Comarch Wealth Management

Comarch Wealth Management jest wielomodułowym systemem do zarządzania majątkiem skierowanym do segmentu bankowości prywatnej – indywidualnych klientów zamożnych i biznesowych oraz klientów detalicznych. System wspiera procesy zarządzania majątkiem dostarczane do klientów w formie spersonalizowanych usług:

  • Uproszczonego doradztwa – okazjonalne doradztwo na produktach inwestycyjnych,
  • Pełnego doradztwa – regularne doradztwo na portfelach modelowych,
  • Przyjmowania i przekazywania zleceń – realizacja zleceń na bazie samodzielnych decyzji klienta,
  • Zarządzania portfelem – indywidualne zarządzanie portfelem klienta.

Głównym nacisk systemu Comarch Wealth Management położony jest na relację i współpracę pomiędzy doradcą a klientem, niezależnie od sposobu, w jaki zarządzany jest majątek klienta.
Bez względu na to czy inwestycje klienta realizowane są przez niego samodzielnie w kanale samoobsługowym (robo-advisory) czy poprzez kontakt z doradcą w biurze bądź domu klienta, Comarch Wealth Management zapewnia spójny interfejs użytkownika z dostępem przez tradycyjną przeglądarkę internetową lub urządzenia mobilne. Pozwala to na bezproblemowe kontynuowanie procesów za pośrednictwem wielu kanałów i udostępnianie informacji między klientami i ich doradcami.

Główne korzyści dla biznesu

Efektywne zarządzanie klientami

Automatyzacja zadań wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem; konsolidacja i monitorowanie aktywów klienta w różnych kanałach

Doradztwo finansowe i inwestycyjne ukierunkowane na potrzeby klienta

Profilowanie klienta i analiza sytuacji i celów finansowych skutkujące przejrzystym i zgodnym z przepisami doradztwem inwestycyjnym

Kompleksowe zarządzanie

Agregacja danych klientów na poziomie doradcy czy oddziału na potrzeby sprawozdawczości zarządczej i analizy działań sprzedażowych

Wsparcie klienta w kanałach samoobsługowych

Proaktywna obsługa klientów wspierająca dyscyplinę finansową i długoterminowe oszczędzanie poprzez dostarczanie dedykowanych rozwiązań inwestycyjnych za pośrednictwem internetu, także w urządzeniach mobilnych

Różne modele doradztwa

Budowanie polityki inwestycyjnej klientów realizowane w modelu tradycyjnym z doradcą, w doradztwie samoobsługowym (robo-advisory) lub w modelu mieszanym

Obsługa posprzedażowa

Dostarczanie raportów inwestycyjnych dopasowanych do segmentu klienta

Wsparcie dla wielu usług

Obsługa wszystkich rodzajów usług inwestycyjnych – doradztwo inwestycyjne (uproszczone i pełne), przyjmowanie i przekazywanie zleceń oraz zarządzanie portfelem

Różne segmenty klientów

Szerokie możliwości konfiguracyjne systemu pozwalające na obsługę różnych segmentów klientów z poziomu jednego systemu

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Oferty naszych rozwiązań dopasowujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Obszary biznesowe

Aplikacja do planowania finansowego Comarch Wealth Management stanowi wsparcie dla różnych odbiorców:

  • Doradców - w procesach doradczych, w tym planowaniu finansowym i strategicznej alokacji aktywów w oparciu o wygenerowany profilu ryzyka,
  • Klientów - w procesach  samo-doradczych, komunikacji z bankiem i oceny efektywności portfeli poprzez dostarczanie raportów wyników inwestycyjnych,
  • Zarządzających – w procesie inwestycyjnym dedykowanym indywidualnie zarządzanymi portfelami klientów,
  • Analityków – w przygotowywaniu i analizie wyników inwestycyjnych portfeli.

Główne obszary platformy  Comarch Wealth Management – front-end doradcy (system do doradztwa inwestycyjnego) i klienta są zaprojektowane tak, by zapewnić wszystkim użytkownikom wysoki komfort obsługi. System do zarządzania aktywami może być oferowany wraz z usługami w chmurze dostarczanymi z jednego z Comarch Data Center.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Oferty naszych rozwiązań dopasowujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.