Service Catalog

Service Catalog – definiowanie i zarządzanie usługami telekomunikacyjnymi

Comarch Service Catalog to produkt IT, który służy operatorom telekomunikacyjnym do definiowania reguł usług oraz umożliwia centralizację zarządzania ich specyfikacją, której celem jest zwiększenie automatyzacji kompleksowego procesu dostarczania i zapewniania jakości usług.

Rola produktu Service Catalog jest jeszcze bardziej kluczowa w przypadku sieci zwirtualizowanych i programowalnych (NFV/SDN), ponieważ umożliwia modelowanie łańcuchów usług i wspomaga ich orkiestrację.

System Comarch Service Catalog jest zgodny z modelem organizacji branżowej TMF SID i umożliwia zarządzanie specyfikacjami usług klienckich (customer-facing services - CFS) oraz ich dekompozycję i przypisywanie do specyfikacji usług technicznych. Dzięki temu można przekształcić usługi klienckie w odpowiednie usługi techniczne (sieciowe). Usługi techniczne działające w oparciu o funkcje zwirtualizowane mogą odgrywać szczególną rolę „budulca” przy tworzeniu usług klienckich.

Comarch Service Catalog jest wstępnie zintegrowany z produktem Comarch Service Inventory, czyli systemem służącym do zarządzania instancjami usług tak, aby były tworzone zgodnie ze specyfikacjami.

Comarch OSS DEMO - automatyczne, kompleksowe uruchamianie i świadczenie usług telekomunikacyjnych

Zobacz nasze wideo!

Korzyści z wdrożenia produktu do definiowania i zarządzania usługami telekomunikacyjnymi - Service Catalog:

Sprawne dodawanie nowych usług do portfolio dzięki automatyzacji

Definiuj produkty z perspektywy zarówno biznesowej, jak i technicznej, dzięki wstępnej integracji z katalogiem produktów Comarch Product Catalog, która umożliwia automatyzację procesu order-to-cash (zarządzanie zamówieniem od momentu otrzymania go od klienta, do momentu dostarczenia usługi).

Zmniejszenie kosztów realizacji usług telekomunikacyjnych

Obniżaj koszty biznesu, dzięki centralizacji i automatyzacji zarządzania usługami, zarówno w zakresie ich dostarczania (service fulfillment), jak i zapewnienia ich jakości (service assurance).

Podniesienie satysfakcji klientów dzięki wysokiej jakości usług

Łatwo definiuj reguły dotyczące monitorowania usług i zarządzania ich jakością, dzięki czemu poprawisz zadowolenie klientów (customer experience).

Comarch Service Catalog jest pre-integrowany z repozytorium informacji o usługach sieciowych Comarch Service Inventory, które z kolei odpowiada za zarządzanie instancjami usług tak, aby były one tworzone zgodnie ze specyfikacją.

Comarch Service Catalog jest miejscem definiowania reguł dotyczących usług i wspierających procesy ich dostarczania do klienta oraz zarządzających ich jakością. W systemie definiować można:

  • Reguły dotyczące dekompozycji usług klienckich na sieciowe (CFS -> RFS), które umożliwiają dekompozycję zamówienia od klienta na zamówienie techniczne
  • Reguły zależności pomiędzy usługami, które stają się motorem automatyzacji procesu dostarczania usług do klienta
  • Łączenie usług w ramach sieci zwirtualizowanej, które może być modelowane przez zależności między usługami i napędzać ich orkiestrację
  • Reguły propagacji alarmów zbudowane wokół specyfikacji usług RFS -> CFS, które umożliwiają przełożenie alarmów sieciowych na alarmy dotyczące wpływu na jakość usługi po stronie klienta
  • Definicje i formuły KPI, KQI (wskaźników dotyczących jakości i wydajności sieci / usług), które umożliwiają systemowi Comarch SQM (Service Quality Management) zarządzanie jakością usług

Zobacz nasze materiały PDF związane z katalogiem usług dla operatorów telekomunikacyjnych!

Jeśli jesteś zainteresowany systemem Service Catalog dla telekomunikacji, poznaj także te produkty:

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza