Comarch Insurance Underwriting

Comarch Insurance Underwriting to system wspierający towarzystwa ubezpieczeniowe w ocenie ryzyka dokonywanego na etapie sprzedaży, do ubezpieczeń i wznowień ubezpieczeń na życie. Rozwiązanie zapewnia automatyczną ocenę ryzyka na podstawie konfigurowalnych reguł, a także prowadzi underwritera poprzez proces manualnej oceny ryzyka umożliwiając mu rejestrację istotnych aspektów i zapewniając komunikację z innymi uczestnikami procesu.

Kluczowe korzyści biznesowe

Automatyzacja oceny ryzyka

Ograniczenie zakresu rutynowych czynności, mniejszy odsetek błędów

Pomoc w podjęciu decyzji

Automatyczne rozpatrywanie części wniosków o ubezpieczenie dzięki zastosowaniu reguł biznesowych

Oszczędność czasu i kosztów

Znaczne skrócenie czasu między złożeniem wniosku o ubezpieczenie a decyzją o przystąpieniu do ubezpieczenia

Obsługa kontrahentów i klientów końcowych

Ogólne zadowolenie kontrahentów i klientów dzięki kwestionariuszom medycznym i sprawnej komunikacji on-line

Obszary funkcjonalne

Zbieranie danych


Dane i dokumenty potrzebne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego mogą pochodzić z systemów zewnętrznych zintegrowanych z Comarch Insurance Underwriting:

przetwarzających wnioski o ubezpieczenie
administrujących polisami ubezpieczeniowymi
zbierających dokumenty i odpowiedzi na ankiety medyczne.
Dane z systemów zewnętrznych potrzebne do dokonania oceny ryzyka przechowywane są w systemie w formie tzw. teczki underwritera. Oprócz danych sprawy bieżącej, teczka zawiera także historię zmian i dokonanych operacji, a ponadto gromadzi wcześniej przeprowadzone oceny danego ubezpieczonego.

Underwriting automatyczny

Automatyczna ocena ryzyka obejmuje:
 • konfigurację ankiety oceny ryzyka
 • określenie wymagań dla ubezpieczonego (dostarczenie dokumentów, wykonanie badań)
 • automatyczne decyzje na podstawie reguł biznesowych, które mogą uwzględniać dane osobowe, odpowiedzi na ankietę medyczną, dane z wniosku, czy historię ubezpieczonego.

Decyzja na podstawie automatycznego underwritingu może wiązać się z:

 • przyjęciem wniosku o ubezpieczenie
 • odrzuceniem wniosku o ubezpieczenie
 • dodaniem klauzul, narzutów na składkę lub wykluczeniem pojedynczych ryzyk
 • przekazaniem sprawy do manualnego rozpatrzenia.

Zarządzanie wymaganiami

Kompleksowe zarządzanie listą wymagań wobec ubezpieczonego:

 • automatyczne przypisywanie wymagań do sprawy na podstawie reguł biznesowych
 • manualne zarządzanie wymaganiami w procesie oceny ryzyka, w tym:
  • dodawanie i edytowanie
  • usuwanie lub anulowanie
  • odnotowywanie jako spełnione
  • opisywanie i wyznaczanie daty ważności
  • wysyłanie przypomnienia o konieczności spełnienia wymagania
  • podpinanie kosztów do wymagań.

Underwriting manualny

Funkcjonalności wspierające underwritera w jego codziennej pracy oraz podmioty z nim współpracujące:

 • rejestracja wyników oceny ryzyka ubezpieczeniowego
  • zmiana sumy i okresu ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk
  • narzuty na składkę ubezpieczeniową
  • klauzule ubezpieczeniowe i wykluczenia z ochrony
  • zarządzanie ochroną tymczasową
 • dodatkowe konsultacje medyczne – rejestracja wyników, dokumentów i kosztów
 • weryfikacja decyzji podjętej przez innych uczestników procesu
 • podejmowanie decyzji odnośnie wniosku ubezpieczeniowego
 • rejestracja decyzji ubezpieczonego w przypadku kontroferty.
Comarch Insurance Underwriting został wdrożony w belgijskiej firmie ubezpieczeniowej Delta Lloyd Life i zintegrowany z pozostałymi systemami ubezpieczeniowymi spółki.
Komponenty systemu Comarch Insurance Underwriting mogą funkcjonować wewnątrz innych systemów Comarch, jak np. w rozwiązaniu dedykowanemu obsłudze front-office - Comarch Digital Insurance.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia
interesujących Państwa produktów i usług skierowanych do branży finansowej.Przejdź do formularza