Comarch Wealth Management

Wielomodułowy system zarządzania majątkiem

Comarch Wealth Management jest wielomodułowym systemem do zarządzania majątkiem skierowanym do segmentu bankowości prywatnej – indywidualnych klientów zamożnych i biznesowych oraz klientów detalicznych. System wspiera procesy zarządzania majątkiem dostarczane do klientów w formie spersonalizowanych usług:

 • Uproszczonego doradztwa – okazjonalne doradztwo na produktach inwestycyjnych,
 • Pełnego doradztwa – regularne doradztwo na portfelach modelowych,
 • Przyjmowania i przekazywania zleceń – realizacja zleceń na bazie samodzielnych decyzji klienta,
 • Zarządzania portfelem – indywidualne zarządzanie portfelem klienta.

Głównym nacisk systemu Comarch Wealth Management położony jest na relację i współpracę pomiędzy doradcą a klientem, niezależnie od sposobu, w jaki zarządzany jest majątek klienta.
Bez względu na to czy inwestycje klienta realizowane są przez niego samodzielnie w kanale samoobsługowym (robo-advisory) czy poprzez kontakt z doradcą w biurze bądź domu klienta, Comarch Wealth Management zapewnia spójny interfejs użytkownika z dostępem przez tradycyjną przeglądarkę internetową lub urządzenia mobilne. Pozwala to na bezproblemowe kontynuowanie procesów za pośrednictwem wielu kanałów i udostępnianie informacji między klientami i ich doradcami.

Kluczowe korzyści biznesowe

Efektywne zarządzanie klientami

Automatyzacja zadań wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem; konsolidacja i monitorowanie aktywów klienta w różnych kanałach

Doradztwo finansowe i inwestycyjne ukierunkowane na potrzeby klienta

Profilowanie klienta i analiza sytuacji i celów finansowych skutkujące przejrzystym i zgodnym z przepisami doradztwem inwestycyjnym

Kompleksowe zarządzanie

Agregacja danych klientów na poziomie doradcy czy oddziału na potrzeby sprawozdawczości zarządczej i analizy działań sprzedażowych

Wsparcie klienta w kanałach samoobsługowych

Proaktywna obsługa klientów wspierająca dyscyplinę finansową i długoterminowe oszczędzanie poprzez dostarczanie dedykowanych rozwiązań inwestycyjnych

Różne modele doradztwa

Szybkie opracowywanie skomplikowanych procesów na bazie szablonów i formularzy – nawet przez osoby nietechniczne

Obsługa posprzedażowa

Dostarczanie raportów inwestycyjnych dopasowanych do segmentu klienta

Wsparcie dla wielu usług

Obsługa wszystkich rodzajów usług inwestycyjnych – doradztwo inwestycyjne (uproszczone i pełne), przyjmowanie i przekazywanie zleceń oraz zarządzanie portfelem

Różne segmenty klientów

Szerokie możliwości konfiguracyjne systemu pozwalające na obsługę różnych segmentów klientów z poziomu jednego systemu

Obszary biznesowe

Front- office doradcy

Umożliwia doradcy wybór optymalnej strategii inwestycyjnej dla klienta i właściwy dobór produktów finansowych dopasowanych do jego profilu ryzyka i możliwości finansowych

Raportowanie dla klienta, analiza efektywności i ryzyka

Raportowanie portfela klienta, wyników inwestycyjnych i ekspozycji na ryzyko

Zarządzanie portfelem

Automatyzacja procesu inwestycyjnego dla usługi zarządzania portfelem.

Wielokanałowy front- end klienta

Zapewnia klientom dostęp do informacji o aktywach finansowych, procesów samodzielnego doradztwa, narzędzi komunikacyjnych z doradcą oraz modułu transakcyjnego

Front- office doradcy

 • Zarządzanie klientami i profilowanie
 • Aplikacja do planowania finansowego i analiz
 • Pełny proces doradczy
 • Uproszczony proces doradczy
 • Alerty i monitorowanie

Obszar konsoliduje cały majątek klienta i pozwala na dobór odpowiedniej strategii inwestycyjnej oraz portfela produktów dopasowanych do profilu ryzyka klienta, jego potrzeb i możliwości finansowych.
System do doradztwa inwestycyjnego pozwala na utworzenie profilu inwestycyjnego klienta - zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. MiFID), a także analizę sytuacji finansowej i aktywów klienta. Rozwiązanie przynosi korzyści doradcom i menedżerom, dając im wgląd w strukturę sprzedaży, grupy klientów i dystrybucję produktów we wszystkich jednostkach biznesowych.

fornt office doradcy

Raportowanie dla klienta, analizy efektywności i ryzyka 

 • Indywidualne szablony raportów
 • Analiza efektywności i ryzyka
 • Jakość  i kontrola danych
 • Raportowanie: okresowe i ad-hoc


Narzędzie skupia się na raportowaniu inwestycji klienta. Przedstawia dogłębną analizę portfela w zakresie wyników i ryzyka aktywów. Zdefiniowane przez użytkownika analizy zapewniają podgląd wartości na różnych poziomach agregacji - portfela, waluty, klas aktywów, sektorów i poszczególnych produktów.
Możliwe jest generowanie raportów okresowych i ad-hoc dla różnych grup klientów przy wykorzystaniu importu danych z systemów wewnętrznych lub trzecich, przy zachowaniu wymogów zarządzania jakością danych.
Usługa raportowania portfeli inwestycyjnych dla klientów może być również zlecona w całości firmie Comarch.

 

raportowanie dla klienta

Zarządzanie portfelem

 • System do zarządzania aktywami
 • Zarządzanie zleceniami
 • Kontrola limitów przed i potransakcyjna
 • Wycena i ewidencja portfela
 • Integracja z dostawcami danych rynkowych

Aplikacja do zarządzania portfelem automatyzuje procesy inwestycyjne, zarządzanie zleceniami i rozliczenia transakcji, jak również m.in. kontrolę limitów przed- i po-transakcyjną, oraz modelowanie i rebalansowanie portfela.
Ten obszar systemu do zarzadzania majątkiem dostarcza informacji na temat struktury i rentowności zarządzanych portfeli, oraz prognoz przepływów pieniężnych bazując na szerokiej integracji systemu z dostawcami danych rynkowych stosowanych również przy monitorowaniu i wycenie portfela. Wspiera także zgodność procesu inwestycyjnego i obowiązki raportowe ciążące na firmach inwestycyjnych a wynikające z przepisów prawa.

zarządzanie portfelem

Wielokanałowy front- end klienta

 • Konsolidacja aktywów
 • Przegląd efektywności portfela
 • Cele inwestycyjne i symulacje
 • Aplikacja do planowania finansowego
 • System do doradztwa inwestycyjnego w kanale samoobsługowym
 • Dostęp do rynku w czasie rzeczywistym
 • Osobiste rekomendacje i trading
 • Komunikacja z doradcami i ekspertami

System oferuje dostęp do informacji rynkowych, aktywów finansowych oraz komunikacji pomiędzy klientem, bankiem i doradcą (poprzez spersonalizowane wiadomości email, chat lub video). Funkcje te dodatkowo wzbogaca spójny interfejs użytkownika na typowych urządzeniach wykorzystywanych przez klientów – komputerach PC, tabletach, smartfonach i urządzeniach typu smartwatch.
Front-end klienta jest połączeniem aplikacji do planowania finansowego wspierającej klientów w określaniu potrzeb inwestycyjnych z systemem do doradztwa inwestycyjnego automatyzującym samoobsługowe procesy doradcze (doradztwo produktowe oraz portfelowe - robo-advisory) dostosowanym do różnych segmentów klientów (detaliczny, zamożny, private banking) oraz silnikiem raportowym w którym klient może śledzić wartość portfela, definiować najważniejsze cele finansowe (oszczędności, emerytury, itp.) oraz monitorować prawdopodobieństwo ich realizacji.

 

wielokanałowy front end klienta

Planowanie finansowe

Aplikacja do planowania finansowego Comarch Wealth Management stanowi wsparcie dla różnych odbiorców:

 • Doradców - w procesach doradczych, w tym planowaniu finansowym i strategicznej alokacji aktywów w oparciu o wygenerowany profilu ryzyka,
 • Klientów - w procesach  samo-doradczych, komunikacji z bankiem i oceny efektywności portfeli poprzez dostarczanie raportów wyników inwestycyjnych,
 • Zarządzających – w procesie inwestycyjnym dedykowanym indywidualnie zarządzanymi portfelami klientów,
 • Analityków – w przygotowywaniu i analizie wyników inwestycyjnych portfeli.

Główne obszary platformy  Comarch Wealth Management – front-end doradcy (system do doradztwa inwestycyjnego) i klienta są zaprojektowane tak, by zapewnić wszystkim użytkownikom wysoki komfort obsługi. System do zarządzania aktywami może być oferowany wraz z usługami w chmurze dostarczanymi z jednego z Comarch Data Center.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.