Systemy informatyczne i oprogramowanie dla ubezpieczeń

Systemy Comarch dla ubezpieczeń odpowiadają potrzebom ubezpieczycieli, którzy oczekują dostępu do ergonomicznych i kompleksowych narzędzi. Oferowane rozwiązania wspierają działalność towarzystw ubezpieczeniowych we wszystkich obszarach, w tym sprzedaż ubezpieczeń oraz obsługę klienta. Przeznaczone są do efektywnego zarządzania ubezpieczeniami majątkowymi oraz ubezpieczeniami na życie.

Najlepsze produkty ubezpieczeniowe

Nowoczesne systemy informatyczne w branży ubezpieczeniowej

Współczesny rynek ubezpieczeniowy stawia przed towarzystwami i zakładami ubezpieczeń wiele wyzwań: rosnące oczekiwania klientów, silna presja konkurencyjna i zmieniające się otoczenie biznesowe wymagają sprawnego działania, które możliwe jest tylko przy użyciu nowoczesnych narzędzi. Współczesne systemy informatyczne dla ubezpieczeń muszą wspierać pracę agentów ubezpieczeniowych i sił sprzedaży, zapewniając najwyższą jakość obsługi klienta. Muszą jednocześnie umożliwiać klientowi natychmiastowy dostęp do informacji i kanałów samoobsługowych, a także - dostarczać ubezpieczycielom danych na poziomie zarządczym i analitycznym. 

Nowoczesne rozwiązania IT dla towarzystw ubezpieczeniowych wspierają różne typy ubezpieczeń, np. ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia majątkowe, a w ramach wymienionych typów - ubezpieczenia dla klientów indywidualnych, czy komercyjnych. Wszystko to w jednym spójnym rozwiązaniu, bez konieczności logowania się do wielu narzędzi. Taka modułowość pozwala na dopasowanie rozwiązania do potrzeb ubezpieczyciela i zapewnia elastyczność w tworzeniu własnej architektury IT.

Wsparcie pracy agentów ubezpieczeniowych

Wsparcie pracy agentów ubezpieczeniowych


Nowoczesne oprogramowanie dla ubezpieczeń pozwala na sprawną pracę sieci agentów ubezpieczeniowych. Umożliwia badanie potrzeb klienta, wykonanie kwotacji, przygotowanie indywidualnie dopasowanej oferty, wystawienie polisy, a następnie przegląd istniejących zapisów, wystawianie nowych polis i obsługę posprzedażową. System informatyczny gromadzi wszystkie informacje o kliencie, pozwala odnotowywać kontakty, intuicyjnie prowadzi przez proces sprzedaży i umożliwia monitorowanie trwających sprzedaży. Tym sposobem wspiera proces sprzedażowy i pracę agentów.
klient firmy ubezpieczeniowej

Klient w centrum zainteresowania

Filozofia stawiania klienta w centrum działania każdej firmy, w tym także ubezpieczyciela, musi być realizowana również przez systemy informatyczne. Oznacza ona nie tylko skupianie uwagi agentów i innych pośredników na kliencie w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi, ale także umożliwienie klientowi bezpośredniego kontaktu z ubezpieczycielem i samodzielne wykonanie kwotacji ubezpieczeniowych wraz z zawarciem polisy i dokonaniem płatności. Dostęp do dalszego monitorowania trwających polis i zarządzania nimi pozwala budować relacje między klientem a ubezpieczycielem. Kanał samoobsługowy dla klienta nie tylko redukuje koszty obsługi, ale także stwarza pozytywne skojarzenia i pomaga budować trwałe więzi, niwelując negatywne odczucia związane ze zdarzeniami szkodowymi.

Elastyczność

Elastyczność

Nowoczesne oprogramowanie ubezpieczeniowe musi być elastyczne – tę elastyczność możemy rozumieć na kilka sposobów. Po pierwsze: otwarta architektura i gotowe API zapewniają współpracę z systemami zewnętrznymi oraz import i eksport danych. Po drugie: modułowa budowa pozwala dopasować zakres rozwiązania do potrzeb ubezpieczyciela i elastycznie tworzyć architekturę systemów IT. Po trzecie: parametryzacja zapewnia swobodę w tworzeniu oferty produktowej ubezpieczycieli i pozwala minimalizować time-to-market, co jest niezbędne do zapewnienia konkurencyjności i ciągłego rozwoju biznesu.

Raportowanie

Raportowanie

Oprogramowanie dla towarzystw ubezpieczeniowych to wreszcie zestaw narzędzi pozwalających na sprawne zarządzanie biznesem. To możliwość analizowania pracy agentów, rentowności produktów ubezpieczeniowych, kosztów i przychodów, itd. Są to elementy analizy typu Business Intelligence zastosowane w oprogramowaniu dla ubezpieczeń. Niezależnie od tego, system ubezpieczeniowy może współpracować z dedykowanymi, zewnętrznymi narzędziami klasy BI.

Zgodność z przepisami

Zgodność z przepisami

Istniejące rozwiązania IT dla ubezpieczeń ułatwiają spełnienie wymogów prawnych związanych z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (np. IDD oraz PRIIPS) czy przechowywania danych osobowych (RODO). System informatyczny musi być ciągle rozwijany i dopasowywany do zmieniającego się otoczenia biznesowego i prawnego. Tylko regularne aktualizowanie systemów do najnowszych wersji tworzonych przez zaufanego dostawcę usług informatycznych gwarantuje rozwój biznesu i zgodność z przepisami.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług skierowanych do branży finansowej.