Ocena ryzyka ubezpieczeniowego

Comarch Insurance Underwriting to system wspierający towarzystwa ubezpieczeniowe w ocenie ryzyka dokonywanego na etapie sprzedaży, do ubezpieczeń i wznowień ubezpieczeń na życie. Rozwiązanie zapewnia automatyczną ocenę ryzyka na podstawie konfigurowalnych reguł, a także prowadzi underwritera poprzez proces manualnej oceny ryzyka umożliwiając mu rejestrację istotnych aspektów i zapewniając komunikację z innymi uczestnikami procesu.

Kluczowe korzyści biznesowe

Automatyzacja oceny ryzyka

Ograniczenie zakresu rutynowych czynności, mniejszy odsetek błędów

Pomoc w podjęciu decyzji

Automatyczne rozpatrywanie części wniosków o ubezpieczenie dzięki zastosowaniu reguł biznesowych

Oszczędność czasu i kosztów

Znaczne skrócenie czasu między złożeniem wniosku o ubezpieczenie a decyzją o przystąpieniu do ubezpieczenia

Obsługa kontrahentów i klientów końcowych

Ogólne zadowolenie kontrahentów i klientów dzięki kwestionariuszom medycznym i sprawnej komunikacji on-line

Obszary funkcjonalne

Zbieranie danych

Integracja z systemami zewnętrznymi oraz ankieta oceny ryzyka umożliwiające zasilenie systemu wymaganymi danymi

Underwriting automatyczny

Wsparcie dla underwritera w zadaniach, które mogą być opisane za pomocą reguł matematycznych

Zarządzanie wymaganiami

Lista dokumentów do dostarczenia oraz badań, którym musi poddać się ubezpieczony

Underwriting manualny

Wsparcie dla zadań underwritera nie podlegających automatyzacji

Zbieranie danych


Dane i dokumenty potrzebne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego mogą pochodzić z systemów zewnętrznych zintegrowanych z Comarch Insurance Underwriting:

 • przetwarzających wnioski o ubezpieczenie
 • administrujących polisami ubezpieczeniowymi
 • zbierających dokumenty i odpowiedzi na ankiety medyczne.

Dane z systemów zewnętrznych potrzebne do dokonania oceny ryzyka przechowywane są w systemie w formie tzw. teczki underwritera. Oprócz danych sprawy bieżącej, teczka zawiera także historię zmian i dokonanych operacji, a ponadto gromadzi wcześniej przeprowadzone oceny danego ubezpieczonego.

kod kreskowy

Underwriting automatyczny

Automatyczna ocena ryzyka obejmuje:
 • konfigurację ankiety oceny ryzyka
 • określenie wymagań dla ubezpieczonego (dostarczenie dokumentów, wykonanie badań)
 • automatyczne decyzje na podstawie reguł biznesowych, które mogą uwzględniać dane osobowe, odpowiedzi na ankietę medyczną, dane z wniosku, czy historię ubezpieczonego.

Decyzja na podstawie automatycznego underwritingu może wiązać się z:

 • przyjęciem wniosku o ubezpieczenie
 • odrzuceniem wniosku o ubezpieczenie
 • dodaniem klauzul, narzutów na składkę lub wykluczeniem pojedynczych ryzyk
 • przekazaniem sprawy do manualnego rozpatrzenia.

ocena ryzyka

Zarządzanie wymaganiami

Kompleksowe zarządzanie listą wymagań wobec ubezpieczonego:

 • automatyczne przypisywanie wymagań do sprawy na podstawie reguł biznesowych
 • manualne zarządzanie wymaganiami w procesie oceny ryzyka, w tym:
  • dodawanie i edytowanie
  • usuwanie lub anulowanie
  • odnotowywanie jako spełnione
  • opisywanie i wyznaczanie daty ważności
  • wysyłanie przypomnienia o konieczności spełnienia wymagania
  • podpinanie kosztów do wymagań.

benefity

Underwriting manualny

Funkcjonalności wspierające underwritera w jego codziennej pracy oraz podmioty z nim współpracujące:

 • rejestracja wyników oceny ryzyka ubezpieczeniowego
  • zmiana sumy i okresu ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk
  • narzuty na składkę ubezpieczeniową
  • klauzule ubezpieczeniowe i wykluczenia z ochrony
  • zarządzanie ochroną tymczasową
 • dodatkowe konsultacje medyczne – rejestracja wyników, dokumentów i kosztów
 • weryfikacja decyzji podjętej przez innych uczestników procesu
 • podejmowanie decyzji odnośnie wniosku ubezpieczeniowego
 • rejestracja decyzji ubezpieczonego w przypadku kontroferty.

Underwriting manualny

Comarch Insurance Underwriting został wdrożony w belgijskiej firmie ubezpieczeniowej Delta Lloyd Life i zintegrowany z pozostałymi systemami ubezpieczeniowymi spółki.
Komponenty systemu Comarch Insurance Underwriting mogą funkcjonować wewnątrz innych systemów Comarch, jak np. w rozwiązaniu dedykowanemu obsłudze front-office - Comarch Digital Insurance.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.