Już po raz kolejny eksperci Comarch mieli okazję przedstawić nowoczesne rozwiązania IT dla rynku ubezpieczeniowego na konferencji „IT w Ubezpieczeniach”, która odbyła się 19 lutego w Warszawie w Airport Hotel Okęcie.

Była to już IX edycja sektorowego, prestiżowego wydarzenia poświęconego nowoczesnym technologiom, którego organizatorem jest Software Konferencje. Spotkanie zgromadziło ponad 100 przedstawicieli kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla firm ubezpieczeniowych oraz dostawców IT. Liczna frekwencja wskazuje na wielką rolę, jaką przywiązują czołowe towarzystwa ubezpieczeniowe do rozwoju narzędzi informatycznych w swojej działalności.

Spotkanie było miejscem prezentacji szeregu wykładów prowadzonych zarówno przez przedstawicieli rynku (np. Stefana Szyszko, przedstawiciela PIU), jak i dostawców IT. Jak zwykle przy tego typu okazjach była możliwość spotkań i przeprowadzenia rozmów z klientami aktualnymi i potencjalnymi. „IT w Ubezpieczeniach” jest jedyną na naszym rynku konferencją dedykowaną wyłącznie informatyce stosowanej w ubezpieczeniach.

- Podczas konferencji miałem przyjemność przedstawić prezentację „Ubezpieczenia 2.0 – rozwiązania informatyczne w nowej sytuacji gospodarczej”, która spotkała się z dużym zainteresowaniem licznej (mimo iż był to ostatni wykład seminarium) grupy słuchaczy – mówi Mariusz Janczewski, Business Development Manager w Comarch SA. – Aktualne warunki ekonomiczne nie nastrajają uczestników rynku optymistycznie. Rosnąca atmosfera zagrożenia zniechęca część potencjalnych klientów do kupowania ubezpieczeń. Z drugiej strony, niepewne warunki gospodarcze powodują wzrost zainteresowania mechanizmami ochronnymi. W warunkach, w których pozyskanie nowych klientów może być coraz trudniejsze, przewidujemy wzrost zainteresowania nakładami na obsługę obecnych klientów. Znaczenia nabiera zdefiniowanie i wyselekcjonowanie odpowiednich segmentów klientów, którym warto zapewnić właściwą ofertę oraz wsparcie w celu dostarczenia wartości dodatkowej i zwiększenia ich lojalności. Jesteśmy świadkami wzrostu zapotrzebowania na wszelkie narzędzia zapewniające lepszą obsługę zarówno ubezpieczonych i ubezpieczających, jak i pośredników ubezpieczeniowych oraz innych partnerów współpracujących z towarzystwami ubezpieczeń (m.in. banki, placówki medyczne, dealerzy samochodowi, likwidatorzy szkód). W tej sytuacji spostrzegamy duże zainteresowanie oferowaną przez nas wielokanałową platformą obsługi ubezpieczeń o nazwie Comarch Front-End (w skrócie CAFE).

CAFE = Ubezpieczenia + Web 2.0 CAFE to przykład zastosowania trendu Web 2.0, który zmienia sposób korzystania z Internetu. - Zgadzam się ze zdaniem wygłoszonym przez Iana Davisa, mówiącym, że Web 2.0 to więcej niż technologia, to postawa, która oznacza promowanie i udział we wspólnych działaniach – dodaje Janczewski. – W odróżnieniu od dotychczasowego Web 1.0, w którym komunikacja odbywa się w jednym kierunku, Web 2.0 opiera się na wielokanałowej, szerokiej wymianie danych na interakcji i współpracy.

Ubezpieczenia oparte są na współpracy. Współpracy w zakresie przenoszenia ryzyka z klienta na ubezpieczyciela, przy współudziale pośrednika. Współpracy w kolejnych etapach realizacji procesów ubezpieczeniowego łańcucha wartości. W każdym miejscu i momencie istnieje na nią zapotrzebowanie, a dostępne technologie i dedykowane rozwiązanie informatyczne pozwalają na utrzymanie jej na najwyższym poziomie. Towarzystwa ubezpieczeń są coraz bardziej zainteresowane inicjatywami udostępniającymi pośrednikom nie tylko podstawowe informacje o ofercie, warunkach OWU, ale coraz szerszą i bogatszą informację sprzedażową. W grę wchodzi prezentacja wartości sprzedaży, szkodowości umów pośrednika, dane o prowizji. Kierunkiem jest udostępnianie szkoleń on-line, wymiana informacji poprzez fora dyskusyjne, chaty i blogi z radami dla pośredników, ocena produktów, zbieranie pomysłów na nowe produkty i kampanie marketingowe. Przyspieszeniu procesu obsługi wniosków i umów służy ich rejestracji przez pośredników za pomocą aplikacji internetowych.

Kolejnym rozszerzeniem współpracy jest wdrożenie samoobsługi w ubezpieczeniach. Dostęp do internetowego konta ubezpieczeniowego z możliwością modyfikacji wybranych danych, dokonywania płatności on-line, możliwością zgłoszenia zdarzenia szkodowego i śledzenia statusów likwidowanej szkody. Przy czym należy zwrócić uwagę na szerokie możliwości biznesowe takiego trendu, który nie ogranicza się jedynie do głośnych inicjatyw typu direct insurance. Prawdziwą siłą tego kierunku rozwoju ubezpieczeń jest korzystanie z konta ubezpieczeniowego nie tylko przez osoby fizyczne, ale także przez firmy (przykładowy zakres to obsługa ubezpieczeń grupowych, flot pojazdów, zarządzanie ryzykiem).

Zapewne nie wszystkie mechanizmy Web 2.0 znajdą zastosowanie w branży ubezpieczeniowej. Trend ten wydaje się jednak tak dynamiczny i żywy w dzisiejszej sieci, że swoim impetem wniesie szereg zmian i udogodnień zarówno dla klientów jak i pośredników współpracujących z ubezpieczeniami.

Więcej o rozwiązaniach IT dla rynku ubezpieczeniowego w serwisie Comarch dla Ubezpieczeń.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.