MiFID to skrót od Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) – to dyrektywa europejska, która z dniem 1 listopada 2007 zostanie wdrożona w Europejskim Obszarze Gospodarczym obejmującym wszystkie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, a  także Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

Podstawowym celem Dyrektywy MiFID jest rozszerzenie zasady „jednolitego paszportu”, ochrona inwestorów, promowanie dalszej konkurencji w sektorze usług finansowych oraz zwiększona przejrzystość rynku. Dyrektywa MiFID dotyczy prawie wszystkich instrumentów finansowych i  usług inwestycyjnych.

Aktualnie brak polskich regulacji implementujących MiFID. Dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej: Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r., Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r., Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r.

Zakres zmian wynikających z dyrektyw / rozporządzenia UE w zakresie MiFID i wspieranych bezpośrednio przez Comarch Internet Investments to, m.in.:

  • Przechowywanie danych dotyczących zleceń i  transakcji przez okres min. 5 lat; rejestracja zleceń telefonicznych Call Center,
  • Klasyfikacja Klienta do określonej kategorii MiFID, tj. klient profesjonalny, kontrahent uprawniony oraz klient detaliczny,
  • Zastosowanie mechanizmów realizujących gwarancję pojedynczej realizacji operacji,
  • Informowanie Klientów o zrealizowanych zleceniach – funkcjonalność realizowana m.in. poprzez automatyczne wysyłanie na  adresy e-mail podane przez użytkowników potwierdzenia transakcji w formacie PDF,
  • Zbieranie informacji niezbędnych do dokonania oceny tzw. ogólnej adekwatności, tj. stwierdzenia, czy dana usługa inwestycyjna lub instrument finansowy są odpowiednie dla danego Klienta,
  • Rejestracja dokumentów obejmująca wszystkie dokumenty (np. wnioski, umowy itp.) uzgodnione między przedsiębiorstwem a  Klientem, na których przedsiębiorstwo świadczy usługi na rzecz Klienta,
  • Implementacja funkcjonalności charakterystycznej dla Agenta Firmy Inwestycyjnej (AFI).

Dowiedz się więcej:
Rozwiązania IT Comarch dla firm rynku kapitałowego

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.