Service Monitoring

Service Monitoring – system IT do monitorowania usług w sieci telekomunikacyjnej

Zastosowanie przez firmy telekomunikacyjne sztucznej inteligencji w procesach operacyjnych zapewnia nowe możliwości. Niezależnie od tego, jak wysokiej jakości jest dana sieć, monitorowanie jakości usług telekomunikacyjnych ułatwia przechowywanie informacji o najważniejszych relacjach między usługami używanymi przez klientów, może też stanowić dodatkowe źródło danych w całościowym procesie zarządzania jakością sieci telekomunikacyjnej i usług cyfrowych.

Comarch Service Monitoring umożliwia monitorowanie usług zaimplementowanych w różnych technologiach i domenach sieciowych. System przetwarza awarie sieciowe, a następnie przeprowadza analizę ich wpływu na jakość dostarczanych usług. Wyniki są prezentowane graficznie, co pozwala operatorowi uzyskać kompleksowy wgląd w aktualne dane w dowolnym momencie.

W przeciwieństwie do innych systemów monitorowania usług telekomunikacyjnych dostępnych na rynku produkt firmy Comarch stanowi część większej, wstępnie zintegrowanej rodziny produktów Comarch Integrated Assurance. Po zintegrowaniu Service Monitoring z modułami Comarch Fault Management i Comarch Service Quality Management system tworzy jedną, spójną platformę IT umożliwiającą w pełni ujednolicone przetwarzanie zdarzeń sieciowych .

Jak zwiększyć wydajność centrum operacji sieciowych z systemem monitorowania usług w sieci telekomunikacyjnej – Comarch Service Monitoring:

Szybsza analiza wpływu awarii sieciowych na usługi klienta, w oparciu o elastyczne modele, stworzone w oparciu o elastyczne relacje: wymagane, opcjonalne, awaryjne, ważone, „N z M” i mieszane.

Prosta nawigacja – jedno kliknięcie wystarczy, by wyświetlić widok alarmów dotyczących przyczyn źródłowych awarii sieciowych i wszystkich alarmów z drzewa podrzędnego należącego do obiektu.

Możliwość łatwego przejścia do dodatkowych, istotnych informacji (odnoszących się do obiektu zgłoszeń serwisowych, przerw w świadczeniu usług, historycznych alarmów), w ramach jednego okna interfejsu graficznego GUI.

Automatyczne tworzenie, aktualizowanie i zamykanie zgłoszeń serwisowych w systemach firm trzecich w przypadku zdarzenia mającego wpływ na obiekt.

Jak proaktywnie kształtować satysfakcję klienta dzięki produktowi Service Monitoring?

Oglądaj nasze video!


Korzyści z wdrożenia systemu monitorowania usług Comarch Service Monitoring:

 1. 01 Monitorowanie usług w dowolnej sieci telekomunikacyjnej
 2. Zarządzanie usługami wdrożonymi w ramach niejednorodnych, wykorzystywanych przez wiele firm sieci i platform obsługiwanych przez partnerów to prawdziwe wyzwanie. Usługa Comarch Service Monitoring pozwala z łatwością monitorować jakość usług cyfrowych świadczonych za pośrednictwem złożonych łańcuchów wartości oraz zarządzać nią.
 3. 02 Proaktywne zapobieganie pogorszeniu jakości usług telekomunikacyjnych po stronie klienta
 4. Usługa Comarch Service Monitoring pozwala chronić klientów przed pogorszeniem się jakości usług. Tego rodzaju działanie jest możliwe dzięki funkcjom analizy trendów i prognozowaniu. Wstępna integracja z systemem SQM pozwala korzystać z mechanizmu alarmowego opartego na wartości progowej jakości usług (QoS, ang. quality of service), dzięki czemu alerty są zgłaszane z wyprzedzeniem umożliwiającym klientowi uniknięcie niepożądanych zdarzeń.
 5. 03 Monitorowanie jakości usług telekomunikacyjnych z punktu widzenia potrzeb klienta i firmy
 6. Wskaźniki jakości pozwalają sprawdzić, w jaki sposób różne usługi są wdrażane w ramach sieci oraz jakie są ich wymagania względem wydajności sieci. Te same kluczowe wskaźniki wydajności sieci mogą mieć różny wpływ na poszczególne usługi, a tym samym także na zadowolenie klienta.
 7. 04 Błyskawiczne wykrywanie i naprawa awarii sieciowych, dzięki automatycznej analizie ich przyczyn i efektów
 8. Szybsze rozwiązywanie problemów klienta dzięki zautomatyzowanej analizie wpływu i ulepszonej analizie przyczyn źródłowych w celu uzyskania szczegółowych informacji o zdarzeniach wpływających na usługę.

Monitorowanie usług w dowolnej sieci telekomunikacyjnej

Zarządzanie usługami wdrożonymi w ramach niejednorodnych, wykorzystywanych przez wiele firm sieci i platform obsługiwanych przez partnerów to prawdziwe wyzwanie. Usługa Comarch Service Monitoring pozwala z łatwością monitorować jakość usług cyfrowych świadczonych za pośrednictwem złożonych łańcuchów wartości oraz zarządzać nią.

Proaktywne zapobieganie pogorszeniu jakości usług telekomunikacyjnych po stronie klienta

Usługa Comarch Service Monitoring pozwala chronić klientów przed pogorszeniem się jakości usług. Tego rodzaju działanie jest możliwe dzięki funkcjom analizy trendów i prognozowaniu. Wstępna integracja z systemem SQM pozwala korzystać z mechanizmu alarmowego opartego na wartości progowej jakości usług (QoS, ang. quality of service), dzięki czemu alerty są zgłaszane z wyprzedzeniem umożliwiającym klientowi uniknięcie niepożądanych zdarzeń.

Monitorowanie jakości usług telekomunikacyjnych z punktu widzenia potrzeb klienta i firmy

Wskaźniki jakości pozwalają sprawdzić, w jaki sposób różne usługi są wdrażane w ramach sieci oraz jakie są ich wymagania względem wydajności sieci. Te same kluczowe wskaźniki wydajności sieci mogą mieć różny wpływ na poszczególne usługi, a tym samym także na zadowolenie klienta.

Błyskawiczne wykrywanie i naprawa awarii sieciowych, dzięki automatycznej analizie ich przyczyn i efektów

Szybsze rozwiązywanie problemów klienta dzięki zautomatyzowanej analizie wpływu i ulepszonej analizie przyczyn źródłowych w celu uzyskania szczegółowych informacji o zdarzeniach wpływających na usługę.

OTT Service Monitoring Prototype 

Powiązane produkty:

Studium przypadku:

 • Jesteśmy przekonani, że rozwiązania Comarch pozwolą MTC z sukcesem przejść od ekosystemu OSS zorientowanego na sieć, do OSS zorientowanego na klienta, z głównym celem ciągłej poprawy satysfakcji klientów.
   
  Andrey Ushatsky, Wiceprezes i Dyrektor ds. Technologii, MTC

  Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

   Zobacz wszystkie materiały

   Potrzebujesz porady w doborze produktów?

   Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.