Rynki Kapitałowe

Systemy informatyczne dla rynków kapitałowych

Wielomodułowe platformy wspierające procesy zarządzania majątkiem i aktywami w instytucjach rynku kapitałowego, przeznaczone m.in. do obsługi segmentu bankowości prywatnej i klientów zamożnych. To także rozwiązania dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, domów maklerskich oraz firm zarządzających aktywami, które chcą zautomatyzować procesy alokacji i wyceny aktywów, pozostając w zgodzie z regulacjami prawnymi i polityką zarządzania ryzykiem.