Comarch Loan Origination

Comarch Loan Origination to nowoczesna platforma przeznaczona dla banków komercyjnych i spółdzielczych oraz pozostałych instytucji pożyczkowych obsługujących klientów biznesowych i indywidualnych.

Platforma oparta jest na autorskim rozwiązaniu Comarch Business Process Management. Dzięki temu wszystkie parametry produktu kredytowego, jak również sam proces jego sprzedaży, mogą być ściśle dostosowane do potrzeb klienta. Rozwiązanie może też służyć do opracowywania i konfiguracji wszelkiego rodzaju procesów biznesowych.

Comarch Loan Origination zapewnia kompleksową obsługę procesu kredytowego i umożliwia niezależne zarządzanie jego elementami – w tym ekranami użytkownika, wydrukami, parametrami biznesowymi, czy algorytmami. Gromadzi zatem funkcje niezbędne do sprawnej sprzedaży produktów kredytowych wszystkim typom klientów. 

Kluczowe korzyści biznesowe

Kompleksowe wsparcie

Obsługa wszystkich etapów procesu kredytowego: identyfikacja potrzeb klienta, symulacja kredytowa, złożenie wniosku, weryfikacja wnioskodawcy, analiza dokumentów, decyzja, podpisanie umowy, wypłata środków

Automatyczne decyzje kredytowe

Konfigurowalne algorytmy decyzyjne analizujące warunki oferty kredytowej w odniesieniu do sytuacji finansowej klienta, jego ratingu oraz wyników weryfikacji w różnych bazach danych

Ograniczenie dokumentacji papierowej

Wszystkie dokumenty kredytowe generowane w postaci elektronicznej na podstawie zdefiniowanych szablonów, co znacząco przyspiesza cały proces kredytowy

Łatwość integracji

Architektura umożliwiająca bezpośrednią wymianę danych pomiędzy różnymi komponentami systemu i koordynację zapytań słanych za jego pomocą do innych systemów

Ergonomia i wieloużywalność

Szybkie opracowywanie skomplikowanych procesów na bazie szablonów i formularzy – nawet przez osoby nietechniczne

Audytowalność procesu kredytowego

Zapis całej historii procesu, w tym danych o wszystkich jego uczestnikach, statusach wniosków czy zakresach i datach zmian

Minimalizacja ryzyka

Znaczne ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów w procesie przyznawania pożyczki dzięki spójności danych generowanych przez system

Oszczędność kosztów

Widoczna redukcja kosztów operacyjnych z uwagi na możliwość szybkiego reagowania na zmiany rynkowe

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Oferty naszych rozwiązań dopasowujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Moduły

Comarch Loan Origination wyróżnia się spośród innych rozwiązań szerokim zakresem konfiguracji, co pozwala na dostosowanie procesów biznesowych do rzeczywistych potrzeb użytkownika. Najważniejsze cechy platformy to:

  • Kompleksowe wsparcie i automatyzacja procesów kredytowych – wnioski kredytowe przetwarzane są znacznie krócej, zarówno w zakresie procesów sprzedażowych (od symulacji aż po uruchomienie kredytu) jak i posprzedażowych (monitoring kredytowy oraz obsługa odnowień i aneksów)
  • Modyfikowalność – zmiany parametrów oferowanych produktów kredytowych mogą być dokonywane przez osoby nietechniczne, co pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i prawne, znacząco skracając czas wprowadzania tych produktów na rynek
  • Kompleksowe zarządzanie dokumentacją kredytową – wszystkie wydruki opierają się na zdefiniowanych szablonach; system pozwala dodatkowo na zapisywanie dokumentów dostarczanych przez klientów (np. świadectw dochodów czy sprawozdań finansowych)
  • Łatwość integracji –  architektura oparta na usługach (SOA) oraz magistrala usług korporacyjnych (ESB) umożliwiają bezpośrednią wymianę danych pomiędzy różnymi komponentami, w związku z czym platforma może koordynować zapytania do innych systemów zewnętrznych
  • Technologia – platforma Comarch Loan Origination oparta jest na sprawdzonych rozwiązaniach, które umożliwiają pracę z wykorzystaniem różnorodnego oprogramowania firm trzecich, a także zapewniają skalowalność i wysoką wydajność
  • Oszczędność kosztów –  platforma składa się z niezależnych modułów i narzędzi sprzedaży produktów kredytowych. Klient sam wybiera z czego będzie korzystał – i jedynie za to płaci

Modułowa konstrukcja systemu Comarch Loan Origination oznacza, że jego wdrożenie może przebiegać w kilku etapach. Funkcjonalność modułów obejmuje cały proces kredytowy, od wstępnych obliczeń i złożenia wniosku, analizy zdolności kredytowej, oceny punktowej i ratingu, do podjęcia decyzji kredytowej (automatycznej lub przez analityka finansowego), podpisania umowy kredytowej czy uwolnienia środków w głównym systemie instytucji finansowej. 

Podczas realizacji projektu, a także po jego zakończeniu, celem doświadczonych specjalistów Comarch jest wsparcie klienta w realizacji nowych pomysłów, tak by w pełni dostosować się do jego indywidualnych potrzeb oraz kontekstu biznesowego.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Oferty naszych rozwiązań dopasowujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.