Comarch Life Insurance

Ubezpieczenia na życie

Comarch Life Insurance jest systemem do obsługi ubezpieczeń indywidualnych i grupowych na życie w towarzystwach ubezpieczeniowych. Rozwiązanie pozwala efektywnie zarządzać wszystkimi obszarami działalności ubezpieczeniowej, w tym definiowaniem produktów, ofertowaniem, underwritingiem, operacjami polisowymi, obsługą roszczeń, zarządzaniem funduszami, rozliczeniami, naliczaniem rezerw i raportowaniem. Dzięki modułowej budowie i ponadstandardowej elastyczności może być każdorazowo dopasowane do potrzeb i wymagań klienta, z uwzględnieniem indywidualnego przebiegu procesów biznesowych i specyfiki działalności towarzystwa ubezpieczeniowego. Całe rozwiązanie, jak i poszczególne jego moduły zostały z powodzeniem wdrożone m.in. w TUnŻ EUROPA, WTUŻiR Concordia Capital i Delta Lloyd Life (Belgia).

 

System ubezpieczeń na życie

Odbiorca

Comarch Life Insurance jest systemem stworzonym dla towarzystw ubezpieczeniowych, które oferują ubezpieczenia na życie, oferowane zarówno jako polisy indywidualne, jak i polisy grupowe oraz rodzinne. Rozwiązanie przeznaczone jest dla pracowników back-office (w tym dla aktuariuszy, underwriterów, likwidatorów szkód, departamentu rozliczeń), jak i pracowników front-office, dzięki funkcjonalności wspierającej wysoką jakość obsługi klientów w ramach procesów sprzedażowych i posprzedażowych. Dodatkowo system może zostać poszerzony o portal dla pośredników ubezpieczeniowych oraz dla ubezpieczonych i ubezpieczających (Comarch Insurance Front-End).

 

Oprogramowanie dla towarzystw ubezpieczeniowych

Funkcjonalności systemu ubezpieczeń na życie

W systemie wyróżnić można część funkcjonalną front-office, odpowiedzialną za przeprowadzanie operacji stricte powiązanych z kontaktami z klientem, oraz część związaną z procesami wewnętrznymi i administracją – back-office.

Warstwa front-office dostępna jest dla szerokiego grona pracowników towarzystwa ubezpieczeniowego. Umożliwia kompleksową i sprawną obsługę podstawowej działalności ubezpieczeniowej. W szczególności wspomaga przygotowywanie kalkulacji, symulacji i  ofert, ocenę ryzyka, obsługę posprzedażową umów ubezpieczenia i obsługę roszczeń.

Kluczową rolą warstwy back-office systemu jest wsparcie obszaru konfiguracji reguł biznesowych, konfiguracji procesów oraz definiowania produktów, a także obsługa finansowo-księgowa, rozliczanie produktów inwestycyjnych (z funduszami inwestycyjnymi; inwestycje tradycyjne), naliczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz obsługa umów reasekuracyjnych. Innymi istotnymi obszarami w działalności operacyjnej towarzystwa ubezpieczeniowego obsługiwanymi przez system są: definiowanie struktur sprzedaży, rozliczanie prowizji, raportowanie analityczne/zarządcze i operacyjne oraz wymiana informacji z systemami zewnętrznymi.

 

Wsparcie IT sprzedaży ubezpieczeń na życie

Wśród najważniejszych obszarów, które wspiera Comarch Life Insurance znajduje się także definiowanie produktów ubezpieczeniowych, co pozwala w szybki i efektywny sposób rozszerzyć ofertę o nowe produkty ubezpieczeniowe albo dostosować już istniejące do zmieniających się potrzeb rynku.

Ważnym i kompleksowo obsługiwanym obszarem jest również ocena ryzyka, która umożliwia oszacowanie ryzyka ubezpieczeniowego (dodanie klauzul, narzutów na składkę, wykluczenie ryzyka) w sposób automatyczny na podstawie ankiety lub poprzez przekazanie sprawy do specjalisty z zakresu oceny ryzyka.

Rozwiązanie zapewnia wsparcie wszystkich procesów biznesowych związanych z całym cyklem życia polisy, od momentu rejestracji wniosku, poprzez ocenę ryzyka, ofertowanie i wystawienie polisy, aż po obsługę posprzedażową czyli wszelkie modyfikacje warunków umowy ubezpieczenia, realizację wykupów z funduszy i obsługę roszczeń z ubezpieczeń na życie.

System Comarch Life Insurance zintegrowany jest z systemem księgowym, umożliwia więc pełny przepływ danych pomiędzy systemem produkcyjnym a księgą główną. Pozwala jednocześnie tworzyć raporty dla instytucji nadzorujących, jak i konstruować wewnętrzne analizy operacyjne i zbiorcze dla kadry zarządzającej.

Rozwiązanie zapewnia obsługę ubezpieczeń grupowych poprzez portale dla ubezpieczonego i ubezpieczającego (Comarch Insurance Customer Portal). Pierwszy z nich umożliwia ubezpieczonemu (czyli pracownikowi) zarządzanie polisą i funduszami, drugi zaś pozwala ubezpieczającemu (czyli pracodawcy) nadzorować cały kontrakt ubezpieczeniowy, zapewniając jednocześnie dostęp do aktualnych informacji o pozostałych produktach, usługach i ofertach towarzystwa ubezpieczeniowego. Ponadto rozwiązanie Comarch Life Insurance może być wzbogacone o mobilną aplikację wspierającą agentów i doradców ubezpieczeniowych w procesie sprzedaży ubezpieczeń życiowych czyli Comarch Mobile Insurance Advisor.

 

System IT ubezpieczenia grupowe

 

Comarch Life Insurance obsługuje pełną gamę produktów w zakresie ubezpieczeń na życie w tym ubezpieczenia indywidualne na życie/dożycie, grupowe na życie/dożycie, rentowe i kapitałowe, posagowe, inwestycyjne (z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, inwestycje tradycyjne) oraz medyczne.

Rozwiązanie Comarch Life Insurance zostało opracowane na bazie wieloletnich doświadczeń zebranych na różnych rynkach wykorzystujących nowoczesne technologie. Główne cechy architektury systemu, przekładające się na wysoką wydajność procesów biznesowych, to  wielowarstwowość, procesowość działań oraz automatyzacja kroków przy zachowaniu wysokiego poziomu konfigurowalności. Komunikacja między komponentami rozwiązania a systemami zewnętrznymi odbywa się przy pomocy dedykowanej warstwy integracyjnej.

Przewaga konkurencyjna

Najważniejszymi atutami Comarch Life Insurance są: kompleksowa obsługa wszystkich linii produktów ubezpieczeń na życie, zweryfikowana podczas licznych wdrożeń, oraz jego modułowa budowa, ułatwiająca dopasowanie rozwiązania do specyficznych wymagań klienta oraz integrację z wykorzystywanymi przez niego systemami. Rozwiązanie charakteryzuje wielojęzyczność, wielowalutowość, wielopodmiotowość oraz możliwość równoległego prowadzenia księgowości w kilku standardach (wiele zestawów ksiąg). Dzięki temu, Comarch Life Insurance pozwala obsługiwać jednocześnie kilka towarzystw ubezpieczeniowych, np. należących  do jednej grupy kapitałowej, mających siedziby w różnych krajach.

Comarch Life Insurance gwarantuje maksymalne skrócenie czasu i redukcję kosztów wprowadzenia na rynek nowych produktów oraz modyfikacji już istniejących. Rozwiązanie ułatwia zarządzanie ofertami i polisami ubezpieczniowymi o szerokim zakresie ubezpieczeń oraz o wysokim stopniu złożoności. Rozwiązanie kompleksowo wspiera zarówno automatyczną, jak i ręczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego.

Wdrożenia Comarch Life Insurance

System do obsługi ubezpieczeń na życie Comarch Life Insurance wykorzystują w swojej działalności TUnŻ Europa (grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie oraz zarządzanie funduszami) i WTUŻiR Concordia Capital (grupowe ubezpieczenia na życie). Moduły służące ocenie ryzyka oraz zarządzaniu ubezpieczeniowymi procesami biznesowymi, które stanowią część rozwiązania Comarch Life Insurance, zostały także wdrożone w belgijskim towarzystwie ubezpieczeniowym Delta Lloyd Life.

TUnŻ Europa
WTUŻiR Concordia Capital
Delta Lloyd Life
Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług skierowanych do branży finansowej.