Cyberbezpieczeństwo w opiece zdrowotnej

Zabezpieczenie tożsamości użytkowników w służbie zdrowia

Ochrona danych przed nieautoryzowanym dostępem jest szczególnie ważna w służbie zdrowia.

Dostęp do danych szczególnie chronionych powinien być udzielany wyłącznie osobom upoważnionym, a zakres tego dostępu – ściśle uregulowany, przy jasno określonych zasadach rozliczalności.

Rozwiązania firmy Comarch w zakresie cyberbezpieczeństwa pozwalają chronić tożsamość pacjentów i personelu medycznego oraz autoryzować i uwierzytelniać dostęp do aplikacji medycznych, urządzeń i istotnych danych oraz zarządzać tym dostępem.

Zarówno systemy Comarch Identity & Access Management (CIAM), jak i te z rodziny tPro są tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem.

Najważniejsze zalety biznesowe Comarch IAM to:

Zarządzanie tożsamościąUmożliwia pracownikom służby zdrowia dostęp do dokumentacji i historii medycznej w określonym czasie i z określonych powodów.
Zarządzanie dostępemUmożliwia zarządzanie dostępem do systemów i zasobów w całej sieci placówek medycznych, z uwzględnieniem pełnej sprawozdawczości.
Single Sign-On (SSO)Zapewnia bezproblemową integrację systemów medycznych online – za pomocą jednego kliknięcia.
Przepływy pracy dla wielopoziomowych schematów akceptacjiUmożliwia wnioskowanie o dostęp do platformy medycznej, który może zostać przyznany lub cofnięty zgodnie z zasadą dwóch par oczu.
Delegowanie obowiązkówUmożliwia delegowanie uprawnień pracowników medycznych w ograniczonych ramach czasowych.
Kompatybilność z PKI i kartami SmartCardZapewnia zaufany dostęp do zasobów i bezpieczne przechowywanie poufnych informacji w oparciu o infrastrukturę klucza publicznego (PKI) i karty mikroprocesorowe.
Zgodność z przepisami RODOZapewnia wsparcie dla podejścia „security-by-design”, kontroli dostępu w opartą na rolach (RBAC), rozdzielania obowiązków (SoC), przenoszenia danych, prawa do bycia zapomnianym, rejestracji wszystkich działań i procesów, raportowania i innych.

Skutkuje to:

  • Szybkim i bezpiecznym dostępem do systemów medycznych w oparciu o lokalizację i uprawnienia użytkowników.
  • Uproszczonym zarządzaniem użytkownikami poprzez zdefiniowanie praw dostępu wokół ról i uprawnień (kontrola dostępu w oparciu o role).
  • Szerokim zakresem wsparcia dla różnych metod uwierzytelniania i autoryzacji (np. hasła, tokeny sprzętowe i mobilne, karty smart i inne).
  • Scentralizowaną i skuteczną polityką kontroli dostępu.
  • Odzwierciedleniem struktury organizacyjnej firmy.
  • Szyfrowaniem w tranzycie wszystkich połączeń poprzez SSL.
  • Zdalnym dostępem do placówek medycznych.

Rodzina tPro

Ponadto, dzięki naszym rozwiązaniom z rodziny tPro, oferujemy dwuczynnikowy model uwierzytelniania (2FA) pozwalający personelowi medycznemu na stosowanie silniejszych środków bezpieczeństwa w odniesieniu do danych pacjentów. Dzięki temu zapewniamy silne i różnorodne metody uwierzytelniania klientów spełniające wymagania PSD2.

Stosujemy własne tokeny uwierzytelniania mobilnego i sprzętowego, w tym zarówno algorytmy ECC / RSA, jak i podejście OTP. Obsługujemy również tokeny firm trzecich.

Audyty bezpieczeństwa

Nasze audyty bezpieczeństwa koncentrują się na analizie ryzyka, testach penetracyjnych oraz audytach zgodności z normami, wytycznymi i dobrymi praktykami. Usługa ta pozwala na sprawdzenie bezpieczeństwa całego środowiska IT oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń i luk w ochronie danych medycznych.

Znajdź rozwiązanie Comarch Cyber Security

Zarządzanie tożsamością i dostępem
Zachowaj kontrolę nad dostępem do swoich aplikacji, sieci VPN i stacji roboczych.
Ochrona transakcji
Twórz zaawansowane podpisy cyfrowe w mniej niż sekundę.
Usługi RODO
Przygotuj się na najgłębszą zmianę w zakresie bezpieczeństwa danych w Europie od 20 lat.
PSD-2
Odnajdź się w zawiłościach PSD-2 – wyjaśniamy co i jak.
Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług skierowanych do branży finansowej.