Network Planning & Design

Network Planning & Design – planowanie i optymalizacja sieci telekomunikacyjnej

We współczesnych sieciach hybrydowych, złożonych z zasobów fizycznych i wirtualnych, planowanie oraz projektowanie sieci wymaga specjalistycznej wiedzy i inwestycji czasowych. Potrzebne jest pełne zrozumienie zaprojektowanej usługi, od jej rozkładu do wymaganych zasobów logicznych i fizycznych niezbędnych do zrealizowania prognozowanej wydajności, z uwzględnieniem „wąskich gardeł” w sieci.

Comarch Network Planning & Design to oprogramowanie oparte na innowacyjnej architekturze i wieloletnim doświadczeniu w zakresie technologii, odpowiadające na obecne i przyszłe potrzeby branży telekomunikacyjnej. Produkt ten umożliwia przygotowanie zrównoważonej strategii sieciowej i gwarantuje zadowolenie klientów z jakości usług. System Comarch do planowania, projektowania i optymalizacji sieci telekomunikacyjnej umożliwia dostawcom usług zarządzanie i usprawnienie tych procesów w sposób kompleksowy i efektywny. Zorkiestrowane planowanie procesowe sieci jest przyszłościowym sposobem na inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną, gdzie wartość biznesowa inwestycji staje się coraz bardziej istotna, ze względu na stale rosnące koszty i konkurencję. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i standardom branży telekomunikacyjnej, Comarch oferuje wysokiej klasy oprogramowanie OSS oraz szeroką wiedzę dziedzinową, by dostarczać najwyższej klasy aplikacje na rynku.

System planowania i projektowania sieci telekomunikacyjnej jest zintegrowany z innymi produktami z gamy Comarch OSS i obsługuje następujące procesy:

  • Zarządzanie Procesami Biznesowymi (business proces management – BPM), które steruje procesami dostarczania dostępu do sieci
  • Moduł Planowania, który udostępnia kompleksowy zestaw funkcji, takich jak widoki sieci: w czasie rzeczywistym, zintegrowanym oraz strategicznym, silnik walidacyjny umożliwiający definiowanie reguł technologicznych, biznesowych i związanych z klientem oraz kreatory technologiczne do planowania sieci RAN, transmisyjnej, sieci programowalnych (SDN), szkieletowych, dostępowych i IT.
  • Ewidencja Zasobów Sieciowych, gdzie przechowywane i utrzymywane są wszystkie dane wymagane do kompleksowego planowania i projektowania sieci, w tym informacje o funkcjach logicznych i wirtualnych, jak również o integracjach związanych z sieciami zwirtualizowanymi (NFV) i programowalnymi (SDN).
  • Zarządzanie Konfiguracją i Rekoncyliacją, które zamyka „pętlę” planowania sieci, automatycznie udostępniając plany sieciowe, przeprowadzając wykrywanie i rozstrzyganie rozbieżności między informacjami o sieci wynikającymi z planów i widoku sieci na żywo – a następnie dokonując weryfikacji widoku sieci.

Kompleksowa obsługa działań strategicznych, wdrożeniowych, inżynieryjnych, operacyjnych i administracyjnych w jednej platformie OSS zapewnia bezprecedensową i wszechstronną widoczność wszystkich procesów biznesowych.

Narzędzia do planowania zapotrzebowania i projektowania sieci są dostarczane we współpracy z E-lighthouse Network Solutions. Flagowy produkt firmy, E-lighthouse Network Planner, umożliwia ujednolicone, wielowarstwowe, niezależne od dostawcy wymiarowanie sieci IP/MPLS oraz transportowych w celu optymalizacji zasobów sieciowych, prognozowania wymagań i ograniczenia kosztów inwestycji w ramach strategicznego planowania.

Zoptymalizuj zarządzanie siecią 5G z Comarch E2E Orchestrator

Zobacz nasze wideo!

Korzyści z wdrożenia systemu do projektowania i optymalizacji sieci komórkowej - Network Planning & Design:

Usprawnienie operacji sieciowych w telekomunikacji dzięki ewidencji zasobów opartej o procesy

Wdrażaj zarządzanie procesami biznesowymi i zautomatyzowaną dystrybucję zadań zgodnie z przepływami procesów, regułami technologicznymi oraz biznesowymi, jak również macierzą odpowiedzialności, by Twój biznes działał sprawniej i coraz lepiej odpowiadał na oczekiwania rynku.

Jeden „parasolowy” system OSS do zarzadzania infrastrukturą fizyczną i zwirtualizowaną

Używaj jednego kompleksowego systemu OSS dla nowych (zwirtualizowanych) i starszych architektur IT. Comarch OSS jest zintegrowany z sieciami wirtualnymi i programowalnymi (NFV/SDN) w zakresie ewidencji zasobów, planowania, konfiguracji i zapewnienia wysokiej jakości usług sieciowych.

Ujednolicony, kompleksowy widok sieci telekomunikacyjnej

Zastosuj efektywne planowanie i konfigurację sieci dzięki szczegółowemu interfejsowi, który pokazuje całościowy widok sieci (zasoby logiczne, wirtualne i fizyczne), z warstwą usług sieciowych na górze. Wszystkie warstwy są weryfikowane i zatwierdzane przez mechanizm wykrywania i rozstrzygania rozbieżności (rekoncyliacja). Narzędzie to umożliwia wizualizację i planowanie sieci z różnych perspektyw, strategicznie — w dłuższej perspektywie czasowej — i integracyjnie — w krótkim czasie.

Stopniowe wprowadzanie innowacji sieciowych w procesie planowania sieci

Obsługuj technologie wirtualizacji sieci (NFV) i sieci programowalnych (SDN) jednym systemem, w sposób włączający te funkcje do codziennych procesów operacyjnych. Stosowane dotychczas architektury IT starszej generacji nie znikną tak po prostu, dlatego muszą one współdziałać z nowymi, wirtualnymi elementami. Dzięki modelowaniu SID Comarch ukrywa złożoność modelowania i relacje pomiędzy światem wirtualnym a fizycznym oraz dostarcza inżynierom technologicznym i operacyjnym pełen zestaw narzędzi, którego potrzebują.

Planowanie sieci zorientowane na klienta, dzięki integracji z systemami zarządzania jakością usług

Łatwo synchronizuj dane i alarmy sieciowe z systemami zarządzania jakością usług sieciowych (Service Quality Management – SQM) i systemami zapewnienia satysfakcji klienta (Customer Experience Management – CEM) – umożliwia to integrację z siecią samoorganizującą się (Self-Organizing network - SON) i uruchamianie procesów optymalizacji sieci w zależności od jakości dostarczanych usług.

Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę telekomunikacyjną
 

Popraw koordynację współzależnych procesów związanych z siecią, by zoptymalizować nakłady inwestycyjne.

Niższe koszty operacji sieciowych

Dzięki integracji standardowych narzędzi branżowych w jednym ekosystemie OSS wyposażonym w zautomatyzowane mechanizmy synchronizacji, zoptymalizujesz nakłady operacyjne.

Zwiększenie wydajności operacji sieciowych

Monitoruj wydajność zespołów inżynierów sieciowych z wykorzystaniem ujednoliconych procedur projektowych i konfigurowalnych raportów.

Zobacz rozwiązanie Network Planning & Design w użyciu. Przeczytaj referencje naszych klientów:

LG U+ logo
LG U+ (Korea Południowa)

Uruchomienie pierwszej na świecie sieci 5G, z pomocą produktów Comarch z gamy Operations Support Systems oraz Intelligent Assurance & Analytics

Mwingz logo
MWingz (Belgia)

Pomoc MWingz w zostaniu pierwszą współdzieloną siecią w Belgii, poprzez dostarczenie systemu operacyjnego i zarządzającego w modelu SaaS.

Zobacz nasze materiały PDF związane z planowaniem i optymalizacją sieci telekomunikacyjnej!

Szanse i wyzwania związane z automatyzacją sieci 5G

Zobacz nasze wideo!

Jeśli jesteś zainteresowany systemem Network Planning & Design, poznaj także te produkty:

Usprawnienie procesów planowania i optymalizacji sieci w krajach Ameryki Południowej

"Obecnie wdrażane u nas systemy OSS oraz systemy wspierające operacje sieciowe są częścią strategii Telefónica - dzięki nim możemy tworzyć usługi i docierać z nimi do naszych klientów. Wdrożenie Comarch Next Generation Network Planning to milowy krok w stronę poprawy efektywności planowania sieci i optymalizacji procesów w naszych filiach w Ameryce Łacińskiej. Wybraliśmy Comarch, ponieważ firma już wcześniej sprawdziła się jako zaufany partner Grupy Telefónica w Europie i wykazała się ogromną elastycznością oraz otwartością na nasze potrzeby. Realizowane wdrożenie wiąże się również z wprowadzeniem platformy integracyjnej dedykowanej najlepszemu w swojej klasie, zintegrowanemu i wykorzystywanemu w całej grupie rozwiązaniu OSS."

José González Díaz, Dyrektor ds. Transformacji i OSS, Global CTO
Telefónica S.A.

Przeczytaj więcej

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza