Network Planning & Design

Network Planning & Design – planowanie i optymalizacja sieci telekomunikacyjnej

We współczesnych sieciach hybrydowych, złożonych z zasobów fizycznych i wirtualnych, planowanie oraz projektowanie sieci wymaga specjalistycznej wiedzy i inwestycji czasowych. Potrzebne jest pełne zrozumienie zaprojektowanej usługi, od jej rozkładu do wymaganych zasobów logicznych i fizycznych niezbędnych do zrealizowania prognozowanej wydajności, z uwzględnieniem „wąskich gardeł” w sieci.

Comarch Network Planning & Design to oprogramowanie oparte na innowacyjnej architekturze i wieloletnim doświadczeniu w zakresie technologii, odpowiadające na obecne i przyszłe potrzeby branży telekomunikacyjnej. Produkt ten umożliwia przygotowanie zrównoważonej strategii sieciowej i gwarantuje zadowolenie klientów z jakości usług. System Comarch do planowania, projektowania i optymalizacji sieci telekomunikacyjnej umożliwia dostawcom usług zarządzanie i usprawnienie tych procesów w sposób kompleksowy i efektywny. Zorkiestrowane planowanie procesowe sieci jest przyszłościowym sposobem na inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną, gdzie wartość biznesowa inwestycji staje się coraz bardziej istotna, ze względu na stale rosnące koszty i konkurencję. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i standardom branży telekomunikacyjnej, Comarch oferuje wysokiej klasy oprogramowanie OSS oraz szeroką wiedzę dziedzinową, by dostarczać najwyższej klasy aplikacje na rynku.

 

System planowania i projektowania sieci telekomunikacyjnej jest zintegrowany z innymi produktami z gamy Comarch OSS i obsługuje następujące procesy:

 • Zarządzanie Procesami Biznesowymi (business proces management – BPM), które steruje procesami dostarczania dostępu do sieci
 • Moduł Planowania, który udostępnia kompleksowy zestaw funkcji, takich jak widoki sieci: w czasie rzeczywistym, zintegrowanym oraz strategicznym, silnik walidacyjny umożliwiający definiowanie reguł technologicznych, biznesowych i związanych z klientem oraz kreatory technologiczne do planowania sieci RAN, transmisyjnej, sieci programowalnych (SDN), szkieletowych, dostępowych i IT.
 • Ewidencja Zasobów Sieciowych, gdzie przechowywane i utrzymywane są wszystkie dane wymagane do kompleksowego planowania i projektowania sieci, w tym informacje o funkcjach logicznych i wirtualnych, jak również o integracjach związanych z sieciami zwirtualizowanymi (NFV) i programowalnymi (SDN).
 • Zarządzanie Konfiguracją i Rekoncyliacją, które zamyka „pętlę” planowania sieci, automatycznie udostępniając plany sieciowe, przeprowadzając wykrywanie i rozstrzyganie rozbieżności między informacjami o sieci wynikającymi z planów i widoku sieci na żywo – a następnie dokonując weryfikacji widoku sieci.
Kompleksowa obsługa działań strategicznych, wdrożeniowych, inżynieryjnych, operacyjnych i administracyjnych w jednej platformie OSS zapewnia bezprecedensową i wszechstronną widoczność wszystkich procesów biznesowych.

Przejmij kontrolę nad procesem wdrożenia 5G dzięki Comarch OSS

Obejrzyj nasze video!


Korzyści z wdrożenia systemu do projektowania i optymalizacji sieci komórkowej - Network Planning & Design:

 1. 01 Usprawnienie operacji sieciowych w telekomunikacji dzięki ewidencji zasobów opartej o procesy
 2. Wdrażaj zarządzanie procesami biznesowymi i zautomatyzowaną dystrybucję zadań zgodnie z przepływami procesów, regułami technologicznymi oraz biznesowymi, jak również macierzą odpowiedzialności, by Twój biznes działał sprawniej i coraz lepiej odpowiadał na oczekiwania rynku.
 3. 02 Ujednolicony, kompleksowy widok sieci telekomunikacyjnej
 4. Zastosuj efektywne planowanie i konfigurację sieci dzięki szczegółowemu interfejsowi, który pokazuje całościowy widok sieci (zasoby logiczne, wirtualne i fizyczne), z warstwą usług sieciowych na górze. Wszystkie warstwy są weryfikowane i zatwierdzane przez mechanizm wykrywania i rozstrzygania rozbieżności (rekoncyliacja). Narzędzie to umożliwia wizualizację i planowanie sieci z różnych perspektyw, strategicznie — w dłuższej perspektywie czasowej — i integracyjnie — w krótkim czasie.
 5. 03 Jeden „parasolowy” system OSS do zarzadzania infrastrukturą fizyczną i zwirtualizowaną
 6. Używaj jednego kompleksowego systemu OSS dla nowych (zwirtualizowanych) i starszych architektur IT. Comarch OSS jest zintegrowany z sieciami wirtualnymi i programowalnymi (NFV/SDN) w zakresie ewidencji zasobów, planowania, konfiguracji i zapewnienia wysokiej jakości usług sieciowych.
 7. 04 Stopniowe wprowadzanie innowacji sieciowych w procesie planowania sieci
 8. Obsługuj technologie wirtualizacji sieci (NFV) i sieci programowalnych (SDN) jednym systemem, w sposób włączający te funkcje do codziennych procesów operacyjnych. Stosowane dotychczas architektury IT starszej generacji nie znikną tak po prostu, dlatego muszą one współdziałać z nowymi, wirtualnymi elementami. Dzięki modelowaniu SID Comarch ukrywa złożoność modelowania i relacje pomiędzy światem wirtualnym a fizycznym oraz dostarcza inżynierom technologicznym i operacyjnym pełen zestaw narzędzi, którego potrzebują.
 9. 05 Planowanie sieci zorientowane na klienta, dzięki integracji z systemami zarządzania jakością usług
 10. Łatwo synchronizuj dane i alarmy sieciowe z systemami zarządzania jakością usług sieciowych (Service Quality ManagementSQM) i systemami zapewnienia satysfakcji klienta (Customer Experience Management – CEM) – umożliwia to integrację z siecią samoorganizującą się (Self-Organizing network - SON) i uruchamianie procesów optymalizacji sieci w zależności od jakości dostarczanych usług. 11. 06 Niższe koszty operacji sieciowych
 12. Dzięki integracji standardowych narzędzi branżowych w jednym ekosystemie OSS wyposażonym w zautomatyzowane mechanizmy synchronizacji, zoptymalizujesz nakłady operacyjne.
 13. 07 Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę telekomunikacyjną
 14. Popraw koordynację współzależnych procesów związanych z siecią, by zoptymalizować nakłady inwestycyjne.
 15. 08 Zwiększenie wydajności operacji sieciowych
 16. Monitoruj wydajność zespołów inżynierów sieciowych z wykorzystaniem ujednoliconych procedur projektowych i konfigurowalnych raportów.

Usprawnienie operacji sieciowych w telekomunikacji dzięki ewidencji zasobów opartej o procesy

Wdrażaj zarządzanie procesami biznesowymi i zautomatyzowaną dystrybucję zadań zgodnie z przepływami procesów, regułami technologicznymi oraz biznesowymi, jak również macierzą odpowiedzialności, by Twój biznes działał sprawniej i coraz lepiej odpowiadał na oczekiwania rynku.

Ujednolicony, kompleksowy widok sieci telekomunikacyjnej

Zastosuj efektywne planowanie i konfigurację sieci dzięki szczegółowemu interfejsowi, który pokazuje całościowy widok sieci (zasoby logiczne, wirtualne i fizyczne), z warstwą usług sieciowych na górze. Wszystkie warstwy są weryfikowane i zatwierdzane przez mechanizm wykrywania i rozstrzygania rozbieżności (rekoncyliacja). Narzędzie to umożliwia wizualizację i planowanie sieci z różnych perspektyw, strategicznie — w dłuższej perspektywie czasowej — i integracyjnie — w krótkim czasie.

Jeden „parasolowy” system OSS do zarzadzania infrastrukturą fizyczną i zwirtualizowaną

Używaj jednego kompleksowego systemu OSS dla nowych (zwirtualizowanych) i starszych architektur IT. Comarch OSS jest zintegrowany z sieciami wirtualnymi i programowalnymi (NFV/SDN) w zakresie ewidencji zasobów, planowania, konfiguracji i zapewnienia wysokiej jakości usług sieciowych.

Stopniowe wprowadzanie innowacji sieciowych w procesie planowania sieci

Obsługuj technologie wirtualizacji sieci (NFV) i sieci programowalnych (SDN) jednym systemem, w sposób włączający te funkcje do codziennych procesów operacyjnych. Stosowane dotychczas architektury IT starszej generacji nie znikną tak po prostu, dlatego muszą one współdziałać z nowymi, wirtualnymi elementami. Dzięki modelowaniu SID Comarch ukrywa złożoność modelowania i relacje pomiędzy światem wirtualnym a fizycznym oraz dostarcza inżynierom technologicznym i operacyjnym pełen zestaw narzędzi, którego potrzebują.

Planowanie sieci zorientowane na klienta, dzięki integracji z systemami zarządzania jakością usług

Łatwo synchronizuj dane i alarmy sieciowe z systemami zarządzania jakością usług sieciowych (Service Quality ManagementSQM) i systemami zapewnienia satysfakcji klienta (Customer Experience Management – CEM) – umożliwia to integrację z siecią samoorganizującą się (Self-Organizing network - SON) i uruchamianie procesów optymalizacji sieci w zależności od jakości dostarczanych usług.Niższe koszty operacji sieciowych

Dzięki integracji standardowych narzędzi branżowych w jednym ekosystemie OSS wyposażonym w zautomatyzowane mechanizmy synchronizacji, zoptymalizujesz nakłady operacyjne.

Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę telekomunikacyjną

Popraw koordynację współzależnych procesów związanych z siecią, by zoptymalizować nakłady inwestycyjne.

Zwiększenie wydajności operacji sieciowych

Monitoruj wydajność zespołów inżynierów sieciowych z wykorzystaniem ujednoliconych procedur projektowych i konfigurowalnych raportów.

On the Road to Zero-touch End to end Network Design and Optimization

Obejrzyj nasze video!


Powiązane produkty:

Studium przypadku:

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

  Zobacz wszystkie materiały

  Potrzebujesz porady w doborze produktów?

  Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.