Service Inventory

Czym jest Service Inventory?

Rolą systemu Comarch Service Inventory jest umożliwienie zarządzania siecią z perspektywy usług. Produkt ten, wstępnie zintegrowany z Comarch Service Catalog, opisuje usługi zgodnie z modelem TMF SID, który wyróżnia usługi klienckie (Customer Facing Services– CFS) oraz usługi sieciowe (Resource Facing Services– RFS).

Przy zintegrowaniu z Product Inventory (poprzez interfejs north-bound) oraz z Network Inventory (poprzez interfejs south-bound), system Comarch Service Inventory zapewnia kompleksowy widok sieci, usług i produktów:
widok oddolny – umożliwia spojrzenie od produktu i usługi aż po elementy sieciowe potrzebne do dostarczenia danego produktu
widok odgórny – umożliwia spojrzenie od strony elementów sieciowych i identyfikację serwisów i produktów, które są przez te elementy wspierane

  Jak produkt Service Inventory usprawnia działania operacyjne dzięki kompletnemu widokowi usług i odpowiadających im zasobów sieciowych?

  Obejrzyj nasze video!


  Funkcjonalności Service Inventory:

  1. 01 Przechowywanie informacji o nowych usługach
  2. Przechowuj informacje o nowych usługach dostarczanych za pośrednictwem procesu service fulfillment, w szczególności o instancjach klienckich (CFS) i sieciowych (RFS) dla poszczególnych zamówień.
  3. 02 Kompleksowa informacja o usługach telekomunikacyjnych
  4. Korzystaj z dostarczanych przez system informacji o istniejących usługach, umożliwiając tym samym odpowiednią realizację zamówień dotyczących ich aktualizacji lub odłączenia.
  5. 03 Obliczanie wpływu problemów z siecią na klienta
  6. Obliczaj wpływ jaki wywierają problemy z elementami w sieci na usługi po stronie klienta.
  7. 04 Łatwa propagacja alarmów sieciowych
  8. Łatwo dokonuj propagacji alarmów oraz obliczaj wskaźniki KPI/KQI dla procesów monitorowania usług oraz zarządzania ich jakością.
  9. 05 Dokładne informacje o wykorzystaniu zasobów sieciowych
  10. Miej pełną informację o wykorzystaniu zasobów / usług sieciowych do procesów unowocześniania i planowania sieci.

  Przechowywanie informacji o nowych usługach

  Przechowuj informacje o nowych usługach dostarczanych za pośrednictwem procesu service fulfillment, w szczególności o instancjach klienckich (CFS) i sieciowych (RFS) dla poszczególnych zamówień.

  Kompleksowa informacja o usługach telekomunikacyjnych

  Korzystaj z dostarczanych przez system informacji o istniejących usługach, umożliwiając tym samym odpowiednią realizację zamówień dotyczących ich aktualizacji lub odłączenia.

  Obliczanie wpływu problemów z siecią na klienta

  Obliczaj wpływ jaki wywierają problemy z elementami w sieci na usługi po stronie klienta.

  Łatwa propagacja alarmów sieciowych

  Łatwo dokonuj propagacji alarmów oraz obliczaj wskaźniki KPI/KQI dla procesów monitorowania usług oraz zarządzania ich jakością.

  Dokładne informacje o wykorzystaniu zasobów sieciowych

  Miej pełną informację o wykorzystaniu zasobów / usług sieciowych do procesów unowocześniania i planowania sieci.

  Comarch Service Inventory

  Comarch Service Inventory

  Korzyści z produktu Service Inventory:

  1. 01 Usprawnienie działań
  2. Usprawnienie działań operacyjnych dzięki zapewnieniu kompletnego oddolnego i odgórnego widoku usług i odpowiadających im zasobów sieciowych.
  3. 02 Eliminacja niezgodności
  4. Eliminacja niezgodności pomiędzy spojrzeniem z punktu widzenia biznesu / klienta a dostępną technologią i infrastrukturą umożliwia lepszą kontrolę kosztów rozwoju i utrzymania sieci.
  5. 03 Lepsze wykorzystanie zasobów
  6. 04 Oszczędność czasu i kosztów
  7. Skrócenie czasu i obniżenie kosztów wprowadzania nowych usług na rynek – wraz z systemem Comarch Central Product Manager produkt jest motorem napędowym automatyzacji procesów fulfillment.
  8. 05 Większa satysfakcja klientów
  9. Poprawa satysfakcji klientów dzięki usprawnieniu procesów monitorowania usług i zarządzania ich jakością.

  Usprawnienie działań

  Usprawnienie działań operacyjnych dzięki zapewnieniu kompletnego oddolnego i odgórnego widoku usług i odpowiadających im zasobów sieciowych.

  Eliminacja niezgodności

  Eliminacja niezgodności pomiędzy spojrzeniem z punktu widzenia biznesu / klienta a dostępną technologią i infrastrukturą umożliwia lepszą kontrolę kosztów rozwoju i utrzymania sieci.

  Lepsze wykorzystanie zasobów

  Oszczędność czasu i kosztów

  Skrócenie czasu i obniżenie kosztów wprowadzania nowych usług na rynek – wraz z systemem Comarch Central Product Manager produkt jest motorem napędowym automatyzacji procesów fulfillment.

  Większa satysfakcja klientów

  Poprawa satysfakcji klientów dzięki usprawnieniu procesów monitorowania usług i zarządzania ich jakością.

  Powiązane produkty:

  Studium przypadku:

  Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

   Zobacz wszystkie materiały

   Potrzebujesz porady w doborze produktów?

   Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.