Service Fulfillment & Orchestration

Czym jest produkt Service Fulfillment & Orchestration?

Comarch Service Fulfillment & Orchestration to produkt mający na celu skrócenie czasu wprowadzania na rynek i zautomatyzowanie procesu realizacji usług telekomunikacyjnych dla klientów, w oparciu o sieć hybrydową. Wykorzystuje on koncepcję, w której w cetrum jest jednolity model usługi (centralny katalog produktów), umożliwiający orkiestrację sieci hybrydowych, w których funkcje sieci wirtualnej i usługi sieciowe są modelowane spójnie, a fizyczne funkcje sieci i starsze usługi sieciowe korzystają z modelu TMF SID. SFO (używając terminologii ETSI NFV ISG, service fulillment & orchestration) może wdrożyć kompleksową orkiestrację usług i MANO oraz zarządzać procesem realizacji wirtualnych funkcji sieciowych (ang. VNF, virtual network function).

Comarch Service Fulfillment & Orchestration implementuje ten proces albo jako jedno rozwiążanie, albo w modelu federacyjnym, który polega na orkiestracji zewnętrznych orkiestratorów poszczególnych domen. Oznacza to, że SFO może odgrywać rolę tylko orkiestrowanego dla orkiestratora lub zarządzać kompleksową orkiestracją w domenach.

  Jak przygotować OSS 5G do pracy?

  Oglądaj nasze video!


  Korzyści z produktu Service Fulfillment & Orchestration:

  1. 01 Świadcz nowe usługi w oparciu o sieci hybrydowe (NFV/SDN i starsze)
  2. Szybkie wykorzystanie technologii NFV/SDN w połączeniu ze starszą siecią w celu świadczenia nowych usług dla klientów. Umożliwia to łatwe włączanie nowych funkcji sieciowych do katalogu usług oraz tworzenie nowych usług dla klientów przy użyciu katalogu usług i zasobów w celu uniknięcia kodowania i pisania skryptów. Wstępna integracja z katalogiem produktów BSS umożliwia dostawcom CSP oferowanie nowych produktów i wykorzystanie koncepcji „fail fast” i usługi w wersji beta ze świata OTT.
  3. 02 Błyskawicznie przekształcaj zwirtualizowane funkcje sieciowe w komponenty przydatne do tworzenia usług
  4. Wirtualne funkcje sieciowe (VNF) i usługi sieciowe (NS) można włączać do katalogu usług w sposób zautomatyzowany w oparciu o dostarczone deskryptory VNF i NS wyrażone w zapisach YANG lub TOSCA. W trakcie procesu włączania użytkownik może rozszerzyć metadane opisujące VNF i uzupełnić konfigurator dostarczony przez producenta VNF/NS. Włączone do katalogu funkcje VNF i usługi NS można wykorzystać do modelowania obsługi klienta poprzez moduł GUI katalogu usług bez potrzeby tworzenia skryptów YANG lub TOSCA.
  5. 03 Zwiększaj kreatywność managerów produktów i usług
  6. Pozwól swoim pracownikom łatwo tworzyć nowe usługi dzięki ponownemu wykorzystaniu wstępnie zdefiniowanych komponentów — system oparty jest na modelu tworzenia usług opracowanym przez organizację branżową TM Forum (TMF SID:CFS-RFS-R), zaadaptowanym do środowiska zwirtualizowanego. Oznacza to, że zwirtualizowane funkcje sieciowe (VNF) i zwirtualizowane usługi sieciowe (NS) można łatwo włączyć do katalogu usług, czyniąc z nich komponenty usług, na których można oprzeć obsługę klienta. Operatorzy systemów mogą zatem łatwo definiować nowe usługi bezpośrednio w katalogu usług bez konieczności rozumienia technicznych aspektów SOA, technologii mikrousług, umiejętności tworzenia skryptów w YANG, TOSCA ani innych kwalifikacji IT wymagających znajomości języka skryptowego. Przyspieszenie tworzenia usług poprzez wprowadzenie lepszych możliwości ponownego wykorzystania komponentów usług. Łatwe włączanie usług partnerów do swojej oferty w celu stania się agregatorami usług.
  7. 04 Skracaj czas wprowadzania na rynek ofert konwergentnych
  8. Szybkie uruchamianie i dostarczanie ofert konwergentnych nowej generacji (w tym usług cyfrowych i usług o rozszerzonej treści), niezależnie od technologii bazowej, dzięki możliwości budowania usług na podstawie wcześniej zdefiniowanych komponentów zarządzanych w katalogu usług. Skrócenie cyklu życia produktów dzięki procesowi realizacji usług w oparciu o centralny katalog produktów i usług.
  9. 05 Dostosuj oferty do możliwości sieci
  10. Poprawa relacji między ofertami usług a możliwościami sieciowymi poprzez skoncentrowanie procesu realizacji usług wokół zintegrowanych katalogów produktów i usług. Osiągnij prawdziwe zorientowanie na klienta — produkt stanowi inspirację do przeniesienia głównych kompetencji w firmie z operacji sieciowych na innowacje w zakresie usług i obsługi klienta.
  11. 06 Zwiększaj efektywność i obniżaj koszty
  12. Niższy całkowity koszt posiadania w wyniku automatyzacji procesu świadczenia usług. Obniżenie kosztów uruchomienia, realizacji i udostępniania usług dzięki automatyzacji świadczenia usług. Szybka i łatwa integracja komponentów usług zewnętrznych firm, starszych systemów i infrastruktury usługowej z wykorzystaniem zasobów usług Comarch jako centrum integracji. Konsolidacja krok po kroku wielu pionowych systemów OSS na poziomej platformie.

  Świadcz nowe usługi w oparciu o sieci hybrydowe (NFV/SDN i starsze)

  Szybkie wykorzystanie technologii NFV/SDN w połączeniu ze starszą siecią w celu świadczenia nowych usług dla klientów. Umożliwia to łatwe włączanie nowych funkcji sieciowych do katalogu usług oraz tworzenie nowych usług dla klientów przy użyciu katalogu usług i zasobów w celu uniknięcia kodowania i pisania skryptów. Wstępna integracja z katalogiem produktów BSS umożliwia dostawcom CSP oferowanie nowych produktów i wykorzystanie koncepcji „fail fast” i usługi w wersji beta ze świata OTT.

  Błyskawicznie przekształcaj zwirtualizowane funkcje sieciowe w komponenty przydatne do tworzenia usług

  Wirtualne funkcje sieciowe (VNF) i usługi sieciowe (NS) można włączać do katalogu usług w sposób zautomatyzowany w oparciu o dostarczone deskryptory VNF i NS wyrażone w zapisach YANG lub TOSCA. W trakcie procesu włączania użytkownik może rozszerzyć metadane opisujące VNF i uzupełnić konfigurator dostarczony przez producenta VNF/NS. Włączone do katalogu funkcje VNF i usługi NS można wykorzystać do modelowania obsługi klienta poprzez moduł GUI katalogu usług bez potrzeby tworzenia skryptów YANG lub TOSCA.

  Zwiększaj kreatywność managerów produktów i usług

  Pozwól swoim pracownikom łatwo tworzyć nowe usługi dzięki ponownemu wykorzystaniu wstępnie zdefiniowanych komponentów — system oparty jest na modelu tworzenia usług opracowanym przez organizację branżową TM Forum (TMF SID:CFS-RFS-R), zaadaptowanym do środowiska zwirtualizowanego. Oznacza to, że zwirtualizowane funkcje sieciowe (VNF) i zwirtualizowane usługi sieciowe (NS) można łatwo włączyć do katalogu usług, czyniąc z nich komponenty usług, na których można oprzeć obsługę klienta. Operatorzy systemów mogą zatem łatwo definiować nowe usługi bezpośrednio w katalogu usług bez konieczności rozumienia technicznych aspektów SOA, technologii mikrousług, umiejętności tworzenia skryptów w YANG, TOSCA ani innych kwalifikacji IT wymagających znajomości języka skryptowego. Przyspieszenie tworzenia usług poprzez wprowadzenie lepszych możliwości ponownego wykorzystania komponentów usług. Łatwe włączanie usług partnerów do swojej oferty w celu stania się agregatorami usług.

  Skracaj czas wprowadzania na rynek ofert konwergentnych

  Szybkie uruchamianie i dostarczanie ofert konwergentnych nowej generacji (w tym usług cyfrowych i usług o rozszerzonej treści), niezależnie od technologii bazowej, dzięki możliwości budowania usług na podstawie wcześniej zdefiniowanych komponentów zarządzanych w katalogu usług. Skrócenie cyklu życia produktów dzięki procesowi realizacji usług w oparciu o centralny katalog produktów i usług.

  Dostosuj oferty do możliwości sieci

  Poprawa relacji między ofertami usług a możliwościami sieciowymi poprzez skoncentrowanie procesu realizacji usług wokół zintegrowanych katalogów produktów i usług. Osiągnij prawdziwe zorientowanie na klienta — produkt stanowi inspirację do przeniesienia głównych kompetencji w firmie z operacji sieciowych na innowacje w zakresie usług i obsługi klienta.

  Zwiększaj efektywność i obniżaj koszty

  Niższy całkowity koszt posiadania w wyniku automatyzacji procesu świadczenia usług. Obniżenie kosztów uruchomienia, realizacji i udostępniania usług dzięki automatyzacji świadczenia usług. Szybka i łatwa integracja komponentów usług zewnętrznych firm, starszych systemów i infrastruktury usługowej z wykorzystaniem zasobów usług Comarch jako centrum integracji. Konsolidacja krok po kroku wielu pionowych systemów OSS na poziomej platformie.

  Świadcz usługi telekomunikacyjne w sieciach hybrydowych (tradycyjnych i zwirtualizowanych)

  Produkt zakłada budowanie usług w oparciu o predefiniowane komponenty zarządzane w katalogu usług, co umożliwia dostawcom usług telekomunikacyjnych skrócenie czasu wprowadzania nowych ofert na rynek i utrzymanie wysokiego poziomu innowacyjności w asortymencie produktów. W erze NFV/SDN te predefiniowane komponenty można wprowadzać znacznie szybciej niż w przypadku wykorzystania tradycyjnych usług sprzętowych. Uwalnia to pełny potencjał modelowania opartego na katalogach, które przed erą NFV/SDN było utrudnione przez fizyczne ograniczenia sieci. Dzięki orkiestracji opartej na katalogach SFO umożliwia szybkie wprowadzenie usług tradycyjnych i cyfrowych, realizowanych w zaawansowanych łańcuchach wartości. Proces świadczenia usług jest realizowany ponad istniejącymi odizolowanymi rozwiązaniami technologicznymi, co pozwala na stopniowe przekształcanie bez konieczności ponoszenia z góry ogromnych nakładów inwestycyjnych.

  Powiązane produkty:

  Studium przypadku:

  • Biorąc pod uwagę kompleksowość rozwiązania i jego złożoność, jak i ambitne ramy czasowe projektu, szukaliśmy doświadczonego i godnego zaufania dostawcy BSS/OSS. Comarch współpracował już z różnymi dużymi dostawcami usług telekomunikacyjnych, w tym przez ostatnie 10 lat przy różnych projektach ze spółkami Grupy Deutsche Telekom. Zaufanie to było z pewnością jednym z ważnych czynników przy wyborze ich na partnera w tym strategicznie ważnym projekcie.
   Comarch zademonstrował wysoki stopień zrozumienia naszych potrzeb i wypracowaliśmy wspólnie optymalne rozwiązanie. Dynamiczne podejście zespołu Comarch i ich umiejętność słuchania naszych potrzeb biznesowych i technicznych, jak również dostosowania wdrożenia tak, by jak najlepiej wspierało realizację naszych celów, jest ostatecznym dowodem, że podjęliśmy właściwą decyzję.
     
   Dr. Marcus Hacke, Założyciel i Dyrektor Zarządzający, ngena GmbH

   Efficient Delivery of Global NFV-based Network Services for Enterprises all over the World

   Obejrzyj video Comarch & ngena!


   Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

    Zobacz wszystkie materiały

    Potrzebujesz porady w doborze produktów?

    Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.