Network Auto-discovery & Reconciliation

Network Auto-discovery & Reconciliation – zarządzanie spójnością danych w sieci telekomunikacyjnej i systemach OSS

Comarch Network Auto-discovery & Reconciliation to skuteczne narzędzie do zarządzania siecią, zapewniające kompleksowy i aktualny wgląd w stan sieci telekomunikacyjnej, zbudowanej z elementów dostarczanych przez wielu dostawców.

System wspiera proces rekoncyliacji w ramach sieci radiowych (RAN), transportowych, szkieletowych, dostępowych i IT. Dodatkowo, dzięki integracji z modułem do zarządzania paszportyzacją sieci (Network Inventory Management), system zapewnia całościowy i zintegrowany widok sieci w czasie rzeczywistym.

  Przejmij kontrolę nad procesem wdrożenia 5G dzięki Comarch OSS

  Obejrzyj nasze video!


  Korzyści z wdrożenia systemu do rozwiązywania konfliktów danych z sieci i OSS - Network Auto-discovery & Reconciliation:

  1. 01 Kompleksowy, aktualny widok sieci telekomunikacyjnej
  2. Miej wgląd w aktualny stan każdej z kluczowych domen sieciowych, w czasie rzeczywistym.
  3. 02 Automatyzacja rozwiązywania rozbieżności między siecią a systemami OSS
  4. Automatyzuj wykrywanie i rozwiązywanie rozbieżności pomiędzy danymi z systemów network inventory a informacjami bezpośrednio z sieci. Network Auto-discovery & Reconciliation umożliwia również wprowadzenie reguł rozwiązywania rozbieżności, stanowiąc wsparcie złożonych scenariuszy w przypadku, kiedy prosta aktualizacja sieci nie wystarcza.
  5. 03 Szybsze wprowadzenie usług telekomunikacyjnych na rynek
  6. Skróć cykl modernizacji i optymalizacji sieci, dzięki dostarczaniu przez system niemal natychmiastowej informacji zwrotnej w zakresie aktualizacji konfiguracji sieciowej. Elastyczny mechanizm modelowania sieci i dostępne wzorce konfiguracji otwierają sieć na technologie przyszłości.
  7. 04 Uproszczenie procesu konfiguracji sieci telekomunikacyjnej
  8. Integruj Comarch Auto Discovery & Reconciliation z systemem zarządzania procesami OSS (OSS Process Management), by umożliwić ręczne sterowanie procesem konfiguracji sieci w konkretnych przypadkach, kiedy konieczne jest podjęcie decyzji przez operatora systemu.
  9. 05 Pozytywne doświadczenie klienta, dzięki sprawnemu dostępowi do sieci
  10. Dzięki integracji z produktem Comarch Network Planning & Design służącym do planowania sieci, sprawnie zarządzaj pełnym cyklem konfiguracji sieciowej: od planowania, przez rozbudowę, walidację aż po korektę planu – skraca to czas potrzebny do zapewnienia pozytywnego doświadczenia klienta w obszarze usług sieciowych.
  11. 06 Parasolowe zarządzanie konfiguracją sieci w integracji z SON
  12. Dzięki modułowi Smart Plans Management korzystaj z funkcjonalności Policy Management, a tym samym zarządzaj rozbieżnościami pomiędzy ręcznie wprowadzonymi planami a tymi, które w zautomatyzowany sposób dostarczane są przez sieć samoorganizującą się (SON). System automatycznie wykrywa i rozwiązuje rozbieżności pomiędzy planami, usuwając ewentualne błędy w procesie zapewniania dostępu do sieci. Mechanizm Rekoncyliacji umożliwia zatwierdzanie zmian sieciowych wprowadzonych ręcznie oraz automatycznie, przez SON.
  13. 07 Obniżenie kosztów IT, dzięki zmniejszeniu ilości narzędzi OSS
  14. Realizuj koncepcję "parasolowego" OSS - czyli zarządzania siecią z pomocą zunifikowanego narzędzia IT, co umożliwia likwidację oprogramowania starszej generacji i ich migrację do jednego systemu OSS. Dzięki temu możesz obniżyć koszt utrzymania IT w Twojej firmie.

  Kompleksowy, aktualny widok sieci telekomunikacyjnej

  Miej wgląd w aktualny stan każdej z kluczowych domen sieciowych, w czasie rzeczywistym.

  Automatyzacja rozwiązywania rozbieżności między siecią a systemami OSS

  Automatyzuj wykrywanie i rozwiązywanie rozbieżności pomiędzy danymi z systemów network inventory a informacjami bezpośrednio z sieci. Network Auto-discovery & Reconciliation umożliwia również wprowadzenie reguł rozwiązywania rozbieżności, stanowiąc wsparcie złożonych scenariuszy w przypadku, kiedy prosta aktualizacja sieci nie wystarcza.

  Szybsze wprowadzenie usług telekomunikacyjnych na rynek

  Skróć cykl modernizacji i optymalizacji sieci, dzięki dostarczaniu przez system niemal natychmiastowej informacji zwrotnej w zakresie aktualizacji konfiguracji sieciowej. Elastyczny mechanizm modelowania sieci i dostępne wzorce konfiguracji otwierają sieć na technologie przyszłości.

  Uproszczenie procesu konfiguracji sieci telekomunikacyjnej

  Integruj Comarch Auto Discovery & Reconciliation z systemem zarządzania procesami OSS (OSS Process Management), by umożliwić ręczne sterowanie procesem konfiguracji sieci w konkretnych przypadkach, kiedy konieczne jest podjęcie decyzji przez operatora systemu.

  Pozytywne doświadczenie klienta, dzięki sprawnemu dostępowi do sieci

  Dzięki integracji z produktem Comarch Network Planning & Design służącym do planowania sieci, sprawnie zarządzaj pełnym cyklem konfiguracji sieciowej: od planowania, przez rozbudowę, walidację aż po korektę planu – skraca to czas potrzebny do zapewnienia pozytywnego doświadczenia klienta w obszarze usług sieciowych.

  Parasolowe zarządzanie konfiguracją sieci w integracji z SON

  Dzięki modułowi Smart Plans Management korzystaj z funkcjonalności Policy Management, a tym samym zarządzaj rozbieżnościami pomiędzy ręcznie wprowadzonymi planami a tymi, które w zautomatyzowany sposób dostarczane są przez sieć samoorganizującą się (SON). System automatycznie wykrywa i rozwiązuje rozbieżności pomiędzy planami, usuwając ewentualne błędy w procesie zapewniania dostępu do sieci. Mechanizm Rekoncyliacji umożliwia zatwierdzanie zmian sieciowych wprowadzonych ręcznie oraz automatycznie, przez SON.

  Obniżenie kosztów IT, dzięki zmniejszeniu ilości narzędzi OSS

  Realizuj koncepcję "parasolowego" OSS - czyli zarządzania siecią z pomocą zunifikowanego narzędzia IT, co umożliwia likwidację oprogramowania starszej generacji i ich migrację do jednego systemu OSS. Dzięki temu możesz obniżyć koszt utrzymania IT w Twojej firmie.

  On the Road to Zero-touch End to end Network Design and Optimization

  Obejrzyj nasze video!


  Network Auto-discovery & Reconciliation - funkcjonalności:

  • Zarządzanie cyklem rekoncyliacji w sieci

  Funkcjonalność zarządzająca cyklami rekoncyliacji (usuwania rozbieżności) w ramach wszystkich domen sieciowych - generuje raporty na temat statusu bieżących i zakończonych procesów rekoncyliacji. System wyświetla również ostrzeżenia i błędy pojawiające się w czasie trwania cyklu. Dzięki wbudowanym regułom biznesowym, operacje sieciowe zawsze opierają się o dane stanowiące podstawę planowania i konfiguracji sieci.

  • Obsługa rozbieżności

  Funkcjonalność porównująca aktualny stan sieci pobierany z systemu paszportyzacji sieci (Network Inventory Management) z faktycznym widokiem sieci po rekoncyliacji w poprzednim cyklu. Interaktywny widok rozbieżności pokazuje, które z nich są nieautoryzowane i pozwala na podejmowanie wynikających z tego koniecznych działań.

  • Akceptacja planów

  Funkcjonalność porównująca planowany stan sieci pobierany z systemu Network Inventory Management z widokiem sieci po rekoncyliacji w poprzednim cyklu. Interaktywne Akceptowanie Planów to moduł, który pozwala na zarządzanie rozbieżnościami oraz podejmowanie koniecznych działań. Mechanizm umożliwia również ustawienie automatycznych reguł akceptacji.

  Integracja z innymi
  modułami OSS

  Produkt jest zintegrowany z Comarch OSS Mediation, który pozwala na pobieranie danych bezpośrednio z systemu utrzymania operacji sieciowych (Operations Maintenance Center – OMC) i z elementów sieciowych, zapewniając tym samym zgodność z szeroką gamą certyfikowanych interfejsów, zgodnych z branżowymi standardami.

  Produkt jest zintegrowany z systemem Comarch Network Inventory Management oraz z systemem do zarządzania konfiguracją sieci Comarch Network Configuration Management, co umożliwia pełne zarządzanie cyklem konfiguracji sieciowych.

  Powiązane produkty:

  Studium przypadku:

  Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

   Zobacz wszystkie materiały

   Potrzebujesz porady w doborze produktów?

   Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.