Service Inventory

Service Inventory: system do pełnego zarządzania siecią i produktami telekomunikacyjnymi

Comarch Service Inventory dla branży telekomunikacyjnej umożliwia całościowe zarządzanie siecią i wszystkimi powiązanymi produktami z perspektywy usług telekomunikacyjnych. Jest to system do zarządzania inwentaryzacją usług, który można wstępnie zintegrować z rozwiązaniem Comarch Service Catalog w sposób umożliwiający precyzyjne opisanie usług i produktów oferowanych za pośrednictwem danej sieci. Comarch Telecom Service Inventory działa zgodnie nie tylko z modelem TMF SID (odpowiedzialnym za usługi klienckie (CFS)), ale również z modelem usług technicznych (RFS).

Comarch Telecom Service Inventory można zintegrować z systemem Comarch Product Inventory (za pośrednictwem interfejsu northbound) oraz modułem Comarch Network Inventory (wykorzystując interfejs southbound). W połaczeniu z tymi produktami, Comarch Telecom Service Inventory zapewnia szczegółowy obraz całej sieci, wraz ze wszystkimi oferowanymi usługami, co ułatwia skuteczne zarządzanie nimi.

  Usprawnij działalność firmy dzięki orkiestratorowi wspieranemu przez sztuczną inteligencję

  Zobacz nasze wideo!

  Korzyści płynące z wdrożenia produktu do kompleksowego zarządzania siecią i produktami telekomunikacyjnymi Comarch Service Inventory:

  Odgórny i oddolny widok sieci

  Widok odgórny pozwala przejść od poziomu usług do poziomu zasobów sieciowych wymaganych do świadczenia tych usług. Prowadzi to do optymalizacji procesu zarządzania inwentaryzacją usług. W widoku oddolnym możesz natomiast zidentyfikować usługi, które są obsługiwane przez dany element sieci.

  Pomost pomiędzy sieciami i usługami

  Rozwiązanie eliminuje luki pomiędzy widokiem zorientowanym na firmę lub klienta oraz podstawową infrastrukturą techniczną. Zapewnia w ten sposób lepszą kontrolę nad kosztami rozbudowy i utrzymania sieci.

  Zoptymalizowane planowanie sieci

  Comarch Service Inventory zapewnia informacje dotyczące wykorzystania zasobów i usług sieciowych dla procesów planowania i rozbudowywania sieci.

  Oszczędność czasu i pieniędzy

  Skróć czas wprowadzania na rynek i obniż koszty dostarczania nowych usług klientom — we współpracy z rozwiązaniem Comarch Service Catalog produkt ten wspomaga automatyzację realizacji usług.

  Wsparcie automatyzacji realizacji usług w chmurze

  Przechowuj informacje o nowych usługach w konkretnych instancjach CFS/RFS. System zapewnia informacje dotyczące istniejących usług, aby umożliwić realizację zgłoszeń dotyczących aktualizacji i zakończenia. Service Inventory można zainstalować w chmurze, a także zintegrować z rozwiązaniami Comarch Service Inventory SOM/Service Orchestration.

  Zaawansowane zarządzanie jakością usług

  System oblicza wpływ problemów z siecią na usługi świadczone klientom. Umożliwia też rozsyłanie alarmów i obliczanie wskaźników KPI/KQI dla procesów monitorowania i zarządzania jakością usług.

  Comarch Service Inventory

  Comarch Service Inventory

  Zobacz rozwiązanie Service Inventory w użyciu. Przeczytaj referencje naszych klientów:

  Arqiva logo
  Arqiva (Wielka Brytania)

  Wsparcie w procesie rozwoju inteligentnych usług pomiarowych (smart metering) nowej generacji dzięki Comarch OSS oraz Managed Services

  450connect logo
  450connect (Niemcy)

  Dostarczenie firmie dopasowanego systemu BSS/OSS z wyłącznym przydziałem pasma 450 MHz w Niemczech.

  Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały PDF!

  Wykorzystanie AI i ML w automatycznym procesie skalowania i samonaprawiania wirtualnych funkcji sieciowych różnych dostawców

  Zobacz nasze wideo!

  Jeśli jesteś zainteresowany systemem Service Inventory, poznaj także te produkty:

  Centralizacja zasobów i usług telekomunikacyjnych za pomocą systemu Comarch Resource & Service Inventory

  "Spośród wszystkich dostawców proponujących podobne rozwiązania OSS, tylko Comarch zaoferował już gotowy i działający produkt o mocnej pozycji na rynku, wraz z możliwością uwzględnienia specyficznych wymogów funkcjonalnych w zakresie zaawansowanego współdzielenia danych."

  Thomas Kiemle, Dyrektor Działu Systemów Configuration & Provisioning 
  Telekom Deutschland

  Przeczytaj więcej

  Proszę czekać

  Potrzebujesz porady w doborze produktów?

  Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

  Przejdź do formularza