W marcu 2009 roku Comarch SA przeprowadził w centrali DZ BANKU Polska SA w Warszawie wdrożenie aplikacji Comarch ESDK+. Program dostosowany jest do nowych wytycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotyczących standardu komunikacji z systemem depozytowo-rozliczeniowym KDPW SA.

Od dłuższego czasu instytucje polskiego rynku kapitałowego przygotowują się do planowanej na czerwiec tego roku zmiany systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW SA. Będzie ona mieć wpływ na działanie wszystkich instytucji odpowiedzialnych za pośrednictwo w publicznym obrocie polskimi papierami wartościowymi (biura maklerskie, depozytariusze, deponenci). Oprócz ewolucji w zasadach ewidencji całkowitemu przeobrażeniu podlegają zasady elektronicznej wymiany danych między KDPW SA a uczestnikami rynku. Umożliwiono komunikację on-line przy pomocy nowego wydajnego interfejsu oraz zmodyfikowano wymagany format komunikatów.

- Wdrożona w Departamencie Operacji DZ BANKU aplikacja Comarch ESDK+ pozwala na sprawne przygotowanie i zarządzanie wszystkimi typami komunikatów wymaganymi przez nowe standardy komunikacji z KDPW oraz nadzorowanie procesu rozliczeniowego na podstawie komunikatów zwrotnych i raportowych przesyłanych przez KDPW – mówi Tomasz Słupek, Business Solution Manager Sektora Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń, Comarch SA. – W przeciwieństwie do uniwersalnych edytorów XML, które mogłyby być wykorzystane do przygotowania plików dla KDPW, nasza aplikacja posiada zdefiniowane słowniki umożliwiające łatwe i szybkie tworzenie dokumentów o składni zgodnej z wytycznymi KDPW. Dodatkowo, usługa serwisowa świadczona przez Comarch zapewnia użytkownikom aplikacji pomoc merytoryczną, szybką aktualizację programu w przypadku zmian wprowadzanych przez KDPW SA i okresowy rozwój całego systemu.

Aplikacja Comarch ESDK+ składa się z modułów: edycyjnego (umożliwia tworzenie i zarządzanie komunikatami), komunikacyjnego (służy do wymiany informacji pomiędzy systemem depozytowo-rozliczeniowym oraz systemami informatycznymi uczestnika rynku) i administracyjnego (odpowiada m.in. za zarządzanie dostępem do chronionych zasobów, kontami użytkownikami i ich uprawnieniami). W zależności od potrzeb banku mogą one być wdrażane niezależnie. W przypadku DZ BANKU zaimplementowane zostały moduły: edycyjny i administracyjny.

- Jesteśmy zadowoleni z wyboru Comarch jako dostawcy aplikacji ESDK. Wdrożenie przebiegło szybko i sprawnie, a sama aplikacja spełnia wszystkie nowe wymagania stawiane przez KDPW wobec komunikatów wymienianych pomiędzy bankiem a systemem depozytowo-rozliczeniowym – mówi Leszek Wiśnik, Dyrektor Departamentu Operacji w DZ BANK Polska SA. – Program w znaczący sposób pomaga także przyspieszyć sam etap przygotowywania komunikatów. Przykładowo, umożliwia zdefiniowanie szablonów i wartości domyślnych dla wykorzystywanych w nich parametrów. Dzięki temu po jednorazowym skonfigurowaniu wachlarza używanych przez nas komunikatów możemy szybko tworzyć nowe instrukcje rozliczeniowe.

Z poszczególnych modułów aplikacji Comarch ESDK+, oprócz DZ BANKU Polska SA, korzystają obecnie: Bank BPH SA, BRE Bank SA, BZ WBK SA, Deutsche Bank SA, Gospodarczy Bank Wielkopolski SA i Raiffeisen Bank SA.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertem Comarch.
Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać nasz newsletter o rozwiązaniach IT dla bankowości, zapraszamy do wypełnienia formularza na stronie internetowej.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.