Monetyzowanie rynków wertykalnych

Wykorzystuj biznes nietelekomunikacyjny, dzięki kompleksowemu rozwiązaniu opartemu na chmurze

Współczesny świat wymaga digitalizacji usług i oferowania ich online. Usługi oparte na abonamencie, typu pay-as-you-go, prepaid i postpaid, są oferowane szerokiej bazie klientów i wymagają solidnych narzędzi do zapewnienia przychodów. W firmie Comarch jesteśmy przygotowani na to, aby stawić czoła tym wyzwaniom, oferując uniwersalne rozwiązania dla usług i opłat.

Nasz elastyczny i rozszerzalny model danych obsługuje różne rynki. Obsługiwane dotychczas nisze obejmują m.in. e-zdrowie, centra danych, media i rozrywkę, sprzedawców oprogramowania, platformy edukacyjne, inteligentną mobilność miejską, ubezpieczenia, usługi lotniskowe oraz dostawców innych usług cyfrowych i niecyfrowych.

Bazując na naszym ogromnym doświadczeniu w zakresie rekonstrukcji i standaryzacji biznesu, zaprojektowaliśmy w firmie Comarch nieszablonowe oprogramowanie BSS w taki sposób, aby całkowicie zautomatyzować procesy biznesowe. Bez względu na to, czy grupą docelową są klienci indywidualni, czy też korporacyjni, wielość opcji i dostosowanych do danego modelu biznesowego funkcji naszego rozwiązania do rozliczeń w chmurze, pobudzi rozwój biznesu i zwiększy efektywność pracowników.

Rozwijamy kompleksowe środowisko dla wszystkich zaangażowanych osób (klientów, potencjalnych klientów, menedżerów produktu, kontrolerów finansowych i inżynierów serwisu) na bazie tylko jednego systemu.

Pozwól, aby Comarch zaspokoił Twoje unikatowe potrzeby biznesowe. W całości.

Monetyzowanie rynków wertykalnych

Odkryj korzyści oferowane przez oprogramowanie Comarch BSS

  • Podejście skoncentrowane na kliencie
  • Nieograniczone warianty produktów i usług z przejrzystym zarządzaniem cyklem życia
  • Hybrydowe podejście do opłat za usługi dla klientów

  • Nieszablonowa konfiguracja lub projektowanie na miarę
  • Przyspieszone wejście na rynek lub transformacja cyfrowa dzięki procesom związanym z produktami COTS
  • Zmniejszona konieczność integracji różnych systemów, dzięki zastosowaniu jednego, wstępnie zintegrowanego rozwiązania

Dowiedz się, jak pomogliśmy VALO Networks dostarczyć BSS dla innowacyjnego projektu szerokopasmowego

Produkt powiązany

Powiązane moduły Smart BSS

Proszę czekać

Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.

Przejdź do formularza