Service Monitoring

Czym jest Service Monitoring?

Zastosowanie w procesach operacyjnych sztucznej inteligencji zapewnia nowe możliwości. Niezależnie od tego, jak wysokiego poziomu jest sieć Twojej organizacji, monitorowanie jakości usług nie tylko ułatwi przechowywanie informacji o najważniejszych relacjach między usługami udostępnianym klientom, ale może też zapewnić dodatkową wartość w przypadku wykorzystania go jako źródła danych rozszerzającego wiedzę sztucznej inteligencji oraz zwiększającego jej możliwości.

Comarch Service Monitoring umożliwia monitorowanie usług zaimplementowanych w różnych technologiach sieciowych i obszarach zarządzania. Zdarzenia takie jak awarie sieciowe są przetwarzane w systemie Comarch Service Monitoring, który przeprowadza analizę ich wpływu na dostarczane usługi. Wyniki są prezentowane graficznie na drzewie usług, co pozwala operatorowi uzyskać wgląd w aktualne dane w dowolnym momencie.

W przeciwieństwie do innych systemów monitorowania usług dostępnych na rynku produkt firmy Comarch stanowi część większej, wstępnie zintegrowanej rodziny produktów Comarch Integrated Assurance. Po zintegrowaniu modułów Comarch Fault Management i Comarch Service Quality Management można korzystać z jednej, spójnej platformy oprogramowania umożliwiającej w pełni ujednolicone przetwarzanie zdarzeń. Platforma pozwala zwiększyć wydajność centrum operacyjnego obejmującego swoim zasięgiem sieci i usługi:

Platforma pozwala zwiększyć wydajność centrum operacyjnego obejmującego swoim zasięgiem sieci i usługi:

Szybsza analiza wpływu w oparciu o stworzone dzięki elastycznym relacjom, możliwe do dostosowania modele usług: wymagane, opcjonalne, awaryjne, wyważone, „N z M” i mieszane.

Błyskawiczne przejście do alarmów dotyczących przyczyn źródłowych i do wszystkich alarmów z drzewa podrzędnego należącego do obiektu.

Błyskawiczne przejście do dodatkowych istotnych informacji (odnoszących się do obiektu zgłoszeń problemów, przerw w świadczeniu usług, wcześniejszych alarmów) w ramach jednego okna interfejsu graficznego.

Automatyczne tworzenie, aktualizowanie i zamykanie zgłoszeń problemów w systemach innych firm w przypadku zdarzenia dotyczącego obiektu.

Jak proaktywnie kształtować satysfakcję klienta dzięki produktowi Service Monitoring?

Oglądaj nasze video!


Korzyści z produktu Service Monitoring:

 1. 01 Monitoruj usługi wdrożone w dowolnej sieci
 2. Zarządzanie usługami wdrożonymi w ramach niejednorodnych, wykorzystywanych przez wiele firm sieci i platform obsługiwanych przez partnerów to prawdziwe wyzwanie. Usługa Comarch Service Monitoring pozwala z łatwością monitorować jakość usług cyfrowych świadczonych za pośrednictwem złożonych łańcuchów wartości oraz zarządzać nią.
 3. 02 Aktywnie zapobiegaj pogorszeniu jakości usług klienta
 4. Usługa Comarch Service Monitoring pozwala chronić klientów przed pogorszeniem się jakości usług. Tego rodzaju działanie jest możliwe dzięki funkcjom analizy trendów i prognozowaniu. Wstępna integracja z systemem SQM pozwala korzystać z mechanizmu alarmowego opartego na wartości progowej jakości usług (QoS, ang. quality of service), dzięki czemu alerty są zgłaszane z wyprzedzeniem umożliwiającym klientowi uniknięcie niepożądanych zdarzeń.
 5. 03 Korzystaj z priorytetyzacji opartej o potrzeby klienta i firmy
 6. Wskaźniki jakości pozwalają sprawdzić, w jaki sposób różne usługi są wdrażane w ramach sieci oraz jakie są ich wymagania względem wydajności sieci. Te same kluczowe wskaźniki wydajności sieci mogą mieć różny wpływ na poszczególne usługi, a tym samym także na zadowolenie klienta.
 7. 04 Błyskawicznie wykrywaj i naprawiaj awarie dzięki zautomatyzowanej analizie wpływu i ulepszonej analizie przyczyn źródłowych
 8. Szybsze rozwiązywanie problemów klienta dzięki zautomatyzowanej analizie wpływu i ulepszonej analizie przyczyn źródłowych w celu uzyskania szczegółowych informacji o zdarzeniach wpływających na usługę.
 9. 05 Zwiększaj zdolność operacyjną
 10. Wdrożenie Comarch Service Monitoring pozwala usprawnić procesy, które zachodzą w centrum zarządzania siecią poprzez automatyzację licznych zadań przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad procesem monitorowania. Wynika z tego dodatkowa korzyść: sieć jest przygotowana na potencjalne wdrożenie technologii sztucznej inteligencji.

Monitoruj usługi wdrożone w dowolnej sieci

Zarządzanie usługami wdrożonymi w ramach niejednorodnych, wykorzystywanych przez wiele firm sieci i platform obsługiwanych przez partnerów to prawdziwe wyzwanie. Usługa Comarch Service Monitoring pozwala z łatwością monitorować jakość usług cyfrowych świadczonych za pośrednictwem złożonych łańcuchów wartości oraz zarządzać nią.

Aktywnie zapobiegaj pogorszeniu jakości usług klienta

Usługa Comarch Service Monitoring pozwala chronić klientów przed pogorszeniem się jakości usług. Tego rodzaju działanie jest możliwe dzięki funkcjom analizy trendów i prognozowaniu. Wstępna integracja z systemem SQM pozwala korzystać z mechanizmu alarmowego opartego na wartości progowej jakości usług (QoS, ang. quality of service), dzięki czemu alerty są zgłaszane z wyprzedzeniem umożliwiającym klientowi uniknięcie niepożądanych zdarzeń.

Korzystaj z priorytetyzacji opartej o potrzeby klienta i firmy

Wskaźniki jakości pozwalają sprawdzić, w jaki sposób różne usługi są wdrażane w ramach sieci oraz jakie są ich wymagania względem wydajności sieci. Te same kluczowe wskaźniki wydajności sieci mogą mieć różny wpływ na poszczególne usługi, a tym samym także na zadowolenie klienta.

Błyskawicznie wykrywaj i naprawiaj awarie dzięki zautomatyzowanej analizie wpływu i ulepszonej analizie przyczyn źródłowych

Szybsze rozwiązywanie problemów klienta dzięki zautomatyzowanej analizie wpływu i ulepszonej analizie przyczyn źródłowych w celu uzyskania szczegółowych informacji o zdarzeniach wpływających na usługę.

Zwiększaj zdolność operacyjną

Wdrożenie Comarch Service Monitoring pozwala usprawnić procesy, które zachodzą w centrum zarządzania siecią poprzez automatyzację licznych zadań przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad procesem monitorowania. Wynika z tego dodatkowa korzyść: sieć jest przygotowana na potencjalne wdrożenie technologii sztucznej inteligencji.

OTT Service Monitoring Prototype 

Powiązane produkty:

Studium przypadku:

 • Jesteśmy przekonani, że rozwiązania Comarch pozwolą MTC z sukcesem przejść od ekosystemu OSS zorientowanego na sieć, do OSS zorientowanego na klienta, z głównym celem ciągłej poprawy satysfakcji klientów.
   
  Andrey Ushatsky, Wiceprezes i Dyrektor ds. Technologii, MTC

  Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

   Zobacz wszystkie materiały

   Potrzebujesz porady w doborze produktów?

   Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.