Service Activation

Service Activation - system do aktywacji i dostarczania usług telekomunikacyjnych

System aktywacji i dostarczania usług telekomunikacyjnych Comarch jest w pełni skalowalnym, rozproszonym systemem umożliwiającym szybkie wdrożenie i świadczenie usług konwergentnych, w tym telefonii, usług multimedialnych i transmisji danych. Zorientowanie na logikę biznesową ułatwia aktywne kształtowanie reguł zdefiniowanych przez użytkownika i upraszcza definiowanie modeli usług, transakcji i interakcji w procesach uruchamiania usług telekomunikacyjnych.

System umożliwia łatwą integrację i szybkie wdrażanie nowych usług, dzięki czemu pozwala operatorom uzyskać przewagę konkurencyjną w zakresie aktywacji usług. Dodatkowo, graficzny interfejs użytkownika zapewnia operatorom kompleksowy, szczegółowy wgląd w całą sieć. Z kolei wbudowana kompatybilność narzędzia Comarch Service Activation z produktami z Comarch BSS Mediation i Comarch OSS Mediation gwarantuje pełne wykorzystanie potencjału konwergencji usług.

Sprawna aktywacja usług odgrywa w erze usług cyfrowych jeszcze większą rolę niż dotychczas – wymagają one bowiem bezobsługowego zarządzania i wysokiego stopnia automatyzacji. Nowoczesny system do aktywacji usług telekomunikacyjnych wspiera cykl życia jej poszczególnych elementów, także tych pochodzących od partnerów. Dzięki temu operator telekomunikacyjny może rozszerzać swoje portfolio o usługi dodane świadczone w kooperacji z firmami trzecimi – Comarch Service Activation ułatwia bowiem wdrożenie elementów usług z odpowiednimi modelami i interfejsami API do katalogu usług. Po wdrożeniu wszystkich elementów wymaganych do realizacji kompleksowej usługi, ich aktywację można w pełni zautomatyzować przy użyciu modułu Comarch Next Generation Service Orchestration , pełniącego rolę orkiestratora usług.

Comarch OSS DEMO - automatyczne, kompleksowe uruchamianie i świadczenie usług telekomunikacyjnych

Zobacz nasze wideo!


Korzyści z wdrożenia systemu do aktywacji i uruchamiania usług telekomunikacyjnych - Service Activation:

System aktywacji usług telekomunikacyjnych zorientowany na logikę biznesową

Kontroluj różnorodne operacje związane z zarządzaniem usługami, przy użyciu reguł biznesowych, które można z łatwością zmieniać, co stanowi solidną podstawę dla tworzenia nowych usług i ich wzorców aktywacji. Dzięki ukierunkowaniu na logikę biznesową system wspiera definicję usług, złożone modele interakcji transakcyjnych oraz dynamiczną dekompozycję usług telekomunikacyjnych, i jest otwarty na dostosowanie do zmian i ulepszeń w zakresie logiki usług.
 

Szybkie i bezproblemowe wprowadzanie nowych usług cyfrowych
 

Łatwo zintegruj Comarch Service Activation z dowolną istniejącą infrastrukturą, dzięki wielu gotowym, w pełni konfigurowalnym adapterom typu south-bound do obsługi niskopoziomowych danych. Adaptery te umożliwiają także szybką i niedrogą obsługę nowych oraz istniejących interfejsów. Liczne interfejsy north-bound zapewniają łatwą integrację produktu z innymi systemami BSS/OSS (system "parasolowy"). Narzędzie to oferuje również szerokie spektrum adapterów umożliwiających dostęp do infrastruktury sieciowej oraz wsparcie w zakresie uruchamiania nowych produktów.

Szczegółowy obraz kondycji systemu i zadań związanych z aktywacją usług

Zyskaj pełne i szczegółowe informacje na temat kondycji systemu i jego ogólnej wydajności, z pomocą scentralizowanego graficznego interfejsu użytkownika. Ciesz się szczegółowym wglądem w śledzenie zamówień dotyczących aktywacji usług telekomunikacyjnych.

Pełna konwergencja usług telekomunikacyjnych i cyfrowych

Wykorzystaj pełnię możliwości systemu w zakresie aktywacji usług konwergentnych, dzięki wbudowanej zgodności z produktami Comarch BSS Mediation i Comarch OSS Mediation.
 

Zobacz nasze materiały PDF związane z aktywacją i dostarczaniem usług telekomunikacyjnych w erze 5G!

    Zobacz wszystkie materiały

    Jeśli jesteś zainteresowany systemem Service Activation, poznaj także te produkty:

    Studium przypadku:

    Potrzebujesz porady w doborze produktów?

    Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.