Kredyt Bank, którego działalność faktoringową wspierają systemy Comarch, otrzymał tytuł Symbol 2012 w kategorii Polski Faktoring – wyróżnienie przyznawane przez redakcję Monitora Rynkowego, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Tytuł przyznano Kredyt Bankowi za „profesjonalizm, stabilność oraz dopasowaną do potrzeb klientów ofertę, która jest gwarantem finansowego bezpieczeństwa przedsiębiorców korzystających z faktoringu”.

System Comarch zapewnia Kredyt Bankowi wsparcie informatyczne procesów związanych z obsługą transakcji faktoringowych oraz gwarantuje zdalny dostęp klientom Banku, w tym faktorantom i dłużnikom poprzez dedykowany portal internetowy. Takie rozwiązanie nie tylko buduje nowy kanał współpracy, ale również dzięki realizacji transakcji w czasie rzeczywistym umożliwia skrócenie procesu uruchomienia środków finansowych  – mówi Stanisław Drosio, Business Solution Manager, Comarch SA.

Rozwiązanie Comarch pozwala wzmocnić płynność finansową firmy, gdyż  w ciągu 15 minut od złożenia zlecenia na platformie KB-eNvoice (bezpłatny dostęp 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) gotówka znajduje się na rachunku klienta. Dzięki szybkiej zamianie należności na gotówkę klienci mogą lepiej planować przepływy finansowe oraz proponować odbiorcom dłuższe terminy płatności utrzymując  płynność swoje firmy. Dodatkowo przedsiębiorca przenosi na bank zarządzanie należnościami – bank na bieżąco informuje klienta o stanie wierzytelności i terminowości spłat – podkreśla Robert Fedorowicz, Menedżer Produktów Dyskonta Wierzytelności w Kredyt Banku.

System Comarch Factoring może być zintegrowany zarówno z innymi portalami webowymi autorstwa Comarch, jak również z faktoringowymi systemami transakcyjnymi innych producentów. Zaletą rozwiązania jest intuicyjna obsługa systemu przy pomocy przeglądarki internetowej oraz brak konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych użytkowników końcowych.

Więcej o rozwiązaniach Comarch dla faktoringu na www.factoring.comarch.pl >>

Kredyt Bank oferuje usługę dyskonta wierzytelności (faktoringu) przede wszystkim przedsiębiorcom dokonującym sprzedaży towarów i usług na zasadach kredytu kupieckiego oraz poszukujących możliwości szybszego pozyskania środków finansowych w transakcjach handlowych realizowanych z odroczeniem płatności. Bank skupuje krótkoterminowe, krajowe lub zagraniczne, pieniężne wierzytelności handlowe udokumentowane fakturami, przed terminem ich płatności. Więcej o rozwiązaniach finansowania handlu na stronach Internetowych Kredyt Bank.

 

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.