Katalog Produktów

Poznaj korzyści zapewniane przez produkt Smart BSS: Katalog Produktów

Zorganizuj i rozszerz swoja ofertę

Wykorzystaj funkcje, takie jak wersjonowanie, klonowanie, kupony i rabaty, pakiety produktów i powiązania, aby przygotować imponującą i kuszącą ofertę.

Zintegruj z innymi funkcjami Smart BSS

Czerp korzyści z kompleksowego podejścia, aby z łatwością połączyć się z CRM, zarządzaniem przychodami i modułem obsługi podatków, a także zewnętrznymi integracjami.

Kieruj oferty do precyzyjnie zdefiniowanych grup odbiorców

Precyzyjnie definiuj adresatów swojej oferty, korzystając z kanałów sprzedaży i funkcji sprawdzania dostępności.

Katalog Produktów — rozwiązanie Smart BSS do zarządzania ofertami

Podstawowym celem Smart BSS jest dostarczenie Ci ustrukturyzowanego, łatwego w obsłudze rozwiązania do przygotowywania oferty i integrowania jej z kanałami sprzedaży i funkcjami zarządzania przychodami.

Głównym wyzwaniem jest opracowanie systemu o wysokim poziomie złożoności, wynikającym z potrzeby dostarczenia wielu różnych opcji, niezbędnych do skutecznego prowadzenia działalności, włączając w to zgodność w różnych jurysdykcjach podatkowych.

Inne kluczowe wyzwanie polega na precyzyjnym zdefiniowaniu grupy docelowej. Katalog Produktów Smart BSS umożliwia przypisywanie konkretnych ofert do określonych kanałów sprzedaży i grup docelowych oraz prowadzenie działalności w różnych strefach czasowych, funkcję sprawdzania dostępności i zaawansowane możliwości konfiguracji opcji podatkowych.

Głównym celem Katalogu Produktów Smart BSS jest dostarczenie wyżej wymienionych funkcji w prosty sposób. Osiągnięto go dzięki solidnej strukturze i wykorzystaniu kreatorów, co pozwala na konfigurację Katalogu Produktów bez pisania kodu. Tworzone obiekty przypisywane są do typów, które trzeba zdefiniować tylko raz. Struktura Katalogu Produktów Smart BSS pozwala sklasyfikować produkty według częstości występowania (okresowo, jednorazowo) oraz charakteru (oparty na stawce, zamiana, zakończenie, subskrypcja, anulowanie subskrypcji, itd.).

Możesz precyzyjnie dostosować sposoby naliczania płatności do bieżących potrzeb biznesowych. Struktura obejmuje Typ Produktu oraz powiązane z nim Typ Naliczania i Typ Ceny. Typ Naliczania odnosi się do charakteru (powtarzalności) płatności, a Typ Ceny do charakteru usługi, produktu lub działania, za które naliczana jest płatność. Główna różnica pomiędzy obiema grupami Typów Naliczania polega na częstości występowania: okresowe lub jednorazowe. Dostępnych jest natomiast dużo więcej uprzednio zdefiniowanych opcji. Naliczanie może się odbywać przed lub po użyciu i być obliczane według całych okresów billingowych lub ich części.

Katalog produktów smart bss

Katalog Produktów — pełna integracja z CRM i zarządzaniem przychodami w Smart BSS:


Dostęp do Katalogu Produktów Smart BSS pozwala Ci dokonać pełnej integracji z zarządzaniem relacjami z klientami i przychodami. Katalog Produktów zapewnia też cały szereg funkcji i korzyści:

 • Elastyczna struktura, umożliwiająca definiowanie różnych rodzajów produktów i usług, również spoza branży telekomunikacyjnej
 • Szeroki zakres sposobów naliczania płatności: na podstawie użycia, subskrypcja, jednorazowo, licencja dożywotnia, pakiety
 • Łatwość konfiguracji przy użyciu kreatorów
 • Kupony i rabaty w celu przyciągania uwagi potencjalnych i istniejących klientów
 • Ułatwiony rozwój — uprzednio zautomatyzowane procesy, kreatory konfiguracji, klonowanie
 • Integracja z zarządzaniem finansami i relacjami z klientami
 • Zgodność w różnych jurysdykcjach podatkowych dzięki kreatorowi
 • Integracja z warstwą usług i sprawdzanie dostępności
 • Dostępność produktów dla różnych grup docelowych i kanałów sprzedaży
 • Integracja z platformami e-BOK i e-Sklep
 • Powiązania między produktami w Katalogu Produktów
 • Wybór waluty
 • Różne strefy czasowe
 • Integracja w sferze prawnej (obowiązujący regulamin, itp.)
 • Łatwy dostęp do przetłumaczonej dokumentacji w celu zapewnienia wsparcia w różnych językach
 • Możliwość przypisania przeniesienia (zmiana, subskrypcja, anulowanie subskrypcji, wstrzymanie, itp.) i powiązanych cen dla każdego produktu w Katalogu Produktów
 • Powiązania produktów (wymagane, podstawowe, wykluczone), pozwalające na zarządzanie relacjami między produktami
Leaflet: Smart BSS
Canada’s VALO Networks has chosen Comarch as partner to provide BSS for Innovative Broadband Project
Kanadyjska firma VALO Networks wybrała Comarch na dostawcę systemu BSS do obsługi innowacyjnego projektu szerokopasmowego dostępu do Internetu
Unleashed wybiera Comarch na dostawcę BSS dla celów reorganizacji IT
Case Study: Implementation of Comarch Smart BSS
Thales Alenia Space Spain chooses Comarch Smart BSS

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza