W ubiegłym miesiącu Comarch formalnie zakończył projekt badawczo-rozwojowy związany z realizacją systemu wspomagającego zarządzanie ryzykiem rynkowym w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach, którego ostatnim etapem był audyt przeprowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Rezultatem projektu jest pierwsza wersja systemu Comarch Risk Management, obejmująca m.in. funkcjonalność pomiaru wartości zagrożonej, optymalizacji portfeli inwestycyjnych oraz wyceny instrumentów pochodnych.

– Ten audyt był dla nas ważny nie tylko z uwagi na szczególny charakter projektu, czyli połączenie prac badawczych i developerskich. Od tego momentu możemy przejść w pełni do fazy implementacji produktu w realnym środowisku pracy klienta – mówi Grzegorz Prosowicz, Business Development Manager, Comarch SA.

System do zarządzania ryzykiem portfeli inwestycyjno-kredytowych Comarch Risk Management umożliwia kontrolę nad ryzykiem rynkowym portfela inwestycyjnego związanym ze zmiennością rynkowych czynników ryzyka, takich jak kursy walut, stopy procentowe czy też stopy zwrotu cen giełdowych instrumentów finansowych bądź surowców. Comarch Risk Management przyczynia się do eliminowania wpływu na wynik finansowy obserwowanych na rynku, niekorzystnych zmian czynników rynkowych oraz negatywnych działań o charakterze spekulacyjnym. Własności rozwiązania odgrywają istotną rolę w kształtowaniu sposobu organizacji pracy i wzroście wydajności, co może ujawnić się w trwałym wzroście wartości rynkowej podmiotów stosujących moduły systemu.

Więcej o systemie Comarch Risk Management w serwisie internetowym.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.