Service Activation

Service Activation - system do aktywacji i dostarczania usług telekomunikacyjnych

System aktywacji i dostarczania usług telekomunikacyjnych Comarch jest w pełni skalowalnym, rozproszonym systemem umożliwiającym szybkie wdrożenie i świadczenie usług konwergentnych, w tym telefonii, usług multimedialnych i transmisji danych. Zorientowanie na logikę biznesową ułatwia aktywne kształtowanie reguł zdefiniowanych przez użytkownika i upraszcza definiowanie modeli usług, transakcji i interakcji w procesach uruchamiania usług telekomunikacyjnych.

System umożliwia łatwą integrację i szybkie wdrażanie nowych usług, dzięki czemu pozwala operatorom uzyskać przewagę konkurencyjną w zakresie aktywacji usług. Dodatkowo, graficzny interfejs użytkownika zapewnia operatorom kompleksowy, szczegółowy wgląd w całą sieć. Z kolei wbudowana kompatybilność narzędzia Comarch Service Activation z produktami z Comarch BSS Mediation i Comarch OSS Mediation gwarantuje pełne wykorzystanie potencjału konwergencji usług.

Sprawna aktywacja usług odgrywa w erze usług cyfrowych jeszcze większą rolę niż dotychczas – wymagają one bowiem bezobsługowego zarządzania i wysokiego stopnia automatyzacji. Nowoczesny system do aktywacji usług telekomunikacyjnych wspiera cykl życia jej poszczególnych elementów, także tych pochodzących od partnerów. Dzięki temu operator telekomunikacyjny może rozszerzać swoje portfolio o usługi dodane świadczone w kooperacji z firmami trzecimi – Comarch Service Activation ułatwia bowiem wdrożenie elementów usług z odpowiednimi modelami i interfejsami API do katalogu usług. Po wdrożeniu wszystkich elementów wymaganych do realizacji kompleksowej usługi, ich aktywację można w pełni zautomatyzować przy użyciu modułu Comarch Next Generation Service Orchestration , pełniącego rolę orkiestratora usług.

Na czym polega proces Comarch Order-to-cash i jak może pomóc Twojej firmie?

Oglądaj nasze video!


Korzyści z wdrożenia platformy aktywacji usług Service Activation:

 1. 01 System aktywacji usług telekomunikacyjnych zorientowany na logikę biznesową
 2. Kontroluj różnorodne operacje związane z zarządzaniem usługami, przy użyciu reguł biznesowych, które można z łatwością zmieniać, co stanowi solidną podstawę dla tworzenia nowych usług i ich wzorców aktywacji. Dzięki ukierunkowaniu na logikę biznesową system wspiera definicję usług, złożone modele interakcji transakcyjnych oraz dynamiczną dekompozycję usług telekomunikacyjnych, i jest otwarty na dostosowanie do zmian i ulepszeń w zakresie logiki usług.
 3. 02 Szybkie i bezproblemowe wprowadzanie nowych usług cyfrowych
 4. Łatwo zintegruj Comarch Service Activation z dowolną istniejącą infrastrukturą, dzięki wielu gotowym, w pełni konfigurowalnym adapterom typu south-bound do obsługi niskopoziomowych danych. Adaptery te umożliwiają także szybką i niedrogą obsługę nowych oraz istniejących interfejsów. Liczne interfejsy north-bound zapewniają łatwą integrację produktu z innymi systemami BSS/OSS (system "parasolowy"). Narzędzie to oferuje również szerokie spektrum adapterów umożliwiających dostęp do infrastruktury sieciowej oraz wsparcie w zakresie uruchamiania nowych produktów.
 5. 03 Szczegółowy obraz kondycji systemu i zadań związanych z aktywacją usług
 6. Zyskaj pełne i szczegółowe informacje na temat kondycji systemu i jego ogólnej wydajności, z pomocą scentralizowanego graficznego interfejsu użytkownika. Ciesz się szczegółowym wglądem w śledzenie zamówień dotyczących aktywacji usług telekomunikacyjnych.
 7. 04 Pełna konwergencja usług telekomunikacyjnych i cyfrowych
 8. Wykorzystaj pełnię możliwości systemu w zakresie aktywacji usług konwergentnych, dzięki wbudowanej zgodności z produktami Comarch BSS Mediation i Comarch OSS Mediation.

System aktywacji usług telekomunikacyjnych zorientowany na logikę biznesową

Kontroluj różnorodne operacje związane z zarządzaniem usługami, przy użyciu reguł biznesowych, które można z łatwością zmieniać, co stanowi solidną podstawę dla tworzenia nowych usług i ich wzorców aktywacji. Dzięki ukierunkowaniu na logikę biznesową system wspiera definicję usług, złożone modele interakcji transakcyjnych oraz dynamiczną dekompozycję usług telekomunikacyjnych, i jest otwarty na dostosowanie do zmian i ulepszeń w zakresie logiki usług.

Szybkie i bezproblemowe wprowadzanie nowych usług cyfrowych

Łatwo zintegruj Comarch Service Activation z dowolną istniejącą infrastrukturą, dzięki wielu gotowym, w pełni konfigurowalnym adapterom typu south-bound do obsługi niskopoziomowych danych. Adaptery te umożliwiają także szybką i niedrogą obsługę nowych oraz istniejących interfejsów. Liczne interfejsy north-bound zapewniają łatwą integrację produktu z innymi systemami BSS/OSS (system "parasolowy"). Narzędzie to oferuje również szerokie spektrum adapterów umożliwiających dostęp do infrastruktury sieciowej oraz wsparcie w zakresie uruchamiania nowych produktów.

Szczegółowy obraz kondycji systemu i zadań związanych z aktywacją usług

Zyskaj pełne i szczegółowe informacje na temat kondycji systemu i jego ogólnej wydajności, z pomocą scentralizowanego graficznego interfejsu użytkownika. Ciesz się szczegółowym wglądem w śledzenie zamówień dotyczących aktywacji usług telekomunikacyjnych.

Pełna konwergencja usług telekomunikacyjnych i cyfrowych

Wykorzystaj pełnię możliwości systemu w zakresie aktywacji usług konwergentnych, dzięki wbudowanej zgodności z produktami Comarch BSS Mediation i Comarch OSS Mediation.

Powiązane produkty:

Studium przypadku:

 • Biorąc pod uwagę kompleksowość rozwiązania i jego złożoność, jak i ambitne ramy czasowe projektu, szukaliśmy doświadczonego i godnego zaufania dostawcy BSS/OSS. Comarch współpracował już z różnymi dużymi dostawcami usług telekomunikacyjnych, w tym przez ostatnie 10 lat przy różnych projektach ze spółkami Grupy Deutsche Telekom. Zaufanie to było z pewnością jednym z ważnych czynników przy wyborze ich na partnera w tym strategicznie ważnym projekcie.
  Comarch zademonstrował wysoki stopień zrozumienia naszych potrzeb i wypracowaliśmy wspólnie optymalne rozwiązanie. Dynamiczne podejście zespołu Comarch i ich umiejętność słuchania naszych potrzeb biznesowych i technicznych, jak również dostosowania wdrożenia tak, by jak najlepiej wspierało realizację naszych celów, jest ostatecznym dowodem, że podjęliśmy właściwą decyzję.
    
  Dr. Marcus Hacke, Założyciel i Dyrektor Zarządzający, ngena GmbH

  Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

   Zobacz wszystkie materiały

   Potrzebujesz porady w doborze produktów?

   Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.