Real-time Network Inventory Management

Real-Time Network Inventory Management – zarządzanie zasobami sieci telekomunikacyjnej w czasie rzeczywistym

Comarch Real-time Network Inventory Management przechowuje pełne informacje o fizycznych, logicznych i wirtualnych zasobach w ramach sieci telekomunikacyjnej. Jest to współużytkowany, centralny system ewidencji informacji, pozwalający uchwycić wszystkie szczegóły bardzo złożonego środowiska IT / telekomunikacyjnego z zaawansowaną technologią mikrousług.

System ewidencji zasobów sieciowych w czasie rzeczywistym ułatwia zarządzanie katalogiem urządzeń dla wszystkich domen sieci telekomunikacyjnej – sieci radiowych (ang. radio access network, RAN), transmisyjnych, szkieletowych i stacjonarnych, infrastrukturą IT oraz zadaniami inwentaryzacyjnymi realizowanymi przez centra danych dla sieci SDN/NFV i hybrydowych.

Dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji narzędzie Comarch Real-time Network Inventory Management wspiera kompleksowe zarządzanie siecią, umożliwiając jednocześnie automatyzację w każdej dynamicznej domenie wirtualnej, w oparciu o dostępne aktualnie zasoby sieciowe. System ewidencji zasobów sieciowych w czasie rzeczywistym zarządza dynamicznymi zasobami wirtualnymi, podczas gdy statyczne zasoby fizyczne i logiczne zarządzane są w ramach konwencjonalnego modułu Comarch Network Inventory Management.

  On the Road to Zero-touch End to end Network Design and Optimization

  Obejrzyj nasze video!


  Korzyści z wdrożenia systemu do zarządzania zasobami sieciowymi - Real-time Network Inventory Management:

  1. 01 Kompleksowy i spójny widok złożonej sieci telekomunikacyjnej
  2. Zyskaj kompleksowy ogląd swojej sieci oraz przejrzystą reprezentację sprzętu i połączenia w kilku warstwach, z wyróżnioną warstwą ogólną dla informacji dotyczących konkretnych technologii.
  3. 02 Zmniejszenie kosztów operacji sieciowych
  4. Zwiększaj efektywność biznesową dzięki implementacji jednego spójnego widoku sieciowego oraz lepszemu wykorzystaniu zasobów sieci. Nowoczesny system do zarządzania zasobami sieciowymi w różnych rodzajach sieci (szkieletowych, radiowych, tranmisyjnych) jest podstawą inwestycji w usprawnienie zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną. Umożliwia ono efektywne wykorzystanie istniejących zasobów oraz planowanie nowych, rentownych z punktu widzenia firmy.
  5. 03 Efektywne zarządzanie zasobami sieciowymi
  6. Korzystaj z systemu zarządzania siecią z korelacjami topologicznymi, rozpoznawaj przyczyny awarii i błyskawicznie likwiduj ich przyczyny, dzięki integracji z narzędziami z gamy Comarch Intelligent Assurance & Analytics.
  7. 04 Integracja z innymi modułami OSS dla kompleksowego zarządzania siecią
  8. Dostarczaj danych i informacji dla wszystkich innych modułów OSS, takich jak planowanie i projektowanie, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie awariami, zarządzanie jakością usług, zarządzanie obsługą klienta oraz zarządzanie procesami biznesowymi - system Network Inventory jest sercem pakietu Comarch OSS. Wszystkie moduły korzystają z tej samej bazy danych zasobów, co prowadzi do wydajnego przetwarzania danych, a dzięki wyeliminowaniu wielu specjalnych interfejsów zmniejsza koszty operacyjne.
  9. 05 System gotowy na nowe technologie sieciowe - 5G, SDN/NFV i inne
  10. Postaw na produkt zintegrowany z sieciami wirtualnymi i programowalnymi (NFV/SDN) w obszarach inwentaryzacji zasobów, planowania, konfiguracji i dostarczania sieci. Zarządzaj siecią 5G dzięki innowacyjnemu narzędziu do paszportyzacji sieci.
  11. 06 Zarządzanie zasobami sieciowymi w czasie rzeczywistym
  12. Zwiększaj efektywność działania sieci i usług przez unikalne połączenie SDN/NFV ze sztuczną inteligencją. Przeprowadzana w czasie rzeczywistym analiza ogromnych ilości informacji pomoże w zarządzaniu sieciami hybrydowymi, będzie wspierać dynamiczne sieci i usługi, a w efekcie zapewni zawsze aktualny widok zasobów fizycznych i wirtualnych.

  Kompleksowy i spójny widok złożonej sieci telekomunikacyjnej

  Zyskaj kompleksowy ogląd swojej sieci oraz przejrzystą reprezentację sprzętu i połączenia w kilku warstwach, z wyróżnioną warstwą ogólną dla informacji dotyczących konkretnych technologii.

  Zmniejszenie kosztów operacji sieciowych

  Zwiększaj efektywność biznesową dzięki implementacji jednego spójnego widoku sieciowego oraz lepszemu wykorzystaniu zasobów sieci. Nowoczesny system do zarządzania zasobami sieciowymi w różnych rodzajach sieci (szkieletowych, radiowych, tranmisyjnych) jest podstawą inwestycji w usprawnienie zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną. Umożliwia ono efektywne wykorzystanie istniejących zasobów oraz planowanie nowych, rentownych z punktu widzenia firmy.

  Efektywne zarządzanie zasobami sieciowymi

  Korzystaj z systemu zarządzania siecią z korelacjami topologicznymi, rozpoznawaj przyczyny awarii i błyskawicznie likwiduj ich przyczyny, dzięki integracji z narzędziami z gamy Comarch Intelligent Assurance & Analytics.

  Integracja z innymi modułami OSS dla kompleksowego zarządzania siecią

  Dostarczaj danych i informacji dla wszystkich innych modułów OSS, takich jak planowanie i projektowanie, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie awariami, zarządzanie jakością usług, zarządzanie obsługą klienta oraz zarządzanie procesami biznesowymi - system Network Inventory jest sercem pakietu Comarch OSS. Wszystkie moduły korzystają z tej samej bazy danych zasobów, co prowadzi do wydajnego przetwarzania danych, a dzięki wyeliminowaniu wielu specjalnych interfejsów zmniejsza koszty operacyjne.

  System gotowy na nowe technologie sieciowe - 5G, SDN/NFV i inne

  Postaw na produkt zintegrowany z sieciami wirtualnymi i programowalnymi (NFV/SDN) w obszarach inwentaryzacji zasobów, planowania, konfiguracji i dostarczania sieci. Zarządzaj siecią 5G dzięki innowacyjnemu narzędziu do paszportyzacji sieci.

  Zarządzanie zasobami sieciowymi w czasie rzeczywistym

  Zwiększaj efektywność działania sieci i usług przez unikalne połączenie SDN/NFV ze sztuczną inteligencją. Przeprowadzana w czasie rzeczywistym analiza ogromnych ilości informacji pomoże w zarządzaniu sieciami hybrydowymi, będzie wspierać dynamiczne sieci i usługi, a w efekcie zapewni zawsze aktualny widok zasobów fizycznych i wirtualnych.

  Przejmij kontrolę nad procesem wdrożenia 5G dzięki Comarch OSS

  Obejrzyj nasze video!


  Comarch Real-time Network Inventory Management - komponenty:

  • Ewidencja fizycznych zasobów sieciowych
   Współdzielone źródło wiedzy na temat lokalizacji sieciowych i infrastruktury w ramach sieci telekomunikacyjnej. Obejmuje integrację z wewnętrznymi i zewnętrznymi bazami adresowymi oraz dokumentację hierarchii lokalizacji sieciowych. Udostępnia zaawansowane, graficzne narzędzia do dokumentowania każdego rodzaju lokalizacji: od wieży telekomunikacyjnej do centrum danych, w tym wizualną reprezentację planów pięter. Obejmuje narzędzia do wewnętrznej i zewnętrznej dokumentacji sieci telekomunikacyjnej zakładu, w tym szafy, włazy, kanały, kable i inne elementy infrastruktury fizycznej.
    
  • Ewidencja sieci radiowej (RAN)
   Produkt pomaga operatorom w inwentaryzacji zasobów sieci radiowej (RAN), jak również w utrzymaniu infrastruktury logicznej i fizycznej. Model danych, oparty o wytyczne organizacji 3GPP i obsługujący elementy sieciowe różnych dostawców, zapewnia zunifikowane zarządzanie wszystkimi komponentami i technologiami (GSM, UMTS, LTE, 5G, itd.) tworzącymi sieć radiową. Warstwowe modelowanie urządzeń w sieci (fizycznej / logicznej) pozwala na łatwe modelowanie scenariuszy związanych zarządzaniem z wieloma sieciami radiowymi lub sieciami złożonymi z komponentów chmurowych czy programowalnych (SDN). Fakt, że z tego samego modelu danych korzysta rozwiązanie Comarch do planowania sieci (Comarch Network Planing & Design) oraz integracja z narzędziami do konfiguracji sieci (Comarch Network Configuration Management) i Comarch SON (Self-Organizing network), daje operatorom telekomunikacyjnym nowoczesne narzędzie, które pomaga utrzymywać sieć najwyższej jakości.
    
  • Ewidencja urządzeń i zasobów wirtualnych
   System oferuje niezależne od ilości dostawców urządzeń i rodzaju domeny sieci źródło wiedzy o elementach sieci (fizycznych, logicznych lub wirtualnych). Ten zestaw obsługiwanych technologii można łatwo rozszerzyć dzięki integracji z katalogiem zasobów sieciowych. Zarządzane w tym miejscu zasoby stanowią punkt wspólny dla wykorzystujących je technologii, a źródło zapewnia spójny obraz wielowarstwowej sieci.

  • Katalog zasobów sieciowych
   Katalog specyfikacji urządzeń fizycznych, logicznych funkcji sieciowych, łączności i infrastruktury. Zapewnia skuteczne mechanizmy wdrażania nowych specyfikacji i technologii. Stanowi źródło wiedzy dla systemów ewidencji zasobów sieciowych, planowania i projektowania sieci oraz innych narzędzi OSS.

  • Ewidencja zasobów sieci transportowej
   Natychmiastowa obsługa sieci Ethernet, IP, xWDM, mikrofalowych, SDH i PDH oraz kilku innych technologii. Narzędzie Comarch oferuje łatwe wdrażanie niszowych i nowo powstających technologii dzięki integracji z katalogiem zasobów. W połączeniu z ewidencją zasobów wirtualnych, system może w pełni służyć do dokumentacji sieci wirtualnych i hybrydowych.

  • Ewidencja zasobów sieci stacjonarnych (Fixed Access Inventory)
   Zarządzanie inwentaryzacją zasobów w obrębie sieci stacjonarnej obejmuje wiele technologii dostępowych (GPON, xDSL, Gfas, RFoG, itd.). System jest wstępnie zintegrowany z Comarch Service Fulfillment & Orchestration i innymi modułami tworzącymi produkt Comarch Real-Time Network Inventory Management.

  • Procesy zarządzania zasobami sieciowymi
   Procesy zarządzania zasobami umożliwiają wykorzystanie wszystkich danych na temat zasobów sieciowych w sposób, który jest zarówno efektywny, jak i dostosowany do środowiska operatora, jednocześnie każdorazowo zapewniając aktualność danych.

  • Raportowanie
   Moduł raportowania umożliwia samodzielne tworzenie wielu formatów raportów. Przyszłościowa architektura systemu zarządzania zasobami sieci gwarantuje także łatwą integrację z innowacyjnymi środowiskami NFV/SDN (sieci wirtualne / programowalne) oraz pełni rolę menedżera topologii sieci. 

  • Ewidencja zasobów sieci mobilnej i szkieletowej
   Przy integracji z modułem do automatycznego wykrywania i uzgadniania awarii sieciowych (Comarch Network Auto-Discovery & Reconciliation) system ten pozwala na wdrożenie paszportyzacji sieci sterowanej jej faktycznym stanem. Umożliwia to zmniejszenie wysiłku po stronie operatora na rzecz bieżących aktualizacji stanu zasobów, a tym samym pozwala na efektywne i nowoczesne zarządzanie jakością sieci i usług.

  Powiązane produkty:

  Studium przypadku:

  Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

   Zobacz wszystkie materiały

   Potrzebujesz porady w doborze produktów?

   Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.