Comarch FSM w chmurze - pakiety

CORE

Plan przeznaczony dla małych firm potrzebujących prostego rozwiązania do zarządzania usługami w terenie. Oferuje centralizację procesów i danych oraz efektywną dystrybucję pracy.
Skontaktuj się z nami
 • Zamówienia i zadania

  Służy do obsługi procesów w terenie lub innych działań zgodnie ze skonfigurowanym przepływem pracy. Zlecenia można podzielić na wiele czynności. System umożliwia automatyczne generowanie zadań, co upraszcza etapy przygotowywania zleceń. x

 • Zasoby

  Moduł, w którym przechowywane są wszystkie dane dotyczące zasobów ludzkich i technicznych. Służy do automatyzacji optymalnego przydziału pracowników do działań w terenie. Wysoka konfigurowalność umożliwia organizacji dostosowanie się do wszelkich zmian biznesowych. x

 • Zarządzanie czasem

  Moduł ten umożliwia pełny wgląd w działania zespołu w terenie w kontekście kalendarza, z możliwością wprowadzania zmian i aktualizacji w czasie rzeczywistym. Przeznaczony dla dyspozytorów, koordynatorów i kierowników. x

 • Aplikacje mobilne (Android i iOS)

  Aplikacje mobilne dla pracowników zdalnych, które umożliwiają im dostęp do informacji o zadaniach oraz dziennych i tygodniowych harmonogramów, jak również planowanie tras za pomocą modułu GPS. Aplikacje działają w trybie offline i online. x

 • Mapy

  Umożliwiają prezentację wszystkich danych operacyjnych w kontekście lokalizacji. Służą do automatycznego lub ręcznego wyszukiwania najlepszych pracowników terenowych z uwzględnieniem fizycznej odległości. Ułatwiają też planowanie, śledzenie zasobów i tworzenie raportów. x

 • Raportowanie (codzienne podsumowanie wysyłane e-mailem)

  Moduł raportowania dostarcza informacji zarządczych do podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych w obszarze usług realizowanych w terenie. Składa się z pulpitów do monitorowania procesów w czasie rzeczywistym, raportów zaplanowanych i raportów ad hoc z przeglądarek zadań. x

 • Klienci (zadania przypisane do klientów)

  Podstawowa wersja systemu CRM umożliwiająca dopasowanie informacji o nazwie i lokalizacji klienta do danego zlecenia pracy lub zadania. x

AUTOMATE

Plan przeznaczony dla średnich przedsiębiorstw, które mają już inne systemy, przetwarzają więcej danych i wymagają dodatkowej automatyzacji.
Skontaktuj się z nami
 • Zamówienia i zadania

  Służy do obsługi procesów w terenie lub innych działań zgodnie ze skonfigurowanym przepływem pracy. Zlecenia można podzielić na wiele czynności. System umożliwia automatyczne generowanie zadań, co upraszcza etapy przygotowywania zleceń. x

 • Zasoby

  Moduł, w którym przechowywane są wszystkie dane dotyczące zasobów ludzkich i technicznych. Służy do automatyzacji optymalnego przydziału pracowników do działań w terenie. Wysoka konfigurowalność umożliwia organizacji dostosowanie się do wszelkich zmian biznesowych. x

 • Zarządzanie czasem

  Moduł ten umożliwia pełny wgląd w działania zespołu w terenie w kontekście kalendarza, z możliwością wprowadzania zmian i aktualizacji w czasie rzeczywistym. Przeznaczony dla dyspozytorów, koordynatorów i kierowników. x

 • Aplikacje mobilne (Android i iOS)

  Aplikacje mobilne dla pracowników zdalnych, które umożliwiają im dostęp do informacji o zadaniach oraz dziennych i tygodniowych harmonogramów, jak również planowanie tras za pomocą modułu GPS. Aplikacje działają w trybie offline i online. x

 • Mapy

  Umożliwiają prezentację wszystkich danych operacyjnych w kontekście lokalizacji. Służą do automatycznego lub ręcznego wyszukiwania najlepszych pracowników terenowych z uwzględnieniem fizycznej odległości. Ułatwiają też planowanie, śledzenie zasobów i tworzenie raportów. x

 • Raportowanie (codzienne podsumowanie wysyłane e-mailem)

  Moduł raportowania dostarcza informacji zarządczych do podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych w obszarze usług realizowanych w terenie. Składa się z pulpitów do monitorowania procesów w czasie rzeczywistym, raportów zaplanowanych i raportów ad hoc z przeglądarek zadań. x

 • Automatyczny dyspozytor

  Zaawansowany algorytm, który wybiera zasoby do wykonania zadania w sposób optymalny w kontekście kryteriów biznesowych, ograniczeń zadania (umiejętności, bieżącej lokalizacji) i dostępności zasobów. Wykorzystywany w celu zwiększenia wydajności pracy koordynatorów i pracowników w terenie. x

 • Zarządzanie klientami

  Pracownicy odpowiedzialni za kontakt z klientami mają dostęp do ich historii, portalu dla klientów oraz planowanych i odbytych wizyt, dzięki czemu mogą zapewnić im doskonałą obsługę. x

 • Komunikacja

  Moduł, który umożliwia komunikację między technikami i wszystkimi osobami, które uczestniczą w rozwiązywaniu problemów. Użytkownicy mogą kontaktować się za pomocą wbudowanego czatu lub wybranego komunikatora zewnętrznego. x

 • Baza wiedzy

  Moduł, który dostarcza technikom dodatkowych informacji umożliwiających rozwiązanie problemu. Dzięki dodatkowym dokumentom dołączonym do zlecenia, zadania lub danego sprzętu, pracownicy zdalni mogą w prosty sposób realizować usługi. x

 • Ankieta

  Moduł umożliwiający przeprowadzanie ankiet dotyczących jakości usług za pomocą aplikacji mobilnej technika, Ankiety można też wysyłać w Portalu Klienta. x

 • Administracja biznesem

  Panel konfiguracyjny, w którym można dostosować najważniejsze parametry systemu. W tym miejscu można tworzyć nowe ankiety i powiadomienia, określać regiony usług itp. x

 • API do integracji

  Znormalizowany interfejs umożliwiający integrację z systemami, takimi jak CRM, Trouble Ticketing (obsługa zgłoszeń serwisowych) i Call Center. Narzędzia zewnętrzne można łatwo podłączyć do chmury Comarch FSM Cloud, aby zautomatyzować procesy w organizacji. x

ENTERPRISE

Firmy, które zarządzają dużą liczbą techników, w tym pracowników zewnętrznych, potrzebują zaawansowanych funkcji automatyzacji, planowania i monitorowania oraz dostępu do rozbudowanej konfiguracji dostarczanej w modelu korporacyjnym.

Chmura FSM Cloud Enterprise to oferta typu SaaS (software as a service) dla firm, które wymagają bardziej zindywidualizowanego podejścia, z możliwością wyboru określonych modułów i zapotrzebowaniem na dodatkowe środowiska testowe.

Skontaktuj się z nami
 • Zamówienia i zadania

  Służy do obsługi procesów w terenie lub innych działań zgodnie ze skonfigurowanym przepływem pracy. Zlecenia można podzielić na wiele czynności. System umożliwia automatyczne generowanie zadań, co upraszcza etapy przygotowywania zleceń. x

 • Zasoby

  Moduł, w którym przechowywane są wszystkie dane dotyczące zasobów ludzkich i technicznych. Służy do automatyzacji optymalnego przydziału pracowników do działań w terenie. Wysoka konfigurowalność umożliwia organizacji dostosowanie się do wszelkich zmian biznesowych. x

 • Zarządzanie czasem

  Moduł ten umożliwia pełny wgląd w działania zespołu w terenie w kontekście kalendarza, z możliwością wprowadzania zmian i aktualizacji w czasie rzeczywistym. Przeznaczony dla dyspozytorów, koordynatorów i kierowników. x

 • Aplikacje mobilne (Android i iOS)

  Aplikacje mobilne dla pracowników zdalnych, które umożliwiają im dostęp do informacji o zadaniach oraz dziennych i tygodniowych harmonogramów, jak również planowanie tras za pomocą modułu GPS. Aplikacje działają w trybie offline i online. x

 • Mapy

  Umożliwiają prezentację wszystkich danych operacyjnych w kontekście lokalizacji. Służą do automatycznego lub ręcznego wyszukiwania najlepszych pracowników terenowych z uwzględnieniem fizycznej odległości. Ułatwiają też planowanie, śledzenie zasobów i tworzenie raportów. x

 • Raportowanie (codzienne podsumowanie wysyłane e-mailem)

  Moduł raportowania dostarcza informacji zarządczych do podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych w obszarze usług realizowanych w terenie. Składa się z pulpitów do monitorowania procesów w czasie rzeczywistym, raportów zaplanowanych i raportów ad hoc z przeglądarek zadań. x

 • Zaawansowane raportowanie

  Narzędzie Comarch BI Point przeznaczone do zaawansowanej analityki biznesowej i raportowania. x

 • Automatyczny dyspozytor

  Zaawansowany algorytm, który wybiera zasoby do wykonania zadania w sposób optymalny w kontekście kryteriów biznesowych, ograniczeń zadania (umiejętności, bieżącej lokalizacji) i dostępności zasobów. Wykorzystywany w celu zwiększenia wydajności pracy koordynatorów i pracowników w terenie. x

 • Zarządzanie klientami

  Pracownicy odpowiedzialni za kontakt z klientami mają dostęp do ich historii, portalu dla klientów oraz planowanych i odbytych wizyt, dzięki czemu mogą zapewnić im doskonałą obsługę. x

 • Komunikacja

  Moduł, który umożliwia komunikację między technikami i wszystkimi osobami, które uczestniczą w rozwiązywaniu problemów. Użytkownicy mogą kontaktować się za pomocą wbudowanego czatu lub wybranego komunikatora zewnętrznego. x

 • Baza wiedzy

  Moduł, który dostarcza technikom dodatkowych informacji umożliwiających rozwiązanie problemu. Dzięki dodatkowym dokumentom dołączonym do zlecenia, zadania lub danego sprzętu, pracownicy zdalni mogą w prosty sposób realizować usługi. x

 • Ankieta

  Moduł umożliwiający przeprowadzanie ankiet dotyczących jakości usług za pomocą aplikacji mobilnej technika, Ankiety można też wysyłać w Portalu Klienta. x

 • Administracja biznesem

  Panel konfiguracyjny, w którym można dostosować najważniejsze parametry systemu. W tym miejscu można tworzyć nowe ankiety i powiadomienia, określać regiony usług itp. x

 • Podwykonawcy i audyty jakości

  Moduł do uproszczonego zarządzania współpracą z podmiotami trzecimi, z jasnym przydziałem obowiązków i ról systemowych. Raportowanie wyników pracy pracowników zewnętrznych oraz walidacja jakości wykonywanych usług pozwalają na pełną przejrzystość działań podwykonawców. x

 • Magazyn

  Moduł do zarządzania magazynem i częściami zamiennymi, umożliwiający usługodawcy zarządzanie materiałami i sprzętem w terenie. To także jednolite i kompleksowe narzędzie do zarządzania zadaniami czy materiałami pracowników. x

 • Prognozowanie

  Moduł Prognozowanie wykonuje prognozy obciążenia pracą, które ułatwiają optymalny przydział zasobów na podstawie danych historycznych i wiedzy o firmie. x

 • Lokalizacje i aktywa

  Moduł Aktywa koncentruje się na zakładach i innych aktywach będących własnością wewnętrzną, które mają być objęte usługami związanymi z konserwacją i utrzymaniem. x

 • Grywalizacja

  Zintegrowana platforma, mobilizująca pracowników do współzawodnictwa. Jest to również narzędzie, dzięki któremu pracodawcy mogą docenić wysiłek swoich pracowników, przyznając im dodatkowe nagrody. x

 • Zaawansowana konfiguracja

  Zapewnia dostęp do zaawansowanych ustawień systemu i możliwość konfiguracji przepływu pracy, zleceń i zadań, dzięki czemu spełnia nawet najbardziej złożone wymagania biznesowe. x

 • API do integracji

  Znormalizowany interfejs umożliwiający integrację z systemami, takimi jak CRM, Trouble Ticketing (obsługa zgłoszeń serwisowych) i Call Center. Narzędzia zewnętrzne można łatwo podłączyć do chmury Comarch FSM Cloud, aby zautomatyzować procesy w organizacji. x

 • Integracje zewnętrzne na zamówienie

  Niestandardowe integracje z systemami, takimi jak Inventory, ERP i ECM w celu automatyzacji i centralizacji procesów. x

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

Proszę czekać

Skontaktuj się z ekspertem

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia Państwa potrzeb w zakresie rozwiązania FSM.

Skontaktuj się z nami