Integracja danych, raportowanie i prognozowanie

Doskonała obsługa klienta wymaga stałego analizowania wszystkich procesów z nią związanych. Właśnie dlatego tak ważne jest właściwe zbieranie i wykorzystywanie danych, dzięki którym firmy świadczące usługi w terenie mogą wyciągać wnioski na temat zachowań klientów, a przez to bardziej świadomie podejmować decyzje dotyczące przyszłych ulepszeń. Dzięki właściwej integracji systemów wewnętrznych z narzędziem do zarządzania pracownikami w terenie, firma jest w stanie w pełni wykorzystać potencjał zgromadzonych danych. A jeśli dodatkowo dane te zostaną odpowiednio przeanalizowane, pozwoli to na lepszą optymalizację harmonogramów prac, sprawniejsze zarządzanie magazynami, polepszenie ogólnej wydajności operacyjnej i bardziej perspektywiczne działanie.

FSM integracja i raportowanie danych

Chcesz poznać bliżej rozwiązania Comarch FSM? Zamów darmowe demo na żywo!

Integracja danych

Integrując oprogramowanie Comarch FSM z wewnętrznymi źródłami danych, firmy świadczące usługi w terenie mogą osiągać wyższy poziom obsługi klienta na każdym etapie procesu. Integracja z systemami trouble ticketing, call center, CRM i ERP, narzędziami do zarządzania flotą czy dokumentacją lub urządzeniami IoT i magazynami umożliwia kompleksową automatyzację i optymalizację całego procesu świadczenia usług. W wyniku tego, wszyscy członkowie zespołu, w tym menedżerowie, dyspozytorzy, pracownicy centrum obsługi klienta oraz technicy, mogą dostarczać najwyższej klasy usługi, a kadra menedżerska – kontrolować je i ulepszać.

FSM integracja danych

Analityka danych i raportowanie

Rozwiązanie Comarch FSM umożliwia zbieranie danych z różnych źródeł (m.in. z systemów CRM i ERP), a następnie wyświetlanie ich w postaci czytelnych wykresów. Dane mogą być prezentowane za pomocą zdefiniowanych szablonów raportów, umożliwiających śledzenie ogólnie przyjętych wskaźników (KPI) lub przy użyciu specjalnego kreatora, który pozwala na personalizację widoku. W ten sposób menadżerowie uzyskują dostęp do informacji o wynikach w ujęciu strategicznym i operacyjnym. Dodatkowo, dostarczane na bieżąco powiadomienia o zakończonych, rozpoczętych i opóźnionych zadaniach oraz eskalacjach umożliwiają lepsze zarządzanie procesem dostarczania usług w terenie. Z kolei wskaźniki dotyczące produktywności pracowników wewnętrznych i zewnętrznych pozwalają na jeszcze bardziej efektywne planowanie zasobów.

FSM analityka danych

Prognozowanie

Firmy usługowe powinny wykorzystywać dane nie tylko do analizy bieżącej działalności, ale także do tworzenia prognoz. Dzięki danym historycznym i szczegółowym informacjom przechowywanym w Comarch FSM, menadżerowie mogą przewidywać zapotrzebowanie na zasoby i konkretne umiejętności pracowników w poszczególnych regionach. W ten sposób mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące zmiany umiejętności pracowników lub realokacji zasobów. Takie funkcjonalności umożliwiają szybsze reagowanie na pojawiające się trendy, planowanie rekrutacji czy szkoleń. Dzięki nim, firma zamiast działać reaktywnie, staje się bardziej proaktywna i lepiej przygotowana na przyszłość.

FSM prognozowanie

Poradnik zarządzania podwykonawcami - FSM

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

Proszę czekać

Skontaktuj się z ekspertem

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia Państwa potrzeb w zakresie rozwiązania FSM.

Skontaktuj się z nami