OSS/BSS Data Analytics

Czym jest produkt OSS/BSS Data Analytics?

Na przestrzeni minionych kilku lat branża telekomunikacyjna przeszła od sieciowych centrów operacyjnych skupiających się wokół określonych technologii sieciowych do centrów operacyjnych koncentrujących się na kompleksowych usługach. Jednak nawet po pomyślnym wdrożeniu koncepcji centrum operacyjnego, środowiska informatyczne w branży telekomunikacyjnej często pozostają podzielone na oddzielne specjalizacje skupiające się wokół różnych technologii. Uniemożliwia to monitorowanie zadowolenia klientów ze wszystkich wykorzystywanych usług w sposób holistyczny. W oczach klienta nawet najbardziej skomplikowany pakiet rozwiązań to nadal jedna usługa od jednego operatora, dlatego jakakolwiek awaria składnika złożonego rozwiązania wpływa na postrzeganie przez klienta całego pakietu.

Comarch OSS/BSS Data Analytics to rozwiązanie do analizy zbiorów big data dla branży telco, które pozwala stawić czoła tego rodzaju wyzwaniom. Rozwiązanie przetwarza w czasie rzeczywistym dane zgromadzone w ramach sieci telekomunikacyjnej (która w branży telekomunikacyjnej stanowi kluczowy punkt kontaktu z klientami), łączy je z informacjami z systemów zewnętrznych (Performance Management, Fault Management, Network Inventory, CRM itp.) i dokonuje ich agregacji. Po powiązaniu ze sobą danych ze wszystkich tych źródeł rozwiązanie Comarch OSS/BSS Data Analytics przeprowadza kompleksową analizę w czasie rzeczywistym i dostarcza bezcenne dane dotyczące postrzegania świadczonych usług przez klienta. Narzędzie sugeruje w oparciu o zagregowane dane konkretne działania, które mogą także zostać wykonane automatycznie. Dodatkowo usługa OSS/BSS Data Analytics obsługuje liczne przypadki użycia dotyczące zadowolenia użytkowników oraz monetyzacji danych dla branży telekomunikacyjnej.

Usługa Comarch OSS/BSS Data Analytics skutecznie pomaga firmom z branży telekomunikacyjnej poprawić ich ogólny wynik NPS (ang. Net Promoter Score) lub CSAT (ang. Customer Satisfaction), jako że uwzględnia rzeczywiste zadowolenie klientów korzystających z danej usługi świadczonej przez sieć.

  Predictive Maintenance as the first step towards Intelligent Assurance

  Obejrzyj nasze video!


  Korzyści z produktu OSS/BSS Data Analytics:

  1. 01 Optymalnie wykorzystaj możliwości stwarzane przez dane
  2. Integruj i przetwarzaj zbiory big data, aby osiągać dzięki nim korzyści i doskonalić procesy firmy.
  3. 02 Generuj nowe strumienie przychodów
  4. Wdrażaj przypadki użycia usługi OSS/BSS Data Analytics skupiające się na monetyzacji danych w branży telekomunikacyjnej.
  5. 03 Popraw swoją wydajność operacyjną
  6. Wdrażaj przypadki użycia usługi OSS/BSS Data Analytics skupiające się na poprawie wydajności operacyjnej.
  7. 04 Zwiększ zadowolenie klientów
  8. Wdrażaj przypadki użycia usługi OSS/BSS Data Analytics koncentrujące się na zwiększeniu zadowolenia klienta.

  Optymalnie wykorzystaj możliwości stwarzane przez dane

  Integruj i przetwarzaj zbiory big data, aby osiągać dzięki nim korzyści i doskonalić procesy firmy.

  Generuj nowe strumienie przychodów

  Wdrażaj przypadki użycia usługi OSS/BSS Data Analytics skupiające się na monetyzacji danych w branży telekomunikacyjnej.

  Popraw swoją wydajność operacyjną

  Wdrażaj przypadki użycia usługi OSS/BSS Data Analytics skupiające się na poprawie wydajności operacyjnej.

  Zwiększ zadowolenie klientów

  Wdrażaj przypadki użycia usługi OSS/BSS Data Analytics koncentrujące się na zwiększeniu zadowolenia klienta.
  Comarch Data Analytics – Selected Use Cases

  Powiązane rozwiązania:

  Studium przypadku:

  • Jesteśmy przekonani, że rozwiązania Comarch pozwolą MTC z sukcesem przejść od ekosystemu OSS zorientowanego na sieć, do OSS zorientowanego na klienta, z głównym celem ciągłej poprawy satysfakcji klientów.

   Andrey Ushatsky, Wiceprezes i Dyrektor ds. Technologii, MTC

   Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

    Zobacz wszystkie materiały

    Potrzebujesz porady w doborze produktów?

    Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci odpowiedni produkt.