Powstała nowa wersja aplikacji Comarch Contact Center dedykowana do obsługi klienta korporacyjnego. Jej głównym przeznaczeniem jest usprawnienie przepływu wiedzy o kliencie korporacyjnym oraz zautomatyzowanie procesów obsługi.

Rozszerzenie funkcjonalne obejmuje przyjmowanie oraz przetwarzanie zgłoszeń i reklamacji, a także wsparcie doradców mobilnych. Znacznie rozbudowana została także kartoteka klienta.

W nowej wersji aplikacji szczególnej modyfikacji uległ moduł zadań, w którym wszystkie funkcjonalności związane z obsługą klienta zostały zoptymalizowane pod kątem wymagań klienta korporacyjnego oraz w znacznej mierze zautomatyzowane. Przykładowo, nowemu zgłoszeniu zarejestrowanemu podczas rozmowy z klientem system samoczynnie nadaje numer, odpowiedni status klasyfikacyjny oraz przydziela czas wymagany do jego realizacji. Jeśli w  oddziale są osoby, specjalizujące się w rozwiązywaniu danego typu spraw, system kieruje je do nich.

Zmodyfikowane zostały także reguły ustalające relacje pomiędzy klientami i konsultantami. W szczególności, został uwzględniony fakt, że każdy klient korporacyjny ma przydzielonego, stałego opiekuna. Pomimo więc istnienia jednego numeru telefonicznego, pod którym dodzwonić się można do  Contact Center, aplikacja gwarantuje połączenie klienta zawsze do przypisanego mu doradcy.

Wersja korporacyjna Comarch Contact Center w znaczny sposób upraszcza także pracę doradcom mobilnym. Dzięki synchronizacji danych pomiędzy aplikacjami zainstalowanymi w  call center oraz na notebooku doradcy, podczas wizyty u klienta doradca jest pewny posiadania wszystkich informacji zarejestrowanych w ostatnim czasie przez call center. W wydatny sposób ułatwia to prowadzenie rozmów handlowych oraz podnosi profesjonalizm świadczonych usług.

Więcej o Comarch Contact Center >>

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymywać nasz newsletter o rozwiązaniach IT dla bankowości, zapraszamy do wypełnienia formularza.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.