Self-Organizing Network

Czym jest produkt Self-Organizing Network?

Migracja do sieci 4G oraz wdrożenie technologii LTE są uważane za olbrzymi krok w rozwoju sieci komórkowych. Jednak aby projekt taki okazał się sukcesem, nowa technologia powinna nie tylko usprawniać przepływ danych w sieci, ale także zwiększać automatyzację zarządzania siecią. Jest to możliwe przez zastosowanie koncepcji sieci samoorganizującej się (Self-Organizing Networks – SONs). Wdrożenie umożliwianej przez SON automatyzacji powoduje redukcję kosztów operacyjnych, skraca czas dotarcia na rynek z nowymi produktami, a także podnosi poziom zadowolenie klientów z jakości usług.

Osiągnięcie tych rezultatów związane jest z wprowadzanymi razem z SON paradygmatami „plug & play”, „samo-optymalizacji” i „samo-leczenia” sieci. Wraz z pozostałymi udogodnieniami i funkcjonalności SON wprowadzamy te paradygmaty w życie produktem Comarch Self-Organizing Network.

  Jak nowoczesne systemy OSS wspierają sieci samorganizujące się (Self-Organizing Network) oraz technologie SDN/NFV?

  Oglądaj nasze video!


  Korzyści z produktu Self-Organizing Network:

  1. 01 Zestrojenie automatyzacji z celami biznesowymi
  2. Możliwość zestrojenia automatyzacji z celami biznesowymi operatora, poprzez warstwę usług sieciowych w OSS.
  3. 02 Kontrola nad funkcjami „plug & play”
  4. Zapewnienie kontroli nad funkcjami „plug & play” przez wykorzystanie wysokopoziomowych narzędzi planowania OSS oraz service inventory jako kryteriów dla niskopoziomowych algorytmów integracji sieci.
  5. 03 Funkcje samoleczenia i samooptymalizacji sieci
  6. Dopasowanie funkcji samoleczenia i samooptymalizacji sieci do celów biznesowych związanych z poprawą zadowolenia klientów dzięki narzędziom Comarch SQM i Comarch NG Service Assurance.
  7. 04 Automatyzacja
  8. Automatyzacja bazująca na kompleksowym widoku sieci, złożonej z komponentów od wielu dostawców oraz warstwy usług, udostępnianym przez Comarch Network Inventory & Comarch Service Inventory.
  9. 05 Definiowanie kryteriów zorientowanych na klienta
  10. Możliwość definiowania widocznych kryteriów zorientowanych na klienta dla funkcji SON.
  11. 06 Automatyzacja dostrajania sieci
  12. Bazuje na wskaźnikach KPI, mierzących wydajność z punktu widzenia klienta końcowego.
  13. 07 Stopniowe wprowadzanie automatyzacji
  14. Możliwość stopniowego wprowadzania automatyzacji – operator może kontrolować algorytmy, zanim pozwoli im zarządzać siecią w całości.
  15. 08 Zastosowanie SOA
  16. Zastosowanie SOA (service-oriented architecture) dla sieci złożonej z komponentów od wielu dostawców i bazującej na różnych technologiach, umożliwia zastosowanie najlepszych algorytmów SON.

  Zestrojenie automatyzacji z celami biznesowymi

  Możliwość zestrojenia automatyzacji z celami biznesowymi operatora, poprzez warstwę usług sieciowych w OSS.

  Kontrola nad funkcjami „plug & play”

  Zapewnienie kontroli nad funkcjami „plug & play” przez wykorzystanie wysokopoziomowych narzędzi planowania OSS oraz service inventory jako kryteriów dla niskopoziomowych algorytmów integracji sieci.

  Funkcje samoleczenia i samooptymalizacji sieci

  Dopasowanie funkcji samoleczenia i samooptymalizacji sieci do celów biznesowych związanych z poprawą zadowolenia klientów dzięki narzędziom Comarch SQM i Comarch NG Service Assurance.

  Automatyzacja

  Automatyzacja bazująca na kompleksowym widoku sieci, złożonej z komponentów od wielu dostawców oraz warstwy usług, udostępnianym przez Comarch Network Inventory & Comarch Service Inventory.

  Definiowanie kryteriów zorientowanych na klienta

  Możliwość definiowania widocznych kryteriów zorientowanych na klienta dla funkcji SON.

  Automatyzacja dostrajania sieci

  Bazuje na wskaźnikach KPI, mierzących wydajność z punktu widzenia klienta końcowego.

  Stopniowe wprowadzanie automatyzacji

  Możliwość stopniowego wprowadzania automatyzacji – operator może kontrolować algorytmy, zanim pozwoli im zarządzać siecią w całości.

  Zastosowanie SOA

  Zastosowanie SOA (service-oriented architecture) dla sieci złożonej z komponentów od wielu dostawców i bazującej na różnych technologiach, umożliwia zastosowanie najlepszych algorytmów SON.

  Powiązane produkty:

  Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

   Zobacz wszystkie materiały

   Potrzebujesz porady w doborze produktów?

   Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.