Service Catalog

Service Catalog: narzędzie do definiowania i zarządzania usługami telekomunikacyjnymi

Platforma Comarch Service Catalog pełni funkcję centrum konfiguracji do definiowania reguł usług. Rozwiązanie umożliwia centralizację zarządzania specyfikacją usług, która ma na celu zwiększenie automatyzacji kompleksowego procesu realizacji i zapewniania jakości usług.

Rola produktu Service Catalog dla branży telekomunikacyjnej jest jeszcze bardziej kluczowa w przypadku technologii NFV/SDN, ponieważ umożliwia modelowanie łańcuchów usług i wspomaga ich orkiestrację, a w efekcie przyczynia się do rozwoju usług telekomunikacyjnych.

Rozwiązanie Comarch Service Catalog jest zgodne z modelem TMF SID i umożliwia zarządzanie specyfikacjami usług klienckich (CFS) oraz ich dekompozycję i przypisywanie do specyfikacji usług technicznych. Dzięki temu można przekształcić usługi klienckie w techniczne usługi wsparcia. Usługi techniczne działające w oparciu o funkcje zwirtualizowane mogą odgrywać szczególną rolę „budulca” do tworzenia usług klienckich i usług telekomunikacyjnych.

Rozwiązanie Comarch Service Catalog jest wstępnie zintegrowane z produktem Comarch Service Inventory, służącym do zarządzania wdrożeniami usług tak, aby zostały przygotowywane zgodnie ze specyfikacjami.

Koncepcja bloków technologicznych w kontekście usług telekomunikacyjnych – katalogi produktów

Zobacz nasze wideo!

Korzyści płynące z wdrożenia produktu do definiowania i zarządzania usługami telekomunikacyjnymi Comarch Service Catalog:

Skrócenie czasu wprowadzenia usługi na rynek

Wstępna integracja z rozwiązaniem Comarch Product Catalog umożliwia definiowanie produktów z punktu widzenia biznesowego i technicznego oraz automatyzację procesu od złożenia zamówienia do realizacji płatności.

Aktywne zarządzanie jakością usług telekomunikacyjnych

Zasady monitorowania usług i procedur zarządzania jakością usług można definiować za pośrednictwem systemu Customer Experience Management.

Redukcja kosztów operacyjnych

Obniżenie kosztów jest możliwe poprzez scentralizowane i zautomatyzowane zarządzanie procesami świadczenia i zapewniania jakości usług.

Realizacja w chmurze

Każdy produkt w linii usług (SOM, SC, SI, SA) może zostać zainstalowany w chmurze.

Definiowanie reguł usług za pomocą rozwiązania Comarch Service Catalog:

 • Zasady dekompozycji usług CFS do RFS
  Zasady dekompozycji usług CFS do RFS pozwalają przekształcić zamówienia klienckie w techniczne.
 • Zasady zależności
  Zasady zależności pomiędzy usługami umożliwiają automatyzację procesu realizacji.
 • Łączenie usług NFV
  Łączenie usług NFV można realizować na bazie zależności pomiędzy usługami, co ułatwia orkiestrację.
 • Reguły rozsyłania alarmów
  Reguły rozsyłania alarmów utworzone z uwzględnieniem specyfikacji RFS->CFS pozwalają na przekształcenie alarmów sieciowych w alarmy dotyczące usług mających wpływ na klientów.
 • Jakość usług
  Korzystając z definicji i formuł wskaźników KPI i KQI, moduł Comarch SQM może zarządzać jakością usług.

Przejrzyj nasze materiały PDF dotyczące produktu Service Catalog!

Jeśli rozwiązanie Service Catalog dla branży telekomunikacyjnej wzbudziło Twoje zainteresowanie, zobacz również te produkty:

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza