Service Inventory

Czym jest Service Inventory?

Rolą systemu Comarch Service Inventory jest umożliwienie zarządzania siecią z perspektywy usług. Produkt ten, wstępnie zintegrowany z Comarch Service Catalog, opisuje usługi zgodnie z modelem TMF SID, który wyróżnia usługi klienckie (Customer Facing Services– CFS) oraz usługi sieciowe (Resource Facing Services– RFS).

Przy zintegrowaniu z Product Inventory (poprzez interfejs north-bound) oraz z Network Inventory (poprzez interfejs south-bound), system Comarch Service Inventory zapewnia kompleksowy widok sieci, usług i produktów:
widok oddolny – umożliwia spojrzenie od produktu i usługi aż po elementy sieciowe potrzebne do dostarczenia danego produktu
widok odgórny – umożliwia spojrzenie od strony elementów sieciowych i identyfikację serwisów i produktów, które są przez te elementy wspierane

  Jak produkt Service Inventory usprawnia działania operacyjne dzięki kompletnemu widokowi usług i odpowiadających im zasobów sieciowych?

  Obejrzyj nasze video!


  Funkcjonalności Service Inventory:

  1. 01 Przechowuje informacje
  2. Umożliwia przechowywanie informacji o nowych usługach dostarczanych za pośrednictwem procesu fulfillment, w szczególności o instancjach klienckich (CFS) i sieciowych (RFS) dla odpowiednich zamówień.
  3. 02 Dostarcza informację o usługach
  4. Dostarcza informację o istniejących usługach, umożliwiając odpowiednią realizację zamówień dotyczących ich aktualizacji lub odłączenia.
  5. 03 Oblicza wpływ jaki wywierają problemy
  6. Umożliwia obliczanie wpływu jaki wywierają problemy z elementami w sieci na usługi po stronie klienta.
  7. 04 Ułatwia propagację alarmów
  8. Ułatwia propagację alarmów oraz obliczanie wskaźników KPI/KQI dla procesów monitoringu usług oraz zarządzania ich jakością.
  9. 05 Informacje o wykorzystaniu zasobów
  10. Dostarcza informacje o wykorzystaniu zasobów / usług sieciowych do procesów unowocześniania i planowania sieci.
  11. 06 Elastyczne dopasowanie do zmian
  12. Umożliwia elastyczne dopasowanie się do zmian w biznesie i podąża za rozwojem operatora.

  Przechowuje informacje

  Umożliwia przechowywanie informacji o nowych usługach dostarczanych za pośrednictwem procesu fulfillment, w szczególności o instancjach klienckich (CFS) i sieciowych (RFS) dla odpowiednich zamówień.

  Dostarcza informację o usługach

  Dostarcza informację o istniejących usługach, umożliwiając odpowiednią realizację zamówień dotyczących ich aktualizacji lub odłączenia.

  Oblicza wpływ jaki wywierają problemy

  Umożliwia obliczanie wpływu jaki wywierają problemy z elementami w sieci na usługi po stronie klienta.

  Ułatwia propagację alarmów

  Ułatwia propagację alarmów oraz obliczanie wskaźników KPI/KQI dla procesów monitoringu usług oraz zarządzania ich jakością.

  Informacje o wykorzystaniu zasobów

  Dostarcza informacje o wykorzystaniu zasobów / usług sieciowych do procesów unowocześniania i planowania sieci.

  Elastyczne dopasowanie do zmian

  Umożliwia elastyczne dopasowanie się do zmian w biznesie i podąża za rozwojem operatora.

  Comarch Service Inventory

  Comarch Service Inventory

  Korzyści z produktu Service Inventory:

  1. 01 Usprawnienie działań
  2. Usprawnienie działań operacyjnych dzięki zapewnieniu kompletnego oddolnego i odgórnego widoku usług i odpowiadających im zasobów sieciowych.
  3. 02 Eliminacja niezgodności
  4. Eliminacja niezgodności pomiędzy spojrzeniem z punktu widzenia biznesu / klienta a dostępną technologią i infrastrukturą umożliwia lepszą kontrolę kosztów rozwoju i utrzymania sieci.
  5. 03 Lepsze wykorzystanie zasobów
  6. 04 Oszczędność czasu i kosztów
  7. Skrócenie czasu i obniżenie kosztów wprowadzania nowych usług na rynek – wraz z systemem Comarch Central Product Manager produkt jest motorem napędowym automatyzacji procesów fulfillment.
  8. 05 Większa satysfakcja klientów
  9. Poprawa satysfakcji klientów dzięki usprawnieniu procesów monitorowania usług i zarządzania ich jakością.

  Usprawnienie działań

  Usprawnienie działań operacyjnych dzięki zapewnieniu kompletnego oddolnego i odgórnego widoku usług i odpowiadających im zasobów sieciowych.

  Eliminacja niezgodności

  Eliminacja niezgodności pomiędzy spojrzeniem z punktu widzenia biznesu / klienta a dostępną technologią i infrastrukturą umożliwia lepszą kontrolę kosztów rozwoju i utrzymania sieci.

  Lepsze wykorzystanie zasobów

  Oszczędność czasu i kosztów

  Skrócenie czasu i obniżenie kosztów wprowadzania nowych usług na rynek – wraz z systemem Comarch Central Product Manager produkt jest motorem napędowym automatyzacji procesów fulfillment.

  Większa satysfakcja klientów

  Poprawa satysfakcji klientów dzięki usprawnieniu procesów monitorowania usług i zarządzania ich jakością.

  Powiązane produkty:

  Studium przypadku:

  • Spośród wszystkich dostawców proponujących podobne rozwiązania OSS, tylko Comarch zaoferował już gotowy i działający produkt o mocnej pozycji na rynku, wraz z możliwością uwzględnienia specyficznych wymogów funkcjonalnych w zakresie zaawansowanego współdzielenia danych.
    
   Thomas Kiemle, Dyrektor Działu Systemów Configuration & Provisioning, Telekom Deutschland

   Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

    Zobacz wszystkie materiały

    Potrzebujesz porady w doborze produktów?

    Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.