Jak czytamy w raporcie InfoDług, opublikowanym przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, zadłużenie Polaków sięgnęło 19,06 mld zł. Być może banki mogłyby uniknąć złych kredytów, gdyby stosowały nowoczesne oprogramowanie do monitoringu sprzedanych kredytów.

- Sytuacja kredytobiorcy może zmieniać się dynamicznie w okresie kredytowania. Kredytobiorca może stracić pracę, czy przestać spłacać inne zobowiązania. Nie bez znaczenia pozostają również wzrastające kursy walut, które w znacznym stopniu mogą zachwiać domowym budżetem. Wówczas z pomocą bankowi przychodzi system monitoringu kredytowego, który pozwala na systematyczne kontrolowanie sytuacji finansowej kredytobiorców. Systemy wczesnego ostrzegania (w przypadku kredytów to właśnie systemy monitoringowe) mogą w znacznym stopniu eliminować tak zwane kredyty stracone czy zagrożone. To z kolei przekłada się na istotne oszczędności w banku – mówi Anna Wierzchucka, Business Development Manager, Comarch SA.

Jedną z uznanych aplikacji tego typu jest Comarch Credit Monitoring.

- System Comarch Credit Monitoring został zaprojektowany jako aplikacja podstawowa, wspierająca nie tylko monitoring należności wymagalnych, ale również obserwację zabezpieczeń oraz sytuacji finansowej klientów. Rezultatem procesów monitoringowych aplikacji jest identyfikacja sygnałów nakazujących konieczność wszczęcia postępowania informacyjno-wyjaśniającego na linii bank-klient, czy też czynności restrukturyzacyjnych i windykacyjnych – wyjaśnia Anna Wierzchucka. - Innym sposobem zabezpieczenia się przed potencjalnie problematycznymi kredytami jest dokładną analiza ryzyka już na etapie procesowania wniosku kredytowego. Optymalnie zaprojektowane procesy i modele scoringowe pozwalają na rzetelną ocenę kredytobiorcy, a tym samym minimalizują ryzyko udzielenia złych kredytów. Comarch Credit Process Management zintegrowany z narzędziem scoringowym Comarch Scoring Engine wspiera proces udzielenia kredytu i zapewnia utrzymanie poziomu ryzyka na dopuszczalnym dla banku poziomie.

Dowiedz się więcej o systemach:
Comarch Credit Monitoring >>
Comarch Scoring Engine >>
Comarch Credit Process Management >>

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.