Service Activation

Czym jest system aktywacji i dostarczania usług?

System aktywacji i dostarczania usług Comarch jest w pełni skalowalnym, rozproszonym systemem umożliwiającym szybkie wdrożenie i świadczenie usług konwergentnych, w tym telefonii, dostarczania multimediów i dostępu do sieci, jak również domen hybrydowych. Obejmuje zorientowanie na logikę biznesową, która ułatwia zmianę reguł zdefiniowanych przez użytkownika i upraszcza definiowanie modeli usług, transakcji i interakcji w procesach udostępniania usług telekomunikacyjnych.

To rozwiązanie umożliwiające bezproblemową integrację i płynne wdrażanie nowych produktów i usług pozwala operatorom uzyskać przewagę nad konkurencją i pozostać w czołówce w zakresie aktywacji i świadczenia usług telekomunikacyjnych. Dodatkowo graficzny interfejs użytkownika zapewnia operatorom kompleksowy, szczegółowy wgląd w całą sieć, wbudowana zgodność usługi Comarch Service Activation z wykorzystywanymi przez klienta rozwiązaniami BSS Mediation i OSS Mediation to z kolei gwarancja pełnej konwergencji usługi.

Rola aktywacji usług zwiększyła się w erze usług cyfrowych, w przypadku których realizacja założenia dotyczącego bezobsługowego zarządzania siecią i usługami staje się coraz trudniejsza.  Aktywacja usług ułatwia działanie, wspomagając cały cykl życia elementów usługi, także tych pochodzących od partnerów. Przekłada się to na możliwość wdrożenia elementów usług z odpowiednimi modelami i interfejsami API do katalogu usług. Po wdrożeniu elementów serii wymaganych do realizacji kompleksowej usługi ich aktywację można w pełni zautomatyzować przy użyciu NGSO pełniącego rolę orkiestratora.

Na czym polega proces Comarch Order-to-cash i jak może pomóc Twojej firmie?

Oglądaj nasze video!


Korzyści z rozwiązania Service Activation:

 1. 01 Ukierunkuj swoje systemy na logikę biznesową
 2. System kontroluje różnorodne zachowania i operacje przy użyciu reguł biznesowych, które można z łatwością zmieniać, co stanowi solidną podstawę dla nowych usług i ich wzorców aktywacji. Dzięki ukierunkowaniu na logikę biznesową system obsługuje definicję usług składanych, złożonych modeli interakcji transakcyjnych oraz dynamiczną dekompozycję usług telekomunikacyjnych i można go szybko dostosować do zmian i ulepszeń w zakresie logiki usług.
 3. 02 Wdrażaj nowe rozwiązania szybko i bezproblemowo
 4. Szereg gotowych, w pełni konfigurowalnych adapterów do obsługi niższych poziomów danych umożliwia bezproblemową integrację usługi Comarch Service Activation z dowolną istniejącą infrastrukturą. Dodatkowo adaptery te umożliwiają także szybką i niedrogą obsługę nowych oraz zastrzeżonych interfejsów. Liczne interfejsy do obsługi wyższych poziomów danych zapewniają wszelkie środki niezbędne do łatwej integracji rozwiązania z innymi systemami BSS/OSS uwzględniającymi wiele elementów składowych. Gwarancją szybkiego wdrożenia produktu jest połączenie licznych gotowych do użycia adapterów dających dostęp do infrastruktury sieciowej oraz narzędzi do obsługi wdrożeń.
 5. 03 Korzystaj ze szczegółowego wglądu w usługi
 6. Scentralizowany graficzny interfejs użytkownika dostarcza administratorowi systemu pełne i szczegółowe informacje na temat kondycji systemu i jego ogólnej wydajności. Umożliwia on także szczegółowe śledzenie żądań dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 7. 04 Wprowadź prawdziwą konwergencję usług
 8. Wbudowana zgodność z rozwiązaniami Comarch BSS Mediation i Comarch OSS Mediation umożliwia korzystanie z ich możliwości w środowiskach wymagających pełnej konwergencji.

Ukierunkuj swoje systemy na logikę biznesową

System kontroluje różnorodne zachowania i operacje przy użyciu reguł biznesowych, które można z łatwością zmieniać, co stanowi solidną podstawę dla nowych usług i ich wzorców aktywacji. Dzięki ukierunkowaniu na logikę biznesową system obsługuje definicję usług składanych, złożonych modeli interakcji transakcyjnych oraz dynamiczną dekompozycję usług telekomunikacyjnych i można go szybko dostosować do zmian i ulepszeń w zakresie logiki usług.

Wdrażaj nowe rozwiązania szybko i bezproblemowo

Szereg gotowych, w pełni konfigurowalnych adapterów do obsługi niższych poziomów danych umożliwia bezproblemową integrację usługi Comarch Service Activation z dowolną istniejącą infrastrukturą. Dodatkowo adaptery te umożliwiają także szybką i niedrogą obsługę nowych oraz zastrzeżonych interfejsów. Liczne interfejsy do obsługi wyższych poziomów danych zapewniają wszelkie środki niezbędne do łatwej integracji rozwiązania z innymi systemami BSS/OSS uwzględniającymi wiele elementów składowych. Gwarancją szybkiego wdrożenia produktu jest połączenie licznych gotowych do użycia adapterów dających dostęp do infrastruktury sieciowej oraz narzędzi do obsługi wdrożeń.

Korzystaj ze szczegółowego wglądu w usługi

Scentralizowany graficzny interfejs użytkownika dostarcza administratorowi systemu pełne i szczegółowe informacje na temat kondycji systemu i jego ogólnej wydajności. Umożliwia on także szczegółowe śledzenie żądań dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Wprowadź prawdziwą konwergencję usług

Wbudowana zgodność z rozwiązaniami Comarch BSS Mediation i Comarch OSS Mediation umożliwia korzystanie z ich możliwości w środowiskach wymagających pełnej konwergencji.

Powiązane rozwiązania:

Studium przypadku:

 • Biorąc pod uwagę kompleksowość rozwiązania i jego złożoność, jak i ambitne ramy czasowe projektu, szukaliśmy doświadczonego i godnego zaufania dostawcy BSS/OSS. Comarch współpracował już z różnymi dużymi dostawcami usług telekomunikacyjnych, w tym przez ostatnie 10 lat przy różnych projektach ze spółkami Grupy Deutsche Telekom. Zaufanie to było z pewnością jednym z ważnych czynników przy wyborze ich na partnera w tym strategicznie ważnym projekcie.
  Comarch zademonstrował wysoki stopień zrozumienia naszych potrzeb i wypracowaliśmy wspólnie optymalne rozwiązanie. Dynamiczne podejście zespołu Comarch i ich umiejętność słuchania naszych potrzeb biznesowych i technicznych, jak również dostosowania wdrożenia tak, by jak najlepiej wspierało realizację naszych celów, jest ostatecznym dowodem, że podjęliśmy właściwą decyzję.
    
  Dr. Marcus Hacke, Założyciel i Dyrektor Zarządzający, ngena GmbH

  Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

   Zobacz wszystkie materiały

   Potrzebujesz porady w doborze produktów?

   Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.