Service Inventory

Service Inventory – kompleksowe zarządzanie siecią i produktami telekomunikacyjnymi

Comarch Service Inventory umożliwia kompleksowe zarządzanie siecią i wszystkimi powiązanymi produktami usługowymi. System ten można wstępnie zintegrować z rozwiązaniem Comarch Service Catalog w sposób umożliwiający opisanie usług i produktów oferowanych za pośrednictwem danej sieci. W takim rozumieniu Comarch Telecom Service Inventory działa zgodnie z modelem organizacji branżowej TMF SID (w zakresie usług klienckich (CFS), ale też usług technicznych (RFS)).

Comarch Telecom Service Inventory można zintegrować z systemem Comarch Product Inventory (za pośrednictwem interfejsu northbound) oraz modułem Comarch Network Inventory (za pośrednictwem interfejsu southbound). We współpracy z tymi produktami, Comarch Telecom Service Inventory zapewnia kompleksowy widok całej sieci, wraz ze wszystkimi oferowanymi usługami, przez co upraszcza zarządzanie nimi.

  Szanse i wyzwania związane z automatyzacją sieci 5G

  Zobacz nasze wideo!

  Korzyści z wdrożenia produktu Service Inventory do kompleksowego zarządzanie siecią i produktami telekomunikacyjnymi:

  Korzystanie z odgórnego oraz oddolnego widoku sieci

  W widoku odgórnym możesz przejść od poziomu usług (oferowanych klientom) do poziomu zasobów sieciowych wymaganych do świadczenia tych usług. W widoku oddolnym możesz natomiast zidentyfikować usługi, które są obsługiwane przez dany element sieci.

  Rozszerzenie możliwości zarządzania jakością usług

  System rejestruje wpływ problemów z siecią na usługi świadczone klientom. Umożliwia też rozsyłanie alarmów i obliczanie wskaźników KPI/KQI dla procesów monitorowania i zarządzania jakością usług.

  Pomost pomiędzy sieciami i usługami

  Wyeliminuj lukę pomiędzy widokiem zorientowanym na firmę/klienta i podstawową infrastrukturą techniczną, co zapewni lepszą kontrolę nad kosztami rozbudowy i utrzymania sieci.

  Oszczędność czasu i pieniędzy

  Skróć czas wprowadzania produktów i usług na rynek, i obniż koszty dostarczania ich klientom. We współpracy z rozwiązaniem Comarch Service Catalog, produkt ten wspomaga automatyzację realizacji usług.

  Zapewnienie klientom lepszego doświadczenia

  System wspiera procesy monitorowania i zarządzania jakością usług, przez co przyczynia się do poprawy jakości usług i doświadczeń klientów.

  Optymalizacja planowania sieci

  Comarch Service Inventory dostarcza informacje dotyczące wykorzystania zasobów i usług sieciowych dla procesów planowania i rozbudowywania sieci.

  Wsparcie automatyzacji realizacji usług

  Korzystaj z rozwiązania Comarch Service Inventory do przechowywania danych na temat nowych usług dostarczanych podczas procesu realizacji, a w szczególności wdrożeń CFS/RFS w przypadku zamówień usług klienckich i technicznych. System dostarcza niezbędne informacje dotyczące istniejących usług, aby umożliwić prawidłową realizację zgłoszeń dotyczących aktualizacji i zakończenia.

  Comarch Service Inventory

  Comarch Service Inventory

  Zobacz rozwiązanie Service Inventory w użyciu. Przeczytaj referencje naszych klientów:

  Arqiva logo
  Arqiva (Wielka Brytania)

  Wsparcie w procesie rozwoju inteligentnych usług pomiarowych (smart metering) nowej generacji dzięki Comarch OSS oraz Managed Services

  450connect logo
  450connect (Niemcy)

  Dostarczenie firmie dopasowanego systemu BSS/OSS z wyłącznym przydziałem pasma 450 MHz w Niemczech.

  Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały PDF!

  Wykorzystanie AI i ML w automatycznym procesie skalowania i samonaprawiania wirtualnych funkcji sieciowych różnych dostawców

  Zobacz nasze wideo!

  Jeśli jesteś zainteresowany systemem Service Inventory, poznaj także te produkty:

  Centralizacja zasobów i usług telekomunikacyjnych za pomocą systemu Comarch Resource & Service Inventory

  "Spośród wszystkich dostawców proponujących podobne rozwiązania OSS, tylko Comarch zaoferował już gotowy i działający produkt o mocnej pozycji na rynku, wraz z możliwością uwzględnienia specyficznych wymogów funkcjonalnych w zakresie zaawansowanego współdzielenia danych."

  Thomas Kiemle, Dyrektor Działu Systemów Configuration & Provisioning 
  Telekom Deutschland

  Przeczytaj więcej

  Proszę czekać

  Potrzebujesz porady w doborze produktów?

  Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

  Przejdź do formularza