Sukcesem zakończyło się wdrożenie systemu prowizyjno-motywacyjnego Comarch Commission & Incentive w Fortis Bank Polska. System pod wewnętrzną nazwą Fortis Broker wspiera zarządzanie strukturami i rozliczenia prowizyjne z zewnętrzną siecią sprzedaży banku.

Na rozwiązanie składa się aplikacja centralna wspierająca prace zespołu bankowego oraz portal dla zewnętrznych doradców finansowych, za pomocą którego mogą oni przeglądać wyniki swojej sprzedaży, realizację przydzielonych im do wykonania celów, a także weryfi-kować przygotowane przez bank rozliczenia prowizyjne. Najważniejszym modułem syste-mu jest konfigurator wyposażony w wielowymiarowy model naliczania prowizji. Dane stanowiące podstawę do rozliczeń są automatycznie pobierane z głównego systemu transak-cyjnego banku. Faktury prowizyjne wystawione z systemu są automatycznie dekretowane na odpowiednie konta kosztowe i przesyłane do księgi głównej.

- Wybraliśmy system Comarch Commission & Incentive z powodu jego bardzo dużych możliwości konfiguracyjnych. Program prowizyjno-motywacyjny kierowany do zewnętrznej sieci sprzedaży Fortis Banku zawiera wiele zaawansowanych algorytmów promujących współpracę pomiędzy doradcami klienta indywidualnego i biznesowego, pośrednikami oraz deweloperami. Ważnym jego elementem jest bieżąca prezentacja wyników sprzedaży dla doradców i ich menedżerów. Co ważne, rozwiązanie Comarch umożliwia nam nie tylko bieżącą obsługę programu, ale i samodzielne modyfikowanie go w przyszłości - mówi Katarzyna Słowiak, odpowiedzialna za wdrożenie aplikacji w Fortis Banku. - W warunkach dynamicznego rozwoju banku nie bez znaczenia jest również elastyczny model sieci sprzedaży, który umożliwia nam zarządzanie wielopoziomowymi strukturami kanałów dystrybucji.

- Dzięki współpracy z Fortis Bank nasze rozwiązanie informatyczne wzbogaciło się o nową wersję modułu do zarządzania celami sprzedaży - dodaje Maciej Ślósarczyk, product manager Comarch. - Umożliwia ona innowacyjne podejście do wytyczania celów sprzedaży i jakości, uwzględniające potencjał lokalnego rynku, sezonowość oraz profil i indywidualną ścieżkę kariery każdego doradcy klienta. Wersja ta uwzględnia też specjalny przedział cza-sowy dawany doradcom na rozpoczęcie biznesu. Z informacji o bieżącej realizacji celów korzystają algorytmy wyliczające wynagrodzenia prowizyjne.

Fortis Bank Polska SA obsługuje przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Akcje banku notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank posiada 45 placówek w największych miastach w Polsce, zatrudnia ponad 1700 osób. Strategicznym udziałowcem Fortis Banku Polska jest belgijski Fortis Bank, do którego należy 99,2 proc. akcji. Więcej informacji na www.fortisbank.com.pl.

Dowiedz się więcej o Comarch Commission & Incentive.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.