Service Monitoring

Service Monitoring – system IT do monitorowania usług w sieci telekomunikacyjnej

Zastosowanie przez firmy telekomunikacyjne sztucznej inteligencji w procesach operacyjnych zapewnia nowe możliwości. Niezależnie od tego, jak wysokiej jakości jest dana sieć, monitorowanie jakości usług telekomunikacyjnych ułatwia przechowywanie informacji o najważniejszych relacjach między usługami używanymi przez klientów, może też stanowić dodatkowe źródło danych w całościowym procesie zarządzania jakością sieci telekomunikacyjnej i usług cyfrowych.

Comarch Service Monitoring umożliwia monitorowanie usług zaimplementowanych w różnych technologiach i domenach sieciowych. System przetwarza awarie sieciowe, a następnie przeprowadza analizę ich wpływu na jakość dostarczanych usług. Wyniki są prezentowane graficznie, co pozwala operatorowi uzyskać kompleksowy wgląd w aktualne dane w dowolnym momencie.

W przeciwieństwie do innych systemów monitorowania usług telekomunikacyjnych dostępnych na rynku produkt firmy Comarch stanowi część większej, wstępnie zintegrowanej rodziny produktów Comarch Integrated Assurance. Po zintegrowaniu Service Monitoring z modułami Comarch Fault Management i Comarch Service Quality Management system tworzy jedną, spójną platformę IT umożliwiającą w pełni ujednolicone przetwarzanie zdarzeń sieciowych .

Jak zwiększyć wydajność centrum operacji sieciowych z systemem monitorowania usług w sieci telekomunikacyjnej – Comarch Service Monitoring:

Szybsza analiza wpływu awarii sieciowych na usługi klienta, w oparciu o elastyczne modele, stworzone w oparciu o elastyczne relacje: wymagane, opcjonalne, awaryjne, ważone, „N z M” i mieszane.

Prosta nawigacja – jedno kliknięcie wystarczy, by wyświetlić widok alarmów dotyczących przyczyn źródłowych awarii sieciowych i wszystkich alarmów z drzewa podrzędnego należącego do obiektu.

Możliwość łatwego przejścia do dodatkowych, istotnych informacji (odnoszących się do obiektu zgłoszeń serwisowych, przerw w świadczeniu usług, historycznych alarmów), w ramach jednego okna interfejsu graficznego GUI.

Automatyczne tworzenie, aktualizowanie i zamykanie zgłoszeń serwisowych w systemach firm trzecich w przypadku zdarzenia mającego wpływ na obiekt.

Notatka prasowa: LG U + całkowicie zmienia podejście do monitorowania usług:

 
Koreański dostawca usług telekomunikacyjnych zdecydował się na wdrożenie Comarch OSS do monitoringu sieci w ramach przygotowań do zakrojonego na szeroką skalę wdrażania infrastruktury 5G, które rozpoczęło się w kwietniu 2019 r. Działania te miały przede wszystkim na celu...

Przeczytaj więcej >>

Sprawdź sam, jak sztuczna inteligencja może przenieść zarządzanie jakością usług telekomunikacyjnych na wyższy poziom!

Jak firmy telekomunikacyjne mogą stać się proaktywne w zarządzaniu doświadczeniem klientów

Zobacz nasze wideo!

Korzyści z wdrożenia systemu do monitorowania usług sieciowych - Service Monitoring:

Monitorowanie usług w dowolnej sieci telekomunikacyjnej

Zarządzanie usługami wdrożonymi w ramach niejednorodnych, wykorzystywanych przez wiele firm sieci i platform obsługiwanych przez partnerów to prawdziwe wyzwanie. Usługa Comarch Service Monitoring pozwala z łatwością monitorować jakość usług cyfrowych świadczonych za pośrednictwem złożonych łańcuchów wartości oraz zarządzać nią.

Autmatyzacja wykrywania i naprawy awarii sieciowych

Szybciej rozwiązuj problemy klientów, dzięki zautomatyzowanej analizie wpływu i ulepszonej analizie przyczyn źródłowych w celu uzyskania szczegółowych informacji o zdarzeniach wpływających na usługę.

Proaktywne zapobieganie pogorszeniu jakości usług telekomunikacyjnych po stronie klienta

Chroń klientów przed pogorszeniem się jakości usług. Tego rodzaju działanie jest możliwe dzięki funkcjom analizy trendów i prognozowaniu. Wstępna integracja z systemem SQM pozwala korzystać z mechanizmu alarmowego opartego na wartości progowej jakości usług (QoS, ang. quality of service), dzięki czemu alerty są zgłaszane z wyprzedzeniem umożliwiającyklientowi uniknięcie niepożądanych zdarzeń.

Monitorowanie jakości usług telekomunikacyjnych z punktu widzenia potrzeb klienta i firmy

Dzięki wskaźnikom jakości KPI sprawdzaj, w jaki sposób różne usługi są wdrażane w ramach sieci oraz jakie są ich wymagania względem wydajności sieci. Te same kluczowe wskaźniki wydajności sieci mogą mieć różny wpływ na poszczególne usługi, a tym samym także na zadowolenie klienta.

OTT Service Monitoring Prototype 

OTT Service Monitoring

OTT Service Monitoring przykład

Zobacz nasze materiały PDF związane z systemem do monitorowania usług w sieci telekomunikacyjnej!

Jeśli jesteś zainteresowany systemem Service Monitoring dla operatorów telekomunikacyjnych, poznaj także te produkty:

Studium przypadku: Comarch Service Monitoring w użyciu

Jak sztuczna inteligencja pomaga operatorom optymalizować koszty

Zobacz nasze wideo!

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza