Service Catalog

Czym jest Service Catalog?

Comarch Service Catalog umożliwia centralizację zarządzania specyfikacją usług, która ma na celu zwiększenie automatyzacji kompleksowego procesu dostarczania usług i zapewnienie ich odpowiedniej jakości.

Comarch Service Catalog jest zgodny ze standardem TMF SID i umożliwia zarządzanie specyfikacjami usług na poziomie klienta (Customer Facing Services - CFS), dekompozycję usług na specyfikacje dotyczące odpowiednich usług sieciowych (Resource Facing Services - RFS) oraz mapowanie usług klienckich na usługi sieciowe. Funkcjonalności te pomagają przekładać usługi klienckie na sieciowe.

Comarch OSS DEMO - automatyczne, kompleksowe uruchamianie i świadczenie usług telekomunikacyjnych

Zobacz nasze wideo!


Korzyści z wdrożenia produktu Service Catalog:

Sprawne dodawanie nowych usług do portfolio dzięki automatyzacji

Definiuj produkty z perspektywy zarówno biznesowej, jak i technicznej, dzięki wstępnej integracji z katalogiem produktów Comarch Product Catalog, która umożliwia automatyzację procesu order-to-cash (zarządzanie zamówieniem od momentu otrzymania go od klienta, do momentu dostarczenia usługi).

Zmniejszenie kosztów realizacji usług telekomunikacyjnych

Obniżaj koszty biznesu, dzięki centralizacji i automatyzacji zarządzania usługami, zarówno w zakresie ich dostarczania (service fulfillment), jak i zapewnienia ich jakości (service assurance).
 

Podniesienie satysfakcji klientów dzięki wysokiej jakości usług

Łatwo definiuj reguły dotyczące monitorowania usług i zarządzania ich jakością, dzięki czemu poprawisz zadowolenie klientów (customer experience).

Comarch Service Catalog jest pre-integrowany z repozytorium informacji o usługach sieciowych Comarch Service Inventory, które z kolei odpowiada za zarządzanie instancjami usług tak, aby były one tworzone zgodnie ze specyfikacją.

 

Comarch Service Catalog jest miejscem definiowania reguł dotyczących usług i wspierających procesy ich dostarczania do klienta oraz zarządzających ich jakością. W systemie definiować można:

 • Reguły dotyczące dekompozycji usług klienckich na sieciowe (CFS -> RFS), które umożliwiają dekompozycję zamówienia od klienta na zamówienie techniczne
 • Reguły zależności pomiędzy usługami, które stają się motorem automatyzacji procesu dostarczania usług do klienta
 • Łączenie usług w ramach sieci zwirtualizowanej, które może być modelowane przez zależności między usługami i napędzać ich orkiestrację
 • Reguły propagacji alarmów zbudowane wokół specyfikacji usług RFS -> CFS, które umożliwiają przełożenie alarmów sieciowych na alarmy dotyczące wpływu na jakość usługi po stronie klienta
 • Definicje i formuły KPI, KQI (wskaźników dotyczących jakości i wydajności sieci / usług), które umożliwiają systemowi Comarch SQM (Service Quality Management) zarządzanie jakością usług

Zobacz nasze materiały PDF związane z katalogiem usług dla operatorów telekomunikacyjnych!

  Zobacz wszystkie materiały

  Jeśli jesteś zainteresowany systemem Service Catalog dla telekomunikacji, poznaj także te produkty:

  Studium przypadku:

  Potrzebujesz porady w doborze produktów?

  Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.