM, mikrofale, SDH, PDH i inne. Łatwe wdrażanie niszowych i rozwijających się technologii dzięki integracji z katalogiem zasobów sieciowych. W przypadku użycia z repozytorium informacji o sieci zwirtualizowanej system umożliwia pełne dokumentowanie sieci wirtualnych i hybrydowych (tj. złożonych z zasobów zarówno fizycznych, jak i zwirtualizowanych).
  7. 04 Repozytorium informacji o urządzeniach
  8. Niezależne od dostawcy i domeny źródło wiedzy o elementach sieci (fizycznej, logicznej lub wirtualnej). Ten zestaw obsługiwanych technologii można z łatwością rozszerzyć dzięki integracji z katalogiem zasobów sieciowych. Zasoby zarządzane w tym miejscu są punktem zbieżnym dla technologii, które z nich korzystają. System zapewnia kompleksowy wgląd w sieć składającą się z wielu domen i warstw.
  9. 05 Katalog zasobów sieciowych (Resource Catalog)
  10. Katalog specyfikacji zasobów fizycznych, funkcji sieci logicznej, łączności i infrastruktury. Zapewnia efektywne mechanizmy wdrażania nowych specyfikacji i technologii. Działa jako źródło informacji dla rozwiązań Network Inventory, Network Planning and Design oraz innych produktów z gamy OSS.
  11. 06 Repozytorium informacji o sieci stacjonarnej
  12. Rozwiązanie Fixed Access Inventory obejmuje różne technologie dostępu (GPON, xDSL, GFast, RFoG itp.). Wstępnie zintegrowane z rozwiązaniem Comarch Next Generation Fulfillment i innymi składnikami systemu Comarch Network Inventory Management, jest doskonałym produktem dla sieci konwergentnych OSS.
  13. 07 Repozytorium informacji o komórkowej i stacjonarnej sieci szkieletowej
  14. Repozytorium informacji o fizycznych i logicznych urządzeniach w stacjonarnej i komórkowej sieci szkieletowej. Wspiera wirtualizację sieci szkieletowych PS i CS.
  15. 08 Proces zarządzania zasobami sieciowymi
  16. Proces zarządzania zasobami sieciowymi to część rozwiązania Comarch Network Inventory Management, która umożliwia wykorzystanie wszystkich danych w repozytorium, w sposób efektywny i dostosowany do środowiska operatora, jednocześnie zapewniając aktualność tych informacji.
  17. 09 Moduł raportowania
  18. Moduł raportowania umożliwia tworzenie dowolnego rodzaju i formatu raportów.

  Repozytorium informacji o zasobach fizycznych

  Wspólne źródło wiedzy o lokalizacjach sieciowych i infrastrukturze w sieci telekomunikacyjnej. Zapewnia integrację z wewnętrznymi i zewnętrznymi bazami adresowymi, a także dokumentację hierarchii lokalizacji i przestrzeni. Rozwiązanie udostępnia zaawansowane, graficzne narzędzia umożliwiające udokumentowanie dowolnej lokalizacji, od wieży telekomunikacyjnej po centrum danych, wraz z wizualną reprezentacją planów pięter. Zawiera narzędzia związane z dokumentacją fizycznej wewnętrznej i zewnętrznej sieci telekomunikacyjnej, z uwzględnieniem szafek, włazów, przewodów, okablowania i innych elementów infrastruktury fizycznej.

  Repozytorium informacji o sieci radiowej

  To kompleksowe rozwiązanie do zarządzania siecią radiową (radio access network – RAN), ułatwia operatorom utrzymanie logicznej i fizycznej sieci radiowej. Niezależny od dostawcy model danych oparty na standardach 3GPP zapewnia zunifikowane, łatwe do zarządzania repozytorium informacji o wszystkich dostawcach sprzętu i technologii (GSM, UMTS, LTE itd.). Warstwowe modelowanie urządzeń w sieci (fizycznej/logicznej) umożliwia łatwe i efektywne modelowanie scenariuszy z uwzględnieniem np. wielu rozwiązań SDN / sieci radiowej w chmurze. Współdzielenie modelu z rozwiązaniem Comarch Next Generation Network Planning oraz integracja z produktami Comarch Configuration Management i Comarch SON, zapewniają operatorom zaawansowane narzędzie, dzięki któremu są w stanie utrzymywać sieć o najwyższej jakości.

  Repozytorium informacji o sieci transportowej

  Gotowe do użytku narzędzie wspierające technologie Ethernet, IP, xWDM, mikrofale, SDH, PDH i inne. Łatwe wdrażanie niszowych i rozwijających się technologii dzięki integracji z katalogiem zasobów sieciowych. W przypadku użycia z repozytorium informacji o sieci zwirtualizowanej system umożliwia pełne dokumentowanie sieci wirtualnych i hybrydowych (tj. złożonych z zasobów zarówno fizycznych, jak i zwirtualizowanych).

  Repozytorium informacji o urządzeniach

  Niezależne od dostawcy i domeny źródło wiedzy o elementach sieci (fizycznej, logicznej lub wirtualnej). Ten zestaw obsługiwanych technologii można z łatwością rozszerzyć dzięki integracji z katalogiem zasobów sieciowych. Zasoby zarządzane w tym miejscu są punktem zbieżnym dla technologii, które z nich korzystają. System zapewnia kompleksowy wgląd w sieć składającą się z wielu domen i warstw.

  Katalog zasobów sieciowych (Resource Catalog)

  Katalog specyfikacji zasobów fizycznych, funkcji sieci logicznej, łączności i infrastruktury. Zapewnia efektywne mechanizmy wdrażania nowych specyfikacji i technologii. Działa jako źródło informacji dla rozwiązań Network Inventory, Network Planning and Design oraz innych produktów z gamy OSS.

  Repozytorium informacji o sieci stacjonarnej

  Rozwiązanie Fixed Access Inventory obejmuje różne technologie dostępu (GPON, xDSL, GFast, RFoG itp.). Wstępnie zintegrowane z rozwiązaniem Comarch Next Generation Fulfillment i innymi składnikami systemu Comarch Network Inventory Management, jest doskonałym produktem dla sieci konwergentnych OSS.

  Repozytorium informacji o komórkowej i stacjonarnej sieci szkieletowej

  Repozytorium informacji o fizycznych i logicznych urządzeniach w stacjonarnej i komórkowej sieci szkieletowej. Wspiera wirtualizację sieci szkieletowych PS i CS.

  Proces zarządzania zasobami sieciowymi

  Proces zarządzania zasobami sieciowymi to część rozwiązania Comarch Network Inventory Management, która umożliwia wykorzystanie wszystkich danych w repozytorium, w sposób efektywny i dostosowany do środowiska operatora, jednocześnie zapewniając aktualność tych informacji.

  Moduł raportowania

  Moduł raportowania umożliwia tworzenie dowolnego rodzaju i formatu raportów.

  Gotowa na wymagania teraźniejszości i przyszłości architektura rozwiązania Comarch Network Inventory Management umożliwia łatwą integrację z innowacyjnymi środowiskami NFV/SDN (sieci zwirtualizowane) i odgrywa rolę menedżera topologii. 

  Zintegrowany moduł Network Auto-discovery and Reconciliation pozwala na stworzenie sterowanego siecią repozytorium informacji, gwarantując aktualność informacji o sieci w systemie klasy network inventory, kładąc podwaliny pod efektywne i zaawansowane zarządzanie jakością usług i sieci. 

  Korzyści rozwiązania Network Inventory Management:

   

  • Kompleksowy wgląd w sieci z wieloma dostawcami i technologiami

  Główną ideą rozwiązania jest reprezentacja tego samego sprzętu i połączeń w kilku warstwach, z konkretnymi informacjami technologicznymi uwzględnionymi w specjalnej warstwie ogólnej, która zapewnia stały wgląd w sieć dla operatora — bez przedstawiania nadmiernych ilości informacji.
  • Zredukowane koszty obsługi sieci

  Jeden spójny wgląd w sieć ze wszystkimi technologiami i warstwami umożliwia operatorom zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów operacyjnych. Magazyn jest fundamentem wielu procesów biznesowych w firmach telekomunikacyjnych, w tym centrum operacji sieciowych, działów ds. inżynierii, planowania i dostarczania, a także partnerów biznesowych.
  •  Poprawione wykorzystanie istniejących zasobów

  Aktualne rozwiązanie Network Inventory Management obejmujące wiele domen to podstawa inwestycji sieciowych w firmach telekomunikacyjnych. Narzędzie umożliwia efektywne wykorzystanie istniejących, a także planowanie nowych zasobów, które są rentowne z perspektywy biznesowej.
  • Integracja z Umbrella OSS
  Network Inventory to „serce” pakietu Comarch OSS Suite. Zapewnia dane i informacje dla wszystkich innych modułów, np. Planning & Design, Configuration Management, Fault Management, Service Quality Management, Customer Experience Management i Business Process Management. Wszystkie specjalistyczne moduły wykorzystują tę samą bazę danych zasobów, co umożliwia efektywne przetwarzanie danych oraz — dzięki wyeliminowaniu wielu dedykowanych interfejsów — zredukowanie kosztów operacyjnych.
  • Wydajne zabezpieczanie zasobów
  Network Inventory wspiera systemy zabezpieczeń sieciowych w korelacjach topologicznych i umożliwia rozpoznawanie oraz rozwiązywanie głównych przyczyn problemów w możliwie najbardziej efektywny sposób.
  • Innowacje
  Dzięki przygotowanej na przyszłość architekturze Comarch OSS jest już zintegrowany z platformą NFV/SDN w obszarze magazynu, planowania, konfiguracji i zapewniania jakości. Oznacza to, że system Comarch OSS to Umbrella OSS dla nowych i starych środowisk z wirtualizacją.

    Produkt jest częścią:

    Studium przypadku:

    • "Obecnie wdrażane u nas systemy OSS oraz systemy wspierające operacje sieciowe są częścią strategii Telefónica – dzięki nim możemy tworzyć usługi i docierać z nimi do naszych klientów. Wdrożenie Comarch Next Generation Network Planning to milowy krok w stronę poprawy efektywności planowania sieci i optymalizacji procesów w naszych filiach w Ameryce Łacińskiej. Wybraliśmy Comarch, ponieważ firma już wcześniej sprawdziła się jako zaufany partner Grupy Telefónica w Europie i wykazała się ogromną elastycznością oraz otwartością na nasze potrzeby. Realizowane wdrożenie wiąże się również z wprowadzeniem platformy integracyjnej dedykowanej najlepszemu w swojej klasie, zintegrowanemu i wykorzystywanemu w całej grupie rozwiązaniu OSS."
     José González Díaz, Dyrektor ds. Transformacji i OSS, Global CTO w firmie Telefónica S.A.

     Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

     • Ulotka produktowa

      Ulotka produktowa

      Comarch Network Inventory Management
     • White Paper

      White Paper

      How to Foster a DevOps Mindset in OSS Solutions Development
     • White Paper

      White Paper

      Switching To Cloud-Native OSS
     • Raport Comarch

      Raport Comarch

      66% dyrektorów IT preferuje stosowanie modelu SaaS w implementacjach AI i IoT
     • Portfolio Produktowe

      Portfolio Produktowe

      Kompleksowe portfolio rozwiązań IT i usług dla telekomunikacji
     • Studia przypadku

      Studia przypadku

      Jak operatorzy telekomunikacji na całym świecie odnoszą sukces z Comarch BSS/OSS
      Zobacz wszystkie materiały

      Potrzebujesz porady w doborze produktów?

      Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.