Comarch Loan Origination

Comarch Loan Origination to nowoczesna platforma przeznaczona dla instytucji finansowych oferujących produkty kredytowe dla wszystkich typów klientów za pośrednictwem dowolnego kanału sprzedaży. Nasza platforma kredytowa oparta jest na autorskim rozwiązaniu Comarch Business Process Management. Dzięki temu wszystkie parametry produktu kredytowego, samego procesu jego sprzedaży oraz związanych z nim ekranów i wydruków mogą być ściśle dostosowane do potrzeb klienta. Ponadto rozwiązanie może być wykorzystane do opracowywania i konfiguracji wszelkiego rodzaju innych procesów roboczych.

Kluczowe korzyści biznesowe

Kompleksowe wsparcie i automatyzacja procesów kredytowych

System do obsługi wniosków kredytowych znacząco skraca czas przetwarzania wniosków kredytowych, począwszy od działań przedsprzedażowych, takich jak symulacja, do zakończenia umowy, na monitorowaniu procesu i obsłudze posprzedażowej skończywszy

Możliwości integracji

Architektura oparta na usługach (SOA) oraz Korporacyjna Magistrala Usług (ESB) umożliwiają bezpośrednią wymianę danych pomiędzy różnymi elementami; platforma może więc koordynować zapytania do innych systemów, np. systemów zewnętrznych czy istniejących rozwiązań starszej generacji

Szeroki zakres personalizacji

Nie jest wymagana wiedza techniczna, aby dokonywać zmian w parametrach oferowanych produktów kredytowych, dzięki czemu pracownicy odpowiedzialni za ofertę firmy mogą szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe i prawne, co znacząco skraca czas wprowadzania produktów na rynek

Pełne zarządzanie dokumentacją kredytu

Wszystkie wydruki oparte są na szablonach automatyzujących przygotowanie dokumentacji kredytowej - modułach do generowania wniosków, umów, harmonogramów, itp., a także do kompletowania świadectw dochodów oraz sprawozdań finansowych niezbędnych w procesie kredytowym

 

 

funkcjinalnoś

Funkcjonalność

Comarch Loan Origination łączy w sobie sprawdzony zestaw funkcji z elastyczną metodologią działania. System do obsługi wniosków kredytowych wyróżnia się na tle innych dostępnych na rynku rozwiązań wysoką elastycznością, co pozwala na dostosowanie procesów do rzeczywistych potrzeb instytucji finansowych. Najważniejsze elementy funkcjonalne naszej platformy obejmują:

  • zarządzanie całym przebiegiem procesu kredytowego
  • administrację formularzami danych użytkowników na potrzeby procesu kredytowego
  • ocenę wiarygodności na podstawie wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji
  • rejestr zabezpieczeń
  • aneksy i odnowienia umów kredytowych 
  • szablony dokumentów na każdym etapie procesu kredytowego
  • zarządzanie konfiguracją połączeń między systemami
  • wsparcie dla wielkokanałowej obsługi klienta

Moduły

Zespoły projektowe Comarch dysponują unikalnym, istotnym z punktu widzenia klienta, zestawem umiejętności: biznesowych, technicznych (projektowanie i rozwój), wdrożeniowych, dotyczących komfortu użytkowania systemu oraz jego integracji i utrzymania. Podczas wdrożenia jak i po uruchomieniu systemu kredytowego naszym celem jest pomoc klientom w realizacji nowych pomysłów i procesów w celu stworzenia optymalnego modelu dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb biznesowych.

Comarch Loan Origination jest oparty o autorską platformę Comarch Business Process Management. Na oba rozwiązania składa się obszerny zestaw usług i modułów, które mogą być dobierane i konfigurowane w sposób zaspokajający konkretne potrzeby danej instytucji finansowej.


Modułowa konstrukcja systemu Comarch Loan Origination oznacza, że jego wdrożenie może przebiegać w kilku etapach. Moduły systemowe obejmują cały obszar procesów kredytowych, od wstępnych obliczeń i złożenia wniosku, analizy zdolności kredytowej, oceny punktowej i ratingu, do podjęcia decyzji kredytowej (automatycznej lub przez analityka finansowego), podpisania umowy kredytowej czy uwolnienia środków w głównym systemie instytucji finansowej.

Dzięki naszemu systemowi możliwa jest pełna automatyzacja procesów kredytowych oraz ich kompleksowa obsługa. Ponadto umożliwia on kadrom instytucji finansowych samodzielne zarządzanie wszystkimi elementami tych procesów, formularzy procesów i ekranów, wydruków, parametrów biznesowych i logiki biznesowej, w tym algorytmów. Konfigurowalność i elastyczność systemu Comarch Loan Origination do minimum skraca czas wdrażania nowych czy też dokonywania zmian w istniejących produktach kredytowych. Jego funkcje testowe pozwalają wdrażać właściwe i sprawdzone produkty. Nasza platforma gromadzi wszystkie funkcje niezbędne do sprzedaży produktów bankowych dla klientów indywidualnych i biznesowych w ramach jednego systemu kredytowego.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Oferty naszych rozwiązań dopasowujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.