Comarch Commission & Incentive

Efektywne zarządzanie zaawansowanymi sieciami sprzedaży oraz motywacyjnymi programami wynagrodzeń dla firm ubezpieczeniowych, operatorów telekomunikacyjnych, banków i innych podmiotów.

Comarch Commission & Incentive jest kompleksowym rozwiązaniem, które umożliwia sprawne zarządzanie wynagrodzeniami motywacyjnymi, przeznaczonym dla towarzystw ubezpieczeniowych, banków, operatorów telekomunikacyjnych, firm dystrybuujących produkty finansowe i innych podmiotów z rozbudowanymi sieciami sprzedaży. Wspiera zarządzanie złożoną polityką prowizyjną oraz budowanie programów motywacyjnych dla wszystkich kanałów dystrybucji bez pomocy dostawcy oprogramowania. Pozwala także na integrację wszystkich danych dotyczących sieci sprzedaży i inteligentnego zarządzania siłami sprzedaży.

Kluczowe korzyści biznesowe

Integracja

Efektywne zarządzanie siecią sprzedaży dzięki zebraniu wszystkich danych dotyczących sił sprzedaży i ich struktury w jednym miejscu

Ciągły rozwój

Optymalizacja zarządzania wynagrodzeniami motywacyjnymi w celu zwiększania efektywności sił sprzedaży

Wysoka elastyczność

Szerokie możliwości parametryzacji reguł prowizyjnych

Rozdział procesów

Odrębne procesy naliczania i rozliczania wynagrodzeń motywacyjnych, umożliwiające niezależne definiowanie ich częstotliwości i poszczególnych kroków

Automatyzacja

Automatyczna korekta rezultatów procesu naliczania prowizji w związku ze zmianami danych sprzedażowych, algorytmów lub struktury sieci

Szybka i niezawodna informacja

Natychmiastowy dostęp do danych o aktualnych wynikach sprzedaży oraz należnych prowizjach

Minimalizacja błędów

Zmniejszona liczba błędnych rozliczeń wynagrodzeń motywacyjnych oraz reklamacji ze strony sił sprzedaży

Centralizacja

Scentralizowany proces fakturowania minimalizujący źródła błędów

obszary commission and incentive

Cechy

Comarch Commission & Incentive, jako kompleksowy system do rozliczeń prowizyjnych i obsługi wynagrodzeń motywacyjnych, wspomaga realizację zadań i celów biznesowych w trzech głównych obszarach:

  • Zarządzanie siłami sprzedaży - wspierając cały cykl życia jednostki, od wdrożenia po rozwiązanie współpracy zgodnie z wymogami regulatora
  • Zarządzanie naliczeniami – umożliwiając budowanie obszernych planów prowizyjnych i motywacyjnych, zarządzanie polityką prowizyjną organizacji oraz definiowanie zaawansowanych algorytmów naliczeniowych
  • Zarządzanie rozliczeniami – pozwalając na generowanie dokumentów rozliczeniowych i szczegółowych danych o naliczonych kwotach dla systemów finansowych i księgowych

Obszary

Comarch Commission & Incentive umożliwia każdej organizacji z wielowarstwową strukturą sił sprzedaży efektywne zarządzanie siecią sprzedaży. System do rozliczeń prowizyjnych oferuje w pełni konfigurowalne procesy naliczeniowe i rozliczeniowe, a także szeroki zakres raportów oraz repozytorium danych. Wielojęzyczny, wielowalutowy i wielopodmiotowy charakter systemu stanowi o jego realnej przewadze nad konkurencją.

Comarch Commission & Incentive jest z powodzeniem wykorzystywany przez czołowe polskie banki, m.in. Bank Zachodni WBK SA i BNP Paribas, jak i wiodących ubezpieczycieli: Skandię, Aegon, Link4, czy Europa (Talanx Group).

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Oferty naszych rozwiązań dopasowujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług skierowanych do branży  finansowej.