Service & Resource Orchestration

Co to jest orkiestracja usług i zasobów?

Comarch Service & Resource Orchestration to produkt, którego celem jest pomoc operatorom telekomunikacyjnym w przekształceniu zarządzania usługami i siecią w system bardziej zautomatyzowany, oparty na idei zarządzania bezobsługowego (ang. "zero touch"). Orkiestracja ma na celu zautomatyzowanie nie tylko obszaru realizacji, ale wszystkich procesów związanych z całym cyklem życia usługi i zasobów sieciowych. W szczególności orkiestracja powinna wykonywać:

 • Orkiestrację w procesie planowania i modernizacji sieci w celu przygotowania jej do obsługi klienta z oczekiwaną jakością usług
 • Orkiestrację podczas procesu realizacji zamówień klienta
 • Orkiestrację podczas procesu dostarczania, w tym samonaprawianie i automatyczne skalowanie

 
Zasadnicze znaczenie dla zautomatyzowanej orkiestracji ma faza projektowania, która powinna rozkładać intencje na koncepcje niższej warstwy, modelując komponenty, na podstawie których orkiestracja ma być wykonywana w pełni automatycznie. Mimo że faza projektowania usług może nadal obejmować zadania wykonywane przez ludzi, to celem produktu jest zastosowanie analityki i algorytmów sztucznej inteligencji, które pomagają je zautomatyzować. W przeciwieństwie do fazy projektowania rzeczywista faza orkiestracji (wykonania) ma być w przeważającej mierze automatyczna, szczególnie w przypadku domen zwirtualizowanych, i pozostawiać miejsce na orkiestrację starszych domen, gdzie interwencję człowieka można ograniczyć do działań niestandardowych.

W odniesieniu do domen zwirtualizowanych Comarch Service & Resource Orchestration umożliwia zapewnienie spójności pomiędzy sterownikami sieci zwirtualizowanych i programowalnych (NFV MANO i SDN). W szczególności, zarówno dzięki widoczności usług, jak i zasobów, moduł orkiestracji usług i zasobów Comarch może zapewnić kompleksową orkiestrację orkiestratora specyficznego dla danej domeny. W ramach każdej domeny znajdą się podusługi potrzebne do świadczenia usług dla klienta.

Technicznie rzecz biorąc, oprogramowanie do orkiestracji usług i zasobów Comarch bazuje na module SFO z wstępną integracją z zarządzaniem zasobami Comarch.

  Jak przygotować OSS 5G do pracy?

  Oglądaj nasze video!


  Korzyści z produktu Service & Resource Orchestration:

  1. 01 Skracaj czas potrzebny na realizację projektu
  2. Automatyzacja orkiestracji obejmuje nie tylko procesy realizacji samych usług, ale również wdrażania i modernizacji sieci wraz z procesami zapewnienia jakości.
  3. 02 Przeprowadzaj kompleksową orkiestrację domenową
  4. Aby świadczyć usługi telekomunikacyjne i cyfrowe, i zarządzać nimi, konieczna jest orkiestracja wielu specyficznych dla poszczególnych domen sieciowych kontrolerów i systemów zarządzania w taki sposób, aby wszystkie domeny sieciowe kontrybowały na rzecz wartości dodanej dla klienta.
  5. 03 Ukierunkuj wykorzystanie sieci na potrzeby klienta
  6. Dzięki konsekwentnej orkiestracji usług i dostosowania do nich zasobów sieciowych, możliwe staje się ukierunkowanie eksploatacji sieci z sieci (zasobów) na klienta.
  7. 04 Unikaj odizolowanych rozwiązań w orkiestracji kontrolerów NFV MANO i SDN
  8. Środowisko ETSI MANO są skoncentrowane na VNF, ponieważ traktuje ono wirtualne łącza tylko jako elementy spajające. W praktyce, aby zapewnić inteligentną obsługę klienta, należy skoordynować orkiestrację kontrolerów VNF i SDN. W szczególności, gdy istnieje możliwość dynamicznego przenoszenia VNF pomiędzy PoP NFVI MANO (na przykład pomiędzy rdzeniem a krawędzią), kluczowe znaczenie ma skoordynowana orkiestracja kontrolerów SDN.
  9. 05 Automatyzuj sieci zarówno zwirtualizowane, jak i tradycyjne
  10. Produkt umożliwia orkiestrację w sieci hybrydowej przez delegowanie zadań zarówno do tradycyjnych (fizycznych), jak i zwirtualizowanych części infrastruktury sieciowej.
  11. 06 Zastosuj podejście holistyczne z architekturą opartą na mikrousługach
  12. Comarch Service & Resource Orchestration to kompleksowa platforma, która umożliwia holistyczne spojrzenie na sieć. Comarch Service & Resource Orchestration to także system modułowy zbudowany ze wstępnie zintegrowanych części, zaprojektowanych tak, by integrować się łatwo z mikrousługami świadczonymi przez firmy trzecie.

  Skracaj czas potrzebny na realizację projektu

  Automatyzacja orkiestracji obejmuje nie tylko procesy realizacji samych usług, ale również wdrażania i modernizacji sieci wraz z procesami zapewnienia jakości.

  Przeprowadzaj kompleksową orkiestrację domenową

  Aby świadczyć usługi telekomunikacyjne i cyfrowe, i zarządzać nimi, konieczna jest orkiestracja wielu specyficznych dla poszczególnych domen sieciowych kontrolerów i systemów zarządzania w taki sposób, aby wszystkie domeny sieciowe kontrybowały na rzecz wartości dodanej dla klienta.

  Ukierunkuj wykorzystanie sieci na potrzeby klienta

  Dzięki konsekwentnej orkiestracji usług i dostosowania do nich zasobów sieciowych, możliwe staje się ukierunkowanie eksploatacji sieci z sieci (zasobów) na klienta.

  Unikaj odizolowanych rozwiązań w orkiestracji kontrolerów NFV MANO i SDN

  Środowisko ETSI MANO są skoncentrowane na VNF, ponieważ traktuje ono wirtualne łącza tylko jako elementy spajające. W praktyce, aby zapewnić inteligentną obsługę klienta, należy skoordynować orkiestrację kontrolerów VNF i SDN. W szczególności, gdy istnieje możliwość dynamicznego przenoszenia VNF pomiędzy PoP NFVI MANO (na przykład pomiędzy rdzeniem a krawędzią), kluczowe znaczenie ma skoordynowana orkiestracja kontrolerów SDN.

  Automatyzuj sieci zarówno zwirtualizowane, jak i tradycyjne

  Produkt umożliwia orkiestrację w sieci hybrydowej przez delegowanie zadań zarówno do tradycyjnych (fizycznych), jak i zwirtualizowanych części infrastruktury sieciowej.

  Zastosuj podejście holistyczne z architekturą opartą na mikrousługach

  Comarch Service & Resource Orchestration to kompleksowa platforma, która umożliwia holistyczne spojrzenie na sieć. Comarch Service & Resource Orchestration to także system modułowy zbudowany ze wstępnie zintegrowanych części, zaprojektowanych tak, by integrować się łatwo z mikrousługami świadczonymi przez firmy trzecie.

  Powiązane produkty:

  Studium przypadku:

  • Biorąc pod uwagę kompleksowość rozwiązania i jego złożoność, jak i ambitne ramy czasowe projektu, szukaliśmy doświadczonego i godnego zaufania dostawcy BSS/OSS. Comarch współpracował już z różnymi dużymi dostawcami usług telekomunikacyjnych, w tym przez ostatnie 10 lat przy różnych projektach ze spółkami Grupy Deutsche Telekom. Zaufanie to było z pewnością jednym z ważnych czynników przy wyborze ich na partnera w tym strategicznie ważnym projekcie.
   Comarch zademonstrował wysoki stopień zrozumienia naszych potrzeb i wypracowaliśmy wspólnie optymalne rozwiązanie. Dynamiczne podejście zespołu Comarch i ich umiejętność słuchania naszych potrzeb biznesowych i technicznych, jak również dostosowania wdrożenia tak, by jak najlepiej wspierało realizację naszych celów, jest ostatecznym dowodem, że podjęliśmy właściwą decyzję.
     
   Dr. Marcus Hacke, Założyciel i Dyrektor Zarządzający, ngena GmbH

   Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

    Zobacz wszystkie materiały

    Potrzebujesz porady w doborze produktów?

    Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.