Self-Organizing Network

Self-Organizing Network – automatyzacja procesu zarządzania siecią telekomunikacyjną

W ciągu ostatnich pięciu lat mobilna transmisja danych wzrosła 18-krotnie.

W dzisiejszym świecie usług cyfrowych, komórkowa łączność szerokopasmowa, Massive IoT czy rozwiązania IoT o znaczeniu krytycznym stają się coraz bardziej zróżnicowane. Chcąc świadczyć te usługi, operatorzy infrastrukturalni (MNO) muszą stale inwestować w sieci LTE i optymalizować sieci radiowe (RAN), aby zwiększyć bieżącą pojemność. Nie mogą pozwolić sobie też na lekceważenie postępującego rozwoju technologii 5G, które prowadzi do powstawania coraz gęstszych i bardziej złożonych sieci, trudniejszych i coraz bardziej kosztownych w utrzymaniu. Jedynym sposobem na sprostanie tym wyzwaniom w zrównoważony sposób jest zwiększenie poziomu automatyzacji zarządzania siecią poprzez wdrożenie telekomunikacyjnych rozwiązań SON (sieć samoorganizująca się).

Comarch Self-Organizing Network (SON) można łatwo zintegrować z istniejącym środowiskiem OSS. Rozwiązanie zapewnia funkcje plug & play, które można udostępniać innym aplikacjom OSS. Comarch Self-Organizing Network oferuje pełną automatyzację sieci, dzięki czemu operatorzy infrastrukturalni mogą wdrażać optymalizacje sieci radiowej, które pozwolą znacząco zredukować wydatki operacyjne, skrócić czas wprowadzania nowych usług na rynek oraz poprawić odczucia i wrażenia klientów.

  Jak SDN/NFV wspierają sieci samoorgainzujące się (Self-Organizing Network) oraz rozszerzają ich możliwości?

  Zobacz nasze wideo!

  Korzyści z wdrożenia produktu Self-Organizing Network do automatyzacji zarządzania siecią:

  Sieć ukierunkowana na klienta

  Klienci oczekują wysokiej jakości usług bez względu na czynniki, które mogą wpływać na działanie sieci. Aby spełnić te wymagania, możesz wykorzystać algorytmy SON do zarządzania złożonym, dynamicznym zachowaniem radiowych sieci dostępowych. Moduły samonaprawiające się mogą do minimum ograniczyć wpływ awarii sieci na usługi, a algorytmy automatycznej optymalizacji samoczynnie zmienić konfigurację, aby poprawić jakość usługi.

  Większy zwrot z inwestycji infrastrukturalnych

  Sieci dostawców mają zwiększone pojemności, ponieważ muszą obsługiwać obciążenia nominalne oraz szczytowe. Dzięki zastosowaniu algorytmów automatycznej optymalizacji, rozwiązanie Comarch SON może samoczynnie zmieniać konfigurację sieci, aby zoptymalizować zasoby pod kątem najważniejszych wymogów. W efekcie możesz lepiej wykorzystywać swoje zasoby i uzyskać większy zwrot z inwestycji.

  Zmniejszenie kosztów zarządzania radiową siecią dostępową

  Jako operator ponosisz duże koszty związane z działalnością i personelem wymaganym do obsługi radiowej sieci dostępowej, ponieważ chcesz oferować klientom niezawodne i wydajne usługi. Wraz z rozbudową sieci, rosną koszty zarządzania. Automatyzacja tych czynności pozwoli ci przekierować wysiłki specjalistów z powtarzalnych zadań codziennych na projekty strategiczne o dużym potencjale.

  Skrócenie czasu wprowadzania na rynek projektów sieciowych

  Wdrażanie nowych zasobów lub usług sieciowych w domenie mobilnej to czasochłonny, w głównej mierze ręczny proces. Wykorzystując algorytmy oferowane przez rozwiązanie SON do samokonfiguracji, możesz zautomatyzować wiele związanych z tym czynności. Pozwoli ci to przyśpieszyć wdrażanie i ograniczyć liczbę błędów podczas świadczenia usług.

  Funkcjonalności systemu:

  Zaawansowane funkcje CSON

  Comarch SON stosuje zaawansowane algorytmy i zbiera szeroki zakres źródeł danych do analizy, wykrywania i automatycznego wdrażania właściwego działania:

  • Samokonfiguracja: automatyczne konfigurowanie zasobów RAN wdrożonych w sieci
  • Samooptymalizacja: optymalizacja konfiguracji RAN w oparciu o dane uzyskane z różnych źródeł (działanie, awarie i sondy)
  • Samonaprawianie: ponowna konfiguracja RAN w celu zminimalizowania wpływu zdarzeń sieciowych

  Integracja ze środowiskiem OSS

  Jako dostawca rozwiązań OSS, Comarch wie, jak wdrożyć i zintegrować rozwiązanie SON w istniejącym środowisku OSS.

  • Dzięki interfejsowi API SON można z łatwością zintegrować produkt Comarch w istniejącym środowisku OSS i zapewnić spójność danych w różnych aplikacjach sieciowych.
  • Zapewniając funkcje plug & play, które można udostępnić innym aplikacjom i narzędziom OSS, rozwiązanie SON wspiera procesy świadczenia, zapewniania jakości oraz optymalizacji usług.

  Bezpośrednie wsparcie procesu wdrażania systemu

  Dzięki bogatemu doświadczeniu w dostarczaniu narzędzi do planowania radiowej sieci dostępowej, Comarch wie, jakie elementy są niezbędne w procesie usprawnienia funkcjonowania sieci operatorów infrastrukturalnych.

  • Comarch oferuje wiedzę i prowadzi operatora infrastrukturalnego przez proces wdrażania systemu, dbając o to, aby uzyskał on oczekiwane korzyści.
  • W Comarch wiemy, że implementowanie samoorganizujących się sieci może być trudne, dlatego wspieramy uruchomienia częściowe przed w pełni zautomatyzowanym wdrożeniem. Nie trzeba więc przeprowadzać wdrożeń dużych systemów.

  Gotowość na przyszłe wyzwania

  Comarch oferuje bogatą wiedzę w innych obszarach technologii sieciowych, takich jak przenoszenie dostępu mobilnego w celu zapewnienia kompleksowej optymalizacji usług. Comarch bezustannie inwestuje w nowe algorytmy i technologie.

  Zobacz nasze materiały PDF związane z systemami do zarządzania siecią samoorganizującą się!

  Wykorzystanie AI i ML w automatycznym procesie skalowania i samonaprawiania wirtualnych funkcji sieciowych różnych dostawców

  Zobacz nasze wideo!

  Proszę czekać

  Potrzebujesz porady w doborze produktów?

  Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

  Przejdź do formularza