Konwergencja korygująca, prognostyczna i zapobiegawcza sprzętów

Efektywne wykonywanie zadań przez pracowników terenowych zależy od właściwego przypisywania zadań i angażowania się techników w wykonywane obowiązki. Jeśli odpowiednio wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy terenowi otrzymują adekwatne informacje i mają do dyspozycji wszystkie niezbędne części, zadanie może zostać zrealizowane już podczas pierwszej wizyty. Jednak nawet w tak idealnej sytuacji technik może napotkać trudności, zwłaszcza gdy zadanie okaże się być o wiele bardziej złożone niż było to przewidziane. Wtedy wizyta technika z reguły trwa dłużej i często konieczna jest konsultacja z pozostałymi pracownikami. Kluczowa staje się wtedy efektywna komunikacja i współpraca pomiędzy członkami zespołu. Aby działać skuteczniej i zapewnić obsługę klienta na jak najwyższym poziomie, technicy potrzebują również dodatkowych zachęt, w postaci rozwiązań gamifikacyjnych. Aby było to możliwe, pracownicy powinni zostać wyposażeni w funkcjonalny i innowacyjny system, który będzie wpierał ich w wykonywaniu obowiązków.

FSM konserwacja korygująca

Chcesz poznać bliżej rozwiązania Comarch FSM? Zamów darmowe demo na żywo!

Watch our video:

Reinventing Infrastructure Maintenance Within Field Services


Konserwacja korygująca

Niektóre z urządzeń mogą kontynuować pracę pomimo awarii, m.in. dzięki ograniczeniu komponentów. Nawet jeśli zepsuje się jeden z elementów, moduł może kontynuować pracę z wykorzystaniem działających części, jednak jego wydajność będzie wtedy ograniczona. System Comarch FSM pozwala na zbieranie danych z monitoringu i porównywanie ich między sobą lub z wartościami modelowymi. Wszelkie odchylenia mogą być automatycznie wykrywane, a informacja o nich przekazywana w formie nowych zleceń dla techników. Dzięki temu firma może zapobiegać awariom kosztownego sprzętu chronionego przez uszkodzone elementy oraz ograniczyć czas i pieniądze przeznaczane na naprawy.

FSM konserwacja korygująca

Konserwacja zapobiegawcza

Aby uniknąć nagłych awarii, związanych z nimi przestojów i kosztów, konieczna jest wymiana części maszyn, a także okresowe kontrole sprzętu. Dla każdego urządzenia i części producent określa sugerowaną datę i czas takiego działania. Dzięki takim informacjom wprowadzonym do systemu Comarch FSM, wizyty mogą być planowane w sposób zautomatyzowany, a firmy mogą uniknąć kosztownych napraw. Przypisując zadania konserwacyjne we właściwym czasie i zapobiegając zepsuciu się sprzętu istnieje też możliwość wydłużenia okresu działania urządzeń, zwiększenia ogólnej wydajności i zapewnienia ciągłości pracy. W rezultacie, możliwe staje się obniżenie kosztów utrzymania sprzętu i zmniejszenie nakładu czasu pracy potrzebnego do zaplanowania grafików osób pracujących w terenie.

FSM konserwacja zapobiegawcza

Konserwcja prognostyczna 

Rozwiązania IoT w połączeniu z systemem Comarch FSM pozwalają na jeszcze bardziej proaktywne rozwiązywanie problemów przez pracowników terenowych. Dzięki czujnikom IoT umieszczonym na urządzeniach możliwe jest monitorowanie danych dotyczących temperatury, warunków atmosferycznych, zanieczyszczeń i wilgotności, a następnie przewidywanie i eliminowanie ryzyka związanego z nieprawidłowym działaniem sprzętu. Dane przetwarzane w czasie rzeczywistym pozwalają na przesyłanie powiadomień o problemach bezpośrednio na terminale mobilne techników, umożliwiając im natychmiastową reakcję. Dzięki temu działalność firmy nie zostaje przerwana, koszt napraw zmniejsza się, a zakup kolejnych urządzeń staje się zbędny.

FSM konserwacja prognostyczna

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

    Skontaktuj się z ekspertem

    Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia Państwa potrzeb w zakresie rozwiązania FSM.