Network Auto-discovery & Reconciliation

Network Auto-discovery & Reconciliation – zarządzanie spójnością danych w sieci telekomunikacyjnej i systemach OSS

Comarch Network Auto-discovery & Reconciliation to skuteczne narzędzie do zarządzania siecią, zapewniające kompleksowy i aktualny wgląd w stan sieci telekomunikacyjnej, zbudowanej z elementów dostarczanych przez wielu dostawców.

System wspiera proces rekoncyliacji w ramach sieci radiowych (RAN), transportowych, szkieletowych, dostępowych i IT. Dodatkowo, dzięki integracji z modułem do zarządzania paszportyzacją sieci (Network Inventory Management), system zapewnia całościowy i zintegrowany widok sieci w czasie rzeczywistym.

  Notatka prasowa: Implementacja systemu OSS w LG U+:

  lg u , oss, notka prasowa

   
  Koreański dostawca usług telekomunikacyjnych zdecydował się na wdrożenie Comarch OSS do monitoringu sieci w ramach przygotowań do zakrojonego na szeroką skalę wdrażania infrastruktury 5G, które rozpoczęło się w kwietniu 2019 r. Działania te miały przede wszystkim na celu...

  Przeczytaj więcej >>

  Przejmij kontrolę nad procesem wdrożenia 5G dzięki Comarch OSS

  Zobacz nasze wideo!


  Korzyści z wdrożenia systemu do rozwiązywania konfliktów danych z sieci i OSS - Network Auto-discovery & Reconciliation:

  Kompleksowy, aktualny widok sieci telekomunikacyjnej

  Miej wgląd w aktualny stan każdej z kluczowych domen sieciowych, w czasie rzeczywistym.
   
   

  Szybsze wprowadzenie usług telekomunikacyjnych na rynek

  Skróć cykl modernizacji i optymalizacji sieci, dzięki dostarczaniu przez system niemal natychmiastowej informacji zwrotnej w zakresie aktualizacji konfiguracji sieciowej. Elastyczny mechanizm modelowania sieci i dostępne wzorce konfiguracji otwierają sieć na technologie przyszłości.

  Automatyzacja rozwiązywania rozbieżności między siecią a systemami OSS

  Automatyzuj wykrywanie i rozwiązywanie rozbieżności pomiędzy danymi z systemów network inventory a informacjami bezpośrednio z sieci. Network Auto-discovery & Reconciliation umożliwia również wprowadzenie reguł rozwiązywania rozbieżności, stanowiąc wsparcie złożonych scenariuszy w przypadku, kiedy prosta aktualizacja sieci nie wystarcza.

  Uproszczenie procesu konfiguracji sieci telekomunikacyjnej

  Integruj Comarch Auto Discovery & Reconciliation z systemem zarządzania procesami OSS (OSS Process Management), by umożliwić ręczne sterowanie procesem konfiguracji sieci w konkretnych przypadkach, kiedy konieczne jest podjęcie decyzji przez operatora systemu.
   

  Pozytywne doświadczenie klienta, dzięki sprawnemu dostępowi do sieci

  Dzięki integracji z produktem Comarch Network Planning & Design służącym do planowania sieci, sprawnie zarządzaj pełnym cyklem konfiguracji sieciowej: od planowania, przez rozbudowę, walidację aż po korektę planu – skraca to czas potrzebny do zapewnienia pozytywnego doświadczenia klienta w obszarze usług sieciowych.

  Obniżenie kosztów IT, dzięki zmniejszeniu ilości narzędzi OSS

  Realizuj koncepcję "parasolowego" OSS - czyli zarządzania siecią z pomocą zunifikowanego narzędzia IT, co umożliwia likwidację oprogramowania starszej generacji i ich migrację do jednego systemu OSS. Dzięki temu możesz obniżyć koszt utrzymania IT w Twojej firmie.
   

  Parasolowe zarządzanie konfiguracją sieci w integracji z SON

  Dzięki modułowi Smart Plans Management korzystaj z funkcjonalności Policy Management, a tym samym zarządzaj rozbieżnościami pomiędzy ręcznie wprowadzonymi planami a tymi, które w zautomatyzowany sposób dostarczane są przez sieć samoorganizującą się (SON). System automatycznie wykrywa i rozwiązuje rozbieżności pomiędzy planami, usuwając ewentualne błędy w procesie zapewniania dostępu do sieci. Mechanizm Rekoncyliacji umożliwia zatwierdzanie zmian sieciowych wprowadzonych ręcznie oraz automatycznie, przez SON.

  Kompleksowe projektowanie i optymalizacja sieci telekomunikacyjnych

  Obejrzyj nasze video!


  Network Auto-discovery & Reconciliation - funkcjonalności:

  • Zarządzanie cyklem rekoncyliacji w sieci

  Funkcjonalność zarządzająca cyklami rekoncyliacji (usuwania rozbieżności) w ramach wszystkich domen sieciowych - generuje raporty na temat statusu bieżących i zakończonych procesów rekoncyliacji. System wyświetla również ostrzeżenia i błędy pojawiające się w czasie trwania cyklu. Dzięki wbudowanym regułom biznesowym, operacje sieciowe zawsze opierają się o dane stanowiące podstawę planowania i konfiguracji sieci.

  • Obsługa rozbieżności

  Funkcjonalność porównująca aktualny stan sieci pobierany z systemu paszportyzacji sieci (Network Inventory Management) z faktycznym widokiem sieci po rekoncyliacji w poprzednim cyklu. Interaktywny widok rozbieżności pokazuje, które z nich są nieautoryzowane i pozwala na podejmowanie wynikających z tego koniecznych działań.

  • Akceptacja planów

  Funkcjonalność porównująca planowany stan sieci pobierany z systemu Network Inventory Management z widokiem sieci po rekoncyliacji w poprzednim cyklu. Interaktywne Akceptowanie Planów to moduł, który pozwala na zarządzanie rozbieżnościami oraz podejmowanie koniecznych działań. Mechanizm umożliwia również ustawienie automatycznych reguł akceptacji.

  Integracja z innymi
  modułami OSS

  Produkt jest zintegrowany z Comarch OSS Mediation, który pozwala na pobieranie danych bezpośrednio z systemu utrzymania operacji sieciowych (Operations Maintenance Center – OMC) i z elementów sieciowych, zapewniając tym samym zgodność z szeroką gamą certyfikowanych interfejsów, zgodnych z branżowymi standardami.

  Produkt jest zintegrowany z systemem Comarch Network Inventory Management oraz z systemem do zarządzania konfiguracją sieci Comarch Network Configuration Management, co umożliwia pełne zarządzanie cyklem konfiguracji sieciowych.

  Zobacz nasze materiały PDF związane z zarządzaniem spójnością danych w sieci telekomunikacyjnej i systemach OSS!

   Zobacz wszystkie materiały

   Jeśli jesteś zainteresowany systemem Network Auto-discovery & Reconciliation, poznaj także ten produkt:

   Studium przypadku:

   Potrzebujesz porady w doborze produktów?

   Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.