Ważnym czynnikiem przy realizacji projektu budowy systemu analitycznego jest wybór modelu architektury przetwarzania analitycznego. Architektura taka powinna umożliwiać złożoną analizę danych, być skalowalna w  zakresie liczby wymiarów oraz efektywnie przetwarzać duże wolumeny danych.

Przetwarzanie analityczne bazuje na modelach logicznych, które pozwalają na przedstawienie struktury i charakteru przechowywanych danych. Istnieją dwa podstawowe modele:

  • model gwiazdy (ang. star)
  • model płatka śniegu (ang. snowflake)

Model gwiazdy jest strukturą podstawową w  modelu wielowymiarowym. Zbudowany jest z jednej dużej, centralnej tabeli, zwanej tabelą faktów oraz zbioru mniejszych tabel, zwanych wymiarami, które są ułożone wokół tabeli faktów. Tabela faktów jest z każdym z wymiarów połączona pojedynczą linią. Tabele wymiarów nie są znormalizowane.

Model płatka śniegu powstaje z modelu gwiazdy w wyniku normalizacji tabel wymiarów. Pozwala on na jawne zdefiniowanie zależności hierarchicznych wewnątrz wymiarów. Model taki może być jednak mniej zrozumiały dla końcowego użytkownika. Normalizacja wymiarów pozwala na  zaoszczędzenie przestrzeni dyskowej, ale wprowadza dodatkowy narzut czasowy wynikający z konieczności dodatkowych operacji połączenia.

Dowiedz się więcej:

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy. Znajdziemy idealne rozwiązanie.