Sukcesem zakończyło się wdrożenie systemu Comarch Asset Management w Aviva Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Aviva BZ WBK SA. Aviva PTE zarządza drugim co do wielkości funduszem emerytalnym w Polsce, do którego należy ponad 2,7 mln klientów, a wartość jego aktywów to blisko 53 mld zł. Nowy system umożliwia ograniczenie nakładu pracy związanego z zarządzaniem aktywami i automatyzuje wiele procesów związanych z wyceną i  sprawozdawczością zewnętrzną.

W ramach projektu, Comarch wdrożył w Aviva PTE kompleksowe rozwiązanie umożliwiające obsługę procesów zarządzania i wyceny aktywów. System Comarch Asset Management pozwala na wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz aktywów Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego – począwszy od zarządzania aktywami poprzez weryfikację transakcji i rozliczeń, wprowadzanie innych niezbędnych operacji po wycenę wszystkich aktywów, obliczenie wartości jednostki rozrachunkowej i wygenerowanie niezbędnych raportów, w tym codziennych plików do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

- Szeroka funkcjonalność Comarch Asset Management umożliwia kompleksową automatyzację procesów biznesowych klienta i zapewnia ergonomię ich obsługi. Między innymi, system w czasie rzeczywistym monitoruje i kontroluje przekroczenia limitów inwestycyjnych oraz płynność gotówki – mówi Marcin Toś (Comarch), kierownik projektu. - Comarch Asset Management to bardzo elastyczne narzędzie, które łatwo może być dostosowane do potrzeb klienta, tak jak to zrobiliśmy w przypadku Aviva PTE.

- Proces analizy i zarządzania wymaganiami dla tak rozległego zakresu zmian wymagał szczególnego wysiłku i zaangażowania zespołu projektowego – mówi Robert Pacoszka (Aviva), analityk wiodący projektu. – Dodatkowe ograniczenia spowodowane terminami wdrożenia były sporym wyzwaniem,  wymagały od nas dyscypliny i metodycznego podejścia do prac analitycznych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.