Platforma kredytowa Comarch Loan Origination

Comarch Loan Origination to nowoczesna platforma przeznaczona dla banków komercyjnych i spółdzielczych oraz pozostałych instytucji pożyczkowych obsługujących klientów biznesowych i indywidualnych.

Platforma oparta jest na autorskim rozwiązaniu Comarch Business Process Management. Dzięki temu wszystkie parametry produktu kredytowego, jak również sam proces jego sprzedaży, mogą być ściśle dostosowane do potrzeb klienta. Rozwiązanie może też służyć do opracowywania i konfiguracji wszelkiego rodzaju procesów biznesowych.

Comarch Loan Origination zapewnia kompleksową obsługę procesu kredytowego i umożliwia niezależne zarządzanie jego elementami – w tym ekranami użytkownika, wydrukami, parametrami biznesowymi, czy algorytmami. Gromadzi zatem funkcje niezbędne do sprawnej sprzedaży produktów kredytowych wszystkim typom klientów. 

Kluczowe korzyści biznesowe

Kompleksowe wsparcie

Obsługa wszystkich etapów procesu kredytowego: identyfikacja potrzeb klienta, symulacja kredytowa, złożenie wniosku, weryfikacja wnioskodawcy, decyzja, podpisanie umowy, wypłata środków

Automatyczne decyzje kredytowe

Konfigurowalne algorytmy decyzyjne analizujące warunki oferty kredytowej w odniesieniu do sytuacji finansowej klienta, jego ratingu oraz wyników weryfikacji w różnych bazach danych

Ograniczenie dokumentacji papierowej

Wszystkie dokumenty kredytowe generowane w postaci elektronicznej na podstawie zdefiniowanych szablonów, co znacząco przyspiesza cały proces kredytowy

Łatwość integracji

Architektura umożliwiająca bezpośrednią wymianę danych pomiędzy różnymi komponentami systemu i koordynację zapytań słanych za jego pomocą do innych systemów

Ergonomia i wieloużywalność

Szybkie opracowywanie skomplikowanych procesów na bazie szablonów i formularzy – nawet przez osoby nietechniczne

Audytowalność procesu kredytowego

Zapis całej historii procesu, w tym danych o wszystkich jego uczestnikach, statusach wniosków czy zakresach i datach zmian

Minimalizacja ryzyka

Znaczne ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów w procesie przyznawania pożyczki dzięki spójności danych generowanych przez system

Koszty operacyjne

Widoczna redukcja kosztów operacyjnych z uwagi na możliwość szybkiego reagowania na zmiany rynkowe

Moduły

Zarządzanie procesem

Prosta i intuicyjna konfiguracja procesów biznesowych na każdym ich etapie

Zarządzanie formularzami

Definiowanie formularzy danych wprowadzanych przez użytkownika i zarządzanie nimi

Zarządzanie wydrukami

Tworzenie szablonów dokumentów przeznaczonych do wydruku

Repozytorium dokumentów

Zarządzanie dokumentacją kredytową

Zarządzanie integracjami

Sprawna komunikacja platformy kredytowej z innymi systemami

Scoring/Rating

Ocena wiarygodności wnioskodawców kredytowych

Rejestr zabezpieczeń

Zarządzanie zabezpieczeniami kredytów

Zarządzanie użytkownikami

Administracja prawami dostępu użytkowników do poszczególnych elementów systemu

Zarządzanie procesem

Moduł pozwala na konfigurację procesów dla każdego obszaru biznesowego. Intuicyjny edytor graficzny został zaprojektowany dla użytkowników biznesowych – korzystanie z niego nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu IT. Odbycie krótkiego szkolenia wystarcza do swobodnego używania tego narzędzia.

Graficzny edytor procesów obsługuje m.in:

 • przypisywanie zadań do użytkowników / ról procesowych
 • określanie limitów czasowych dla zadań i procesów użytkownika (maksymalny czas na wykonanie danego zadania)
 • generowanie informacji i ostrzeżeń dla użytkowników o przekroczeniu dopuszczalnego czasu dla danego zadania
 • rejestrowanie wszystkich czynności w procesie (kto, kiedy i co zmienił w procesie)
 • sprawdzanie poprawności definicji procesu

Zarządzanie procesem kredytowym

Zarządzanie formularzami

Jednym z kluczowych elementów systemu Comarch Loan Origination jest możliwość definiowania formularzy danych i zarządzania nimi. Moduł ten uzupełnia funkcjonalność zarządzania procesem, jako że formularze są wypełniane przez użytkowników końcowych na różnych etapach tego procesu. kredytowego.

Wybrane funkcjonalności obsługiwane przez moduł to:

 • definicja pytań i odpowiedzi (typy pól, kontekst)
 • określanie wartości domyślnych
 • zastosowanie interaktywnej pomocy do pól (wskazówki)
 • konfiguracja listy wymaganej dokumentacji kredytowej
 • zarządzanie układem graficznym

zarządzanie formularzami

Zarządzanie wydrukami

Moduł obejmuje takie funkcje jak:

 • konfiguracja nowych i modyfikacja istniejących szablonów wydruków
 • testowanie (możliwość wypełnienia szablonu i weryfikacji wydruku bez uruchamiania procesu)
 • dodawanie reguł biznesowych (np. dodatkowe klauzule dla wybranych produktów, numeracja paragrafów w tekście)
 • generowanie wydruków w formacie PDF lub MS Word
 • ponowny wydruk dokumentacji z bieżących lub archiwalnych procesów

zarządzanie wydrukami

Repozytorium dokumentów

Moduł oferuje funkcje, dzięki którym integracja systemu Comarch Loan Origination z innymi systemami, wewnętrznymi lub zewnętrznymi, jest bardzo prosta. Obsługuje on konfigurację usług, które mogą być wywoływane z poszczególnych etapów procesu kredytowego. Konfiguracja odbywa się za pośrednictwem interfejsu graficznego i jest bardzo intuicyjna, co pozwala użytkownikom bez przygotowania technicznego wykonywać zadania zwykle przynależne programistom.

Repozytorium dokumentów

Zarządzanie integracjami

Moduł oferuje funkcje, dzięki którym zarządzanie komunikacją systemu Comarch Loan Origination z innymi systemami, wewnętrznymi lub zewnętrznymi, jest bardzo proste. Za pomocą tego modułu konfiguruje się usługi, które mogą być wywoływane w poszczególnych etapach procesu kredytowego. Konfiguracja odbywa się za pośrednictwem interfejsu graficznego, dzięki czemu może być przeprowadzona przez użytkowników bez przygotowania technicznego.

zarządzanie integracjami

Scoring / Rating

Głównym celem tych modułów jest wsparcie analityków bankowych w ocenie wniosków kredytowych oraz ryzyka kredytowego związanego z decyzją kredytową, a w szerszym zakresie – z całkowitą bazą dłużników. Wykorzystanie modułu scoringowego / ratingowego skutkuje ograniczeniem ryzyka kredytowego, a tym samym podnosi jakość całego portfela kredytowego.

Wszystkie obliczenia w obu modułach opierają się o zdefiniowane algorytmy oraz dane ilościowe i jakościowe dotyczące klientów pozyskane z systemu kredytowego i/lub innych systemów wewnętrznych i zewnętrznych. Dane te występują w różnych formatach (liczba, tekst, data, wartości logiczne).

Credit Scoring

Rejestr zabezpieczeń

Moduł ten odpowiada za zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi. W szczególności obejmuje on definicję zabezpieczeń, rejestrację zabezpieczeń w procesie kredytowym, w tym aktywów zabezpieczających zadłużenie, formy i wyceny prawnej, a także rejestrację zabezpieczeń w systemie transakcyjnym banku. Raz zarejestrowane w systemie zabezpieczenie może być wykorzystane w innych procesach tego samego wnioskodawcy.

zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi

Zarządzanie użytkownikami

Działanie modułu polega na zarządzaniu prawami dostępu użytkowników do systemu i obejmuje takie obszary jak:

 • konfiguracja konta
 • uwierzytelnianie i autoryzacja
 • zarządzanie polityką bezpieczeństwa
 • informowanie o naruszeniach zabezpieczeń
 • zarządzanie nieobecnościami

zarządzanie użytkownikami

Front-end Comarch Loan Origination

Moduł ten obejmuje między innymi:

 • Inbox (skrzynki z zadaniami)
 • Szczegółową historię sprawy
 • Dostęp do dedykowanych interfejsów (lista dokumentów, baza wiedzy, itd.)
 • Wewnętrzny komunikator / powiadomienia
 • Panele menedżerskie

Moduł  jest dostosowywany do identyfikacji wizualnej banku jak również innych wymagań UX/UI.

front-end loan origination

Konfiguracja biznesowa

Ta część Comarch Loan Origination zawiera funkcjonalności, które ułatwiają zarządzanie zarówno całym systemem, jak i jego poszczególnymi elementami. Najważniejsze to:

 • Zarzadzanie parametrami systemu (słowniki, macierze)
 • Polityki produktowe (wersjonowanie produktów i zarządzanie cyklem życia produktu)
 • Reguły biznesowe (walidacje/ algorytmy)
 • Konfiguracja wielu wersji językowych

Konfiguracja biznesowa

Najważniejsze cechy platformy

Comarch Loan Origination wyróżnia się spośród innych rozwiązań szerokim zakresem konfiguracji, co pozwala na dostosowanie procesów biznesowych do rzeczywistych potrzeb użytkownika. Najważniejsze cechy platformy to:

 • Kompleksowe wsparcie i automatyzacja procesów kredytowych – wnioski kredytowe przetwarzane są znacznie krócej, zarówno w zakresie procesów sprzedażowych (od symulacji aż po uruchomienie kredytu) jak i posprzedażowych (monitoring kredytowy oraz obsługa odnowień i aneksów)
 • Modyfikowalność – zmiany parametrów oferowanych produktów kredytowych mogą być dokonywane przez osoby nietechniczne, co pozwala na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i prawne, znacząco skracając czas wprowadzania tych produktów na rynek
 • Kompleksowe zarządzanie dokumentacją kredytową – wszystkie wydruki opierają się na zdefiniowanych szablonach; system pozwala dodatkowo na zapisywanie dokumentów dostarczanych przez klientów (np. świadectw dochodów czy sprawozdań finansowych)
 • Łatwość integracji –  architektura oparta na usługach (SOA) oraz magistrala usług korporacyjnych (ESB) umożliwiają bezpośrednią wymianę danych pomiędzy różnymi komponentami, w związku z czym platforma może koordynować zapytania do innych systemów zewnętrznych
 • Technologia – platforma Comarch Loan Origination oparta jest na sprawdzonych rozwiązaniach, które umożliwiają pracę z wykorzystaniem różnorodnego oprogramowania firm trzecich, a także zapewniają skalowalność i wysoką wydajność
 • Oszczędność kosztów –  platforma składa się z niezależnych modułów i narzędzi sprzedaży produktów kredytowych. Klient sam wybiera z czego będzie korzystał – i jedynie za to płaci

Modułowa konstrukcja systemu Comarch Loan Origination oznacza, że jego wdrożenie może przebiegać w kilku etapach. Funkcjonalność modułów obejmuje cały proces kredytowy, od wstępnych obliczeń i złożenia wniosku, analizy zdolności kredytowej, oceny punktowej i ratingu, do podjęcia decyzji kredytowej (automatycznej lub przez analityka finansowego), podpisania umowy kredytowej czy uwolnienia środków w głównym systemie instytucji finansowej. 

Podczas realizacji projektu, a także po jego zakończeniu, celem doświadczonych specjalistów Comarch jest wsparcie klienta w realizacji nowych pomysłów, tak by w pełni dostosować się do jego indywidualnych potrzeb oraz kontekstu biznesowego.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.