Comarch Commission & Incentive

Comarch Commission & Incentive jest kompleksowym rozwiązaniem, które umożliwia sprawne zarządzanie wynagrodzeniami motywacyjnymi, przeznaczonym dla towarzystw ubezpieczeniowych, banków, operatorów telekomunikacyjnych, firm dystrybuujących produkty finansowe i innych podmiotów z rozbudowanymi sieciami sprzedaży. Wspiera zarządzanie złożoną polityką prowizyjną oraz budowanie programów motywacyjnych dla wszystkich kanałów dystrybucji bez pomocy dostawcy oprogramowania. Pozwala także na integrację wszystkich danych dotyczących sieci sprzedaży i inteligentnego zarządzania siłami sprzedaży.

Kluczowe korzyści biznesowe

Integracja

Efektywne zarządzanie siecią sprzedaży dzięki zebraniu wszystkich danych dotyczących sił sprzedaży i ich struktury w jednym miejscu

Ciągły rozwój

Optymalizacja zarządzania wynagrodzeniami motywacyjnymi w celu zwiększania efektywności sił sprzedaży

Wysoka elastyczność

Szerokie możliwości parametryzacji reguł prowizyjnych

Rozdział procesów

Odrębne procesy naliczania i rozliczania wynagrodzeń motywacyjnych, umożliwiające niezależne definiowanie ich częstotliwości i poszczególnych kroków

Automatyzacja

Automatyczna korekta rezultatów procesu naliczania prowizji w związku ze zmianami danych sprzedażowych, algorytmów lub struktury sieci

Szybka i niezawodna informacja

Natychmiastowy dostęp do danych o aktualnych wynikach sprzedaży oraz należnych prowizjach

Minimalizacja błędów

Zmniejszona liczba błędnych rozliczeń wynagrodzeń motywacyjnych oraz reklamacji ze strony sił sprzedaży

Centralizacja

Scentralizowany proces fakturowania minimalizujący źródła błędów

Obszary zarządzania wynagrodzeniami motywacyjnymi

Zarządzanie siecią sprzedaży

Rozwiązanie oferuje kreator rejestracji danych sił sprzedaży oraz możliwość zaimportowania wszystkich danych dotyczących sieci sprzedaży. Umożliwia definiowanie zaawansowanego cyklu życia jednostek sieci sprzedaży. Widok 360⁰ jednostki sprzedaży agreguje w jednym miejscu wszystkie dane dotyczące jednostki, związanych z nią umów, umiejscowienia w strukturze, szkoleń i uprawnień. Aplikacja zapewnia możliwość budowy złożonej struktury sieci sprzedaży oraz definicji różnych typów relacji między jednostkami sieci sprzedaży, jak i definiowania różnych rodzajów umów z próbnym zestawem parametrów, celów sprzedażowych oraz autoryzacji produktowych. Umożliwia wymianę danych z regulatorami. 

Naliczenia

Aplikacja umożliwia definiowanie zasad naliczania prowizji, premii, bonusów, punktów motywacyjnych i innych wartości na podstawie danych zgromadzonych w systemie i parametrów jednostek sieci sprzedaży i powiązanych umów. Posiada intuicyjny kreator tworzenia reguł oraz algorytmów. Pozwala także definiować zasady obliczania agregatów i wskaźników jako parametrów do naliczeń prowizyjnych oraz cele sprzedażowe na potrzeby naliczeń prowizji. Wspiera konfigurację oddzielnych sesji naliczeniowych dla wybranych jednostek struktury sieci sprzedaży i symulacji naliczeniowych oraz automatyczną korekty naliczeń prowizji. 

zarzadzanie siecia sprzedazy

System do rozliczeń prowizyjnych

System wspiera konfigurację procesów rozrachunkowych i rozliczeniowych, a także generowanie dokumentów rozliczeniowych na podstawie zdefiniowanych szablonów. Umożliwia też definiowanie automatycznie obliczonych zaliczek i potrąceń oraz zgłaszanie reklamacji dotyczących rozliczeń. 

Raportowanie 

Dzięki narzędziu raportowemu aplikacja umożliwia zarówno definiowanie, jak i importowanie szablonów raportów. Mechanizm automatycznego i okresowego generowania raportów (powiadomienia email) oraz raporty ad-hoc zapewniają efektywny monitoring procesów prowizyjnych. Dodatkowo system oferuje dynamiczne tabele, wykresy oraz wskaźniki. 

System do rozliczeń prowizyjnych

Repozytorium danych sprzedażowych

Rozwiązanie umożliwia przeglądanie zgromadzonych danych o klientach, sprzedanych produktach, powiązanych transakcjach, itp. Szczegółowy widok produktu zawiera m.in. atrybuty, historię zdarzeń oraz listę osób obsługujących. Linki kontekstowe z widoku szczegółowego produktu prowadzą do powiązanych zdarzeń, jednostek sprzedaży i danych o prowizjach. Wpiera także masowe przenoszenie portfeli produktów.

Repozytorium dokumentów

System zapewnia możliwość przeglądania i rejestracji danych o dokumentach związanych z jednostkami sieci sprzedaży, jak również definiowanie kategorii, rodzajów i atrybutów dokumentów, które mogą być gromadzone. Pozwala na automatyczne generowanie dokumentów na podstawie skonfigurowanych szablonów oraz definiowanie pakietów dokumentów z predefiniowanego zbioru dokumentów. Wspiera także masowy wydruk pojedynczych dokumentów, jak i ich pakietów. 

Portal sił sprzedaży

Rejestr szkoleń

Rozwiązanie wspiera zarzadzanie szkoleniami w zakresie rejestracji szczegółowych danych o organizowanych szkoleniach, tworzenia grup szkoleniowych przez kreator lub import z pliku, jak również rejestracji danych na temat egzaminów, członków komisji egzaminacyjnej, uczestników i wyników egzaminów. Umożliwia generowanie dokumentów szkoleniowych dla poszczególnych uczestników na podstawie gotowych szablonów, a także generowanie przypomnień i raportów dotyczących szkoleń. 

Portal sił sprzedaży

Zapewnia dostęp do danych osobowych i możliwość ich aktualizacji, jak również aktualny podgląd wartości wyników sprzedaży, naliczonych prowizji, punktów motywacyjnych i innych definiowalnych wskaźników sprzedaży. Zawiera raporty, wykresy i prezentacje graficzne wyników sprzedażowych i naliczonych wartości. Pozwala na generowanie dokumentów rozliczeniowych oraz składanie reklamacji dotyczących wynagrodzeń motywacyjnych. 

Repozytorium dokumentów

Efektywne zarządzanie siecią sprzedaży

Comarch Commission & Incentive umożliwia każdej organizacji z wielowarstwową strukturą sił sprzedaży efektywne zarządzanie siecią sprzedaży. System do rozliczeń prowizyjnych oferuje w pełni konfigurowalne procesy naliczeniowe i rozliczeniowe, a także szeroki zakres raportów oraz repozytorium danych. Wspiera także zarządzanie szkoleniami i definiowanie celów sprzedażowych. Wielojęzyczny, wielowalutowy i wielopodmiotowy charakter systemu stanowi o jego realnej przewadze nad konkurencją. Comarch Commission & Incentive jest gotowy do integracji z Salesforce.

Comarch Commission & Incentive jest z powodzeniem wykorzystywany przez czołowe polskie banki, m.in. Bank Zachodni WBK SA, Idea Bank, BNP Paribas, jak i wiodących ubezpieczycieli: Skandię, Aegon, Link4, czy Europę (Talanx Group).

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.